a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Carrièreswitch Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost krijgt u een actueel overzicht van de meest recente statistieken betreffende carrièreswitches, inclusief nieuwe gegevens om u te helpen elementaire en geavanceerde inzichten te verkrijgen over trends en patronen in de arbeidsmarkt.

 • Uit onderzoek blijkt dat 49% van de werknemers overweegt om van baan te veranderen,
 • Uit een onderzoek van de University of Phoenix in 2018, bleek dat 58% van de volwassenen overweegt van carrière te veranderen.
 • Ongeveer 30% van de werknemers maakt een carrièreswitch na hun 40e verjaardag,
 • Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics, veranderen mensen gemiddeld 12 keer van baan in hun leven,
 • Vrouwen zijn meer geneigd om een carrièreswitch te overwegen dan mannen, 64% tegenover 54%,
 • Niet iedereen die een carrièreswitch wil maken, durft de stap te zetten. Volgens onderzoek van Indeed blijkt dat slechts 24% deze stap daadwerkelijk zet,
 • Volgens het Amerikaanse Ministerie van Arbeid veranderen werknemers gemiddeld elke vijf jaar van baan,
 • 20% van de werknemers wil een carrièreswitch maken om hun werk-leven balans te verbeteren,
 • 15% van de werknemers maakt een carrièreswitch om meer voldoening uit hun werk te halen,
 • Uit onderzoek onder Britse werknemers bleek dat 38% van de mensen een carrièreswitch wil maken naar een sector die hen gelukkiger maakt,
 • 57% van de werknemers is bereid een lager salaris te accepteren om een carrièreswitch te maken,
 • 35% van de mensen die van carrière willen veranderen, doen dit omdat ze zich niet uitgedaagd voelen in hun huidige baan,
 • 22% van de werknemers die van carrière willen veranderen, zijn op zoek naar betere salarissen en voordelen,
 • Tijdens de pandemie overwogen meer werknemers om van carrière te veranderen, met 60% van de werknemers die zeggen dat hun kijk op werk is veranderd,
 • Hoewel 80% van de werknemers aangeeft dat ze een carrièreswitch willen maken, geeft slechts 6% aan dat ze actief op zoek zijn naar een andere baan,

Actuele Carrièreswitch Statistieken

Uit onderzoek blijkt dat 49% van de werknemers overweegt om van baan te veranderen,

Uit deze statistiek blijkt dat bijna de helft van de werknemers overweegt om van baan te veranderen. Dit betekent dat ongeveer 49 op elke 100 werknemers nadenken om hun huidige baan te verlaten voor een andere baan. Het is echter belangrijk om te onthouden dat ‘overwegen’ niet noodzakelijkerwijs betekent dat ze daadwerkelijk actie zullen ondernemen om van baan te veranderen. Het suggereert dat er een zekere mate van ontevredenheid is in hun huidige role, wat kan komen door verschillende factoren zoals loon, werklast, balans tussen werk en privé, relaties met collega’s enz. Als u een werkgever bent, kan deze statistiek u een waardevol inzicht geven: u moet wellicht werknemersbetrokkenheid en tevredenheid evalueren en verbeteren om talentbehoud te waarborgen.

Uit een onderzoek van de University of Phoenix in 2018, bleek dat 58% van de volwassenen overweegt van carrière te veranderen.

In 2018 heeft de University of Phoenix een onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat 58% van de volwassenen overweegt van carrière te veranderen. Dit betekent dat meer dan de helft van de volwassenen niet volledig tevreden is in hun huidige beroep of op zijn minst open staat om iets nieuws te proberen. In praktische termen betekent dit dat als u in een kamer met 100 willekeurige volwassenen zou zijn, ongeveer 58 van hen zouden overwegen om van carrière te veranderen. Het belang hiervan is dat het aantoont dat carrièreverandering bij volwassenen een heel normaal deel is van het werkende leven en dat u ook niet alleen bent als u overweegt om van carrière te veranderen.

