a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Borderline Persoonlijkheidsstoornis Statistiek: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een uitgebreide analyse verwachten van de nieuwste statistieken rondom Borderline Persoonlijkheidsstoornis, waardoor u meer inzicht krijgt in de huidige prevalentie, correlaties, en trends aangaande deze aandoening.

 • Ongeveer 1,6% van de volwassen bevolking in de VS wordt gediagnosticeerd met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS).
 • Hetzelfde onderzoek toont aan dat ongeveer 75% van de mensen met BPS vrouwen zijn.
 • Ongeveer 20% van de psychiatrische opnames worden veroorzaakt door mensen met BPS.
 • Meer dan 60% van de BPS-patiënten hebben ook een stofmisbruikstoornis.
 • Meer dan 50% van de BPS-patiënten hebben ook een eetstoornis.
 • 44% van de mensen met BPS heeft ook PTSD (posttraumatische stressstoornis).
 • BPS komt vier keer vaker voor bij mensen die familieleden hebben met de stoornis.
 • Meer dan 70% van de BPS-patiënten zijn het slachtoffer geweest van seksueel misbruik.
 • Ongeveer 81% van de BPS-patiënten heeft co-morbide depressie.
 • Bijna 60% van de BPS-patiënten heeft ook een angststoornis.
 • Om en nabij 9% van de volwassenen in Nederland lijd aan BPS.
 • 40% van de mensen gediagnosticeerd met BPS is ook gediagnosticeerd met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).
 • Bijna 85% van de mensen met BPS heeft ten minste één andere psychiatrische stoornis.

Actuele Borderline Persoonlijkheidsstoornis Statistiek

Ongeveer 1,6% van de volwassen bevolking in de VS wordt gediagnosticeerd met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS).

Uit de statistiek blijkt dat in de Verenigde Staten ongeveer 1,6% van de volwassen bevolking wordt gediagnosticeerd met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Dit betekent dat van elke 100 volwassenen in de VS, er ongeveer 1 à 2 mensen zijn die met deze specifieke mentale gezondheidsaandoening kampen. In de grotere context betekent dit echter niet dat slechts 1,6% van de bevolking geestelijke gezondheidsproblemen heeft, aangezien er nog vele andere stoornissen zijn waar mensen mee gediagnosticeerd kunnen worden. Het geeft u wel een indicatie van hoe vaak deze specifieke stoornis voorkomt binnen de volwassen bevolkingsgroep in de VS.

Hetzelfde onderzoek toont aan dat ongeveer 75% van de mensen met BPS vrouwen zijn.

Uit het aangehaalde onderzoek blijkt dat ongeveer 75% van de mensen met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) vrouwen zijn. Dit betekent dat in hun studiepopulation, van elke vier mensen met de diagnose BPS, drie van hen vrouwen waren. Eenvoudig gezegd, het onderzoek suggereert dat BPS veel vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat een statistiek als deze puur op aantallen gebaseerd is en niet ingaat op de onderliggende oorzaken van deze onevenwichtigheid. Dit kan bijvoorbeeld niet verklaren of de stoornis biologisch vaker voorkomt bij vrouwen, of dat vrouwen mogelijk vaker hulp zoeken en dus vaker gediagnosticeerd worden. Deze verklaringen zouden aanvullend onderzoek vereisen.

Ongeveer 20% van de psychiatrische opnames worden veroorzaakt door mensen met BPS.

Uit de statistiek kunnen we opmaken dat ongeveer 20% van de psychiatrische opnames worden veroorzaakt door mensen met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS). Dit betekent dat ongeveer een vijfde van de mensen die opgenomen worden in psychiatrische instellingen lijden aan deze specifieke aandoening. BPS is een ernstige psychische aandoening die vaak gepaard gaat met stemmingswisselingen, impulsief gedrag en problemen met het aangaan van gezonde relaties. Het is een complexe stoornis die vaak intensieve behandeling vereist. Dus als u deze statistiek in acht neemt, kunt u zien hoe significant de impact van BPS is op de psychiatrische gezondheidszorg.

Meer dan 60% van de BPS-patiënten hebben ook een stofmisbruikstoornis.

