a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Borstkanker Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost krijgt u een gedetailleerd en actueel overzicht van de meest recente borstkanker statistieken, inclusief data over incidentie, overlevingspercentages, risicofactoren en trends in behandelingen.

 • Wereldwijd is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen.
 • In 2019 kregen ongeveer 17.200 mensen borstkanker (waaronder 108 mannen)
 • Onder vrouwen is borstkanker nog steeds het meest voorkomende type kanker. Het vertegenwoordigt 30% van alle nieuwe kankergevallen in 2019.
 • Het risico op het ontwikkelen van borstkanker voor de leeftijd van 85 is 1 op 7 voor vrouwen in Nederland.
 • Bijna 80% van de mensen met borstkanker is 50 jaar of ouder als ze de diagnose krijgen.
 • Ongeveer 75% van de borstkankerpatiënten is 5 jaar na de diagnose nog in leven.
 • Ongeveer 20% van de borsttumoren is triple-negatief (geen van de drie meest voorkomende types van receptoren bekend voor het stimuleren van borstkankergroei zijn aanwezig)
 • Jaarlijks sterven er ongeveer 3.200 mensen aan borstkanker (waarvan de meeste vrouwen).
 • Ongeveer 90% van de vrouwen met borstkanker overleeft de ziekte als het vroeg wordt ontdekt.
 • In 2019 stierven ongeveer 3.000 vrouwen en 25 mannen aan borstkanker.
 • In 2019 werd bij gemiddeld 47 vrouwen per dag borstkanker vastgesteld.
 • Ongeveer 27% van de nieuwe diagnoses van kanker bij vrouwen zijn borstkanker.
 • Het aantal diagnoses van borstkanker is in de afgelopen 30 jaar meer dan verdubbeld.
 • Borstkanker mammaradiologie heeft een sensitiviteit van 85%.
 • Ongeveer 70% van de vrouwen met borstkanker is in leven 10 jaar na diagnose.

Actuele Borstkanker Statistieken

Wereldwijd is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen.

Uit de aangegeven statistiek blijkt dat borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker is bij vrouwen wereldwijd. Dit betekent dat er meer gevallen van borstkanker zijn dan enige andere vorm van kanker bij vrouwen. Het houdt in dat als u een vrouw bent, de kans groter is dat u borstkanker krijgt in vergelijking met andere soorten kanker. Dit betekent niet dat elke vrouw borstkanker zal krijgen, maar het onderstreept de noodzaak voor regelmatige controles en het belang van bewustzijn over deze ziekte. Ondanks de prevalentie van de ziekte, zijn er dankzij moderne geneeskunde en vroege opsporing steeds meer overlevenden van borstkanker. Als u dus regelmatig wordt gescreend en gezonde levenskeuzes maakt, verbetert u uw kansen om deze veelvoorkomende ziekte te overleven. Voor vragen of verdere informatie over borstkanker en preventie, raad ik u aan contact op te nemen met een zorgprofessional.

In 2019 kregen ongeveer 17.200 mensen borstkanker (waaronder 108 mannen)

De statistiek die u aangeeft, ‘In 2019 kregen ongeveer 17.200 mensen borstkanker (waaronder 108 mannen)’, verwijst naar het totale aantal nieuwe gevallen van borstkanker dat in het betreffende jaar, 2019, werd gediagnosticeerd. Het benadrukt dat niet alleen vrouwen, maar ook mannen kunnen worden getroffen door deze ziekte, hoewel het veel minder vaak voorkomt bij mannen. De cijfers geven een indicatie van de prevalentie van borstkanker binnen de samenleving. Let wel, dit zijn slechts gediagnosticeerde gevallen, het daadwerkelijke aantal kan hoger zijn aangezien sommige gevallen mogelijk niet gediagnosticeerd of gemeld worden. Het cijfer is cruciaal voor het bepalen van de omvang van het probleem, het plannen van volksgezondheidsstrategieën en het toewijzen van middelen voor onderzoek en behandeling.

