a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Belastingontduiking Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt U een grondige analyse verwachten van de meest actuele belastingontduiking statistieken, waarbij nieuwe gegevens worden gebruikt om inzicht te geven in de huidige trends en ontwikkelingen rond dit onderwerp.

 • Belastingontduiking kost de EU elk jaar 825 miljard euro,
 • Volgens de Verenigde Naties wordt wereldwijd jaarlijks ruim 427 miljard dollar aan belasting ontdoken,
 • Tussen 2014 en 2018 zijn in Nederland in totaal 147 strafrechtelijke onderzoeken naar belastingontduiking gestart,
 • Het mogelijk verduisterde bedrag als gevolg van belastingfraude in Nederland is in 2018 geschat op 900 miljoen euro,
 • Uit internationale gegevens blijkt dat ongeveer 10% van de wereldwijde bedrijfswinsten wordt omgeleid naar belastingparadijzen,
 • De schattingen van de belastingdienst suggereren dat alleen al in Nederland jaarlijks tussen de 4 en 5 miljard euro aan belasting wordt ontdoken,
 • Jaarlijks verliezen landen in de EU ongeveer 46 miljard euro aan inkomsten door belastingfraude,
 • In 2020 had de Nederlandse Belastingdienst 885 onderzoeken lopen naar belastingontduiking,
 • Van 65 miljard euro die via brievenbusfirma’s Nederland binnenkwam, ging 22 miljard euro naar belastingparadijzen,
 • In 2019 is er voor meer dan 90 miljard euro aan btw-kloof geregistreerd in de EU,
 • In 2018 is wereldwijd bijna 40% van de multinationale winsten (600 miljard dollar) onttrokken aan de belastingen,
 • In de Verenigde Staten resulteerde belastingontduiking in ongeveer 458 miljard dollar in gemiste belastinginkomsten tussen 2008 en 2010,

Actuele Belastingontduiking Statistieken

Belastingontduiking kost de EU elk jaar 825 miljard euro,

Belastingontduiking is een ernstig probleem dat de Europese Unie jaarlijks maar liefst 825 miljard euro kost. Wat dit voor u betekent, is dat een aanzienlijk deel van het geld dat door de overheid zou kunnen worden gebruikt om openbare diensten te verbeteren, infrastructuren te bouwen of gewoonweg de economie te stimuleren, in werkelijkheid wordt onttrokken door individuen of bedrijven die hun belastingplicht niet naar behoren vervullen. Dit ondermijnt de economische stabiliteit van de EU als geheel en kan resulteren in hogere belastingdruk voor eerlijke belastingbetalers. Plus, dit bedrag zou ook kunnen worden gebruikt om een reeks ernstige maatschappelijke problemen aan te pakken, zoals armoede en klimaatverandering.

Volgens de Verenigde Naties wordt wereldwijd jaarlijks ruim 427 miljard dollar aan belasting ontdoken,

De statistiek die u heeft opgebracht, afkomstig van de Verenigde Naties, maakt melding van een wereldwijde belastingontduiking die jaarlijks meer dan 427 miljard dollar bedraagt. Dit betekent dat er in verschillende landen over de hele wereld mensen of bedrijven zijn die methoden vinden om hun daadwerkelijke belastingplicht te ontwijken. Dit kan gebeuren door de belastbare inkomens te onderschatten, winsten uit te sluiten, overbodige kosten op te voeren of zelfs via illegale middelen. Dit resulteert in een enorme som geld, 427 miljard dollar per jaar, dat niet in de staatskas terechtkomt. Deze middelen, die anders zouden kunnen worden gebruikt voor openbare diensten, infrastructuur en andere staatsuitgaven, gaan verloren, wat nadelig is voor de samenleving als geheel.

Tussen 2014 en 2018 zijn in Nederland in totaal 147 strafrechtelijke onderzoeken naar belastingontduiking gestart,

Uit de statistiek ‘Tussen 2014 en 2018 zijn in Nederland in totaal 147 strafrechtelijke onderzoeken naar belastingontduiking gestart,’ kunnen we opmaken dat gedurende deze vijf jaar de Nederlandse justitie heeft geprobeerd om belastingontduiking aan te pakken. Belastingontduiking is een ernstig misdrijf, waarbij een individu of bedrijf doelbewust verzuimt de juiste hoeveelheid belasting te betalen aan de overheid. 147 strafrechtelijke onderzoeken betekent dat er in deze periode in totaal 147 gevallen waren waarin er voldoende verdenking of bewijs was om een formeel onderzoek te starten naar mogelijke belastingontduiking. Dit aantal geeft een inzicht in de mate van inspanning van de regering om belastingfraude te bestrijden en de omvang van dit probleem in Nederland. Het is belangrijk om te beseffen dat dit niet noodzakelijkerwijs het totale aantal gevallen van belastingontduiking vertegenwoordigt, aangezien sommige gevallen onopgemerkt kunnen blijven of niet worden onderzocht.