Volgens de statistiek heeft meer dan 60% van de patiënten met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) ook een stofmisbruikstoornis. Dit betekent dat, als u een groep van 100 BPS-patiënten zou hebben, verwacht kan worden dat minstens 60 van hen ook problemen hebben met stofmisbruik. Dit kan variëren van overmatig alcoholgebruik tot het misbruik van illegale drugs of voorgeschreven medicijnen. Deze statistiek laat niet alleen zien dat er vaak een overlap is tussen BPS en stofmisbruik, maar het benadrukt ook het belang van een geïntegreerde behandelaanpak die beide aandoeningen aanpakt.

Meer dan 50% van de BPS-patiënten hebben ook een eetstoornis.

Deze statistiek toont aan dat meer dan 50% van de patiënten met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) ook een eetstoornis hebben. Wat dit betekent is dat meer dan de helft van de mensen die gediagnosticeerd zijn met BPS ook kampen met problemen zoals anorexia, boulimia of eetbuien. Dit suggereert een sterke connectie of comorbiditeit tussen deze twee aandoeningen. Het kan zijn dat de emotionele instabiliteit en het impulsieve gedrag geassocieerd met BPS kunnen bijdragen aan abnormaal eetgedrag. U, als lezer, moet begrijpen dat het beheersen van slechts één van deze aandoeningen vaak onvoldoende is, gezien de sterke overlap. Een gecombineerde behandelaanpak kan mogelijk effectiever zijn.

44% van de mensen met BPS heeft ook PTSD (posttraumatische stressstoornis).

Deze statistiek geeft aan dat er een significant verband is tussen Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) en Posttraumatische Stressstoornis (PTSD). Concreet betekent dit dat 44% van de mensen die gediagnosticeerd zijn met BPS ook te maken hebben met PTSD. Dit doet u wellicht begrijpen dat deze beide stoornissen vaak naast elkaar voorkomen en dat de aanwezigheid van de ene aandoening de kans op de aanwezigheid van de andere kan verhogen. Mogelijk zijn er overlappende risicofactoren of symptomen die deze hoge co-occurrence verklaren. Het is echter belangrijk om te onthouden dat dit een statistisch verband weergeeft en geen oorzakelijk verband. Oftewel, alleen omdat iemand BPS heeft, betekent nog niet dat ze zeker PTSD zullen ontwikkelen, en omgekeerd.

BPS komt vier keer vaker voor bij mensen die familieleden hebben met de stoornis.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat de aandoening BPS (Borderline Persoonlijkheidsstoornis) vier keer vaker voorkomt bij mensen die familieleden hebben met dezelfde stoornis. Dit betekent dat, als u een familielid heeft met BPS, de kans dat u deze aandoening ook krijgt vier keer groter is dan iemand die geen familieverband heeft met BPS. Deze verhoogde frequentie suggereert een mogelijk genetische component of gedeelde milieueffecten. Deze statistiek biedt inzicht in de prevalentie van BPS binnen gezinnen en kan nuttig zijn voor zowel medische professionals als betrokkenen bij het begrijpen van het risico op het ontwikkelen van de stoornis.

Meer dan 70% van de BPS-patiënten zijn het slachtoffer geweest van seksueel misbruik.

Het statistisch gegeven dat u hier ziet, geeft aan dat ‘meer dan 70% van de BPS-patiënten het slachtoffer is geweest van seksueel misbruik’. Dit betekent eenvoudigweg dit: als u een groep mensen zou hebben die allemaal zijn gediagnosticeerd met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS), zou naar verwachting meer dan 70% van die groep aangeven dat ze in het verleden seksueel misbruikt zijn. Deze statistiek geeft een mogelijk verband aan tussen het ervaren van seksueel misbruik en het ontwikkelen van BPS, hoewel we voorzichtig moeten zijn en niet zomaar moeten concluderen dat het ene het andere veroorzaakt zonder verder onderzoek. Het is cruciaal om te benadrukken dat elke persoon uniek is en dat niet elke BPS-patiënt noodzakelijkerwijs ervaringen met misbruik zal hebben, zoals gesuggereerd door ‘meer dan 70%’, en niet 100%.

Ongeveer 81% van de BPS-patiënten heeft co-morbide depressie.

