a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Catcalling Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u als lezer een gedetailleerd en bijgewerkt overzicht verwachten van catcalling-statistieken, inclusief nieuwe gegevens, die het huidige landschap van dit sociale probleem op een wetenschappelijk onderbouwde manier in beeld brengen.

 • Volgens een enquête van Stop Street Harassment, heeft 65% van alle vrouwen in de VS een vorm van straatintimidatie ervaren.
 • 23% van deze vrouwen zei dat ze seksueel werden aangeraakt door een onbekende in het openbaar.
 • 61% van alle vrouwen zei dat ze werden gevolgd door een onbekende op straat.
 • Uit een enquête in Frankrijk blijkt dat 100% van de vrouwen in het openbaar vervoer seksuele intimidatie heeft ervaren.
 • Bijna een op de drie vrouwen van 18 tot 34 jaar zei dat ze straatintimidatie hadden meegemaakt in het afgelopen jaar in Nederland.
 • In Argentinië zei 97% van de vrouwen dat ze zijn lastiggevallen op straat.
 • Uit onderzoek in Groot-Brittannië blijkt dat 64% van de vrouwen van 18-24 jaar melding maakt van seksuele intimidatie in het openbaar.
 • Ruim 80% van de Nederlandse vrouwen tussen de 15 en 34 jaar heeft wel eens te maken gehad met straatintimidatie.
 • Onderzoek van Cornell University en Hollaback! onthult dat 84% van de vrouwen voor het eerst werd geïntimideerd voor hun 17e.
 • Volgens Amnesty International heeft 61% van de vrouwen in België ooit lastigvallen ervaren op straat.
 • Uit een enquête van de Violencia de Género in Spanje blijkt dat 100% van de vrouwen in het openbaar seksuele intimidatie heeft ervaren.
 • In Egypte heeft 99,3% van de vrouwen melding gemaakt van seksuele intimidatie.

Actuele Catcalling Statistieken

Volgens een enquête van Stop Street Harassment, heeft 65% van alle vrouwen in de VS een vorm van straatintimidatie ervaren.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door Stop Street Harassment, heeft 65% van alle vrouwen in de Verenigde Staten wel eens te maken gehad met straatintimidatie. Dit betekent dat bijna twee op de drie vrouwen in de VS een vorm van ongepaste, ongevraagde aandacht of intimidatie op straat hebben ervaren. Deze conclusie is gebaseerd op de antwoorden van de deelneemsters aan de enquête en geeft aan dat straatintimidatie een veelvoorkomend fenomeen is dat veel vrouwen tegenkomen in hun dagelijks leven. Het illustreert ook de prevalentie van dit probleem in onze samenleving en belicht de noodzaak om maatregelen te nemen tegen dergelijk gedrag. U, als lezer, kunt uit deze statistiek opmaken dat naar alle waarschijnlijkheid een aanzienlijk aantal vrouwen dat u kent, hiermee te maken heeft gehad.

23% van deze vrouwen zei dat ze seksueel werden aangeraakt door een onbekende in het openbaar.

Deze statistiek houdt in dat bijna een kwart van de respondenten, vrouwen in dit geval, rapporteerden dat ze ongepast zijn aangeraakt door een vreemdeling in een publieke plaats. Deze aanrakingen worden gekenmerkt als seksueel van aard, wat betekent dat ze bedoeld zijn om de seksuele bevrediging van de aanrander te vergroten, niet die van de persoon die wordt aangeraakt. Dit verwijst naar een serieus maatschappelijk probleem, namelijk seksuele intimidatie en aanranding in het openbaar. U moet wel in gedachten houden dat de persoonlijke ervaringen en de interpretatie van wat telt als ‘seksueel aanraken’ kunnen variëren van persoon tot persoon. Ook zijn niet alle incidenten gemeld en het kan zijn dat sommige vrouwen het oncomfortabel vinden om zulke ervaringen te delen. Toch belicht deze 23% een zorgwekkende realiteit met betrekking tot de veiligheid van vrouwen in openbare ruimtes.

61% van alle vrouwen zei dat ze werden gevolgd door een onbekende op straat.

Uit de vermelde statistiek blijkt dat meer dan de helft, om precies te zijn 61% van de ondervraagde vrouwen, een particuliere ervaring heeft gemeld waarin ze op straat gevolgd werden door een onbekende. Dit betekent dat bijna twee op de drie vrouwen een dergelijke ongewenste en potentieel bedreigende ervaring hebben gehad. Dit cijfer benadrukt het belang om bewustzijn en begrip te creëren van de kwesties waar vrouwen mee te maken hebben in termen van hun persoonlijke veiligheid in openbare ruimten. Als u een vrouw bent die deelneemt aan deze enquête, bestaat de kans dat u deze ervaringen deelt. En als u een man bent, kan dit u een idee geven van het soort ervaringen dat veel vrouwen doormaken. In beide gevallen onderstreept dit de noodzaak om te werken aan een veiliger maatschappij voor iedereen.

