a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Abortusstatistiek: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel en gedetailleerd overzicht van de meest recente gegevens over abortusstatistieken, om u een helder inzicht te geven in de huidige trends en patronen op dit belangrijke en gevoelige gebied.

 • Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er elk jaar tussen de 40 en 50 miljoen abortussen over de hele wereld. Dat betekent ongeveer 125.000 abortussen per dag. Bron: World Health Organization (2021)
 • In Nederland werden in 2019 in totaal 30.979 abortussen uitgevoerd. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2021)
 • De abortuscijfer in Nederland was 8,1 per 1000 vrouwen in de leeftijd van 15-44 jaar in 2019. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2021)
 • Meer dan 50% van de vrouwen die in 2019 een abortus ondergingen in Nederland, waren tussen de 25 en 35 jaar oud. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2021)
 • In Nederland had 34% van de vrouwen die in 2019 een abortus ondergingen geen kinderen. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2021)
 • Ongeveer 91% van de abortussen in Nederland in 2019 werden uitgevoerd voordat de zwangerschap 12 weken duurde. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2021)
 • In 2019 waren er 17 abortusklinieken actief in Nederland. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2021)
 • Wereldwijd is naar schatting ongeveer 35% van de zwangerschappen ongepland. De helft van deze ongeplande zwangerschappen eindigt in een abortus. Bron: Guttmacher Institute (2021)
 • In ontwikkelende regio’s had 57% van de abortussen in 2010–2014 plaats in een veilige omgeving. Bron: Guttmacher Institute (2021)
 • Zo’n 25 miljoen onveilige abortussen vinden elk jaar wereldwijd plaats, volgens de WHO. Bron: World Health Organization (2021)
 • 45% van alle abortussen wereldwijd waren in 2021 onveilig volgens de WHO. Bron: World Health Organization (2021)
 • Ieder jaar sterven er wereldwijd rond de 47.000 vrouwen door onveilige abortussen, aldus de WHO. Bron: World Health Organization (2021)
 • In Europa zijn er jaarlijks ongeveer 205.000 abortussen bij vrouwen onder de 20 jaar. Bron: European Parliament (2017)
 • 5% van alle vrouwen in de VS zal voor haar 20e een abortus hebben gehad, volgens gegevens van het Guttmacher Institute. Bron: Guttmacher Institute (2021)
 • In de VS hebben vrouwen gemiddeld 1,3 abortussen volgens een studie van het Guttmacher Institute. Bron: Guttmacher Institute (2021)

Actuele Abortusstatistiek

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er elk jaar tussen de 40 en 50 miljoen abortussen over de hele wereld. Dat betekent ongeveer 125.000 abortussen per dag. Bron: World Health Organization (2021)

Volgens de cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de wereld jaarlijks tussen de 40 en 50 miljoen abortussen. Als we deze gegevens in het juiste perspectief plaatsen, betekent dit dat er dagelijks ongeveer 125.000 abortussen worden uitgevoerd. Maar wat betekent dit nu precies voor u? Het geeft een indicatie van de omvang van abortussen op wereldschaal. Dit cijfer weerspiegelt een breed scala aan situaties, waaronder maar niet beperkt tot ongewenste zwangerschappen, medische complicaties en toegang tot anticonceptie. Het illustreert de behoefte aan continue discussie, beleidsvorming en interventies in de gezondheidszorg om adequate ondersteuning en veilige diensten te bieden voor vrouwen wereldwijd. Daarnaast onderstreept het de noodzaak om zowel mannen als vrouwen adequaat te informeren over gezinsplanning en voorbehoedsmiddelen om ongewenste zwangerschappen te voorkomen.

In Nederland werden in 2019 in totaal 30.979 abortussen uitgevoerd. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2021)

De statistiek die u noemt, geeft aan dat er in 2019 in Nederland 30.979 abortussen zijn uitgevoerd. Dit cijfer is afkomstig van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In eenvoudige termen betekent dit dat er in dat jaar bijna 31.000 zwangerschappen zijn afgebroken. Het is belangrijk op te merken dat dit cijfer niet specifiek aangeeft of deze abortussen gerelateerd zijn aan medische of persoonlijke omstandigheden. Het is een algemeen cijfer dat eenvoudigweg het totale aantal uitgevoerde abortussen in dat jaar weergeeft. Het is ook nuttig om te vermelden dat deze statistiek alleen geldt voor abortussen die zijn uitgevoerd in erkende gezondheidszorginstellingen, en dat abortussen die daarbuiten plaatsvinden hier niet in zijn opgenomen.

