a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Armoede Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel overzicht verwachten van armoede statistieken, met inbegrip van de nieuwste gegevens om u een helder en diepgaand inzicht te geven in de huidige stand van armoede wereldwijd.

  • Wereldwijd leven meer dan 700 miljoen mensen, of 9,2% van de wereldbevolking, in extreme armoede.
  • Rond de 8,5% van de Nederlandse bevolking leeft onder de armoedegrens.
  • Ongeveer één op de vier kinderen in ontwikkelingslanden leeft in extreme armoede.
  • In 2018 heeft 14% van de kinderen in Nederland in een huishouden geleefd met een laag inkomen.
  • Uit recente gegevens blijkt dat 26,1% van de bevolking in de Europese Unie risico loopt op armoede of sociale uitsluiting.
  • In 2019 leefden er in de Verenigde Staten 34 miljoen mensen in armoede.
  • Volgens de Wereldbank leven in Afrika (ten zuiden van de Sahara) 413 miljoen mensen in extreme armoede.
  • Meer dan 820 miljoen mensen wereldwijd hebben niet voldoende te eten, een duidelijke indicator van armoede.

Actuele Armoede Statistieken

Wereldwijd leven meer dan 700 miljoen mensen, of 9,2% van de wereldbevolking, in extreme armoede.

De statistiek die u hier ziet, geeft aan dat wereldwijd meer dan 700 miljoen mensen, oftewel 9,2% van de totale wereldbevolking, in extreme armoede leven. Dit betekent dat deze mensen minder dan $1,90 per dag hebben om in hun basisbehoeften te voorzien, wat de internationale drempel is om extreme armoede te definiëren. Het aantal mensen in extreme armoede is enorm hoog, wat de omvang van dit wereldwijde probleem benadrukt. Het geeft een alarmerend beeld van de ongelijkheden en sociale onrechtvaardigheden die nog steeds bestaan in onze hedendaagse samenleving. Tegelijkertijd is het ook een oproep tot actie voor internationale beleidsmakers en liefdadigheidsinstellingen om samen te werken aan oplossingen om dit aantal te verminderen en de levenskwaliteit van deze mensen te verbeteren.

Rond de 8,5% van de Nederlandse bevolking leeft onder de armoedegrens.

De statistiek die aangeeft dat ‘rond de 8,5% van de Nederlandse bevolking onder de armoedegrens leeft’ betekent dat van elke 100 mensen in Nederland, er ongeveer 8,5 in een situatie van armoede leven. In duidelijkere termen betekent armoede doorgaans dat deze individuen niet in staat zijn om de noodzakelijke kosten te dekken voor basisbehoeften zoals voldoende voedsel, gepaste behuizing en voldoende gezondheidszorg. Dit cijfer geeft een indringend beeld van de economische ongelijkheid die nog steeds in het land aanwezig is, ondanks het algemene welvaartsniveau. Het is belangrijk voor u om te begrijpen dat deze statistieken een realiteit aangeven die vaak onzichtbaar is in het dagelijkse leven, maar die een substantiële impact heeft op het welzijn en de levenskwaliteit van een significant deel van de Nederlandse bevolking.

Ongeveer één op de vier kinderen in ontwikkelingslanden leeft in extreme armoede.

De statistiek stelt dat ongeveer één op de vier kinderen in ontwikkelingslanden in extreme armoede leeft. Dit betekent dat een kwart van de kinderbevolking in deze landen in een toestand van ernstig economisch onvermogen verkeert. Ze hebben niet voldoende middelen om een basislevensstandaard te handhaven, wat onder meer betrekking kan hebben op voedsel, onderdak, onderwijs en gezondheidszorg. Extreme armoede definieert in dit geval het leven op minder dan $1,90 per dag, volgens de normen van de Wereldbank. U moet zich realiseren dat dit een cruciale kwestie is die wereldwijde aandacht en interventie vereist. Het benadrukt de ongelijkheid en economische verschillen die bestaan, vooral in regio’s die nog steeds proberen zich economisch te ontwikkelen. Deze kinderen zijn de toekomstige generatie en hun huidige levensomstandigheden kunnen een aanzienlijke impact hebben op hun toekomstige leven en mogelijkheden.

In 2018 heeft 14% van de kinderen in Nederland in een huishouden geleefd met een laag inkomen.

