a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Cardiovasculaire Ziekten Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u zich verdiepen in de meest recente statistieken en trends over cardiovasculaire ziekten, met nieuwe data, grondige analyses en duidelijke grafieken om u te helpen deze complexe materie beter te begrijpen.

 • Wereldwijd zijn cardiovasculaire ziekten verantwoordelijk voor 31% van alle sterfgevallen- dat zijn 17,9 miljoen mensen per jaar.
 • In Europa sterven elke jaar vier miljoen mensen aan hart- en vaatziekten, dat is 45% van alle sterfgevallen.
 • Bijna de helft (49%) van alle overlijdens in Europa zijn het gevolg van hart- en vaatziekten.
 • De kosten voor hart- en vaatziekten in de EU bedragen jaarlijks ongeveer 210 miljard euro.
 • In de Verenigde Staten worden jaarlijks ruim 1,5 miljoen hartaanvallen en beroertes geregistreerd.
 • Hart- en vaatziekten zijn in Nederland verantwoordelijk voor bijna dertig procent van alle sterfgevallen.
 • In Nederland hebben ongeveer 1,4 miljoen mensen een hart- of vaatziekte.
 • Bijna de helft van de Nederlanders sterft aan hart- of vaatziekten of kanker.
 • Jaarlijks overlijden in Nederland meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten.
 • Jaarlijks krijgen ongeveer 16.000 Nederlanders voor het eerst een beroerte.
 • 80% van de hart- en vaatziekten zijn te voorkomen door gezond te leven.
 • Elke week worden 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.
 • 75% van de hartstilstanden vindt plaats bij mannen.
 • Cardiovasculaire ziekten zijn de nr.1 doodsoorzaak bij vrouwen wereldwijd.
 • Door elke dag 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging te doen, kunt u het risico op hart- en vaatziekten halfveren.

Actuele Cardiovasculaire Ziekten Statistieken

Wereldwijd zijn cardiovasculaire ziekten verantwoordelijk voor 31% van alle sterfgevallen- dat zijn 17,9 miljoen mensen per jaar.

Deze statistiek geeft aan dat cardiovasculaire ziekten, zoals hartziekte en beroerte, een grote invloed hebben op de wereldbevolking. Ze zijn verantwoordelijk voor 31% van alle sterfgevallen wereldwijd. Dit percentage vertegenwoordigt bijna een derde van alle sterfgevallen wereldwijd. Als we dat percentage omzetten in een absoluut aantal, krijgen we een onthutsend cijfer van 17,9 miljoen mensen die elk jaar overlijden aan dergelijke ziekten. Dus, u kunt zich voorstellen hoe aanzienlijk het effect van deze ziekten op de gezondheid en het welzijn van mensen wereldwijd is. Dit onderstreept het belang van prioritair onderzoek naar de preventie, diagnose en behandeling van cardiovasculaire aandoeningen.

In Europa sterven elke jaar vier miljoen mensen aan hart- en vaatziekten, dat is 45% van alle sterfgevallen.

Uit de aangegeven statistiek blijkt dat hart- en vaatziekten een belangrijke gezondheidskwestie zijn in Europa. Elk jaar sterven vier miljoen mensen aan deze ziekten. Dit betekent dat bijna de helft, namelijk 45%, van alle sterfgevallen in Europa te wijten zijn aan hart- en vaatziekten. Uit deze cijfers kunt u opmaken dat deze aandoeningen een grote invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de Europese populatie, wat onderstreept hoe belangrijk preventie, vroege detectie en effectieve behandeling van deze ziekten zijn.

Bijna de helft (49%) van alle overlijdens in Europa zijn het gevolg van hart- en vaatziekten.