Het mogelijk verduisterde bedrag als gevolg van belastingfraude in Nederland is in 2018 geschat op 900 miljoen euro,

U zult geïnteresseerd zijn om te weten dat de statistiek die u noemt betrekking heeft op de schatting van het bedrag dat mogelijk is verduisterd door belastingfraude in Nederland voor het jaar 2018. Het genoemde cijfer bedraagt 900 miljoen euro. Dit houdt in dat volgens de gegevens van dat jaar, er een vermoeden bestaat dat belastingbetalers in Nederland door middel van frauduleuze praktijken in totaal ongeveer 900 miljoen euro hebben ontdoken van het te betalen belastingbedrag. Deze fraude kan variëren van het niet aangeven van inkomsten tot het overrapporteren van aftrekposten. Het is belangrijk om op te merken dat dit een schatting is, dus het werkelijke bedrag zou hoger of lager kunnen zijn. Dit geeft de ernst aan van de situatie en de uitdagingen waar de fiscus voor staat bij het bestrijden van belastingfraude.

Uit internationale gegevens blijkt dat ongeveer 10% van de wereldwijde bedrijfswinsten wordt omgeleid naar belastingparadijzen,

Uit de statistiek kunnen we opmaken dat er aanzienlijke financiële stromen naar belastingparadijzen gaan. In concrete termen betekent dit dat van elke 100 euro aan winst die wereldwijd door bedrijven wordt gegenereerd, er 10 euro wordt doorgesluisd naar gebieden met extreem lage belastingtarieven, of soms zelfs helemaal geen belastingen. Deze regio’s staan bekend als belastingparadijzen. Dit is een praktijk die door sommige bedrijven wordt gebruikt om de hoeveelheid belasting die ze betalen te verminderen. Dit gebeurt meestal door de winsten via ingewikkelde bedrijfsstructuren naar deze belastingparadijzen te leiden, waar ze weinig tot geen belastingen moeten betalen. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs illegaal is, roept het belangrijke discussies op over fiscale rechtvaardigheid en corporatieve verantwoordelijkheid.

De schattingen van de belastingdienst suggereren dat alleen al in Nederland jaarlijks tussen de 4 en 5 miljard euro aan belasting wordt ontdoken,

Wat de genoemde statistiek aangeeft, is dat volgens de berekeningen van de Nederlandse belastingdienst er jaarlijks tussen de €4 en €5 miljard aan belasting niet wordt betaald. Dit houdt in dat belastingbetalers, bewust of onbewust, manieren vinden om dit bedrag aan verschuldigde belasting te ontduiken. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld inkomsten niet op te geven, door fraude te plegen, of door gebruik te maken van belastingparadijzen om te voorkomen dat de volledige belasting wordt betaald. Het is belangrijk voor u om te weten dat belastingontduiking illegaal is en, als het wordt ontdekt, kan leiden tot forse boetes of zelfs gevangenisstraf.

Jaarlijks verliezen landen in de EU ongeveer 46 miljard euro aan inkomsten door belastingfraude,

De statistiek die u hebt vermeld over de belastingfraude in de EU is inderdaad alarmerend. Dit betekent dat elk jaar naar schatting 46 miljard euro aan inkomsten niet door de overheden van de lidstaten van de Europese Unie wordt geïnd. Dit enorme bedrag gaat verloren als gevolg van illegale activiteiten zoals het verbergen van inkomsten en het vervalsen van financiële documenten. Het geld dat op deze manier wordt ontweken, kan anders worden geïnvesteerd in veel belangrijke overheidsdiensten zoals gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur. De gevolgen van belastingfraude zijn dus zowel financieel als maatschappelijk zeer ingrijpend.

In 2020 had de Nederlandse Belastingdienst 885 onderzoeken lopen naar belastingontduiking,

In 2020 heeft de Nederlandse Belastingdienst zich serieus gericht op het aanpakken van belastingontduiking. Uit de statistieken blijkt dat er dat jaar 885 onderzoeken gaande waren. Dit betekent dat de Belastingdienst 885 afzonderlijke gevallen onderzocht waarbij het vermoeden bestond van belastingontduiking. Het kan zijn dat individuen of bedrijven verdacht werden van het niet correct of volledig opgeven van hun inkomen of vermogen, wat leidt tot minder belasting betalen dan wettelijk vereist is. Dit cijfer geeft u een indicatie van de ernst en de omvang van het probleem van belastingontduiking en de inspanningen van de belastingdienst om dit aan te pakken in Nederland in het jaar 2020.