Onder vrouwen is borstkanker nog steeds het meest voorkomende type kanker. Het vertegenwoordigt 30% van alle nieuwe kankergevallen in 2019.

Deze statistiek laat zien dat borstkanker het meest voorkomende type kanker is bij vrouwen. Dit betekent dat van alle nieuwe kankergevallen die in 2019 werden gediagnosticeerd, 30% borstkanker betrof. Het is belangrijk om op te merken dat dit percentage geen indicatie geeft over de overlevingskans of de ernst van de ziekte. Dit hoge percentage weerspiegelt enkel de prevalentie van borstkanker, dit is de frequentie waarmee het voorkomt in de bevolking. De nadruk ligt op ‘nieuwe gevallen’, wat betekent dat deze statistiek geen rekening houdt met personen die eerder met borstkanker zijn gediagnosticeerd en nog steeds in behandeling zijn. Het is misschien schokkend dat borstkanker zo prominent aanwezig is, maar U moet weten dat met het vooruitgaan van de medische wetenschap en vroege opsporing de overlevingskansen voor borstkanker aanzienlijk zijn verbeterd.

Het risico op het ontwikkelen van borstkanker voor de leeftijd van 85 is 1 op 7 voor vrouwen in Nederland.

De statistiek ‘Het risico op het ontwikkelen van borstkanker voor de leeftijd van 85 is 1 op 7 voor vrouwen in Nederland’ betekent dat wanneer u een vrouw in Nederland bent, er een kans van 1 op 7, of ongeveer 14,28%, is dat u borstkanker ontwikkelt voor uw 85e levensjaar. Dit is een algemene inschatting en betekent niet noodzakelijkerwijs dat u persoonlijk een 1 op 7 Kans heeft. Afhankelijk van uw individuele gezondheid, genetische factoren, levensstijl en vele andere factoren, kan uw eigen risico hoger of lager zijn. Het is belangrijk om regelmatig borstonderzoeken te ondergaan en uw gezondheid in de gaten te houden om eventuele vroege tekenen van borstkanker te detecteren.

Bijna 80% van de mensen met borstkanker is 50 jaar of ouder als ze de diagnose krijgen.

De vermelde statistiek duidt aan dat bijna 80% van de mensen bij wie borstkanker wordt gediagnosticeerd, 50 jaar of ouder zijn op het moment van diagnose. Dit betekent dat het overgrote deel van de patiënten in deze leeftijdscategorie valt. Feitelijk houdt deze statistiek in dat borstkanker vaker voorkomt bij mensen van 50 jaar en ouder. U moet echter rekening houden dat dit niet impliceert dat mensen onder de 50 geen borstkanker kunnen krijgen. Het geeft alleen aan waar het grootste percentage van de diagnoses valt. Het is daarom belangrijk om ongeacht uw leeftijd regelmatig te controleren op tekenen van borstkanker voor vroegtijdige opsporing en behandeling.

Ongeveer 75% van de borstkankerpatiënten is 5 jaar na de diagnose nog in leven.

Deze statistiek geeft aan dat ongeveer 75% van de borstkankerpatiënten tot 5 jaar na hun diagnose nog in leven is. Dit betekent dat, als u bijvoorbeeld naar honderd borstkankerpatiënten kijkt, naar verwachting 75 van hen nog in leven zijn 5 jaar na de datum dat hun kanker werd gediagnosticeerd. Deze statistiek omvat alle stadia van borstkanker bij diagnose. Bedenk echter dat dit een algemene benadering is en dat individuele prognoses kunnen variëren, afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de specifieke kenmerken van de kanker, de leeftijd en algehele gezondheid van de patiënt en de effectiviteit van de behandeling.