Ongeveer 30% van de werknemers maakt een carrièreswitch na hun 40e verjaardag,

Deze statistiek geeft aan dat ongeveer 30% van de werknemers ervoor kiest om een ​​carrièreswitch te maken na hun 40e verjaardag. Dit betekent dat bijna een derde van de werknemers op een bepaald moment na de leeftijd van 40 besluit hun huidige beroep vaarwel te zeggen en een nieuwe carrière te ontdekken of te betreden. Het kan ook betekenen dat deze groep werknemers mogelijk nieuwe vaardigheden heeft verworven of ontwikkeld die hen in staat stellen over te schakelen naar een nieuwe carrièrerichting. Het is daarom een interessante indicatie dat leeftijd voor velen geen belemmering vormt om veranderingen in hun professionele leven te overwegen, waarmee u als lezer inzicht krijgt in de dynamische aard van de moderne arbeidsmarkt.

Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics, veranderen mensen gemiddeld 12 keer van baan in hun leven,

Volgens gegevens van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics, is het vrij algemeen dat men gedurende hun loopbaan van baan verandert. In feite stelt de statistiek dat mensen gemiddeld 12 keer van baan veranderen in hun leven. Dit betekent dat het normaal is dat u verschillende functies vervult binnen verschillende bedrijven of industrieën gedurende uw professionele levensloop. Dit kan het gevolg zijn van verschillende persoonlijke en professionele redenen, zoals behoefte aan verandering, zoektocht naar betere loonvoorwaarden, verandering van carrièrerichting, of het volgen van nieuwe kansen en uitdagingen. Het maakt allemaal deel uit van de dynamische en veranderende aard van de hedendaagse arbeidsmarkt.

Vrouwen zijn meer geneigd om een carrièreswitch te overwegen dan mannen, 64% tegenover 54%,

Deze statistiek geeft aan dat er een verschil is in de bereidheid tot het overwegen van een carrièreswitch tussen vrouwen en mannen. Het nummer 64% stelt dat van de ondervraagde vrouwen, bijna twee derde aangeeft open te staan voor het idee van het veranderen van hun carrièrepad. Aan de andere kant, bij mannen was dit percentage lager, namelijk 54%. Dit betekent dat iets meer dan de helft van de ondervraagde mannen aangeeft een carrièreswitch te overwegen. Het verschil in deze percentages suggereert dat vrouwen meer geneigd zijn om veranderingen in hun professionele leven te omarmen dan mannen binnen het kader van dit onderzoek. U kunt dit zien als een indicatie van hoe individuen van verschillende geslachten mogelijk op verschillende manieren reageren op potentiële veranderingen in hun carrière.

Niet iedereen die een carrièreswitch wil maken, durft de stap te zetten. Volgens onderzoek van Indeed blijkt dat slechts 24% deze stap daadwerkelijk zet,

Uit de vermelde statistiek kunnen we opmaken dat het merendeel van de mensen die overweegt om van carrière te veranderen, daadwerkelijk niet de stap zet tot het maken van deze verandering. Volgens deze specifieke studie, uitgevoerd door Indeed, heeft slechts 24% van degenen die een carrièreswitch overwegen, deze stap daadwerkelijk gezet. Dit betekent dat u, als u overweegt van carrière te veranderen, zeker niet alleen bent in uw aarzeling. De statistieken geven aan dat carrièreswitch een uitdaging is die veel mensen aangaan, maar dat er slechts een kwart van deze personen de moed vindt om deze belangrijke levensverandering daadwerkelijk door te voeren. Het is belangrijk om te onthouden dat een carrièreswitch mogelijk – en in sommige gevallen noodzakelijk – is, maar het is net zo belangrijk om te beseffen dat het normaal is om enige aarzeling of angst te voelen bij het overwegen van zo’n grote verandering.

Volgens het Amerikaanse Ministerie van Arbeid veranderen werknemers gemiddeld elke vijf jaar van baan,

De statistiek waarover u geïnformeerd wilt worden, is vrij helder: het Amerikaanse Ministerie van Arbeid stelt dat werknemers gemiddeld elke vijf jaar van baan veranderen. Dit betekent dat binnen een periode van vijf jaar, de meeste werknemers besluiten om een nieuwe baan te zoeken of misschien zelfs van carrièrepad te veranderen. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals bevordering, het vinden van beter betalend werk of simpelweg op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen. Het weerspiegelt ook de dynamiek van de hedendaagse arbeidsmarkt, waarin werknemers mobileer zijn en eerder bereid zijn om van baan te veranderen om aan hun professionele en persoonlijke behoeften te voldoen. Het is ook een maat voor hoe organisaties veranderingen ondergaan en zich aanpassen aan nieuwe bedrijfsrealiteiten.

