a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Big Data Analytics Statistiek: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een uitgebreid en actueel overzicht verwachten over Big Data Analytics statistieken, waarbij u inzicht krijgt in de nieuwste trends, huidige uitdagingen, praktijkvoorbeelden en verse gegevens die u helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

 • Meer dan 2,5 quintiljoen bytes aan data worden elke dag gecreëerd.
 • Elke persoon genereert ongeveer 1,7 megabytes aan nieuwe informatie per seconde.
 • Tegen 2025 zal de werelddata 175 zettabytes bereiken.
 • Ongeveer 90% van de huidige data werd gecreëerd in de laatste twee jaar.
 • 73% van de ondernemingen investeren meer dan $50 miljoen in Big Data en AI initiatieven.
 • 83% van de ondernemingen zien Big Data-analyse als een prioriteit.
 • 95% van de bedrijven hebben behoefte aan het beheren van ongestructureerde data.
 • Het gebruik van Big Data in de gezondheidszorg kan de kosten met $300 tot $450 miljard verminderen.
 • Slechts 37% van de organisaties hebben succes gehad in het implementeren van data-gedreven besluitvorming.
 • Big Data helpt om het verkeer met 20% te verminderen.
 • Big Data genereert een waarde van $3 miljard in het onderwijs.
 • In 2020 hebben bedrijven wereldwijd ongeveer $187 miljard uitgegeven aan Big Data en bedrijfsanalyse.
 • In 2020 maakte 30% van de service-georiënteerde bedrijven gebruik van AI en machine learning in combinatie met Big Data-analyse.

Actuele Big Data Analytics Statistiek

Meer dan 2,5 quintiljoen bytes aan data worden elke dag gecreëerd.

U moet begrijpen dat we in een tijd leven waarin de productie en het gebruik van data explosief groeien. Als we spreken over ‘meer dan 2,5 quintiljoen bytes aan data worden elke dag gecreëerd’, hebben we het over een enorm volumegroei aan gegevens. Quintiljoen is een onvoorstelbaar groot getal, een 1 gevolgd door 30 nullen. Deze gegevens komen voort uit onze dagelijkse online activiteiten zoals sociale media, online transacties, gebruik van mobiele apparaten, sensoren en andere hulpmiddelen die gegevens genereren. Al deze gegevens worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd voor vele verschillende doeleinden – van het begrijpen van consumentengedrag tot het maken van beleidskeuzes. Daarom is het essentieel dat we, als leden van deze data gedreven samenleving, basiskennis hebben van hoe deze gegevens worden gegenereerd en gebruikt.

Elke persoon genereert ongeveer 1,7 megabytes aan nieuwe informatie per seconde.

De statistiek stelt dat elke persoon ongeveer 1,7 megabytes aan nieuwe informatie per seconde genereert. Dit betekent dat wanneer u online bent en verschillende activiteiten uitvoert, zoals het verzenden van e-mails, het plaatsen van social media berichten, het uitvoeren van online transacties en zelfs wanneer u gewoon browst, u constant grote hoeveelheden data creëert. Deze data omvat alles, van de inhoud van uw communicaties tot informatie over uw online gedrag, zoals de websites die u bezoekt en de tijd die u online doorbrengt. Elk stukje van deze activiteit draagt bij aan die 1,7 megabytes per seconde. In het tijdperk van big data is dit een belangrijk gegeven, omdat al deze data kunnen worden verzameld, geanalyseerd en gebruikt om patronen en trends te identificeren, met als doel om uw online ervaring te verbeteren, maar ook om marketingstrategieën te informeren.

Tegen 2025 zal de werelddata 175 zettabytes bereiken.

Dit statistiek is bijzonder interessant, u moet weten dat data een essentieel onderdeel is van onze moderne wereld. Met elke klik, download en online transactie die we uitvoeren, genereren we gegevens. Het verwijst naar het feit dat tegen 2025, de hoeveelheid gegevens die wereldwijd wordt gegenereerd, naar verwachting 175 zettabytes zal bereiken. Een zettabyte is een extreem grote maateenheid voor digitale gegevens. Om u een idee te geven, een zettabyte is gelijk aan een biljoen gigabytes. Dit getal schetst het ontzagwekkende volume van de groeiende informatieomgeving, gedreven door toenemende internetpenetratie, de opkomst van IoT (Internet of Things) apparaten en de snelle groei van technologieën zoals kunstmatige intelligentie en big data. Deze explosie van data is veelzeggend voor de toekomst van IT-infrastructuren, data-opslag en -beheer.

Ongeveer 90% van de huidige data werd gecreëerd in de laatste twee jaar.