Uit een enquête in Frankrijk blijkt dat 100% van de vrouwen in het openbaar vervoer seksuele intimidatie heeft ervaren.

Uit de gepresenteerde statistiek blijkt dat elke vrouw die in Frankrijk gebruik heeft gemaakt van het openbaar vervoer aangeeft dat zij seksuele intimidatie heeft ervaren. Het percentage van 100% betekent dat er geen enkele vrouwelijke respondent was die aangaf nog nooit met seksuele intimidatie te maken te hebben gehad tijdens haar reizen met het openbaar vervoer. Deze statistiek geeft een zorgwekkend beeld weer van de veiligheidservaring van vrouwen in het openbaar vervoer in Frankrijk en roept op tot actie om deze situatie te verbeteren. Het is echter belangrijk om op te merken dat enquêtes enigszins gekleurd kunnen zijn door hoe vragen worden geformuleerd en hoe respondenten hun ervaringen melden en interpreteren. Toch onderstreept deze statistiek de diepgewortelde en alomtegenwoordige aard van seksuele intimidatie in de context van openbaar vervoer.

Bijna een op de drie vrouwen van 18 tot 34 jaar zei dat ze straatintimidatie hadden meegemaakt in het afgelopen jaar in Nederland.

Deze statistiek toont aan dat straatintimidatie een veelvoorkomend probleem is onder jonge vrouwen in Nederland. Wanneer er wordt gezegd dat bijna een op de drie vrouwen van 18 tot 34 jaar aangeeft dat ze het afgelopen jaar straatintimidatie hebben ervaren, betekent dit dat uit elke groep van drie vrouwen in deze leeftijdscategorie, er minstens één vrouw is die heeft gemeld te maken hebben gehad met ongewenste aandacht of intimiderend gedrag op straat. Zo’n bevinding suggereert dat straatintimidatie een serieuze bezorgdheid is die de veiligheid en het comfort van vrouwen in openbare ruimtes aantast. Het benadrukt ook het belang van bewustwording en het nemen van maatregelen om dit probleem aan te pakken. Als u een vrouw bent in deze leeftijdsgroep, of iemand kent die dat is, betekent dit dat u of zij een significant risico loopt op het ervaren van dit soort gedrag.

In Argentinië zei 97% van de vrouwen dat ze zijn lastiggevallen op straat.

Deze statistiek geeft aan dat vrouwen in Argentinië te maken hebben met een hoog niveau van straatintimidatie. Maar liefst 97% van de vrouwen in Argentinië heeft aangegeven dat ze op straat zijn lastiggevallen. Dit kan variëren van fluitjes en commentaar tot ongewenste aanrakingen of zelfs geweld. Dit percentage toont aan dat straatintimidatie een groot sociaal probleem is in Argentinië. Let wel, deze percentages verklaart niet de aard of frequentie van de intimidatie, alleen het percentage van de vrouwen dat beweert dat ze op enig moment zijn lastiggevallen. Kortom, u moet beseffen dat bijna alle vrouwen in Argentinië naar eigen zeggen enige vorm van ongewenste aandacht of intimidatie op straat hebben ondervonden.

Uit onderzoek in Groot-Brittannië blijkt dat 64% van de vrouwen van 18-24 jaar melding maakt van seksuele intimidatie in het openbaar.

Uit een recent onderzoek in Groot-Brittannië is gebleken dat seksuele intimidatie een actueel probleem is dat een grote invloed heeft op vrouwen. Vooral jonge vrouwen in de leeftijdsgroep van 18-24 jaar worden hierdoor aanzienlijk getroffen. Volgens de studie heeft maar liefst 64% van de vrouwen in deze leeftijdscategorie melding gemaakt van het ervaren van seksuele intimidatie in het openbaar. Dit betekent dat bijna twee derde van deze groep vrouwen in Groot-Brittannië heeft aangegeven een dergelijke onaangename ervaring te hebben gehad. Dit is een aanzienlijk percentage dat de omvang en ernst van het probleem duidelijk onderstreept. Het onderzoek roept op tot meer bewustzijn en dringende maatregelen om de veiligheid en de rechten van vrouwen in de publieke ruimte te waarborgen.

Ruim 80% van de Nederlandse vrouwen tussen de 15 en 34 jaar heeft wel eens te maken gehad met straatintimidatie.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat straatintimidatie een veelvoorkomend probleem is onder jonge Nederlandse vrouwen. Meer dan 80% van de vrouwen tussen de 15 en 34 jaar heeft aangegeven dat ze hier wel eens mee te maken hebben gehad. Dit betekent dat van elke 10 vrouwen in deze leeftijdscategorie, ruim 8 vrouwen een vorm van straatintimidatie hebben ervaren. Het kan variëren van opmerkingen en fluitjes tot fysieke intimidatie of erger. Deze statistiek onderstreept niet alleen de omvang van het probleem, maar ook de noodzaak om effectieve maatregelen te nemen om straatintimidatie aan te pakken en de veiligheid van vrouwen op straat te waarborgen.