Ongeveer 20% van de borsttumoren is triple-negatief (geen van de drie meest voorkomende types van receptoren bekend voor het stimuleren van borstkankergroei zijn aanwezig)

Uit de gegeven statistiek blijkt dat ongeveer 20% van de borsttumoren triple-negatief is. Wat betekent dit precies? Borstkanker kan verschillende subtypen hebben, afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde receptoren – of signalen – op de tumorcellen. Deze receptoren zijn in het bijzonder oestrogeen, progesteron en HER2/neu. Deze drie receptoren stimuleren de groei van borstkanker. Wanneer een tumor echter geen van deze drie receptoren heeft, noemen we het triple-negatief. Dit betekent dat deze specifieke vorm van borstkanker niet reageert op de gebruikelijke hormonale therapie of op medicijnen die zich richten op de HER2/neu-receptor. De behandeling van triple-negatieve borstkanker kan daarom uitdagender zijn. Men heeft ontdekt dat ongeveer 20% van alle borsttumoren tot deze categorie behoren.

Jaarlijks sterven er ongeveer 3.200 mensen aan borstkanker (waarvan de meeste vrouwen).

De statistiek die u bekijkt, geeft aan dat er jaarlijks ongeveer 3.200 mensen overlijden aan borstkanker. U moet begrijpen dat hoewel borstkanker zowel bij mannen als vrouwen van alle leeftijden voorkomt, het overweldigend meer vrouwen dan mannen treft. Dit is waarom de statistiek specifiek benadrukt dat de meeste van deze sterfgevallen vrouwen zijn. Het cijfer van 3.200 sterfgevallen is een jaarcijfer, wat betekent dat dit het totale aantal mensen is dat in een enkel kalenderjaar aan de ziekte overlijdt. Dit cijfer is waarschijnlijk afgeleid van historische gegevens en kan fluctueren op basis van verschillende factoren, zoals verbeteringen in detectie en behandeling, veranderingen in levensstijl en blootstelling aan risicofactoren.

Ongeveer 90% van de vrouwen met borstkanker overleeft de ziekte als het vroeg wordt ontdekt.

Deze statistiek vertelt ons dat wanneer borstkanker bij vrouwen in een vroeg stadium wordt ontdekt, er een overlevingspercentage van ongeveer 90% is. Dit betekent dat 9 op de 10 vrouwen die vroeg gediagnosticeerd worden met borstkanker de ziekte overleven. Dit onderstreept het belang van regelmatige screening en vroegtijdige diagnose. Neem dus als vrouw uw gezondheid in eigen handen. Zorg dat u regelmatig wordt gescreend op borstkanker om een vroege detectie en dus een grotere kans op genezing te kunnen waarborgen.

In 2019 stierven ongeveer 3.000 vrouwen en 25 mannen aan borstkanker.

Deze statistiek geeft aan dat in het jaar 2019 ongeveer 3.000 vrouwen en 25 mannen stierven aan borstkanker. U kunt hieruit opmaken dat borstkanker veel vaker dodelijk is bij vrouwen dan bij mannen. Dit verschil kan worden verklaard door het feit dat borstkanker overwegend een ziekte is die bij vrouwen voorkomt. Dit betekent echter niet dat mannen immuun zijn voor deze ziekte, ze zijn simpelweg minder vatbaar. Het is daarom belangrijk dat zowel vrouwen als mannen zich bewust zijn van de risico’s verbonden aan borstkanker en de nodige preventieve maatregelen nemen.

In 2019 werd bij gemiddeld 47 vrouwen per dag borstkanker vastgesteld.

Uit de gegevens van 2019 blijkt dat er gemiddeld 47 vrouwen per dag de diagnose borstkanker kregen. Wat dit betekent is dat, als men alle dagen van het jaar neemt en het totale aantal diagnosegevallen van borstkanker verdeelt, er gemiddeld 47 vrouwen per dag waren die deze diagnose ontvingen. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat er elke dag exact 47 vrouwen zijn gediagnosticeerd. Sommige dagen zouden een hoger aantal kunnen hebben, andere dagen een lager aantal. Maar voor het hele jaar 2019, als je het gemiddelde per dag zou uitrekenen, krijg je 47. Het is belangrijk om deze statistieken te begrijpen, omdat het ons helpt te realiseren hoe vaak borstkanker voorkomt en hoe belangrijk preventie en vroege detectie zijn.