De statistiek die aangeeft dat ongeveer 90% van de huidige data in de laatste twee jaar is gecreëerd, benadrukt hoe snel de hoeveelheid informatie in onze wereld toeneemt. Dit betekent dat van alle gegevens die we vandaag de dag hebben, negen op de tien stuks in de afgelopen 24 maanden zijn gegenereerd. De redenen voor deze explosieve groei zijn onder andere de toename van internetgebruik, de groeiende populariteit van social media en digitale platforms, en de uitbreiding van digitale technologieën in diverse sectoren. U, als lezer, moet begrijpen dat deze toename in data creëert zowel kansen als uitdagingen. Er zijn kansen om waardevolle inzichten te verwerven door deze data te analyseren, maar het beheren, opslaan en veilig bewaken van deze enorme hoeveelheid data vormt ook een uitdaging.

73% van de ondernemingen investeren meer dan $50 miljoen in Big Data en AI initiatieven.

De statistiek van ‘73% van de ondernemingen investeren meer dan $50 miljoen in Big Data en AI initiatieven’ geeft een duidelijke indicatie van de prioriteit die bedrijven momenteel toekennen aan technologische verbetering en innovatie. Dit betekent dat, van alle onderzochte bedrijven, bijna driekwart van hen aanzienlijk hoge bedragen besteden aan projecten omtrent Big Data en kunstmatige intelligentie (AI). Deze bedrijven voelen blijkbaar de noodzaak om deze technologieën te integreren in hun business strategie en operationele processen. Ze erkennen de waarde en het potentieel ervan om hun efficiëntie te verhogen, nieuwe zakelijke mogelijkheden te creëren en mogelijk een concurrentievoordeel op de markt te behalen. U, als lezer, wordt hierdoor inzicht geboden in de snel groeiende trend van technologische investeringen in de bedrijfswereld.

83% van de ondernemingen zien Big Data-analyse als een prioriteit.

De statistiek stelt dat 83% van de bedrijven Big Data-analyse als een prioriteit zien. Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de bedrijven erkenning en waarde hechten aan het belang van het analyseren van grote hoeveelheden data. U kunt dit zien als een reflectie van het toenemende belang van data in de hedendaagse bedrijfswereld. Met deze analyse kunnen bedrijven inzichten en patronen ontdekken die hen helpen betere beslissingen te nemen, de bedrijfsstrategie te sturen en concurrerend te blijven. Het hoge percentage laat zien hoe cruciaal Big Data-analyse is voor het succes van hedendaagse bedrijven.

95% van de bedrijven hebben behoefte aan het beheren van ongestructureerde data.

Wat u moet weten is dat deze statistiek aangeeft dat maar liefst 95% van de bedrijven aangeeft behoefte te hebben aan het beheren van ongestructureerde data. Ongestructureerde data omvat alle informatie die niet in een traditionele database-indeling past. Denk hierbij aan e-mails, video’s, sociale media posts, enzovoort. Veel bedrijven genereren dit soort data in grote hoeveelheden, en de waarde die hierin schuilt kan aanzienlijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan klantvoorkeuren of trends. Dit benutten kan hun concurrentiepositie sterk verhogen. Echter, het vinden van de juiste informatie in deze enorme hoeveelheid aan data kan een uitdaging vormen en dit is de reden waarom er zo’n grote behoefte is bij bedrijven aan effectieve methoden voor het beheer van deze ongestructureerde data.

Het gebruik van Big Data in de gezondheidszorg kan de kosten met $300 tot $450 miljard verminderen.

Gebruik makend van Big Data in de gezondheidszorg kunt u mogelijk enorm op de kosten besparen. Concreet wordt er geëstimeerd dat dit tussen de $300 en $450 miljard zou kunnen besparen. Onder Big Data vallen gegevens als patiëntendossiers, klinische nota’s, testresultaten en onderzoeksverslagen. Deze overvloedige en complexe gegevens kunnen worden geanalyseerd en uitgelegd om zo nauwkeuriger te voorspellen welke behandelingen het meest effectief zullen zijn voor individuele patiënten. Het op die manier personaliseren van de zorg kan leiden tot betere gezondheidsresultaten, wat op zijn beurt tot lagere kosten leidt. Bovendien kan Big Data worden gebruikt om inefficiënties in het gezondheidssysteem op te sporen, zodat deze kunnen worden aangepakt en verminderd, wat ook tot besparingen leidt.

Slechts 37% van de organisaties hebben succes gehad in het implementeren van data-gedreven besluitvorming.

Deze statistiek benadrukt dat slechts een kleine fractie van organisaties – 37% om precies te zijn – erin geslaagd is om datagedreven besluitvorming effectief te implementeren. Datagedreven besluitvorming is een benadering waarbij beslissingen worden genomen op basis van feitelijke data in plaats van op intuïtie of waarneming. De lage implementatiegraad kan diverse oorzaken hebben, zoals ontoereikende technologie, gebrek aan geschikte vaardigheden of een bedrijfscultuur die traditionele besluitvormingsprocessen bevordert. U moet begrijpen dat deze statistiek een aanduiding is van de uitdagingen die veel organisaties ondervinden bij het navigeren door de overgang naar meer op data gebaseerde operationele modellen. Dit cijfer is ook een herinnering aan het belang van de juiste aanpak en middelen bij het streven naar datagedreven besluitvorming.