Van 65 miljard euro die via brievenbusfirma’s Nederland binnenkwam, ging 22 miljard euro naar belastingparadijzen,

Uit de statistieken blijkt dat er een totaal van 65 miljard euro via brievenbusfirma’s Nederland is binnengekomen. Een brievenbusfirma is een bedrijf dat nauwelijks fysieke aanwezigheid of echte economische activiteit heeft in het land waar het gevestigd is. Het geld wordt meestal gebruikt om voordelige belastingregelingen te benutten. Van die 65 miljard euro is er echter 22 miljard euro doorgestuurd naar zogenaamde belastingparadijzen, dit zijn landen of gebieden met zeer lage belastingtarieven. Dit wordt vaak gedaan door bedrijven om hun belastbare inkomen zo veel mogelijk te reduceren. Dus, van het totale bedrag dat via brievenbusfirma’s binnenkomt, gaat een aanzienlijk deel, namelijk 22 miljard euro, niet naar de Nederlandse schatkist, maar wordt doorgestuurd naar deze belastingparadijzen.

In 2019 is er voor meer dan 90 miljard euro aan btw-kloof geregistreerd in de EU,

De bovengenoemde statistiek over de btw-kloof in de EU in 2019 is een belangrijke financiële indicator. De term ‘btw-kloof’ verwijst naar het verschil tussen de verwachte btw-inkomsten en de daadwerkelijk geïnde bedragen door de regeringen binnen de EU. In 2019 was dit verschil meer dan 90 miljard euro. Als u dit bedrag visualiseert, kunt u het zien als het verloren geld dat overheden niet hebben kunnen verzamelen. Deze discrepantie kan veel redenen hebben, zoals belastingontduiking, faillissementen, financiële insolvabiliteit of simpelweg administratieve en technische problemen bij de inning. Het meten van de btw-kloof helpt de EU en haar lidstaten om de effectiviteit van hun belastinginningssystemen te beoordelen en noodzakelijke aanpassingen te maken.

In 2018 is wereldwijd bijna 40% van de multinationale winsten (600 miljard dollar) onttrokken aan de belastingen,

Dit percentage betekent dat multinationals in 2018 bijna 40% van hun totale winst, wat neerkomt op 600 miljard dollar, niet hebben opgegeven voor belastingen. Met andere woorden, zij hebben manieren gevonden om te voorkomen dat ze belasting betalen over dit aanzienlijke deel van hun inkomsten. Dit kan gebeuren door gebruik te maken van belastingparadijzen, door winsten kunstmatig laag te houden in landen met hoge belastingtarieven, of via andere methoden voor belastingontwijking. Dus, als u deze statistiek ziet, wordt daarmee bedoeld dat een significant deel van de winsten van deze multinationals niet wordt belast zoals ze normaal gesproken zouden worden, wat grote gevolgen kan hebben voor de wereldwijde economie en belastinginkomsten.

In de Verenigde Staten resulteerde belastingontduiking in ongeveer 458 miljard dollar in gemiste belastinginkomsten tussen 2008 en 2010,

De statistiek die u ziet, verwijst naar een aanzienlijk economisch probleem in de Verenigde Staten: belastingontduiking. Tussen 2008 en 2010 heeft dit geleid tot een geschat verlies van 458 miljard dollar aan belastinginkomsten voor de Amerikaanse overheid. Dit getal vertegenwoordigt het totale bedrag aan belastingen die niet zijn betaald door individuen of bedrijven die hun fiscale verplichtingen hebben ontweken of onjuist hebben gerapporteerd. Het toont aan hoeveel financiële middelen de overheid misloopt door dergelijk illegaal gedrag, geld dat anders gebruikt had kunnen worden voor openbare diensten en infrastructuur. Het is belangrijk op te merken dat dit niet alleen een moreel en legaal probleem is, maar ook een belangrijk economisch probleem dat de financiële gezondheid en stabiliteit van de natie kan beïnvloeden.

Referenties

0. – https://www.eca.europa.eu

1. – https://www.nu.nl

2. – https://ec.europa.eu

3. – https://www.vn.nl

4. – https://www.taxjustice.nl

5. – https://nos.nl

6. – https://taxfoundation.org

7. – https://www.researchgate.net

8. – https://www.rtlnieuws.nl

9. – https://www.volkskrant.nl

Originally posted 2023-11-14 12:11:42.

Inhoudsopgave