a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Bosbrand Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een gedetailleerd en actueel overzicht verwachten van bosbrand statistieken wereldwijd, inclusief recente trends, oorzaken en gevolgen, ondersteund door de meest recente gegevens en analyses.

 • In 2019 waren er wereldwijd ongeveer 400.000 bosbranden.
 • De verwoestende bosbranden in Australië vernietigden in het seizoen 2019-2020 ongeveer 18,6 miljoen hectare land.
 • Portugal is het Europese land dat het meest lijdt onder bosbranden, met gemiddeld 14.000 branden per jaar.
 • In 2020 waren er in de Verenigde Staten 58.950 bosbranden.
 • In Californië, VS, werden in 2020 meer dan 4 miljoen hectare vernietigd door bosbranden.
 • In 2019 stierven er in de Verenigde Staten 16 mensen door bosbranden.
 • in 2020 hebben bosbranden in Rusland ongeveer 21,9 miljoen hectare grond verbrand.
 • De bosbranden in het Amazonewoud in 2019 verhoogden de CO2-uitstoot met 228 megaton.
 • In Brazilië werden in 2018 meer dan 7000 vierkante kilometer van het Amazoneregenwoud vernietigd door bosbranden.
 • Canada heeft jaarlijks gemiddeld ongeveer 8000 bosbranden.
 • In Spanje zijn er jaarlijks ongeveer 12,000 bosbranden.
 • Van 2002 tot 2018 hebben bosbranden 2.4% van de bossen van Australië verbrand.
 • Wereldwijd representeert de CO2-uitstoot door bosbranden ongeveer 8% van de totale uitstoot.
 • Elk jaar veroorzaken bosbranden wereldwijd een verlies van ongeveer $5-$10 miljard aan grondstoffen.

Actuele Bosbrand Statistieken

In 2019 waren er wereldwijd ongeveer 400.000 bosbranden.

In 2019 zijn er wereldwijd ongeveer 400.000 bosbranden geregistreerd. Dit betekent dat er in dat jaar gemiddeld meer dan 1.000 bosbranden per dag uitbraken. Dit aantal kent uiteraard fluctuaties, afhankelijk van seizoenen en weersomstandigheden. Bosbranden kunnen veroorzaakt worden door natuurlijke oorzaken zoals blikseminslag, maar ook door menselijk handelen, zowel opzettelijk als door nalatigheid. De gevolgen van dergelijke branden kunnen verwoestend zijn, niet alleen voor de milieu maar ook voor dieren en mensen die in of nabij deze gebieden wonen. Het is belangrijk dat u als individu zich bewust bent van dit hoge aantal bosbranden, hun mogelijke oorzaken en gevolgen, om bij te dragen aan een gezondere en veiligere omgeving.

De verwoestende bosbranden in Australië vernietigden in het seizoen 2019-2020 ongeveer 18,6 miljoen hectare land.

De statistiek die u voor u heeft, geeft informatie over de omvang van de vernietiging veroorzaakt door de verwoestende bosbranden in Australië. Deze branden hebben in het seizoen 2019-2020 naar schatting ongeveer 18,6 miljoen hectare land verwoest. Om dat in perspectief te plaatsen, één hectare is ongeveer gelijk aan een gebied van een voetbalveld. Dus u zou kunnen zeggen dat de omvang van de landverwoesting gelijk is aan meer dan 18 miljoen voetbalvelden. Het geeft een duidelijk en beangstigend beeld van de ernst en omvang van deze milieuverwoestingen.

Portugal is het Europese land dat het meest lijdt onder bosbranden, met gemiddeld 14.000 branden per jaar.

U moet weten dat Portugal het Europese land is waar bosbranden het meest voorkomen. Dit betekent dat er in dit land gemiddeld jaarlijks 14.000 bosbranden optreden. Dit hoge getal reflecteert de kwetsbaarheid van de bossen in Portugal voor brandgevaar. Het cijfer van 14.000 is een gemiddelde, wat inhoudt dat er jaren kunnen zijn met meer of minder branden, maar over het algemeen kan men zich een idee vormen van hoe ernstig en frequent dit probleem is in Portugal. Dit kan terug te voeren zijn op verschillende factoren, zoals het klimaat, de toestand van de bossen en de algemene brandpreventiemaatregelen die er worden genomen.

In 2020 waren er in de Verenigde Staten 58.950 bosbranden.

In 2020 zijn er in de Verenigde Staten 58.950 bosbranden gerapporteerd. Dit getal vertegenwoordigt het totale aantal gevallen van bosbranden in dat specifieke jaar, verspreid over de hele Verenigde Staten. Wanneer we naar deze statistiek kijken, is het belangrijk te onthouden dat de frequentie en omvang van bosbranden kan variëren door verschillende factoren, waaronder klimaatverandering, menselijk handelen, en de natuurlijke conditie van het bos. Met deze gegevens kunnen beleidsmakers, bosbeheerders en brandweerdiensten hun preventieve maatregelen en reactietechnieken beter plannen en aanpassen om zowel de mensen als de natuur beter te beschermen. Voor u, als lezer, is het ook een herinnering aan het grote belang van verantwoord milieuhandelen en de noodzaak om bewust te zijn van onze impact op de natuur.

