a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Autobrand Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel overzicht verwachten van autobrand statistieken, inclusief de laatste gegevens, trends en analyse om u te helpen het huidige landschap van autobranden beter te begrijpen.

  • In 2019 waren er in heel Nederland 4.941 autobranden, een stijging van 12% ten opzichte van het voorgaande jaar.
  • In 2020 waren er gemiddeld 11 autobranden per dag in Nederland.
  • Gemeente Eindhoven had in 2019 de hoogste stijging van autobranden met een toename van 64%.
  • Onderzoek toont aan dat 25% van de autobranden in 2019 was te herleiden tot brandstichting.
  • In 2019 deden zich in de provincie Limburg de meeste autobranden per duizend auto’s voor.
  • In 2020 zijn de meeste branden, namelijk 38 autobranden, ontstaan in de wijk Overvecht in Utrecht.
  • In 2020 waren de maanden april, mei en juni de maanden waarin de meeste autobranden plaatsvonden.
  • Jongeren tussen 18 en 24 jaar oud worden het vaakst verdacht van het stichten van een autobrand.

Actuele Autobrand Statistieken

In 2019 waren er in heel Nederland 4.941 autobranden, een stijging van 12% ten opzichte van het voorgaande jaar.

In 2019 noteerde Nederland een totaal van 4.941 geregistreerde autobranden. Deze statistiek duidt op het aantal keer dat een auto in brand vloog, waar dan ook in het hele land. Als we dit aantal vergelijken met dat van het jaar daarvoor, zien we dat er sprake is van een stijging van 12%. Met andere woorden, er waren 12% meer autobranden in 2019 dan in 2018. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat er in 2019 meer gevaar was voor autobezitters, maar geeft wel aan dat er een toename was in het aantal incidenten. Het is belangrijk als u dit als autobezitter in acht neemt, maar zonder angst willen we benadrukken dat dit niet betekent dat elke auto onvermijdelijk in brand zal vliegen, maar eenvoudigweg het aantal geregistreerde incidenten in dat jaar reflecteert.

In 2020 waren er gemiddeld 11 autobranden per dag in Nederland.

In 2020 werd Nederland geconfronteerd met een opmerkelijke statistiek: er waren gemiddeld 11 autobranden per dag gemeld. Wat betekent dit precies? Simpel gezegd, betekent dit dat in elke 24 uur periode gedurende het jaar 2020, er ongeveer 11 keer het alarm werd geslagen vanwege een voertuig dat in brand stond. Dit is een gemiddelde, wat betekent dat het werkelijke aantal autobranden op sommige dagen hoger of lager zou kunnen zijn geweest dan 11. Maar als we alle autobranden over het hele jaar optellen en dan delen door 365 (het aantal dagen in een jaar), komen we uit op het cijfer 11. Dit is een zorgelijke trend die aantoont hoe belangrijk het is om voldoende verzekerd te zijn en voorzorgsmaatregelen te nemen om uw auto te beschermen.

Gemeente Eindhoven had in 2019 de hoogste stijging van autobranden met een toename van 64%.

De statistiek die u hier ziet, verwijst naar een significant en zorgwekkend fenomeen. In 2019 heeft de gemeente Eindhoven een bijzonder hoge stijging van autobranden ervaren. Om precies te zijn, staat er een toename van 64% vermeld. Dit percentage verwijst naar de vergelijking van het aantal autobranden dat plaatsvond in 2019 met het aantal dat plaatsvond in het eerdere jaar. Een stijging van 64% betekent dus dat het aantal autobranden in 2019 meer dan de helft hoger was dan in het voorgaande jaar. Dit is een belangrijke statistiek, omdat het een abrupte en aanzienlijke verandering in de veiligheidssituatie in Eindhoven aangeeft en een uitdaging vormt voor brandweerdiensten en andere lokale autoriteiten.

Onderzoek toont aan dat 25% van de autobranden in 2019 was te herleiden tot brandstichting.

Het genoemde statistisch onderzoek wijst uit dat van alle gevallen van autobranden die plaatsvonden in 2019, 25% direct werd toegeschreven aan brandstichting. Dat betekent dat in een op de vier incidenten van autobranden die in dat jaar zijn gemeld, werd vastgesteld dat de brand bewust was aangestoken. Dit kan zijn voor verzekeringsfraude, vandalisme of een andere vorm van crimineel gedrag. U kunt zich hierdoor realiseren hoe belangrijk het is om preventieve maatregelen te nemen tegen dergelijke gevaren, zoals het installeren van beveiligingscamera’s of alarmsystemen in uw auto. Ook is het belangrijk om altijd een betrouwbare autoverzekering te hebben, gezien de significant grote kans op autobranden die veroorzaakt worden door brandstichting.