20% van de werknemers wil een carrièreswitch maken om hun werk-leven balans te verbeteren,

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 20% van de werknemers overweegt om van carrière te veranderen om hun werk-leven balans te verbeteren. Dit betekent dat één op de vijf werknemers niet tevreden is met de huidige verhouding tussen hun werk- en privéleven en gelooft dat een carrièreswitch hen zou helpen om deze balans te verbeteren. Ze zijn bereid om een grote verandering in hun professionele leven te overwegen, wat aangeeft dat ze het verbeteren van hun werk-leven balans als een belangrijke prioriteit zien. Als u een werkgever bent, kan deze statistiek aantonen dat aandacht voor de werk-leven balans van uw werknemers cruciaal is voor hun tevredenheid en loyauteit aan uw bedrijf.

15% van de werknemers maakt een carrièreswitch om meer voldoening uit hun werk te halen,

De gegeven statistiek geeft aan dat 15% van de werknemers op een bepaald moment in hun professionele loopbaan besluit van beroep te veranderen met als doel meer voldoening uit hun werk te halen. Dit impliceert dat een aanzienlijk deel van de werknemers niet helemaal tevreden is met hun huidige baan of functie, of dat zij op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen of kansen om hun werkplezier en voldoening te vergroten. Het kan ook gaan om werknemers die op zoek zijn naar een betere werk-privébalans, of die hun passies en interesses willen volgen die niet per se overeenkomen met hun huidige baan. Als u dus voelt dat u niet helemaal tevreden bent in uw huidige rol, bent u zeker niet alleen. Er zijn velen die een soortgelijke stap hebben gezet, op zoek naar grotere werk tevredenheid.

Uit onderzoek onder Britse werknemers bleek dat 38% van de mensen een carrièreswitch wil maken naar een sector die hen gelukkiger maakt,

Uit recent onderzoek onder Britse werknemers is gebleken dat bijna 40% van de respondenten een carrièreswitch overweegt. Het intrigerende is dat hun belangrijkste drijfveer niet salaris of promotiekansen zijn, maar het streven naar geluk. Meer specifiek, ze gaven aan dat ze wilden overstappen naar een sector die hen gelukkiger zou maken. Dit suggereert dat een aanzienlijk deel van de werknemers prioriteit geeft aan het gevoel van bevrediging en voldoening boven financiële beloning of carrièregroei. Het lijkt erop dat voor deze 38% de definitie van professioneel succes meer gaat om persoonlijk welzijn dan om traditionele maatstaven, zoals salaris of titel.

57% van de werknemers is bereid een lager salaris te accepteren om een carrièreswitch te maken,

Uit de statistiek blijkt dat 57% van de werknemers bereid is een lager salaris te accepteren voor de mogelijkheid van een carrièreswitch. Dit betekent dat iets meer dan de helft van de werknemers liever de kans krijgt om van carrière te veranderen en hun professionele groei en tevredenheid te bevorderen, dan vast te houden aan hun huidige, mogelijk hoger betaalde baan. Hoewel een lager salaris een offer is, zien deze werknemers dit als een aanvaardbare uitwisseling om hun werkleven meer vervullend te maken. U kunt uit deze statistiek afleiden dat voor veel werknemers niet alleen het salaris belangrijk is, maar ook andere werkomstandigheden, zoals persoonlijke voldoening, werk-leven balans, of de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden aan te leren en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

35% van de mensen die van carrière willen veranderen, doen dit omdat ze zich niet uitgedaagd voelen in hun huidige baan,

Uit de aangegeven statistiek blijkt dat 35% van de mensen die graag een carrièreverandering willen, dit willen doen omdat ze zich niet voldoende uitgedaagd voelen in hun huidige functie. Dit betekent dat meer dan een derde van deze groep zich niet genoeg geprikkeld of gestimuleerd voelt door hun huidige werk. In hun zoektocht naar persoonlijke groei en professionele voldoening, voelen deze mensen de noodzaak om naar andere carrière opties te kijken waar ze waarschijnlijk meer uitdaging kunnen vinden. Deze statistiek benadrukt dus het belang van het hebben van voldoende uitdaging op de werkplek om carrière tevredenheid en retentie te bevorderen. U, als lezer, kunt dit inzicht gebruiken om naar uw eigen carrièrepad te kijken of om de werkomgeving in uw organisatie te beoordelen.