Deze statistiek vertelt u dat hart- en vaatziekten een belangrijke gezondheidskwestie in Europa zijn. Het suggereert dat bijna de helft (49%) van alle overlijdens in Europa wordt veroorzaakt door condities gerelateerd aan het hart en de bloedsomloop. Denkt u hierbij aan aandoeningen zoals hartaanvallen, beroertes, hoge bloeddruk of buitensporige cholesterolniveaus. Deze kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en uiteindelijk tot de dood. Het betekent niet direct dat 49% van de mensen in Europa overlijdt aan hart- en vaatziekten, maar wel dat van alle mensen die overlijden, bijna de helft overlijdt aan een dergelijke aandoening. Dit toont aan hoe belangrijk preventie en behandeling van hart- en vaatziekten is binnen de gezondheidszorg.

De kosten voor hart- en vaatziekten in de EU bedragen jaarlijks ongeveer 210 miljard euro.

De statistiek van 210 miljard euro voor jaarlijkse kosten van hart- en vaatziekten in de EU kan u in eerste instantie verbazen. Deze kosten omvatten echter meer dan alleen de directe medische kosten van zaken zoals doktersbezoeken, ziekenhuisverblijven, en medicijnen. Het cijfer omvat ook de indirecte kosten zoals verloren productiviteit door werkverzuim en vroegtijdige sterfte. Daarnaast zijn er tevens kosten verbonden aan informele zorg, zoals de tijd die familieleden of vrienden besteden aan de zorg voor iemand met een hart- of vaatziekte. Samen dragen al deze factoren bij aan het indrukwekkende bedrag van 210 miljard euro per jaar.

In de Verenigde Staten worden jaarlijks ruim 1,5 miljoen hartaanvallen en beroertes geregistreerd.

Deze statistiek geeft aan dat in de Verenigde Staten elke jaar meer dan 1,5 miljoen hartaanvallen en beroertes geregistreerd worden. Dit betekent dat een aanzienlijk aantal mensen door dergelijke cardiovasculaire aandoeningen wordt getroffen. Uit deze gegevens kunt u opmaken dat hartaanvallen en beroertes een enorm effect hebben op de volksgezondheid in de Verenigde Staten. Het is daarom belangrijk voor u om bewust te zijn van de omvang van dit gezondheidsprobleem en wellicht ook stappen te ondernemen om uw eigen risico op deze aandoeningen te verkleinen door een gezonde levensstijl aan te nemen en regelmatig medische controles uit te voeren.

Hart- en vaatziekten zijn in Nederland verantwoordelijk voor bijna dertig procent van alle sterfgevallen.

De statistiek die aangeeft dat “Hart- en vaatziekten in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna dertig procent van alle sterfgevallen” legt een significant gezondheidsissue in Nederland bloot. Dit betekent dat bijna één op de drie mensen in Nederland sterft als gevolg van hart- en vaatziekten. Het illustreert de impact van deze ziekten en de noodzaak voor effectieve preventieve maatregelen, gezonde leefgewoonten en toegankelijke gezondheidszorg. Als u kijkt naar deze cijfers, geeft het niet alleen de prevalentie van deze ziekten weer, maar onderstreept ook het belang van onderzoek en bewustwording rond hart- en vaatziekten in Nederland.

In Nederland hebben ongeveer 1,4 miljoen mensen een hart- of vaatziekte.

U kunt zich afvragen wat de statistiek ‘In Nederland hebben ongeveer 1,4 miljoen mensen een hart- of vaatziekte’ precies inhoudt. Deze statistiek geeft aan dat er in Nederland ongeveer 1,4 miljoen mensen zijn die lijden aan een ziekte gerelateerd aan het hart of de bloedvaten. Dit kunnen aandoeningen zijn zoals hartinfarct, beroerte, hartfalen, angina pectoris (pijn op de borst) en andere aandoeningen die verband houden met de bloedsomloop. Gezien de totale bevolking van Nederland van ongeveer 17 miljoen mensen, betekent dit dat ongeveer 8% van de Nederlandse bevolking aan een hart- of vaatziekte lijdt. Zo’n grote getroffen bevolking wijst erop dat deze ziekten een aanzienlijke invloed hebben op de algemene gezondheid van ons land.

Bijna de helft van de Nederlanders sterft aan hart- of vaatziekten of kanker.

