a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Betrouwbaarheid Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van betrouwbaarheid statistieken, waarbij nieuwe gegevens worden gepresenteerd en uitgelegd, u een dieper inzicht krijgt in de betrouwbaarheid en validiteit van statistische metingen en hoe deze effectief kunnen worden toegepast.

  • Statistieken worden gebruikt door 77% van de organisaties om bedrijfsbeslissingen te nemen, volgens een wereldwijd onderzoek van Forbes.
  • Ongeveer 83% van de professionals vertrouwt op data om beslissingen te nemen, zegt een onderzoek van Exasol.
  • Slechts 37% van de organisaties hebben succesvol gegevens omgezet in meetbare bedrijfswaarde, volgens een onderzoek van Accenture.
  • De statistieken en data-analyse sector zal naar verwachting $105 miljard USD bereiken in 2027, volgens een rapport van Fortune.
  • Een enquête uitgevoerd door NewVantage toonde aan dat 97,2% van de organisaties investeert in big data en AI-projecten.
  • Iets meer dan 28% van de ondervraagden gaf aan dat de beschikbaarheid van te veel gegevens een van hun grootste analytische uitdagingen is, volgens een onderzoek door SAS.
  • Volgens een Data Literacy Index, hebben organisaties met grotere corporate data literacy 3-5% hogere enterprise value.
  • Volgens Gartner zal data-analyse tegen 2023 doordringen in bedrijfsstrategieën met 33%.
  • McKinsey meldt dat bedrijven die gegevens-driven zijn 23 keer meer kans hebben op klanteffectiviteit.
  • Volgens KPMG zit datagedreven besluitvorming achter succesvol bedrijfsbeheer bij 40% van de organisaties.

Actuele Betrouwbaarheid Statistieken

Statistieken worden gebruikt door 77% van de organisaties om bedrijfsbeslissingen te nemen, volgens een wereldwijd onderzoek van Forbes.

Uit wereldwijd onderzoek van Forbes blijkt dat 77% van de organisaties statistieken gebruikt bij het nemen van bedrijfsbeslissingen. Dit betekent dat bijna vier op de vijf organisaties gegevensanalyse en statistische methoden benutten om hun keuzes en professionaliteit te onderbouwen. Of het nu gaat om het vaststellen van strategieën, het evalueren van prestaties, het beheren van risico’s of het optimaliseren van efficiëntie, deze organisaties rekenen op statistieken voor inzicht en begeleiding. Als u dus in een organisatie werkt waarin besluitvorming op intuïtie of verouderde methoden berust, is het de moeite waard om te overwegen of een meer data-gedreven aanpak voordelen zou kunnen bieden.

Ongeveer 83% van de professionals vertrouwt op data om beslissingen te nemen, zegt een onderzoek van Exasol.

Uit onderzoek van Exasol blijkt dat ongeveer 83% van de professionals op data vertrouwt om beslissingen te nemen. Dit betekent dat de meerderheid van de professionals in verschillende sectoren het gebruik van data-intensieve benaderingen prioriteit geeft boven traditionele besluitvormingsprocessen. In deze context kan ‘data’ verwijzen naar verschillende soorten kwantitatieve of kwalitatieve informatie – van marktgegevens tot klantgedrag – die verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd kan worden om inzicht te krijgen in specifieke trends of patronen. Het gebruik van data zorgt ervoor dat beslissingen worden genomen op basis van bewijs en feiten, wat de kans op succes zou kunnen vergroten. Als u een professional bent, dan is de kans groot dat u deel uitmaakt van deze 83% die data gebruikt voor besluitvorming.

Slechts 37% van de organisaties hebben succesvol gegevens omgezet in meetbare bedrijfswaarde, volgens een onderzoek van Accenture.

