a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Aardbevingsschade Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een up-to-date overzicht van aardbevingsschade statistieken, met nieuwe gegevens die u inzichten geven in de recente trends en patronen van aardbevingsschade wereldwijd.

  • Wereldwijd veroorzaakten aardbevingen in 2020 naar schatting 31 miljard dollar aan schade.
  • China had het hoogste aantal dodelijke slachtoffers door aardbevingen in de 20ste eeuw, met naar schatting 2 miljoen slachtoffers.
  • In het eerste decennium van de 21ste eeuw, van 2000 tot 2010, waren er gemiddeld meer dan 13.000 doden per jaar als gevolg van aardbevingen.
  • De economische schade veroorzaakt door de aardbeving en tsunami in Japan in 2011 wordt geschat op 360 miljard dollar, waarmee het de duurste natuurramp in de geschiedenis is.
  • De aardbeving in Haïti in 2010 veroorzaakte een economische schade van naar schatting 8 miljard dollar, wat overeenkomt met ongeveer 120% van het BNP van het land voor hetzelfde jaar.
  • Tussen 1998 en 2017 leden landen in Zuidoost-Azië de grootste economische verliezen door aardbevingen, geschat op bijna 60% van het wereldwijde totaal.
  • De Stille Oceaan Ring van Vuur is verantwoordelijk voor 81% van de grootste aardbevingen op aarde.
  • Het aantal aardbevingen met een grootte van 7.0 of meer is de afgelopen eeuw relatief stabiel gebleven, met 10 tot 20 van dergelijke bevingen per jaar.

Actuele Aardbevingsschade Statistieken

Wereldwijd veroorzaakten aardbevingen in 2020 naar schatting 31 miljard dollar aan schade.

Uit de statistiek blijkt dat de mondiale kosten van aardbevingsschade in 2020 een geschatte 31 miljard dollar bedroegen. Dit betekent dat wanneer we alle schade door aardbevingen over de hele wereld in dat jaar optellen, van vernielde huizen en infrastructuren tot verstoringen in de handel en productie, het totale kostenplaatje neerkomt op dit significant bedrag. Het geeft een idee van de enorme financiële impact die deze natuurlijke rampen kunnen hebben. Voor u als lezer onderstreept dit de dringende noodzaak van efficiënte preventie- en paraatheidsstrategieën, die kunnen helpen om de financiële last van toekomstige aardbevingen te verminderen.

China had het hoogste aantal dodelijke slachtoffers door aardbevingen in de 20ste eeuw, met naar schatting 2 miljoen slachtoffers.

In de statistieken, wordt er vaak gekeken naar de impact van natuurrampen op de wereldbevolking. Uit deze data blijkt dat China het land is met het hoogste aantal gemelde dodelijke slachtoffers door aardbevingen in de 20ste eeuw. Het aantal fatale slachtoffers in deze periode wordt geschat op ongeveer 2 miljoen mensen. Dit komt waarschijnlijk door de combinatie van een grote bevolking, hoge bevolkingsdichtheid in aardbevingsgevoelige gebieden, en de kwaliteit en bouw van woningen en gebouwen die niet altijd bestand zijn tegen de impact van bevingen. Deze sombere statistiek onderstreept de ernstige consequenties van aardbevingen en de noodzaak voor doeltreffende rampenplanning en -preventie.

In het eerste decennium van de 21ste eeuw, van 2000 tot 2010, waren er gemiddeld meer dan 13.000 doden per jaar als gevolg van aardbevingen.

De opgegeven statistiek houdt in dat er tussen het jaar 2000 en 2010 een alarmerend hoog aantal mensen stierf als gevolg van aardbevingen. Om het duidelijker te maken, in dat decennium, dat tien jaar beslaat, verwijst het getal 13.000 naar het gemiddelde aantal mensen dat jaarlijks omkwam vanwege deze natuurrampen. Dit betekent dat wanneer we alle sterfgevallen door aardbevingen van elk van deze tien jaren optellen en dan die totale som delen door tien (het aantal jaren), we uitkomen op een resultaat van meer dan 13.000 mensen. Het is een zorgwekkend cijfer, en het benadrukt het immense verlies aan levens door aardbevingen in dat decennium. U kunt aan deze statistiek zien hoe verwoestend en gevaarlijk aardbevingen kunnen zijn.

De economische schade veroorzaakt door de aardbeving en tsunami in Japan in 2011 wordt geschat op 360 miljard dollar, waarmee het de duurste natuurramp in de geschiedenis is.