In de door u aangehaalde statistiek wordt gesteld dat bijna de helft van de Nederlanders aan hart- of vaatziekten of kanker sterft. Dit betekent dat deze twee gezondheidsproblemen de meest voorkomende doodsoorzaken zijn in Nederland. Gecombineerd dragen deze ziekten bij aan bijna 50% van alle sterfgevallen. Hart- en vaatziekten zijn kwalen die het hart of het bloedvatenstelsel aantasten, zoals bijvoorbeeld hartfalen of een hartaanval. Kanker daarentegen is een ziekte waarbij het lichaamscellen ongecontroleerd beginnen te groeien en zich kunnen verspreiden naar andere delen van het lichaam. Het is belangrijk om op te merken dat dit cijfer een gemiddelde is, het daadwerkelijke risico op het overlijden aan een van deze ziekten kan variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals leeftijd, geslacht, genetica, levensstijl en andere gezondheidstoestanden.

Jaarlijks overlijden in Nederland meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten.

Uit statistieken blijkt dat er jaarlijks in Nederland meer vrouwen dan mannen overlijden aan hart- en vaatziekten. Dit kan verrassend zijn omdat hart- en vaatziekten vaak geassocieerd worden met mannen. Echter, de cijfers tonen aan dat dit een misvatting is. De hogere sterftecijfers bij vrouwen kunnen te maken hebben met verschillende factoren. Het kan zijn dat hartziekten bij vrouwen vaak minder worden herkend omdat de symptomen anders kunnen zijn dan bij mannen. Ook kunnen biologische verschillen, zoals de invloed van hormonen, en verschillen in leefstijl een rol spelen. Daarnaast maken vrouwen gemiddeld een groter deel uit van de oudere bevolking, en hart- en vaatziekten komen vaker voor bij ouderen. Het is belangrijk om u ervan bewust te zijn dat hart- en vaatziekten dus niet alleen een mannenaandoening zijn, maar ook een aanzienlijk risico vormen voor vrouwen.

Jaarlijks krijgen ongeveer 16.000 Nederlanders voor het eerst een beroerte.

Deze statistiek geeft aan dat er jaarlijks ongeveer 16.000 Nederlanders zijn die voor het allereerst een beroerte krijgen. Een beroerte, ook wel een cerebrovasculair accident (CVA) genoemd, is wanneer de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen wordt onderbroken of sterk wordt verlaagd, waardoor hersenweefsel begint te sterven. Dit betekent dat elke dag bijna 44 mensen in Nederland voor het eerst een dergelijke gezondheidscrisis doormaken. Het kan zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden treffen. Deze cijfers onderstrepen het belang van preventie, vroege detectie en gepaste medische behandeling van aandoeningen die tot een beroerte kunnen leiden. Studie naar de risicofactoren van een beroerte, zoals hoge bloeddruk, roken, diabetes, en obesitas, kan helpen deze gezondheidscrisis te voorkomen. Het is noodzakelijk dat u bewust bent van deze statistieken en de risico’s, zodat u passende maatregelen kunt nemen om uw gezondheid te beschermen.

80% van de hart- en vaatziekten zijn te voorkomen door gezond te leven.

Deze statistiek betekent dat maar liefst 80% van de gevallen van hart- en vaatziekten voorkomen kan worden door een gezonde levensstijl aan te nemen. Dit impliceert dat slechts 20% van deze ziekten wordt veroorzaakt door factoren die buiten onze controle liggen, zoals genetische aanleg. Dus, als u gezonde keuzes maakt in uw dagelijks leven, zoals evenwichtig eten, regelmatig sporten, niet roken en matig zijn met alcohol, kunt u het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten aanzienlijk verminderen. Deze statistiek onderstreept hoe belangrijk uw levensstijlkeuzes kunnen zijn voor uw cardiovasculaire gezondheid.

Elke week worden 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.

