a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Asbest Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van asbeststatistieken, met nieuwe gegevens die u inzichten bieden in het hedendaagse gebruik, de risico’s en de impact van asbest op de volksgezondheid.

  • Wereldwijd sterven er jaarlijks ongeveer 90.000 mensen aan asbestgerelateerde ziekten.
  • In Nederland sterven er jaarlijks ongeveer 1000 mensen aan mesothelioom, een type kanker dat vaak wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest.
  • Ongeveer 80% van de mensen die overlijden aan mesothelioom zijn mannen.
  • In Nederland zijn naar schatting meer dan een miljoen gebouwen die asbest bevatten.
  • Asbest is in Nederland verboden sinds 1993.
  • In 2018 zijn 459 nieuwe gevallen van mesothelioom gemeld bij het Nederlands Mesothelioma Panel (NMP).
  • Ongeveer 70% tot 80% van de patiënten met mesothelioom waren blootgesteld aan asbest.
  • Er is geconstateerd dat de blootstelling aan asbest met 50 – 80 % is verminderd sinds het verbod in 1993.

Actuele Asbest Statistieken

Wereldwijd sterven er jaarlijks ongeveer 90.000 mensen aan asbestgerelateerde ziekten.

U heeft wellicht recent de statistiek gehoord dat er wereldwijd elk jaar ongeveer 90.000 mensen sterven aan asbestgerelateerde ziekten. Dit betekent dat mensen die in aanraking zijn gekomen met asbest, een reeks aandoeningen kunnen ontwikkelen die ernstig genoeg zijn om hun leven te beëindigen. Asbest is een groep mineralen bestaande uit microscopische vezels, die vroeger vaak in bouwmaterialen werden gebruikt vanwege hun vuurbestendige en isolerende eigenschappen. Langdurige blootstelling aan deze vezels kan leiden tot longziekten, mesothelioom en andere kankers. De hoge sterftecijfers kunnen te wijten zijn aan het feit dat de symptomen vaak pas decennia na blootstelling beginnen, waardoor de ziekten in een laat stadium worden geconstateerd en de behandeling moeilijker en minder succesvol is.

In Nederland sterven er jaarlijks ongeveer 1000 mensen aan mesothelioom, een type kanker dat vaak wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest.

De statistiek geeft aan dat er elk jaar ongeveer 1000 mensen in Nederland overlijden aan mesothelioom, een specifiek type kanker. U moet weten dat mesothelioom vaak wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest, een mineraal dat in het verleden vaak gebruikt is in de bouw en andere industrieën vanwege zijn hitte- en corrosiebestendigheid. Omdat asbestdeeltjes bij inademing in de longen kunnen blijven steken en op termijn gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, is de kans groter dat mensen die met asbest gewerkt hebben, deze vorm van kanker ontwikkelen. Het feit dat er jaarlijks nog 1000 mensen aan deze ziekte overlijden, onderstreept de ernst en het langdurige effect van asbestblootstelling.

Ongeveer 80% van de mensen die overlijden aan mesothelioom zijn mannen.

Deze statistiek illustreert dat van de personen die overlijden aan mesothelioom, ongeveer 80% mannen zijn. Mesothelioom is een agressieve en dodelijke vorm van kanker die voornamelijk wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Deze blootstelling heeft zich vaker voorgedaan onder banen die doorgaans door mannen worden uitgevoerd, zoals constructie en scheepvaart, waardoor zij een grotere kans hebben om deze ziekte te ontwikkelen. Daarom zien wij dat een hoger percentage mannen aan deze ziekte sterft. Het is echter belangrijk voor u om te weten dat, hoewel mannen een hoger risico lopen, mesothelioom bij zowel mannen als vrouwen kan voorkomen.

In Nederland zijn naar schatting meer dan een miljoen gebouwen die asbest bevatten.

U zult wellicht verrast zijn om te horen dat er in Nederland naar schatting meer dan een miljoen gebouwen zijn die asbest bevatten. Dit betekent dat een aanzienlijk aantal van de gebouwen waarin we leven, werken of tijd doorbrengen materiaal bevat dat als gevaarlijk kan worden beschouwd wanneer er niet correct mee wordt omgegaan. Het gebruik van asbest was in de vorige eeuw erg populair vanwege zijn vuurvaste eigenschappen en duurzaamheid, maar later werd ontdekt dat blootstelling aan asbestvezels ernstige gezondheidsrisico’s kan opleveren. Hoewel het asbest in gebouwen meestal geen direct gevaar oplevert zolang het in goede staat en ongestoord blijft, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van het potentieel risico en dit op een veilige manier te beheren.