In Californië, VS, werden in 2020 meer dan 4 miljoen hectare vernietigd door bosbranden.

De statistiek die u ons voorlegt, geeft aan dat in Californië, Verenigde Staten, in het jaar 2020 meer dan vier miljoen hectare land werd vernietigd door bosbranden. Dit cijfer betekent dat een enorm oppervlak aan natuur, gelijk aan ongeveer vier miljoen voetbalvelden, is aangetast door branden. Het geeft een indicatie van de ernstige impact van deze bosbranden op de omgeving. Het beïnvloedt niet alleen de flora en fauna van het gebied, maar heeft ook gevolgen voor de mensen die er wonen als gevolg van evacuaties en verlies van eigendommen. Deze statistiek is een belangrijk meetinstrument voor milieudeskundigen en beleidsmakers om te beoordelen hoe klimaatverandering, droogte en andere factoren bijdragen tot de toename van bosbranden en daarmee samenhangende destructie.

In 2019 stierven er in de Verenigde Staten 16 mensen door bosbranden.

U zou geïnteresseerd kunnen zijn in de volgende statistiek die aantoont hoe dodelijk bosbranden kunnen zijn. In het jaar 2019 zijn er in de Verenigde Staten 16 mensen omgekomen als gevolg van bosbranden. Dit betekent dat de intense, oncontroleerbare natuurbranden die zich in dat jaar hebben voorgedaan, een directe oorzaak zijn van de dood van 16 mensen. Het is een tragische en indrukwekkende cijfer dat benadrukt hoe destructief en gevaarlijk deze natuurlijke gebeurtenissen kunnen zijn. Ook wijst het op het belang van preventieve maatregelen en veiligheidsmaatregelen om dergelijke verliezen in de toekomst te minimaliseren.

in 2020 hebben bosbranden in Rusland ongeveer 21,9 miljoen hectare grond verbrand.

In de context van statistieken is de vermelding dat ‘in 2020 bosbranden in Rusland ongeveer 21,9 miljoen hectare grond hebben verbrand’ een weergave van de grootschaligheid van bosbranden in dat specifieke jaar. Deze gegevens zeggen u dat er in Rusland in 2020 enorme bosbranden zijn geweest die een gebied van ongeveer 21,9 miljoen hectare hebben verwoest. Een hectare is een meeteenheid die gelijk is aan 10.000 vierkante meter. Daarom betekent dit getal dat de bosbranden een oppervlakte hebben verbrand die gelijk is aan ongeveer 21,9 miljoen voetbalvelden. Deze statistieken kunnen helpen om de impact van bosbranden op het milieu te begrijpen, alsook de urgentie van brandpreventie en -bestrijding.

De bosbranden in het Amazonewoud in 2019 verhoogden de CO2-uitstoot met 228 megaton.

U mag zich echt zorgen maken over de invloed van bosbranden op ons milieu, in het bijzonder de uitstoot van CO2, een van de belangrijkste broeikasgassen. Dit wordt duidelijk aangetoond in de statistieken over de bosbranden in het Amazonewoud in 2019. Deze branden hebben de CO2-uitstoot met maar liefst 228 megaton verhoogd. Dat is een astronomisch grote hoeveelheid. Ter illustratie, één megaton komt overeen met één miljoen ton. Dus de toegevoegde CO2 was in feite 228 miljoen ton. Deze extra uitstoot draagt bij aan de opwarming van de aarde, met alle gevolgen van dien voor het klimaat wereldwijd. Het onderstreept het belang om bosbranden te voorkomen en de bijdrage van menselijke activiteiten aan klimaatverandering te verminderen.

In Brazilië werden in 2018 meer dan 7000 vierkante kilometer van het Amazoneregenwoud vernietigd door bosbranden.

De statistiek: “In Brazilië werden in 2018 meer dan 7000 vierkante kilometer van het Amazoneregenwoud vernietigd door bosbranden” is een indicatie van het ernstige niveau van ontbossing dat plaatsvindt in het Amazoneregenwoud, voornamelijk veroorzaakt door menselijke activiteiten zoals landbouw, mijnbouw en bosbranden. U moet begrijpen dat 7000 vierkante kilometer een aanzienlijk groot gebied is, bijna net zo groot als de oppervlakte van een land als Cyprus. De impact hiervan is enorm, zowel op de biodiversiteit als op het wereldwijde klimaat, aangezien het Amazoneregenwoud een cruciale rol speelt bij het reguleren van de wereldwijde koolstofdioxide niveaus. Het vernietigen van dergelijke grote delen van dit bos heeft dus verstrekkende gevolgen voor onze planeet.

Canada heeft jaarlijks gemiddeld ongeveer 8000 bosbranden.

