a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Automobielstatistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van automobielstatistieken, waarbij we gebruik maken van de nieuwste gegevens om trends, ontwikkelingen en kenmerken op het gebied van auto’s wereldwijd te analyseren.

  • In 2019 waren er in Nederland ongeveer 9,5 miljoen personenauto’s geregistreerd.
  • In 2019 werd 11% van de nieuwe personenauto’s in Nederland aangedreven door elektriciteit.
  • Uit statistieken van 2019 blijkt dat ongeveer 30.000 auto’s in Nederland een snelheidsovertreding hebben begaan.
  • In 2020 bedroeg het gemiddelde brandstofverbruik van nieuwe auto’s in Nederland 4,8 liter per 100 kilometer.
  • In 2020 waren er in Nederland ongeveer 50.000 geregistreerde autodiefstallen.
  • In 2019 was het aantal dodelijke verkeersongevallen waarbij een personenauto was betrokken in Nederland 629.
  • In 2020 bleek uit statistieken dat ongeveer 20% van de personenauto’s in Nederland diesel rijdt.
  • In 2019 waren er in Nederland ongeveer 1,8 miljoen hybride en elektrische auto’s.

Actuele Automobielstatistieken

In 2019 waren er in Nederland ongeveer 9,5 miljoen personenauto’s geregistreerd.

In 2019 waren er in Nederland ongeveer 9,5 miljoen personenauto’s geregistreerd. Dit betekent dat er bij de autoriteiten 9,5 miljoen individuele personenauto’s bekend waren die op de Nederlandse wegen mogen rijden. Het registreren van een auto is in veel landen, waaronder Nederland, een juridische verplichting voordat deze op openbare wegen wordt gebruikt. Deze registratie wordt bijgehouden om onder andere de eigenaar van het voertuig te identificeren, belastingheffing te faciliteren, en om de naleving van verkeerswetten en -voorschriften te handhaven. De genoemde statistiek geeft dus aan hoeveel auto’s er in dat specifieke jaar juridisch waren toegestaan om op Nederlandse wegen rond te rijden.

In 2019 werd 11% van de nieuwe personenauto’s in Nederland aangedreven door elektriciteit.

In 2019 was volgens de statistieken 11% van de nieuwe personenauto’s in Nederland elektrisch aangedreven. Dit betekent dat iets meer dan één op de tien nieuwe auto’s die dat jaar zijn verkocht, volledig op elektriciteit rijden. Dit is niet hetzelfde als hybride auto’s, die zowel op benzine als op elektriciteit kunnen rijden. De gegevens geven aan dat de acceptatie van elektrische auto’s in Nederland groeit. Dit is relevant voor u, omdat het uw keuzes beïnvloedt wanneer u van plan bent een nieuwe auto te kopen. Het geeft ook economische en ecologische trends aan, met overheden en consumenten die zich steeds meer richting duurzame vervoersmiddelen bewegen.

Uit statistieken van 2019 blijkt dat ongeveer 30.000 auto’s in Nederland een snelheidsovertreding hebben begaan.

Uit de statistieken van het jaar 2019 komt naar voren dat ongeveer 30.000 auto’s in Nederland een snelheidsovertreding hebben begaan. Dat betekent dus dat er 30.000 incidenten waren waarbij auto’s werden betrapt op harder rijden dan de toegestane snelheidslimiet. Dit komt wellicht over als een ontmoedigend aantal, en het is zeker een probleem dat aandacht behoeft. Aan de andere kant kan het ook dienen als een waardevol inzicht. Deze gegevens kunnen helpen bij het opstellen van veiligheidsmaatregelen om snelheidsovertredingen te verminderen, en bij het bepalen van waar, wanneer en waarom deze overtredingen vaak optreden. Ook kan het bestuurders bewust maken van de prevalentie van snelheidsovertredingen en het risico op verkeersongevallen die hiermee gepaard gaan. Als u een bestuurder bent, onthoud dan dat de snelheidslimieten er niet alleen voor uw veiligheid zijn, maar ook voor de veiligheid van anderen op de weg.

In 2020 bedroeg het gemiddelde brandstofverbruik van nieuwe auto’s in Nederland 4,8 liter per 100 kilometer.