Uit de statistiek blijkt dat in 2018 in Nederland 14% van de kinderen in een huishouden leefde, waarvan het inkomen als laag werd geclassificeerd. Dit betekent dat van alle kinderen in Nederland, bijna een zevende deel resided in huishoudens waar de totale financiële inkomsten onder een bepaalde drempel waren vastgesteld. Deze drempel wordt meestal bepaald door officiële overheidsnormen, die wat als ‘laag inkomen’ wordt beschouwd, definiëren. De term ‘laag inkomen’ houdt doorgaans in dat er onvoldoende geld is om essentiële uitgaven te dekken, zoals voeding, onderdak, kleding en basiszorg. In de praktijk kan dit voor deze kinderen betekenen dat ze mogelijk beperkte toegang hebben tot zaken als bepaalde buitenschoolse activiteiten, privélessen, uitstapjes en mogelijk zelfs gezonde voeding.

Uit recente gegevens blijkt dat 26,1% van de bevolking in de Europese Unie risico loopt op armoede of sociale uitsluiting.

Uit de onlangs vrijgegeven statistieken blijkt dat 26,1% van de inwoners van de Europese Unie het risico loopt op armoede of sociale uitsluiting. Dit betekent concreet dat ongeveer een kwart van de bevolking in de EU waarschijnlijk financiële strijd ervaart die hun basisbehoeften kan belemmeren, of ze kunnen moeite hebben om volledig aan de samenleving deel te nemen vanwege armoede. Sociale uitsluiting kan ook betekenen dat ze beperkte toegang hebben tot sociale activiteiten, wat kan leiden tot isolatie. Het is belangrijk om op te merken dat ‘het risico lopen op armoede of sociale uitsluiting’ niet noodzakelijkerwijs betekent dat deze individuen daadwerkelijk in armoede leven of sociaal uitgesloten zijn, maar dat ze zich in omstandigheden bevinden waar dit een mogelijk gevolg kan zijn.

In 2019 leefden er in de Verenigde Staten 34 miljoen mensen in armoede.

Deze statistiek wilt zeggen dat er in het jaar 2019 in de Verenigde Staten 34 miljoen mensen onder de armoedegrens leefden. U moet hierbij rekening houden dat de definitie van armoede kan variëren, maar over het algemeen wordt dit gedefinieerd als het niet kunnen voorzien in de basislevensbehoeften zoals voedsel, kleding en onderdak. 34 miljoen is een aanzienlijk aantal and het betekent dat ongeveer een op de tien mensen in de VS in dat jaar leefden in omstandigheden die als armoedig werden geclassificeerd. Deze statistiek illustreert niet alleen het probleem van economische ongelijkheid, maar ook de bestaande sociale uitdagingen in de Verenigde Staten. Het vormt een belangrijk punt van aandacht voor zowel beleidsmakers als sociale wetenschappers.

Volgens de Wereldbank leven in Afrika (ten zuiden van de Sahara) 413 miljoen mensen in extreme armoede.

De statistiek die u hier ziet, is afkomstig van de Wereldbank en geeft aan dat er in Afrika, specifiek ten zuiden van de Sahara, 413 miljoen mensen leven in extreme armoede. Dit betekent dat een aanzienlijk aantal mensen in dit deel van de wereld moet overleven met zeer beperkte middelen, vaak minder dan $1,90 per dag, wat door de Wereldbank gedefinieerd wordt als de internationale armoedegrens. Het is een weerspiegeling van aanzienlijke economische en sociale uitdagingen die deze landen ervaren, waaronder slechte infrastructuur, beperkte toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en gezondheidszorg, en hoge werkloosheidscijfers. Het laat zien dat er nog veel werk te doen is op het gebied van internationale ontwikkeling en armoedebestrijding.

Meer dan 820 miljoen mensen wereldwijd hebben niet voldoende te eten, een duidelijke indicator van armoede.

Uit deze statistiek blijkt dat meer dan 820 miljoen mensen over de hele wereld niet voldoende voedsel hebben om in hun basisbehoeften te voorzien. Dit is een zorgwekkend cijfer dat duidelijk aantoont dat er sprake is van extreme armoede. Armoede wordt gemeten aan de hand van verschillende indicatoren, waarvan voedselzekerheid er één is. Voedselzekerheid betekent dat alle mensen op elk moment fysiek en economisch toegang hebben tot voldoende, veilig en voedzaam voedsel om te voldoen aan hun voedingsbehoeften en voedselvoorkeuren voor een actief en gezond leven. Mensen die niet genoeg te eten hebben, worden dus gezien als zijnde in armoede. Met andere woorden, als u deze statistiek leest, wordt u geconfronteerd met een realiteit die aantoont dat een aanzienlijk deel van de wereldbevolking in armoede leeft.

Referenties

0. – https://www.who.int

1. – https://www.unicef.org

2. – https://www.cbs.nl

3. – https://www.census.gov

4. – https://www.worldbank.org

5. – https://ourworldindata.org

6. – https://ec.europa.eu

Originally posted 2023-11-14 12:11:29.

Inhoudsopgave