In Canada komen jaarlijks gemiddeld ongeveer 8000 bosbranden voor. Dit betekent dat als je de bosbrandincidenten in het land elke twaalf maanden optelt, je hoogstwaarschijnlijk dicht bij dit cijfer uitkomt. Echter, we moeten benadrukken dat dit een gemiddelde is, dus sommige jaren kunnen minder branden hebben en sommige meer. Bovendien worden deze branden waarschijnlijk ongelijk verdeeld over het land, afhankelijk van diverse klimatologische en geografische factoren. Deze statistiek geeft ons niet alleen een beeld van de omvang van bosbranden in Canada, maar zet ook aan tot nadenken over elementen zoals brandpreventie en brandbeheersing. U, als lezer, moet zien dat de gevolgen van deze bosbranden aanzienlijk kunnen zijn, variërend van milieuschade tot gevolgen voor de volksgezondheid en economische impact.

In Spanje zijn er jaarlijks ongeveer 12,000 bosbranden.

Uit de opgegeven statistiek kunnen we afleiden dat Spanje jaarlijks te kampen heeft met ongeveer 12.000 bosbranden. Dit is een aanzienlijk aantal en toont aan dat bosbranden een frequent voorkomend probleem zijn in dit land. De oorzaken kunnen variëren van natuurlijke fenomenen zoals blikseminslag tot menselijke activiteiten, zoals nalatigheid of opzettelijke brandstichting. Dit cijfer helpt ons het belang te begrijpen van preventieve maatregelen en rampenplannen om de schade te beperken en de veiligheid te garanderen. Als u in of naar Spanje verhuist, of er op vakantie gaat, houd dan rekening met deze risico’s en informeer uzelf over wat u kunt doen om uzelf en de natuur te beschermen.

Van 2002 tot 2018 hebben bosbranden 2.4% van de bossen van Australië verbrand.

Uit de gegevens blijkt dat van 2002 tot 2018 bosbranden 2,4% van de bossen van Australië hebben verbrand. Dit betekent dat, uit alle bosgebieden in Australië, bijna tweeënhalf procent door bosbranden is vernietigd in deze periode van 16 jaar. Om dit in perspectief te plaatsen, als u zich een bos voorstelt dat 100 hectare groot is, zou ongeveer 2,4 hectare ervan zijn verbrand. Dit cijfer is aanzienlijk, vooral gezien de cruciale rol van bossen in het ecosysteem, zoals het bieden van habitats voor dieren, het absorberen van kooldioxide en het produceren van zuurstof, welke essentieel zijn voor het leven op aarde. Het weergeeft een intens en serieus probleem van bosverlies door bosbranden in Australië.

Wereldwijd representeert de CO2-uitstoot door bosbranden ongeveer 8% van de totale uitstoot.

De statistiek die u hier ziet, geeft aan dat wereldwijd ongeveer 8% van de totale CO2-uitstoot veroorzaakt wordt door bosbranden. Dit betekent dat bijna een tiende van alle kooldioxide – een broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde – die in de atmosfeer terechtkomt, het resultaat is van branden in bossen over de hele wereld. Het is belangrijk om te begrijpen dat de percentages kunnen variëren, afhankelijk van het aantal en de omvang van de bosbranden in een gegeven jaar. Dit percentage onderstreept de belangrijke rol die bossen spelen in het reguleren van onze planeet’s klimaat en hoe noodzakelijk het is om bossen te beschermen en bosbranden te voorkomen.

Elk jaar veroorzaken bosbranden wereldwijd een verlies van ongeveer $5-$10 miljard aan grondstoffen.

Deze statistiek geeft aan dat bosbranden wereldwijd elk jaar voor een aanzienlijk economisch verlies zorgen in termen van grondstoffen. Grondstoffen zoals hout, mineralen, water en verschillende soorten planten- en dierenleven worden vernietigd. De getallen, tussen de $5 en $10 miljard, schatten de waarde in van de verloren gegane grondstoffen als gevolg van deze vernietigende gebeurtenissen. Dit zijn echter slechts schattingen, het daadwerkelijke verlies kan hoger of lager zijn, afhankelijk van de ernst en locatie van de bosbranden in een bepaald jaar. Bovendien moet u ook in gedachten houden dat dit alleen de directe verliezen in grondstoffen vertegenwoordigt. De indirecte kosten, zoals de impact op de lucht- en waterkwaliteit, het verloren gaan van habitat voor dieren en de gevolgen voor de volksgezondheid zijn niet inbegrepen in deze raming.

Referenties

0. – https://www.iii.org

1. – https://www.ipam.org.br

2. – https://www.nrcan.gc.ca

3. – https://www.researchgate.net

4. – https://fas.org

5. – https://www.carbonbrief.org

6. – https://www.cifor.org

7. – https://ourworldindata.org

8. – https://arstechnica.com

9. – https://www.fire.ca.gov

10. – https://www.bbc.com

11. – https://www.rbc.ru

12. – https://www.ucsusa.org

Originally posted 2023-11-14 12:11:56.

Inhoudsopgave