In 2020 was het gemiddelde brandstofverbruik van nieuwe auto’s in Nederland 4,8 liter per 100 kilometer. Dit betekent dat als u een nieuwe auto in Nederland kocht in 2020, deze auto gemiddeld 4,8 liter brandstof zou verbruiken om 100 kilometer af te leggen. Dit cijfer is cruciaal, niet alleen omdat het u een idee geeft van het brandstofverbruik van de auto die u mogelijk koopt, maar het weerspiegelt ook de technologische vooruitgang en de toepassing van de energie-efficiënte maatregelen door de autobouwers. De trots van de automobielindustrie is de efficiëntie waarmee auto’s worden gemaakt, zodanig dat ze minder brandstof nodig hebben om meer kilometers af te leggen.

In 2020 waren er in Nederland ongeveer 50.000 geregistreerde autodiefstallen.

In 2020 werden er in Nederland ongeveer 50.000 autodiefstallen geregistreerd. Dit betekent dat er in dat jaar ongeveer 50.000 keer een aangifte werd gedaan van het onrechtmatig wegnemen van een auto. Dit is een aanzienlijk aantal en een belangrijke statistiek om bij stil te staan. Het geeft u als burger, beleidsmaker of politiedienst inzicht in de frequentie van autodiefstallen in onze samenleving. Dit kan bijdragen aan het ontwikkelen van strategieën en maatregelen om autodiefstal te voorkomen of het opsporen van gestolen voertuigen te verbeteren.

In 2019 was het aantal dodelijke verkeersongevallen waarbij een personenauto was betrokken in Nederland 629.

Het cijfer dat u ziet, 629, verwijst naar het totale aantal dodelijke verkeersongevallen in Nederland in 2019 waarbij ten minste één personenauto betrokken was. Wat deze statistiek aangeeft, is dat in deze specifieke periode, ondanks alle verkeersveiligheidsmaatregelen en -voorschriften, er helaas nog steeds een aanzienlijk aantal ongevallen plaatsvond met dodelijke afloop. Het is belangrijk om op te merken dat dit cijfer niet enkel de bestuurders van de personenauto’s omvat, maar ook passagiers, voetgangers, fietsers of andere weggebruikers die betrokken waren bij het ongeval. Het is een samenvattende meting die ons inzicht geeft in de veiligheidssituatie op de Nederlandse wegen.

In 2020 bleek uit statistieken dat ongeveer 20% van de personenauto’s in Nederland diesel rijdt.

Uit de gegevens die in 2020 zijn verzameld, blijkt dat ongeveer 20% van alle personenauto’s in Nederland op diesel rijdt. Wat betekent dit precies? Nou, als u zich voorstelt dat u op een parkeerplaats staat met 100 personenauto’s, zouden er ongeveer 20 van die auto’s een dieselmotor hebben. Deze statistiek is belangrijk omdat het inzicht geeft in het type brandstof dat Nederlanders het meest gebruiken voor hun voertuigen. Het kan ook helpen bij het beslissen over milieubeleid, aangezien dieselauto’s over het algemeen meer milieuvervuilende stoffen uitstoten dan benzine- of elektrische auto’s. Het geeft ook autobedrijven inzicht in het soort auto’s dat ze op de Nederlandse markt moeten aanbieden. Dus, als u in de autobranche werkt, of als u gewoon geïnteresseerd bent in trends in autogebruik, zijn dit waardevolle informatie om in gedachte te houden.

In 2019 waren er in Nederland ongeveer 1,8 miljoen hybride en elektrische auto’s.

In 2019 waren er in Nederland ongeveer 1,8 miljoen hybride en elektrische auto’s. Dit getal vertegenwoordigt het totaal aantal auto’s die ofwel volledig elektrisch zijn, ofwel een combinatie zijn van conventionele verbrandingsmotoren en elektrische aandrijving, ook bekend als hybride auto’s. U moet begrijpen dat de verkoop en het gebruik van deze soorten voertuigen een significante groei hebben doorgemaakt in de afgelopen jaren, voornamelijk als een respons op milieu-overwegingen en duurzaamheidsinitiatieven. Dit cijfer kan ook aangeven dat de autobezitters en de Nederlandse markt als geheel meer ontvankelijk en aangepast zijn voor deze technologische verandering.

Referenties

0. – https://www.cbs.nl

Originally posted 2023-11-14 12:11:29.

Inhoudsopgave