Onderzoek van Cornell University en Hollaback. onthult dat 84% van de vrouwen voor het eerst werd geïntimideerd voor hun 17e.

Uit onderzoek uitgevoerd door Cornell University en Hollaback. blijkt dat intimidatie tegen vrouwen op een alarmerend jonge leeftijd begint. Het onderzoek onthult dat 84% van de vrouwen aangeeft voor het eerst geïntimideerd te zijn geweest voor hun 17e levensjaar. Dus kijken naar deze statistiek, kunt u zien dat de overgrote meerderheid van de vrouwen in hun vroege jeugd al is geconfronteerd met een vorm van intimidatie. Dit vroege begin van intimidatie heeft mogelijk ernstige gevolgen voor de mentale gezondheid en het zelfbeeld van slachtoffers op lange termijn, wat duidelijk maakt hoe belangrijk het is om maatregelen te nemen tegen dit wereldwijde probleem.

Volgens Amnesty International heeft 61% van de vrouwen in België ooit lastigvallen ervaren op straat.

Volgens statistieken die zijn verzameld door Amnesty International, heeft 61% van de vrouwen in België op enig moment in hun leven te maken gehad met intimidatie of lastigvallen op straat. Dit percentage betekent dat ruim de helft van alle vrouwen in België een dergelijke ervaring heeft gehad. Het is een alarmerend cijfer dat aantoont dat straatintimidatie een veelvoorkomend probleem is in de Belgische samenleving. U, als lezer, moet rekening houden met de impact van deze vorm van discriminatie op de veiligheid en het welzijn van vrouwen. Dit getal is niet zomaar een statistiek, het vertegenwoordigt echte mensen en hun ervaringen. Het is een oproep tot actie om het bewustzijn over dit probleem te vergroten en maatregelen te nemen om het te minimaliseren.

Uit een enquête van de Violencia de Género in Spanje blijkt dat 100% van de vrouwen in het openbaar seksuele intimidatie heeft ervaren.

Uit de gegevens verzameld door de Violencia de Género in Spanje blijkt dat alle vrouwen, ofwel 100%, aangeven dat ze in het openbaar seksuele intimidatie hebben ervaren. Dit is een verontrustende statistiek die aantoont dat geen enkele vrouw in dit onderzoek vrij was van ongewenste seksuele aandacht of gedrag in openbare ruimten. Deze cijfers onthullen een diepgeworteld probleem in de samenleving – de aanwezigheid van seksuele intimidatie en het gebrek aan veiligheid dat vrouwen ervaren op publieke plaatsen. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit een universeel probleem is dat een serieuze en doordachte aanpak vereist. Het gaat niet alleen om de Spaanse context, maar weerspiegelt een wereldwijde realiteit waarin vrouwen stelselmatig worden blootgesteld aan vormen van seksuele intimidatie. Verder onderzoek en krachtige maatregelen zijn nodig om deze situatie aan te pakken en vrouwen een veilige omgeving te bieden.

In Egypte heeft 99,3% van de vrouwen melding gemaakt van seksuele intimidatie.

U moet deze statistiek als volgt begrijpen: In Egypte heeft een overweldigend hoog percentage, namelijk 99,3%, van de vrouwen melding gemaakt van seksuele intimidatie. Dit betekent dat bijna alle vrouwen in dat land in hun leven al eens het slachtoffer zijn geweest van ongewenste seksuele aandacht, variërend van opmerkingen en avances tot meer ernstige vormen als aanranding. Dit percentage werpt een alarmerend licht op de sociale en culturele problemen van Egypte, waarbij vrouwen veiligheid en respect ontzegd wordt. Het onderstreept de noodzaak voor ingrijpende veranderingen op verschillende niveaus om deze overweldigende trend van seksueel geweld te bestrijden. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat deze statistiek niet alleen een cijfer is, maar een weerspiegeling van de daadwerkelijke levenservaring van een overgrote meerderheid van de Egyptische vrouwen.

Referenties

0. – https://www.nieuwsblad.be

1. – https://www.rtlnieuws.nl

2. – https://www.vice.com

3. – https://www.reuters.com

4. – https://www.stopstreetharassment.org

5. – https://www.ihollaback.org

6. – https://www.hrw.org

7. – https://www.bbc.com

8. – https://www.amnesty.org

Originally posted 2023-11-14 12:11:56.

Inhoudsopgave