Ongeveer 27% van de nieuwe diagnoses van kanker bij vrouwen zijn borstkanker.

U dient te begrijpen dat statistieken vaak dienen om complexe informatie te vereenvoudigen en beter begrijpelijk te maken. Dus, wanneer we zeggen dat ongeveer 27% van de nieuwe diagnoses van kanker bij vrouwen borstkanker zijn, betekent dit dat iets meer dan een kwart van alle gevallen van kanker die onlangs bij vrouwen zijn vastgesteld, borstkanker betreft. Dit betekent echter niet dat 27% van alle vrouwen borstkanker krijgt. Nee, het verwijst simpelweg naar het aandeel van borstkanker in het totaal aantal nieuwe kankergevallen bij vrouwen. Het is dus een maat voor de prevalentie van borstkanker onder nieuw gediagnosticeerde gevallen van kanker bij vrouwen.

Het aantal diagnoses van borstkanker is in de afgelopen 30 jaar meer dan verdubbeld.

U dient er rekening mee te houden dat de statistiek over het aantal diagnoses van borstkanker die in de afgelopen 30 jaar meer dan verdubbeld zijn, in meerdere factoren kan worden uitgelegd. Dit kan duiden op een toename van het aantal mensen dat door deze ziekte is getroffen, maar kan ook een reflectie zijn van verbeteringen in screeningtechnieken en medische hulpmiddelen die het voor artsen gemakkelijker hebben gemaakt om de ziekte in een vroeger stadium te ontdekken. Het kan ook betekenen dat er meer bewustzijn is gekomen over borstkanker en meer mensen zijn gaan testen. De toename suggereert niet noodzakelijkerwijs een slechtere algehele gezondheidstoestand, maar eerder een vooruitgang in medische technologie, bewustzijnsinspanningen en mogelijk veranderende omgevings- of levensstijlfactoren.

Borstkanker mammaradiologie heeft een sensitiviteit van 85%.

Het betekent dat de borstkanker mammaradiologie – een specifieke methode om borstkanker op te sporen – een sensitiviteit van 85% heeft. Sensitiviteit, ook wel bekend als de ‘True Positive Rate’, verwijst in deze context naar het vermogen van deze radiologische methode om daadwerkelijk gevallen van borstkanker correct te identificeren. Met een sensitiviteit van 85% betekent dit dat van elke 100 personen met borstkanker, de mammaradiologie er succesvol 85 zal identificeren. Echter, de overige 15 personen zouden niet correct worden gediagnosticeerd, waardoor deze methode niet als 100% betrouwbaar kan worden beschouwd. Het is belangrijk om te begrijpen, u, dat geen enkele screeningstest perfect is, ze hebben allemaal hun beperkingen en deze waarde is slechts één van de vele aspecten om te overwegen bij het evalueren van dergelijke tests.

Ongeveer 70% van de vrouwen met borstkanker is in leven 10 jaar na diagnose.

De vermelde statistiek, ‘Ongeveer 70% van de vrouwen met borstkanker is in leven 10 jaar na diagnose’, betekent het volgende: wanneer bij vrouwen borstkanker wordt vastgesteld, is ongeveer 70 van de 100 van deze vrouwen tien jaar later nog steeds in leven. Het is belangrijk te begrijpen dat dit gemiddelde percentages zijn en dat individuele prognose kan variëren. Mensen verschillen in hun gezondheidstoestand, leeftijd, reactie op de behandeling en de specifieke kenmerken van hun ziekte. Hierdoor kunnen overlevingskansen per individu anders zijn. Desalniettemin suggereert deze statistiek dat borstkanker, hoewel ernstig, dikwijls geen doodvonnis is. Een groot percentage vrouwen kan er tien jaar na diagnose nog steeds mee leven.

Referenties

0. – https://www.iknl.nl

1. – https://www.kwf.nl

2. – https://www.rivm.nl

Originally posted 2023-11-14 12:11:56.

Inhoudsopgave