Zoals u wellicht weet, verwijst BPS naar de Borderline Persoonlijkheidsstoornis, een complexe psychiatrische aandoening. De statistiek ‘Ongeveer 81% van de BPS-patiënten heeft co-morbide depressie’ betekent dat van alle mensen die met BPS gediagnosticeerd zijn, ongeveer 81% ook de diagnose van depressie heeft. Dit wordt co-morbiditeit genoemd, wat betekent dat twee of meer aandoeningen of ziekten gelijktijdig in een persoon aanwezig zijn. Depressie komt dus zeer vaak voor bij mensen met BPS, wat een extra uitdaging kan vormen voor de behandeling. Het benadrukt ook de noodzaak van een uitgebreide aanpak voor de behandeling van BPS, rekening houdend met andere mogelijk gelijktijdig optredende aandoeningen.

Bijna 60% van de BPS-patiënten heeft ook een angststoornis.

Uit de verstrekte statistiek blijkt dat bijna 60% van de patiënten met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) ook een angststoornis heeft. Dit betekent dat meer dan de helft van de mensen die zijn gediagnosticeerd met BPS, gelijktijdig lijden aan een vorm van angststoornis. Een angststoornis is een psychische aandoening waarbij iemand overmatige angstgevoelens en zorgen heeft die zo ernstig zijn dat ze het dagelijkse leven kunnen beïnvloeden. Deze statistiek benadrukt de comorbiditeit tussen BPS en angststoornissen, wat suggereert dat deze voorwaarden vaak samen voorkomen en mogelijk om een geïntegreerde aanpak van behandeling vraagt. U moet zich realiseren dat geestelijke gezondheid complex is en dat het hebben van één diagnose iemand niet immuun maakt voor andere psychische problemen.

Om en nabij 9% van de volwassenen in Nederland lijd aan BPS.

Deze statistiek verwijst naar het geschatte percentage volwassenen in Nederland dat lijdt aan BPS of Borderline Persoonlijkheidsstoornis. U moet weten dat de 9% een gemiddelde is dat kan variëren afhankelijk van het specifieke onderzoeksmodel en de steekproef dat wordt gebruikt. Dit betekent dat bij benadering één op de elf volwassenen in Nederland worstelt met deze psychische aandoening. Het is ook vermeldenswaard dat dit een prevalentiecijfer is, wat inhoudt dat het het totale aantal gevallen op een specifiek moment of tijdens een specifieke periode aangeeft, in tegenstelling tot het aantal nieuwe gevallen. Deze informatie benadrukt het belang van bewustwording en behandeling van BPS als een aanzienlijk gezondheidsprobleem in de Nederlandse samenleving.

40% van de mensen gediagnosticeerd met BPS is ook gediagnosticeerd met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 40% van de mensen die gediagnosticeerd zijn met BPS (Borderline Persoonlijkheidsstoornis), ook een diagnose van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hebben ontvangen. Dit betekent dat bijna de helft van de mensen die worstelen met borderline, ook te maken hebben met symptomen van ADHD, zoals impulsiviteit, aandachtstekort en hyperactiviteit. Het is belangrijk op te merken dat dit niet suggereert dat de ene aandoening de oorzaak is van de andere, maar het duidt op een aanzienlijke overlapping van symptomen of mogelijke comorbiditeit, wat betekent dat de twee stoornissen tegelijkertijd in dezelfde persoon kunnen voorkomen. Aldus is er een significante kans dat een individu met BPS ook ADHD kan hebben.

Bijna 85% van de mensen met BPS heeft ten minste één andere psychiatrische stoornis.

De statistiek die u hier ziet, geeft aan dat bijna 85% van de mensen met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) ook lijdt aan minstens één andere psychiatrische aandoening. Dit betekent dat slechts een klein percentage van de individuen met BPS geen bijkomende psychiatrische problemen heeft. De extra psychiatrische stoornissen kunnen variëren en kunnen bestaan uit zaken zoals depressie, angststoornissen, eetstoornissen of verslavingen. Het is belangrijk op te merken dat het hebben van meerdere diagnoses complex is en kan leiden tot uitdagingen bij zowel diagnose als behandeling. Daarom is het essentieel dat behandelplannen op maat worden gemaakt voor deze individuen.

Referenties

0. – https://ajp.psychiatryonline.org

1. – https://www.ncbi.nlm.nih.gov

2. – https://www.nimh.nih.gov

Inhoudsopgave