De statistiek die u leest, heeft betrekking op de enorme economische impact van de aardbeving en tsunami die in 2011 Japan troffen. Het vermeldt dat de economische schade die door deze rampen is veroorzaakt, wordt geschat op 360 miljard dollar. Dit is een aanzienlijk bedrag dat de kosten omvat van de directe schade – zoals de vernietiging van infrastructuur en eigendommen – en de indirecte kosten die verband houden met herstel- en wederopbouwinspanningen, zoals het herstel van diensten en de rehabilitering van getroffen gebieden. Deze gebeurtenis staat bekend als de duurste natuurramp in de geschiedenis, wat betekent dat geen enkele andere natuurramp op record – zoals orkanen, overstromingen of andere aardbevingen – heeft geleid tot meer economische schade dan deze. Het cijfer dient als een potentieel schokkende herinnering aan de enorme kosten die natuurrampen kunnen opleggen aan samenlevingen.

De aardbeving in Haïti in 2010 veroorzaakte een economische schade van naar schatting 8 miljard dollar, wat overeenkomt met ongeveer 120% van het BNP van het land voor hetzelfde jaar.

Bij het interpreteren van deze statistiek is het belangrijk om voor ogen te houden hoe omvangrijk de impact van de aardbeving in Haïti in 2010 daadwerkelijk was. De economische schade wordt geschat op 8 miljard dollar. Dit klinkt al als een groot bedrag, maar door de schade in verhouding te plaatsen tot het bruto binnenlands product (BNP) van Haïti in dat jaar, krijgt u een nog beter beeld. Het BNP is de totale waarde van alle goederen en diensten die in een jaar in een land worden geproduceerd. In dit geval was de schade die door de aardbeving werd veroorzaakt groter dan het hele BNP van Haïti voor hetzelfde jaar – het was eigenlijk 120%, wat betekent dat de kosten van de schade 20% hoger waren dan de totale economische output van het land. Deze statistiek benadrukt de verwoestende impact van de aardbeving op de economie van Haïti.

Tussen 1998 en 2017 leden landen in Zuidoost-Azië de grootste economische verliezen door aardbevingen, geschat op bijna 60% van het wereldwijde totaal.

Uit de gegevens kunnen we opmaken dat landen in Zuidoost-Azië bijzonder hard zijn getroffen door economische verliezen als gevolg van aardbevingen in de periode van 1998 tot 2017. Deze regio leed bijna 60% van de totale wereldwijde economische verliezen door deze natuurrampen, wat aanzienlijk is. Dit betekent dat meer dan de helft van alle economische verliezen veroorzaakt door aardbevingen wereldwijd in deze specifieke regio is geconcentreerd. Dit kan komen door een combinatie van factoren, waaronder de geografische ligging van Zuidoost-Azië in een seismisch actieve zone, en het niveau van economische ontwikkeling in de regio, die de impact van dergelijke gebeurtenissen kan vergroten.

De Stille Oceaan Ring van Vuur is verantwoordelijk voor 81% van de grootste aardbevingen op aarde.

De statistiek die u voor ogen heeft, gaat over de Stille Oceaan Ring van Vuur, een belangrijk geografisch gebied van grote seismische en vulkanische activiteit. Deze ring is volgens de statistieken verantwoordelijk voor maar liefst 81% van de grootste aardbevingen ter wereld. Dit betekent dat bijna vier van de vijf aardbevingen die we op wereldschaal registreren afkomstig zijn van dit specifieke gebied. Deze hoge percentage benadrukt de aanzienlijke geologische invloed van de Ring van Vuur op de aardse tektoniek en de bijbehorende risico’s voor aardbevingen. Het onderstreept de noodzaak van voortdurend toezicht en wetenschappelijk onderzoek naar seismische activiteiten binnen dit gebied.

Het aantal aardbevingen met een grootte van 7.0 of meer is de afgelopen eeuw relatief stabiel gebleven, met 10 tot 20 van dergelijke bevingen per jaar.

De statistiek die u ziet, geeft inzicht in de frequentie van grootschalige aardbevingen. Het onderzoekt specifiek het aantal aardbevingen met een magnitude van 7.0 of hoger, die plaatsvonden over de loop van de vorige eeuw. Uit deze statistiek kan opgemaakt worden dat dergelijke aardbevingen een vrij constante regelmatigheid vertonen; jaarlijks vinden er gemiddeld tussen de 10 en 20 plaats. Dit wil zeggen dat, ondanks variaties van het ene jaar op het andere, gedurende de laatste honderd jaar er geen significante toename of afname is in het voorkomen van deze omvangrijke aardbevingen. Dat het aantal per jaar relatief stabiel blijft, betekent niet dat we deze niet serieus moeten nemen. Elk van deze aardbevingen kan potentieel ernstige schade aanrichten en de noodzaak voor goede preventieve maatregelen en reactieplannen onderstreept.

Referenties

0. – https://www.statista.com

1. – https://www.undp.org

2. – https://www.preventionweb.net

3. – https://www.worldbank.org

4. – https://ourworldindata.org

5. – https://www.oxfamamerica.org

6. – https://earthquake.usgs.gov

Originally posted 2023-11-14 12:11:17.

Inhoudsopgave