De abortuscijfer in Nederland was 8,1 per 1000 vrouwen in de leeftijd van 15-44 jaar in 2019. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2021)

Dit statistiek stelt dat in het jaar 2019, de abortuscijfer in Nederland 8,1 was per 1000 vrouwen tussen de leeftijd van 15 en 44 jaar. Met andere woorden, voor elke 1000 vrouwen in deze leeftijdsgroep, werden er ongeveer 8 abortussen uitgevoerd dat jaar. Het is belangrijk om u te realiseren dat dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat 8,1% van de vrouwen in deze leeftijdsgroep een abortus heeft ondergaan, aangezien sommige vrouwen mogelijk meer dan één abortus hebben gehad. Deze gegevens zijn rechtstreeks afkomstig uit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die de taak heeft om de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdzorg in Nederland te bewaken.

Meer dan 50% van de vrouwen die in 2019 een abortus ondergingen in Nederland, waren tussen de 25 en 35 jaar oud. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2021)

De betreffende statistiek toont aan dat in het jaar 2019, meer dan de helft van de vrouwen die een abortus hadden in Nederland, in de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar vielen. Dit betekent dat de meerderheid van de abortussen werd uitgevoerd bij vrouwen in hun late twintiger en vroege dertiger jaren. Deze data suggereert mogelijk dat in deze leeftijdscategorie meer ongeplande zwangerschappen voorkomen die tot een abortus leiden, of dat vrouwen in deze leeftijdsgroep sneller geneigd zijn tot een abortus dan vrouwen buiten deze categorie. Het is echter belangrijk op te merken dat deze statistiek op zichzelf niet genoeg is om deze conclusies met zekerheid te trekken. Er zijn immers andere factoren, zoals sociaaleconomische status, opleidingsniveau en toegang tot anticonceptie, die ook een rol kunnen spelen. U, als lezer, moet dus voorzichtig zijn met het trekken van conclusies op basis van deze afzonderlijke statistiek.

In Nederland had 34% van de vrouwen die in 2019 een abortus ondergingen geen kinderen. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2021)

De statistiek die wordt gepresenteerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2021) geeft aan dat 34% van de vrouwen die in 2019 in Nederland een abortus hadden ondergaan, geen kinderen had. Dit betekent dat meer dan een derde van de vrouwen die ervoor kozen een zwangerschap te beëindigen, nog nooit eerder een kind hadden gebaard. Het is belangrijk op te merken dat dit statistiek niet noodzakelijk iets zegt over de redenen waarom deze vrouwen de beslissing hebben genomen om een abortus te ondergaan. Deze gegevens geven ons echter wel inzicht in het profiel van vrouwen die in Nederland een abortus hebben, en kunnen helpen bij het vormen van beleid en ondersteuningsdiensten gericht op deze specifieke groep.

Ongeveer 91% van de abortussen in Nederland in 2019 werden uitgevoerd voordat de zwangerschap 12 weken duurde. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2021)

Deze statistiek geeft u inzicht in de timing van abortussen in Nederland in het jaar 2019. Het geeft aan dat de overgrote meerderheid, namelijk ongeveer 91%, van de abortussen plaatsvond vóór het einde van het eerste trimester van de zwangerschap. Dit is de periode die eindigt na 12 weken zwangerschap. Dit suggereert dat vrouwen in Nederland die ervoor kiezen om een abortus te ondergaan, dit vroeg in de zwangerschap doen. De bron van deze informatie is een betrouwbare overheidsinstantie, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die in 2021 deze statistiek heeft gepubliceerd.

