a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Circulaire Economie Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een uitgebreide analyse verwachten van de meest recente statistieken over de circulaire economie, met een nadruk op nieuwe gegevens en actuele trends op dit gebied.

 • Naar schatting wordt 37% van het totale eindverbruik van mineralen in Nederland hergebruikt.,
 • Nederland vertoont de tweede hoogste score in Europa voor circulaire materiaalgebruik.,
 • Ongeveer 20% van de primaire grondstoffen in de wereld wordt gebruikt door Westerse landen zoals Nederland.,
 • In 2017 werden in Nederland slechts 28% van de grondstoffen hernieuwd.,
 • Het aandeel van de banen in de circulaire economie in Nederland is tussen 2001 en 2016 gestegen van 3,4% naar 4%,
 • De afvalverwerkingsindustrie heeft tussen 2008 en 2015 een groei doorgemaakt van 10% in Nederland.,
 • Nederland heeft het streven in 2021 minstens 50% van haar materiaalgebruik circulair te hebben.,
 • Het bruto binnenlands product (bbp) per circulaire eenheid is 3,9 keer efficiënter in Nederland dan gemiddeld in de wereld.,
 • De economische waarde van circulaire activiteiten in Nederland was meer dan 85 miljard euro in 2020.,
 • Meer dan de helft van de bedrijven in Nederland voert circulaire activiteiten uit.,
 • Aan het eind van 2020 had bijna 70% van de Nederlandse bedrijven circulaire activiteiten in hun strategie opgenomen.,
 • In 2019 is 16% van de gebruikte materialen in Nederland afkomstig uit circulaire bronnen.,

Actuele Circulaire Economie Statistieken

Naar schatting wordt 37% van het totale eindverbruik van mineralen in Nederland hergebruikt.,

De statistiek die u hebt gevraagd, houdt in dat in Nederland ongeveer 37% van de uiteindelijke gebruikte mineralen wordt hergebruikt. Met andere woorden, van al het mineraalverbruik in Nederland wordt ongeveer een derde deel ingezet voor hergebruik in plaats van het te verspillen of weg te gooien na één gebruik. Dit kan in de vorm zijn van recyclingpraktijken of door het opnemen van gebruikte mineralen in nieuwe producten of toepassingen. Dit toont aan dat Nederland aanzienlijke stappen zet in duurzaamheidspraktijken door het belang van recycling en hergebruik van waardevolle bronnen zoals mineralen te erkennen.

Nederland vertoont de tweede hoogste score in Europa voor circulaire materiaalgebruik.,

U moet weten dat de statistiek ‘Nederland vertoont de tweede hoogste score in Europa voor circulaire materiaalgebruik’ betrekking heeft op hoe goed Nederland presteert in de praktijken van circulaire economie, in vergelijking met andere Europese landen. De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dit omvat de recycling en hergebruik van materialen. Een hoge circulaire materiaalgebruikscore betekent dat Nederland zeer efficiënt is in het hergebruiken en recycleren van materialen, wat de afvalproductie vermindert en de duurzaamheid verhoogt. Nederland staat op de tweede plaats in Europa, wat aangeeft dat we slechts achter één ander land in het continent zitten wat betreft de efficiëntie van ons circulaire materiaalgebruik.

Ongeveer 20% van de primaire grondstoffen in de wereld wordt gebruikt door Westerse landen zoals Nederland.,

Uit de statistiek die u heeft gegeven, blijkt dat ongeveer één vijfde, of 20%, van alle primaire grondstoffen die wereldwijd worden gewonnen, gebruikt worden door Westerse landen zoals Nederland. Dit betekent dat deze landen een aanzienlijk deel van de wereldwijde grondstoffen consumeren, hoewel ze maar een klein deel van de totale wereldbevolking uitmaken. Primaire grondstoffen zijn materialen die we rechtstreeks uit de aarde halen, zoals metalen, kolen, olie en gas, maar ook hout en water. Deze grondstoffen zijn essentieel voor een scala aan activiteiten en producten die we dagelijks gebruiken, waaronder energieproductie, bouwmaterialen en productie van goederen. Deze statistiek kan belangrijke implicaties hebben voor onderwerpen als duurzaamheid en milieu-impact, omdat het duidelijk laat zien hoe groot de afhankelijkheid van Westerse landen van deze grondstoffen is.