Uit de statistiek ‘Elke week worden 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand’, kunnen we afleiden dat hartstilstanden een aanzienlijk en ernstig gezondheidsprobleem zijn. Het geeft aan dat er wekelijks 300 incidenten zijn waarbij mensen plotseling een hartstilstand krijgen buiten een ziekenhuisomgeving. Dit kan overal gebeuren – thuis, op het werk, tijdens het sporten, op straat, enzovoort. Het benadrukt het belang van noodhulpvaardigheden zoals reanimatie en het gebruik van een defibrillator, die levensreddend kunnen zijn bij een hartstilstand. Het onderstreept ook de relevantie van preventieve gezondheidsmaatregelen en regelmatige medische controles, omdat veel hartstilstanden worden veroorzaakt door onbehandelde of slecht gecontroleerde cardiovasculaire aandoeningen. U moet zich bewust zijn van de prevalentie van dergelijke gevallen om te benadrukken hoe belangrijk het is om goed voor uw hartgezondheid te zorgen.

75% van de hartstilstanden vindt plaats bij mannen.

Uit statistieken blijkt dat 75% van de hartstilstanden bij mannen voorkomt. Dit betekent dat als we kijken naar het totale aantal gevallen van hartstilstand, drie van de vier gevallen mannen zijn. Dit betekent niet noodzakelijk dat mannen een hoger risico lopen op hartstilstand – deze cijfers kunnen ook beïnvloed worden door andere factoren zoals leeftijd, levensstijl, erfelijkheid, enzovoort. Het is dus belangrijk om deze statistiek in context te bekijken, samen met alle andere relevante gegevens over hartziekten. U moet niet vergeten dat statistieken u een algemeen beeld geven, maar voor een volledig beeld is het ook noodzakelijk om naar de individuele omstandigheden en risicofactoren te kijken. Nogmaals, deze specifieke statistiek vertelt ons dat in het algemeen meer mannen dan vrouwen hartstilstanden ervaren, maar het toont niet per se aan waarom dit het geval is.

Cardiovasculaire ziekten zijn de nr.1 doodsoorzaak bij vrouwen wereldwijd.

U moet er rekening mee houden dat, volgens de bijgewerkte gegevens, cardiovasculaire ziekten (CVD) momenteel de nummer één oorzaak van sterfte onder vrouwen wereldwijd zijn. Dit betekent dat meer vrouwen sterven aan hart- en vaatziekten zoals hartaanvallen en beroertes, dan welke andere ziekte dan ook. In tegenstelling tot de algemene misvatting, treft CVD niet alleen mannen, maar heeft het ook een grote impact op vrouwen. Deze cijfers dienen als een urgente oproep voor vrouwen over de hele wereld om aandacht te besteden aan hun cardiovasculaire gezondheid, te beginnen met het onder controle houden van de risicofactoren, zoals hoge bloeddruk, roken, overgewicht, en een sedentaire levensstijl.

Door elke dag 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging te doen, kunt u het risico op hart- en vaatziekten halfveren.

Deze statistiek benadrukt het belang van dagelijkse lichaamsbeweging voor uw gezondheid. “Matig intensieve lichaamsbeweging” verwijst naar activiteiten waarbij uw hart sneller klopt dan normaal, maar u nog steeds kunt praten. Dit kan activiteiten omvatten zoals stevig wandelen, zwemmen of fietsen. Volgens deze gegevens, als u elke dag 30 minuten aan dit soort lichaamsbeweging doet, zou u het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten kunnen halveren. Hart- en vaatziekten zijn onder meer aandoeningen zoals hartaanvallen en beroertes. Door te leren hoeveel u kunt verminderen uw risico op deze potentieel levensbedreigende aandoeningen door te bewegen, hoop ik dat u de motivatie zult vinden om actief te blijven in uw dagelijks leven.

Referenties

0. – https://www.heart.org

1. – https://www.goredforwomen.org

2. – https://www.bhf.org.uk

3. – https://www.cdc.gov

4. – https://www.volksgezondheidenzorg.info

5. – https://www.hersenstichting.nl

6. – https://www.hartstichting.nl

7. – https://www.cbs.nl

8. – https://www.escardio.org

9. – https://www.world-heart-federation.org

Originally posted 2023-11-14 12:11:56.

Inhoudsopgave