In 2019 waren er 17 abortusklinieken actief in Nederland. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2021)

Uit de statistieken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 2021 blijkt dat er in 2019 zeventien abortusklinieken actief waren in Nederland. Dit houdt in dat er op dat moment zeventien locaties waren waar zwangerschappen vroegtijdig beëindigd konden worden op medisch verantwoorde wijze. Het aantal actieve klinieken kan variëren door de jaren heen afhankelijk van verschillende factoren zoals wetgeving, maatschappelijke opvattingen, en bijvoorbeeld de beschikbaarheid van medisch personeel en financiering.

Wereldwijd is naar schatting ongeveer 35% van de zwangerschappen ongepland. De helft van deze ongeplande zwangerschappen eindigt in een abortus. Bron: Guttmacher Institute (2021)

Deze statistiek, verstrekt door het Guttmacher Institute in 2021, betekent dat wereldwijd ongeveer 35% van alle zwangerschappen niet van tevoren zijn gepland. Met andere woorden, meer dan een derde van alle zwangerschappen komen als een verrassing. Bovendien toont de statistiek ook aan dat de helft van deze ongeplande zwangerschappen eindigt in een abortus. Dit suggereert dat wanneer een zwangerschap ongepland is, er een kans van 50% is dat het in abortus resulteert. Dit onderstreept het belang van toegang tot en bewustzijn van anticonceptie, evenals veilige en legale abortusdiensten.

In ontwikkelende regio’s had 57% van de abortussen in 2010–2014 plaats in een veilige omgeving. Bron: Guttmacher Institute (2021)

In dit statistiek dat gepubliceerd is door het Guttmacher Institute in 2021, wordt gekeken naar de omstandigheden van abortus in ontwikkelende regio’s in het tijdvak van 2010 tot 2014. Wanneer er gesproken wordt over een ‘veilige omgeving’, betekent dit dat de abortus wordt uitgevoerd onder medisch verantwoorde omstandigheden. Dit gehanteerde begrip gaat dus over de kwaliteit van zorg en medische expertise die beschikbaar is tijdens de procedure. Uit het onderzoek blijkt dat in dit specifieke tijdvak, 57% van de abortussen in ontwikkelende regio’s plaatsvonden in zulke veilige omstandigheden. Helaas impliceert dit ook dat 43% van de abortussen uitgevoerd werden in omstandigheden die mogelijk ondermaats waren, wat kan leiden tot gezondheidscomplicaties voor de vrouwen in kwestie. U, als lezer, moet daarmee rekening houden dat er nog steeds een aanzienlijk deel van abortussen plaatsvindt in potentieel onveilige situaties in deze regio’s. Dit onderstreept de noodzaak voor verdere inspanningen om toegang tot veilige abortusprocedures te verbeteren.

Zo’n 25 miljoen onveilige abortussen vinden elk jaar wereldwijd plaats, volgens de WHO. Bron: World Health Organization (2021)

De World Health Organization (WHO) rapporteert dat er jaarlijks wereldwijd ongeveer 25 miljoen onveilige abortussen plaatsvinden. Dit betekent dat er een aanzienlijk aantal zwangerschapsbeëindigingen wordt uitgevoerd onder omstandigheden die niet voldoen aan de minimale medische normen of door personen die geen geschikte training hebben gekregen. Deze procedures brengen enorme risico’s met zich mee voor de gezondheid en het leven van de vrouwen die ze ondergaan. Het is belangrijk om te begrijpen dat dit getal een wereldwijde crisis op het gebied van reproductieve gezondheid en rechten aantoont. Voor u als lezer wijst het op de urgentie van maatregelen om de toegang tot veilige abortusdiensten te verbeteren en om seksuele voorlichting te bevorderen om ongewenste zwangerschappen te voorkomen.

45% van alle abortussen wereldwijd waren in 2021 onveilig volgens de WHO. Bron: World Health Organization (2021)

Volgens de cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2021, waren bijna de helft van alle abortussen wereldwijd, om precies te zijn 45%, onveilig. Dit houdt in dat deze abortussen werden uitgevoerd door niet-geschikte individuen, zonder adequate medische begeleiding, of in omstandigheden die niet voldoen aan de minimale medische normen. Dit is een verontrustende statistiek, omdat onveilige abortussen ernstige gezondheidsrisico’s voor vrouwen kunnen inhouden, waaronder infecties, blijvende verwondingen en zelfs de dood. Het is belangrijk voor u om te begrijpen dat veilige en wettelijke toegang tot abortus een essentiële stap is om de gezondheid en rechten van vrouwen wereldwijd te beschermen.