In 2017 werden in Nederland slechts 28% van de grondstoffen hernieuwd.,

De statistiek van ‘In 2017 werden in Nederland slechts 28% van de grondstoffen hernieuwd’ verwijst naar het percentage van grondstoffen die gerecycled of hergebruikt werden in Nederland in dat specifieke jaar. Dit omvat alle grondstoffen, variërend van metaal tot glas of plastic, die oorspronkelijk uit onze natuurlijke omgeving zijn gehaald voor productie- en consumptiedoeleinden. Nadat deze grondstoffen zijn gebruikt in producten en vervolgens zijn weggegooid of afgedankt door consumenten en bedrijven, worden ze verzameld en ondergaan ze een recycling- of hergebruiksproces. Dit hergebruikte percentage is wat wordt bedoeld met hernieuwing van grondstoffen. Zoals U ziet, was in 2017 maar 28% van deze afgedankte grondstoffen succesvol hernieuwd, wat een ruimte voor verbetering suggereert in de circulaire economie van Nederland.

Het aandeel van de banen in de circulaire economie in Nederland is tussen 2001 en 2016 gestegen van 3,4% naar 4%,

Deze statistiek geeft aan dat het percentage banen dat is verbonden aan de circulaire economie in Nederland is gestegen van 3,4% in 2001 naar 4% in 2016. Dit betekent dat in 2001, 3,4% van alle banen in Nederland betrekking had op de circulaire economie – een economisch systeem dat is gericht op het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van de duurzaamheid van hulpbronnen. In 2016 was dit percentage gestegen naar 4%. In andere woorden, in vijftien jaar tijd, was er een toename van het aandeel van banen in de circulaire economie ten opzichte van het totaal aantal banen. Dit suggereert een trend van toenemende betrokkenheid bij en focus op duurzaamheid en circulaire economie in Nederland. Dus, wat u hieruit kunt halen is dat de circulaire economie in deze periode in Nederland is gegroeid.

De afvalverwerkingsindustrie heeft tussen 2008 en 2015 een groei doorgemaakt van 10% in Nederland.,

In de periode tussen 2008 en 2015 heeft de afvalverwerkingsindustrie in Nederland een groei doorgemaakt van 10%. Dit betekent dat het volume van de verwerkte afvalproducten, de omzet, winst, of welke meeteenheid dan ook die wordt gebruikt om de omvang van de industrie aan te geven, met 10% is toegenomen in deze periode. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren, zoals verbeteringen in technologie, veranderingen in regelgeving of een toename van de bevolking. Het belangrijkste dat u moet begrijpen, is dat deze groei aangeeft dat de industrie zich uitbreidt en dat er meer afval wordt verwerkt dan in het verleden.

Nederland heeft het streven in 2021 minstens 50% van haar materiaalgebruik circulair te hebben.,

U zult geïnteresseerd zijn om te horen dat Nederland zich heeft voorgenomen om tegen 2021 ten minste 50% van haar materiaalgebruik circulair te hebben. Wat betekent dit precies? Een circulaire economie is een economisch systeem dat is ontworpen om onnodig afval te minimaliseren door de continue hergebruik van hulpbronnen. Dus, als Nederland tegen 2021 minstens de helft van haar gebruikte materialen op een circulaire manier kan hergebruiken, zou dit betekenen dat de productie en consumptieprocessen van het land zeer efficiënt worden, met aanzienlijk minder afvalproductie dan momenteel het geval is. Het benadrukt ook de inzet van Nederland om verantwoordelijker om te gaan met het milieu en duurzame processen te bevorderen. Het is een ambitieus doel, maar een dat aanzienlijke voordelen voor zowel de economie als het milieu zal opleveren als het wordt bereikt.

Het bruto binnenlands product (bbp) per circulaire eenheid is 3,9 keer efficiënter in Nederland dan gemiddeld in de wereld.,

Het bruto binnenlands product (bbp) per circulaire eenheid is een methode om de economische productiviteit van een land te beoordelen op basis van hoe efficiënt het zijn hulpbronnen gebruikt. In het geval van Nederland is deze statistiek 3,9 keer hoger dan het wereldgemiddelde. Dit betekent dat Nederland, per eenheid van natuurlijke hulpbron die het gebruikt, 3,9 keer meer waarde toevoegt aan zijn economie dan het wereldgemiddelde. Met andere woorden, u kunt dit zien als een maatstaf voor hoe ‘groen’ of milieuvriendelijk de Nederlandse economie is. Een hogere bbp per circulaire eenheid is een indicatie van efficiënter gebruik van hulpbronnen en een lagere milieu-impact, wat een positieve, duurzame economisch prestatie is.