22% van de werknemers die van carrière willen veranderen, zijn op zoek naar betere salarissen en voordelen,

Deze statistiek vertelt ons dat van alle werknemers die een carrière switch overwegen, meer dan een vijfde (22%) dit doet omdat ze op zoek zijn naar een beter salaris en betere arbeidsvoorwaarden. Dit onderstreept het belang van financiële compensatie en voordelen in de kwaliteit van het werk voor veel mensen. Als u dus een werkgever bent en u wilt uw personeel behouden, of als u van carrière wilt veranderen en u bent aan het nadenken over welke factoren voor u belangrijk zijn, dan zou u moeten weten dat deze statistiek bevestigt dat salaris en voordelen voor veel mensen een kritieke rol spelen in het besluitvormingsproces om van baan te veranderen.

Tijdens de pandemie overwogen meer werknemers om van carrière te veranderen, met 60% van de werknemers die zeggen dat hun kijk op werk is veranderd,

Uit de verstrekte statistiek blijkt dat de pandemie een aanzienlijke impact heeft gehad op hoe werknemers hun werk beleven. 60% van de werknemers heeft zelfs aangegeven dat hun kijk op werk door de gebeurtenissen is veranderd. Wat betreft de impact daarvan, geeft de statistiek aan dat er werknemers zijn die overwegen om van carrière te veranderen. U moet hieruit begrijpen dat de pandemie niet alleen invloed had op de fysieke gezondheid van mensen, maar ook op de psychologische en professionele aspecten van hun leven. Het heeft mensen de kans gegeven om hun huidige loopbaan te heroverwegen en eventueel een nieuwe richting op te gaan.

Hoewel 80% van de werknemers aangeeft dat ze een carrièreswitch willen maken, geeft slechts 6% aan dat ze actief op zoek zijn naar een andere baan,

Deze statistiek geeft inzicht in de werkcontext en jobtevredenheid onder medewerkers. Uit het gegeven blijkt dat maar liefst 80% van de werknemers openstaat voor een carrièreswitch, wat betekent dat vier op vijf mensen interesse tonen in het veranderen van baan of carrière. Dit kan komen door verschillende redenen zoals onvrede, behoefte aan verandering, groei en ontwikkeling of uitdaging, of het ontstaan van nieuwe interesses en passies. Echter, slechts 6% van deze groep is daadwerkelijk actief en consequent bezig met het zoeken naar andere banen. Dit betekent dat zelfs als een groot aantal werknemers bereid is om een switch te maken, slechts een klein deel daarvan concrete stappen onderneemt om die switch ook daadwerkelijk te realiseren. De onwil of angst om stappen te zetten kan te maken hebben met risico’s zoals baanzekerheid, financiële stabiliteit en tevens met de moeite en tijd die geïnvesteerd moet worden in het sollicitatieproces. Het geeft aan dat er mogelijk een gat zit tussen de wens voor verandering en de actie die nodig is om die verandering ook echt door te voeren.

Referenties

0. – https://www.standard.co.uk

1. – https://www.cnbc.com

2. – https://www.randstadusa.com

3. – https://news.phoenix.edu

4. – https://www.freshgigs.ca

5. – https://www.manpower.com

6. – https://www.prudential.com

7. – https://www.tinypulse.com

8. – https://blog.clearcompany.com

9. – https://www.forbes.com

10. – https://www.bls.gov

11. – https://www.hrexchangenetwork.com

12. – https://www.randstad.co.uk

Originally posted 2023-11-14 12:11:56.

Inhoudsopgave