a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Bankoverval Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een gedetailleerde analyse verwachten van recente trends, percentages, patronen en nieuwe gegevens over bankovervallen, misschien met enkele verrassende inzichten en feiten op basis van de meest recente statistieken.

  • Wereldwijd worden er elk jaar ongeveer 7900 bankovervallen gepleegd.
  • In de VS is er een afname van bankovervallen met ongeveer 60% sinds de jaren 90.
  • 57% van de bankovervallen vindt plaats tussen 09.00 en 11.00 uur.
  • Slechts 28% van alle gepleegde bankovervallen resulteert in een aanhouding.
  • Ongeveer 2% van de gestolen gelden bij bankovervallen wordt uiteindelijk teruggevonden en teruggegeven aan de banken.

Actuele Bankoverval Statistieken

Wereldwijd worden er elk jaar ongeveer 7900 bankovervallen gepleegd.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat er wereldwijd jaarlijks ongeveer 7900 bankovervallen worden gepleegd. Dit houdt in dat er op wereldwijde schaal gemiddeld 21 bankovervallen per dag plaatsvinden. Het is belangrijk te begrijpen dat dit aantal een gemiddelde is, dat betekent dat er jaren kunnen zijn waarin er meer of minder bankovervallen zijn geweest. Deze statistiek is niet alleen een indicatie van de prevalentie van dergelijke misdaden wereldwijd, maar het kan ook helpen bij het onderzoek naar trends in de misdaad, evenals bij de implementatie van preventieve maatregelen. Deze informatie zou belangrijk kunnen zijn voor u als u betrokken bent bij wetshandhaving, beleidsvorming of zelfs als u gewoon geïnteresseerd bent in wereldwijde misdaadtrends.

In de VS is er een afname van bankovervallen met ongeveer 60% sinds de jaren 90.

In de jaren 90 waren bankovervallen in de VS vrij gebruikelijk, dat is tegenwoordig echter niet meer het geval. Statistieken tonen aan dat er sinds die tijd een aanzienlijke daling van ongeveer 60% in het aantal bankovervallen is geweest. Dit betekent dat, vergeleken met de jaren 90, het aantal bankovervallen aanzienlijk is afgenomen. Verschillende factoren kunnen bijdragen aan deze daling, waaronder betere beveiligingstechnologieën, strengere straffen en veranderingen in de economie. Wat deze statistiek u eigenlijk vertelt, is dat uw bank nu veel veiliger is dan in het verleden. U hoeft zich minder zorgen te maken over een potentiële bankoverval, omdat de kans dat dit gebeurt aanzienlijk lager is dan enkele decennia geleden.

57% van de bankovervallen vindt plaats tussen 09.00 en 11.00 uur.

In deze statistiek is sprake van een opmerkelijk verschijnsel dat u misschien niet intuïtief zou verwachten. Het geeft aan dat 57% van de bankovervallen gebeurt tijdens een specifiek tijdsbestek van de dag, namelijk tussen 09.00 en 11.00 uur ‘s ochtends. Wat betekent dit precies? Stel dat er 100 bankovervallen waren, dan zou je mogen aannemen dat, conform deze statistiek, 57 van deze overvallen zich voordoen in de genoemde vroege uren van de dag. Dit zou kunnen suggereren dat overvallers mogelijkheden zien in deze specifieke periode, het kan bijvoorbeeld de periode zijn waarin banken net open zijn gegaan en nog niet volledig operationeel zijn, of het kan duiden op andere omstandigheden die deze uren gunstig maken voor het plegen van een overval. Het is echter belangrijk om te onthouden dat statistieken algemene trends aangeven en individuele gevallen kunnen afwijken van deze algemene trend.

Slechts 28% van alle gepleegde bankovervallen resulteert in een aanhouding.

Uit de statistieken blijkt dat van alle bankovervallen die plaatsvinden, er slechts in 28% van de gevallen een aanhouding volgt. Dit betekent dat slechts iets meer dan een kwart van alle bankovervallen resulteert in de arrestatie van de overvaller(s). De overige 72% van de zaken eindigt dus zonder dat de dader(s) officieel in hechtenis genomen worden. Het zou kunnen dat deze daders onbekend blijven, weten te ontsnappen, of misschien zelfs hun identiteit succesvol weten te verbergen. Het is ook mogelijk dat niet alle gevallen bij de politie bekend zijn. Dit percentage geeft dus aan dat de oplossingsgraad van bankovervallen relatief laag is.

Ongeveer 2% van de gestolen gelden bij bankovervallen wordt uiteindelijk teruggevonden en teruggegeven aan de banken.

Deze statistiek betekent dat bij bankovervallen, slechts een zeer klein deel van het gestolen geld – ongeveer 2% – uiteindelijk weer in handen van de banken komt. Dit kan zijn omdat het gestolen geld is achterhaald door wetshandhaving of omdat overvallers zijn betrapt en het geld is teruggevorderd. Ondanks dat stellen we vast dat het merendeel van het geld dat gestolen wordt tijdens bankovervallen verloren gaat en nooit terugkomt. Dus, als u deze statistiek beschouwt, kunt u concluderen dat de impact van bankovervallen op financiële instellingen significant kan zijn, aangezien slechts een minimaal percentage van het gestolen geld ooit wordt teruggevonden.

Referenties

0. – https://www.statista.com

1. – https://www.creditdonkey.com

2. – https://www.debate.org

3. – https://worldpopulationreview.com

Originally posted 2023-11-14 12:11:29.

Inhoudsopgave