De economische waarde van circulaire activiteiten in Nederland was meer dan 85 miljard euro in 2020.,

U kunt het cijfer ‘meer dan 85 miljard euro’ zien als een maatstaf voor de omvang van circulaire economie in Nederland in het jaar 2020. In de context van de circulaire economie zijn ‘circulaire activiteiten’ die economische activiteiten die erop gericht zijn de levensduur van producten en materialen te verlengen en zo min mogelijk afval te produceren. Dit kan bestaan uit het hergebruik van producten, het recyclen van afvalstoffen tot nieuwe grondstoffen of het repareren van artikelen in plaats van deze te vervangen. Het cijfer van 85 miljard euro staat dus voor de totale waarde van al deze circulaire economische activiteiten in Nederland in 2020. Dit omvat ook de werkgelegenheid, het inkomen en de belastinginkomsten die uit deze activiteiten voortvloeien.

Meer dan de helft van de bedrijven in Nederland voert circulaire activiteiten uit.,

Uit de statistiek blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven in Nederland circulaire activiteiten uitvoert. Dit betekent dat deze bedrijven verwikkeld zijn in een systeem waarbij het minimaliseren van het gebruik van nieuwe grondstoffen en het maximaliseren van het hergebruik van producten en materialen centraal staat. Deze aanpak, ook bekend als de circulaire economie, bevordert duurzaamheid door het verminderen van afval en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Als u dus deze statistiek ziet, kunt u begrijpen dat een aanzienlijk aantal bedrijven in Nederland duurzaamheidsinitiatieven heeft geïntegreerd in hun bedrijfsmodellen, en op deze manier bijdraagt aan de groene omwenteling.

Aan het eind van 2020 had bijna 70% van de Nederlandse bedrijven circulaire activiteiten in hun strategie opgenomen.,

Uit de statistiek blijkt dat er eind 2020 een merkbare verschuiving plaatsvond in de bedrijfsvoering van Nederlandse bedrijven. Bijna 70% van de bedrijven had toen circulaire activiteiten in hun strategie opgenomen. Circulaire activiteiten zijn initiatieven die gericht zijn op het minimaliseren van afval en het maximaliseren van het hergebruik van producten en grondstoffen in de productiecyclus. Het feit dat zo’n hoog percentage bedrijven deze benadering had aangenomen, suggereert een breed gedragen inzet voor duurzaamheid en milieuvriendelijke bedrijfsvoering in Nederland. Dit toont aan dat Nederlandse bedrijven bewust zijn van hun rol in en impact op het milieu en zich inzetten om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit kan een standpunt zijn dat gericht is op zakelijke ethiek, maar het kan ook een praktische reactie zijn op de groeiende vraag van consumenten en beleggers naar milieuvriendelijke praktijken.

In 2019 is 16% van de gebruikte materialen in Nederland afkomstig uit circulaire bronnen.,

Uit de statistiek die u noemt, kunnen we opmaken dat in 2019 16% van de materialen die in Nederland werden gebruikt, afkomstig waren uit circulaire bronnen. De term “circulaire bronnen” verwijst naar materialen die opnieuw zijn gerecycleerd of hergebruikt, in plaats van nieuw geproduceerd. Dit kan betekenen dat deze materialen afkomstig zijn uit afvalproducten of eerder gebruikte goederen die zijn verwerkt en opnieuw zijn ingezet, waardoor de noodzaak voor nieuwe productie wordt verminderd. Deze statistiek toont de mate aan waarin Nederland het concept van de circulaire economie in 2019 toepaste. De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Het is een belangrijk concept voor de duurzaamheid en het milieu, omdat het kan helpen om afval en vervuiling te verminderen. Dit cijfer van 16% laat zien dat er nog ruimte voor verbetering is en dat er mogelijkheden zijn om in de toekomst het hergebruik van materialen verder te vergroten.

Referenties

0. – https://www.ing.nl

1. – https://www.cbs.nl

2. – https://www.pbl.nl

3. – https://www.economischetrends.nl

4. – https://www.circulairondernemen.nl

5. – https://www.circle-economy.com

Originally posted 2023-11-14 12:12:10.

Inhoudsopgave