Asbest is in Nederland verboden sinds 1993.

In deze statistiek wordt verwezen naar het jaar 1993, toen het gebruik van asbest in Nederland verboden werd. Asbest, een groep mineralen met vezelachtige structuur, was vroeger een populaire keuze voor bouw- en isolatiemateriaal vanwege zijn goede eigenschappen zoals hittebestendigheid, hoge treksterkte en weerstand tegen chemische aantasting. De gezondheidsrisico’s die het met zich meebrengt, zoals het veroorzaken van asbestose of mesothelioom (een vorm van longkanker), hebben echter ertoe geleid dat het gebruik ervan in 1993 officieel werd verboden in Nederland. Dit betekent dat u sinds 1993 geen asbest meer mag gebruiken in zowel commerciële, industriële als residentiële omgevingen. Het omvat ook de import, export, productie en distributie van asbestproducten.

In 2018 zijn 459 nieuwe gevallen van mesothelioom gemeld bij het Nederlands Mesothelioma Panel (NMP).

Uit de gegevens van 2018 blijkt dat er 459 nieuwe gevallen van mesothelioom zijn gemeld bij het Nederlands Mesothelioma Panel (NMP). Mesothelioom is een zeldzame vorm van kanker die vaak veroorzaakt wordt door blootstelling aan asbest. Wanneer het Nederlands Mesothelioma Panel 459 nieuwe gevallen meldt, betekent dit dat er in dat jaar 459 verschillende mensen in Nederland officieel gediagnosticeerd zijn met deze ziekte. Het is belangrijk te weten dat dit aantal hoogstwaarschijnlijk niet het daadwerkelijke aantal mensen weerspiegelt dat mesothelioom heeft ontwikkeld, omdat het enige tijd kan duren voordat de ziekte wordt ontdekt en gediagnosticeerd. Bovendien worden niet alle gevallen gemeld bij het NMP.

Ongeveer 70% tot 80% van de patiënten met mesothelioom waren blootgesteld aan asbest.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat een hoge percentage, namelijk 70% tot 80%, van de patiënten die aan mesothelioom lijden, op een bepaald moment in hun leven aan asbest zijn blootgesteld. Mesothelioom is een type kanker dat zich vaak ontwikkelt in de bekleding van de longen, de buik of het hart en het is sterk geassocieerd met asbest blootstelling. Asbest is een groep van natuurlijk voorkomende mineralen die in het verleden veelvuldig in de bouw werden gebruikt vanwege hun hittebestendigheid en isolerende eigenschappen. Wanneer asbestvezels worden ingeademd, kunnen ze zich in het lichaam nestelen en na verloop van tijd tot verschillende gezondheidsproblemen leiden, waaronder mesothelioom. Deze statistiek benadrukt het sterke verband tussen asbestblootstelling en de ontwikkeling van mesothelioom.

Er is geconstateerd dat de blootstelling aan asbest met 50 – 80 % is verminderd sinds het verbod in 1993.

U moet begrijpen dat de statistiek ‘Er is geconstateerd dat de blootstelling aan asbest met 50 – 80 % is verminderd sinds het verbod in 1993’ betrekking heeft op de aanzienlijke vermindering van de blootstelling aan asbest sinds de introductie van het verbod op het gebruik ervan. Deze statistiek vertelt ons dat er na 1993 een aanzienlijke daling is opgetreden, met percentages tussen de 50% en 80%. Dat betekent dat de mensen minder in contact komen met dit potentieel gevaarlijke materiaal, wat heeft bijgedragen tot een aanzienlijke vermindering van de gezondheidsrisico’s die verband houden met asbestblootstelling. Dit soort statistieken benadrukt het belang en de effectiviteit van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

Referenties

0. – https://www.who.int

1. – https://nl.wikipedia.org

2. – https://www.asbestos.com

3. – https://www.ias.nl

4. – https://www.volksgezondheidenzorg.info

5. – https://www.cancer.org

6. – https://www.kwf.nl

7. – https://www.rvo.nl

Originally posted 2023-11-14 12:11:29.

Inhoudsopgave