Big Data helpt om het verkeer met 20% te verminderen.

Big Data is een krachtig hulpmiddel dat in bijna elke sector wordt toegepast om processen te optimaliseren en efficiëntie te verbeteren. U vraagt zich misschien af hoe Big Data kan bijdragen aan een vermindering van het verkeer met 20%. Het principe is eenvoudig. Big Data-analyse maakt gebruik van enorme hoeveelheden informatie van verschillende bronnen zoals GPS-data van voertuigen, verkeerssensorgegevens, weerinformatie, sociale media posten over verkeerssituaties en onderzoek naar verkeerspatronen. Dit alles helpt bij het vormen van een grondig inzicht in de stromen en gedragingen van het verkeer. Met behulp van complexe algoritmen en voorspellende modellen kunnen geoptimaliseerde routes worden voorgesteld die files beperken en de totale hoeveelheid verkeer verminderen. Hierdoor kan, volgens de statistieken, het verkeer met wel 20% worden verminderd. Dit betekent minder congestie, minder uitstoot en minder tijdverspilling op de weg voor u.

Big Data genereert een waarde van $3 miljard in het onderwijs.

De statistiek die aangeeft dat Big Data een waarde van $3 miljard genereert in het onderwijs, kan als volgt worden uitgelegd. U moet begrijpen dat Big Data verwijst naar de enorme hoeveelheid gegevens die continu wordt geproduceerd door verschillende bronnen zoals online interacties, sociale media, onderzoeksstudies en administratieve documenten. In het onderwijs speelt Big Data een cruciale rol door het helpen bij het verbeteren van leermethoden, het personaliseren van onderwijservaringen, en het stimuleren van onderzoek en innovatie. De geschatte waarde van $3 miljard toont de economische betekenis van Big Data in het onderwijs. Dit is de samengevoegde waarde gegenereerd door de implementatie van Big Data-analyse voor het verbeteren van onderwijsmethoden, het verhogen van leerlingprestaties, het faciliteren van beheer en administratie, en andere verwante toepassingen.

In 2020 hebben bedrijven wereldwijd ongeveer $187 miljard uitgegeven aan Big Data en bedrijfsanalyse.

De statistiek die aangeeft dat bedrijven wereldwijd in 2020 ongeveer $187 miljard hebben uitgegeven aan Big Data en bedrijfsanalyse is een interessante. Dit betekent dat bedrijven meer en meer waarde toekennen aan het inzichtelijk maken van enorme hoeveelheden data om betere beslissingen te nemen, processen te verbeteren of het gedrag en de behoeften van hun klanten beter te begrijpen. Deze uitgaven kunnen zich richten op software, diensten, hardware of personeel dat bekwaam is in Big Data en bedrijfsanalyse. U kunt hiervan leren dat data-analyse steeds belangrijker wordt in de bedrijfswereld. Ongeacht de grootte van uw bedrijf, kan dit een cruciaal gebied zijn om in te investeren voor toekomstige groei en concurrentievoordelen.

In 2020 maakte 30% van de service-georiënteerde bedrijven gebruik van AI en machine learning in combinatie met Big Data-analyse.

Uit deze statistiek blijkt dat in het jaar 2020, 30% van de bedrijven die zich richten op het leveren van diensten, gebruik hebben gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning in combinatie met Big Data-analyse. Dit betekent dat deze bedrijven technologieën hebben geïmplementeerd die leren en zich aanpassen door ervaring, waardoor zij efficiënter en effectiever kunnen opereren. Ze hebben ook gebruik gemaakt van Big Data-analyse, dat wil zeggen het verzamelen, organiseren en analyseren van zeer grote en complexe datasets. Dit geeft deze bedrijven het vermogen om patronen te identificeren en inzichten te verkrijgen die hen helpen betere zakelijke beslissingen te nemen. Het feit dat 30% van de service-georiënteerde bedrijven gebruik maakt van deze technologieën laat zien hoe belangrijk en invloedrijk ze zijn in de huidige zakelijke wereld.

Referenties

0. – https://www.idc.com

1. – https://www.idg.com

2. – https://www.sciencedaily.com

3. – https://www.veovo.com

4. – https://www.newvantage.com

5. – https://www.thinkwithgoogle.com

6. – https://www.techjury.net

7. – https://www.hostreview.com

8. – https://www.bernardmarr.com

9. – https://www.gartner.com

10. – https://www.domo.com

11. – https://www.mckinsey.com

12. – https://www.seagate.com

Inhoudsopgave