Uit het gepresenteerde statistiek betekent het dat slechts iets meer dan een derde van de bedrijven, exact 37%, erin geslaagd is om de gegevens die ze verzamelen effectief te benutten en deze om te zetten in concreet meetbare bedrijfswaarde. Dit onderzoek, uitgevoerd door Accenture, geeft aan dat het merendeel van de organisaties blijkbaar moeite heeft om hun gegevens effectief te analyseren en te benutten. Dit kan te wijten zijn aan een gebrek aan relevante vaardigheden, inadequate technologie, of een onjuiste gegevensstrategie. Het betekent dat er nog veel ruimte is voor verbetering in het gebruik van data binnen bedrijven. Ze kunnen hun prestaties verbeteren door het implementeren van effectievere strategieën voor gegevensbeheer en -analyse.

De statistieken en data-analyse sector zal naar verwachting $105 miljard USD bereiken in 2027, volgens een rapport van Fortune.

Volgens een rapport van Fortune zal de sector van statistieken en data-analyse naar verwachting in 2027 een waarde bereiken van 105 miljard USD. Dit betekent dat er een aanzienlijke toename van investeringen en groei is in dit vakgebied. Met andere woorden, bedrijven en organisaties hechten steeds meer waarde aan het analyseren van gegevens om inzichten te verkrijgen, beslissingen te nemen en strategieën te vormen. Hierin wordt duidelijk dat het vermogen om data te analyseren en inzichtelijk te maken steeds meer als een belangrijke vaardigheid wordt gezien. Voor u houdt dit een opmerkelijke groei in deze industrie in, die kan zorgen voor een overvloed aan kansen. Dit kunnen kansen zijn op het gebied van carrière, investeringen of de groei van uw eigen bedrijf, mits u de waarde en het potentieel van data-analyse en statistieken erkent en benut.

Een enquête uitgevoerd door NewVantage toonde aan dat 97,2% van de organisaties investeert in big data en AI-projecten.

De statistiek uit de enquête van NewVantage laat zien dat het overgrote deel van de organisaties, namelijk 97,2%, investeert in big data en AI-projecten. Wat betekent dit voor u? Nou, dit betekent dat bijna elke organisatie het belang ziet van het investeren in technologieën zoals big data en kunstmatige intelligentie. Big data verwijst naar het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden informatie, terwijl kunstmatige intelligentie de toepassing van deze inzichten mogelijk maakt om automatische taken uit te voeren en besluitvorming te verbeteren. Met deze statistiek is het duidelijk dat de meeste organisaties deze technologieën zien als essentieel voor hun succes en concurrentievermogen in de moderne zakenwereld.

Iets meer dan 28% van de ondervraagden gaf aan dat de beschikbaarheid van te veel gegevens een van hun grootste analytische uitdagingen is, volgens een onderzoek door SAS.

Dit statistiek betekent dat volgens een onderzoek uitgevoerd door SAS, iets meer dan een kwart (28%) van de respondenten een overvloed aan gegevens als een waarneembaar obstakel in hun analytische werk beschouwt. Zij ervaren dus problemen met het filteren, sorteren en het logisch interpreteren ervan, wat een impact kan hebben op de nauwkeurigheid en efficiëntie van hun analyse. Dat maakt het moeilijk voor hen om betekenisvolle inzichten te extraheren of om acties te bevorderen op basis van de beschikbare gegevens. Kortom, u kunt uit deze statistiek opmaken dat hoewel gegevens essentieel zijn voor analyse, de overvloed ervan soms juist een barrière kan vormen.

Volgens een Data Literacy Index, hebben organisaties met grotere corporate data literacy 3-5% hogere enterprise value.