Ieder jaar sterven er wereldwijd rond de 47.000 vrouwen door onveilige abortussen, aldus de WHO. Bron: World Health Organization (2021)

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, 2021), sterven er jaarlijks wereldwijd op schrikbarende wijze ongeveer 47.000 vrouwen als gevolg van onveilige abortussen. Dit blootleggen van deze statistiek betekent dat, op wereldschaal, tienduizenden vrouwen sterven door procedures die worden uitgevoerd onder ongeschikte omstandigheden, door onervaren individuen, of door gevaarlijke methoden. U dient te begrijpen dat dit een aanzienlijk en belangrijk wereldwijd gezondheidsprobleem is dat verdere aandacht en interventies vereist om de veiligheid en gezondheid van vrouwen te waarborgen.

In Europa zijn er jaarlijks ongeveer 205.000 abortussen bij vrouwen onder de 20 jaar. Bron: European Parliament (2017)

Deze statistiek geeft aan dat er jaarlijks ongeveer 205.000 abortussen plaatsvinden onder vrouwen die jonger zijn dan 20 jaar in Europa, volgens gegevens van het Europees Parlement in 2017. Dit geeft u een inzicht in de prevalentie van zwangerschappen die worden beëindigd bij deze specifieke demografische groep binnen Europa. Het aantal geeft niet de redenen voor abortus aan, alleen het totaal aantal dat plaatsvindt. De redenen voor abortus kunnen variëren van economische omstandigheden, relatie-issues tot medische problemen. Het helpt beleidsmakers en gezondheidsinstanties om een beeld te krijgen van de situatie en op basis daarvan wellicht betere seksuele voorlichting en ondersteuning te bieden. Het benadrukt eveneens de noodzaak voor toegankelijke gezondheidszorg en keuzemogelijkheden voor vrouwen.

5% van alle vrouwen in de VS zal voor haar 20e een abortus hebben gehad, volgens gegevens van het Guttmacher Institute. Bron: Guttmacher Institute (2021)

De statistiek die door het Guttmacher Institute is geleverd, geeft aan dat 5% van alle vrouwen in de Verenigde Staten voor hun 20e levensjaar een abortus zullen hebben ondergaan. Dit betekent dat op elke 20 vrouwen, één vrouw een abortus zal hebben gehad voordat ze de leeftijd van twintig jaar bereikt. Het is belangrijk om te begrijpen dat dit een gemiddelde is, gebaseerd op verzamelde gegevens, en dat de werkelijke ervaringen van vrouwen kunnen variëren, afhankelijk van factoren zoals locatie, sociaaleconomische status en toegang tot gezondheidszorg. Desalniettemin benadrukt deze statistiek een significant aantal jonge vrouwen in de VS die te maken hebben gehad met abortus.

In de VS hebben vrouwen gemiddeld 1,3 abortussen volgens een studie van het Guttmacher Institute. Bron: Guttmacher Institute (2021)

Het genoemde statistiek van het Guttmacher Institute uit 2021 geeft aan dat vrouwen in de Verenigde Staten gemiddeld 1,3 abortussen hebben. Dit statistiek betekent niet noodzakelijkerwijs dat elke vrouw in de VS 1,3 abortussen heeft. In plaats daarvan, als u alle abortussen die in de VS worden uitgevoerd optelt en dit aantal deelt door het totale aantal vrouwen, komt u op het gemiddelde van 1,3. Dit gemiddelde is beïnvloed door vrouwen die meerdere abortussen hebben ondergaan; het is dus niet zo dat 1,3 abortussen per vrouw de norm is. Dit is gewoonweg een manier om een overzicht te geven van de prevalentie van abortus in de hele bevolking.

Referenties

0. – https://www.www.igj.nl

1. – https://www.www.europarl.europa.eu

2. – https://www.www.who.int

3. – https://www.www.guttmacher.org

Originally posted 2023-11-14 12:11:17.

Inhoudsopgave