In 2019 deden zich in de provincie Limburg de meeste autobranden per duizend auto’s voor.

In 2019 vond er in de provincie Limburg een opmerkelijke statistiek plaats. Uit de gegevens blijkt dat er in deze regio de meeste autobranden per duizend auto’s waren. Dit betekent dat, als u het aantal auto’s in de provincie per duizend zou groeperen, er in elk van deze groepen meer brandincidenten waren in vergelijking met andere provincies. Dit impliceert niet noodzakelijkerwijs dat Limburg de meeste autobranden in absolute aantallen had. Het kan nog steeds zijn dat andere provincies met meer auto’s in totaal meer incidenten hadden. Echter, wanneer u de gegevens controleert voor de grootte van het wagenpark – door te kijken naar het aantal branden per duizend auto’s – was Limburg in 2019 de provincie met het hoogste risico op autobranden.

In 2020 zijn de meeste branden, namelijk 38 autobranden, ontstaan in de wijk Overvecht in Utrecht.

In de statistiek die u net heeft gelezen wordt een situatie uit 2020 beschreven met betrekking tot autobranden in de wijk Overvecht in Utrecht. Het woord ‘meeste’ betekent in dit geval dat Overvecht de Utrechtse wijk is waar het grootste aantal autobranden is geregistreerd ten opzichte van andere wijken in dezelfde stad. Met het getal ’38’ wordt het precieze aantal autobranden aangegeven dat in dat jaar heeft plaatsgevonden in Overvecht. Deze getallen kunnen belangrijk zijn voor verschillende doeleinden, zoals het beoordelen van de veiligheid in een wijk, het plannen van politiebronnen, of het onderzoeken van de oorzaak van het hoge aantal branden. Deze statistiek geeft een duidelijk beeld van de situatie wat betreft autobranden in de wijk Overvecht in Utrecht in het jaar 2020.

In 2020 waren de maanden april, mei en juni de maanden waarin de meeste autobranden plaatsvonden.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat in 2020 de meeste autobranden plaatsvonden in de maanden april, mei en juni. Dit betekent dat in deze specifieke maanden het aantal gerapporteerde incidenten van autobranden hoger was dan in de andere maanden van het jaar. Autobranden kunnen optreden om een veelheid van redenen, zoals technische mankementen, ongevallen of opzettelijk vandalisme. Hoewel deze statistiek niet de exacte oorzaken of redenen achter de autobranden onthult, toont het wel aan dat er tijdens dit kwartaal, om welke reden dan ook, een piek was in het aantal autobranden. Er zijn aanvullende analyses nodig om te bepalen wat de achterliggende factoren kunnen zijn van deze trend.

Jongeren tussen 18 en 24 jaar oud worden het vaakst verdacht van het stichten van een autobrand.

Uit recente statistieken blijkt dat jongeren tussen de 18 en 24 jaar oud het vaakst worden verdacht van het stichten van een autobrand. Dit betekent niet automatisch dat deze leeftijdscategorie altijd de daadwerkelijke dadergroep is, gezien een verdenking niet gelijkstaat aan schuldig bevonden worden. Statistieken kunnen echter wel indicaties geven en in dit geval suggereert de gegevens dat deze specifieke leeftijdsgroep mogelijk meer betrokken is bij deze criminele activiteit dan andere leeftijdsgroepen. Om hiervoor een sluitende verklaring te geven, zouden we verder moeten kijken naar de specifieke omstandigheden en factoren die bijdragen aan deze statistiek. Denk aan sociale omgeving, economische omstandigheden of educatieve achtergrond. Het is belangrijk om te onthouden dat statistieken slechts een deel van het verhaal vertellen, en dat ze moeten worden ondersteund door gedegen onderzoek en contextuele analyse.

Referenties

0. – https://www.rtlnieuws.nl

1. – https://www.omroepbrabant.nl

2. – https://www.duic.nl

3. – https://www.regio15.nl

4. – https://www.cbs.nl

5. – https://www.ed.nl

6. – https://www.ad.nl

Originally posted 2023-11-14 12:11:29.

Inhoudsopgave