Volgens de Data Literacy Index, kunnen organisaties hun bedrijfswaarde aanzienlijk verhogen door hun datageletterdheid te verbeteren. Wanneer we spreken over datageletterdheid, verwijzen we naar het vermogen om gegevens te lezen, te werken met, te analyseren en er zinvolle inzichten uit te halen. U zou het kunnen zien als het algemene vermogen van de organisatie om geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van de beschikbare gegevens. Organisaties met een hoog niveau van data-analysevaardigheden, ofwel ‘grotere corporate data literacy’, hebben een 3-5% hogere ondernemingswaarde. Dit betekent dat ze effectief gebruik maken van hun gegevens, wat leidt tot beter geïnformeerde bedrijfsbeslissingen en uiteindelijk een hogere waarde voor het bedrijf.

Volgens Gartner zal data-analyse tegen 2023 doordringen in bedrijfsstrategieën met 33%.

Volgens het gerenommeerde onderzoeksbureau Gartner is de verwachting dat data-analyse tegen 2023 een prominente rol zal spelen in bedrijfsstrategieën voor 33% van alle bedrijven. Dit betekent dat één op de drie bedrijven data-analyse zal integreren in hun strategie en besluitvorming. Dus, als uw bedrijf nog geen gebruik maakt van data-analyse, is het raadzaam om te overwegen dit wel te gaan doen. Data-analyse is namelijk een krachtig hulpmiddel dat kan helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen, het identificeren van trends en het ontdekken van mogelijkheden voor groei. Het gebruik van data-analyse betekent dat uw bedrijf zich baseert op feitelijke gegevens in plaats van alleen op intuïtie of persoonlijke ervaring. Dat draagt bij aan de robuustheid en effectiviteit van uw bedrijfsstrategie.

McKinsey meldt dat bedrijven die gegevens-driven zijn 23 keer meer kans hebben op klanteffectiviteit.

Uit het vermelde statistiek van McKinsey kunnen we begrijpen dat bedrijven die gebruik maken van data analyse en data gedreven beslissingen, 23 keer meer kans hebben om klanteneffectiviteit te bereiken. Dit betekent dat deze bedrijven een aanzienlijk betere connectie hebben met hun klanten en in staat zijn om effectiever te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van hun klanten. Data-driven bedrijven zijn deze die systematisch gebruik maken van data in hun bedrijfsvoering en besluitvorming. Dit betekent dat zij op regelmatige basis data verzamelen, analyseren en deze informatie gebruiken om strategische bedrijfsbeslissingen te nemen. Hierdoor zijn zij in staat om meer gefocuste en effectieve marketing strategieën te ontwikkelen, hun producten of diensten beter af te stemmen op de behoeften van hun klanten, en uiteindelijk een betere klantenservice te bieden. Dit verhoogt de tevredenheid, loyaliteit en daardoor de effectiviteit op hun klanten. Dit is waarom McKinsey concludeert dat data-driven bedrijven 23 keer meer kans hebben om klanteffectiviteit te bereiken.

Volgens KPMG zit datagedreven besluitvorming achter succesvol bedrijfsbeheer bij 40% van de organisaties.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door KPMG, een gerenommeerd internationaal adviesbureau, is datagedreven besluitvorming de ruggengraat van succesvol bedrijfsbeheer bij 40% van de onderzochte organisaties. Dit betekent dat veel succesvolle bedrijven gebruik maken van gegevens en statistieken om hun beslissingen te informeren en te begeleiden. In praktijk vertaalt dit zich naar het systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren van bedrijfsgegevens om weloverwogen beslissingen te nemen. U, als lezer, moet begrijpen dat het gebruik van data een cruciale rol speelt in het moderne bedrijfsleven. Het vermogen om data te begrijpen en ernaar te handelen kan een aanzienlijk verschil maken in het succes en de groei van uw organisatie.

Referenties

0. – https://www.accenture.com

1. – https://www.sas.com

2. – https://newvantage.com

3. – https://www.exasol.com

4. – https://www.gartner.com

5. – https://www.fortunebusinessinsights.com

6. – https://thedataliteracyproject.org

7. – https://www.forbes.com

8. – https://www.mckinsey.com

9. – https://home.kpmg

Originally posted 2023-11-14 12:11:42.

Inhoudsopgave