a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Cloudbeveiliging Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost mag u een uitgebreid en up-to-date overzicht verwachten van de laatste statistieken en trends op het gebied van cloudbeveiliging, verrijkt met nieuwe, actuele gegevens.

  • 1. 94% van de bedrijven wereldwijd maakt gebruik van een of andere vorm van cloudservice. (Bron: Flexera),
  • 2. Naar schatting hebben bedrijven 24% meer kans op hackaanvallen als ze de cloud gebruiken. (Bron: Thales Data Threat Report),
  • 3. 73% van de bedrijven heeft minstens één toepassing in de cloud laten lopen. (Bron: IDG),
  • 4. 83% van de bedrijfswerklasten zal tegen 2020 in de cloud zijn. (Bron: LogicMonitors Cloud),
  • 5. Ondanks de algemene acceptatie van cloudtechnologie, lijdt 90% van de bedrijven nog steeds aan cloudbeveiligingsproblemen. (Bron: Oracle en KPMG),
  • 6. In 2021 zullen cloudgebaseerde cyberaanvallen naar verwachting met 33% toenemen. (Bron: Forrester),
  • 8. De gemiddelde kosten van een datalek in de cloud bedroegen in 2020 $6,64 miljoen. (Bron: IBM),

Actuele Cloudbeveiliging Statistieken

1. 94% van de bedrijven wereldwijd maakt gebruik van een of andere vorm van cloudservice. (Bron: Flexera),

Uit de gegevens van Flexera blijkt dat de cloudtechnologie enorm populair is in de bedrijfswereld. Maar liefst 94% van de bedrijven wereldwijd gebruikt op de een of andere manier een vorm van cloudservice. Dit betekent dat bijna alle bedrijven technologieën gebruiken waarbij gegevens en systemen via internet toegankelijk zijn, in plaats van ze lokaal op een fysieke server op te slaan. Dit kan variëren van eenvoudige opslagoplossingen tot complexe, schaalbare databases en applicaties. Het belangrijkste hierbij is te begrijpen dat cloudservice tegenwoordig bijna overal is en dat bedrijven hiervan profiteren door efficiëntie, flexibiliteit en schaalbaarheid in hun operaties te integreren.

2. Naar schatting hebben bedrijven 24% meer kans op hackaanvallen als ze de cloud gebruiken. (Bron: Thales Data Threat Report),

Volgens het Thales Data Threat Report hebben bedrijven die gebruikmaken van cloudtechnologieën een geschatte 24% verhoogd risico om het slachtoffer te worden van hackaanvallen. Dit betekent dat als uw bedrijf gebruik maakt van cloudopslag of -toepassingen, de kans dat het wordt aangevallen door cybercriminelen naar schatting ongeveer een kwart hoger is dan bij bedrijven die dergelijke technologieën niet gebruiken. Het is belangrijk om op te merken dat dit niet betekent dat cloudtechnologie per definitie onveilig is, maar het kan wel bepaalde kwetsbaarheden hebben die kunnen worden uitgebuit als er niet correct maatregelen worden genomen om deze te beveiligen.

3. 73% van de bedrijven heeft minstens één toepassing in de cloud laten lopen. (Bron: IDG),

Deze statistiek geeft aan dat het gebruik van cloud-diensten steeds meer geaccepteerd en genormaliseerd wordt in de bedrijfswereld. Zoals u ziet, maakt maar liefst 73% van de bedrijven gebruik van minstens één cloudtoepassing. Dit betekent dat ze minstens één van hun softwaretoepassingen, dataverwerking, of andere bedrijfsfuncties hebben overgezet naar een clouddienst. Dit kan verscheidene voordelen met zich meebrengen, zoals een grotere toegankelijkheid van gegevens, kostenbesparingen en een hogere efficiëntie. De bron van deze statistiek, IDG, benadrukt dus de groeiende trend van cloud adoptie onder bedrijven.

4. 83% van de bedrijfswerklasten zal tegen 2020 in de cloud zijn. (Bron: LogicMonitors Cloud),

Deze statistiek betekent dat tegen het jaar 2020, naar verwachting 83% van de werklasten van bedrijven zich in de cloud zal bevinden. Dit betekent dat bedrijven naar verwachting steeds meer van hun data en applicaties naar cloud-gebaseerde opslag- en verwerkingsservices zullen verplaatsen. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, bijvoorbeeld om kosten te besparen, de efficiëntie te verhogen, de toegankelijkheid van gegevens te verbeteren of de bedrijfscontinuïteit en rampenherstel te verbeteren. U zou dit als een indicatie kunnen zien van de toenemende trend bij bedrijven om digitale technologieën en cloud-computing te omarmen om hun bedrijfsactiviteiten te verbeteren. Bron: LogicMonitors Cloud.

5. Ondanks de algemene acceptatie van cloudtechnologie, lijdt 90% van de bedrijven nog steeds aan cloudbeveiligingsproblemen. (Bron: Oracle en KPMG),

Uit de data van Oracle en KPMG blijkt dat, hoewel de meeste bedrijven tegenwoordig cloudtechnologie hebben omarmd, een overweldigend percentage van 90% nog steeds worstelt met problemen rondom de beveiliging van deze technologie. Hiermee wordt bedoeld dat deze bedrijven blootstaan aan risico’s zoals datalekken, ongeautoriseerde toegang tot bedrijfsgegevens of andere bedreigingen die de integriteit van hun cloudgegevens kunnen aantasten. Dit betekent dat ondanks de positieve trends en vooruitgang in cloudtechnologie, er nog steeds grote uitdagingen bestaan ten aanzien van cyberbeveiliging die moeten worden aangepakt. U, als ondernemer of IT-specialist, dient dus bewust te zijn de beveiligingsproblemen die kunnen voorkomen bij het gebruik van de cloud en passende maatregelen te nemen om deze risico’s te beheersen.

6. In 2021 zullen cloudgebaseerde cyberaanvallen naar verwachting met 33% toenemen. (Bron: Forrester),

Uit Forrester’s onderzoek blijkt dat er in 2021 een aanzienlijke stijging van 33% wordt verwacht in cloudgebaseerde cyberaanvallen. Dit houdt in dat cybercriminelen steeds vaker gebruik maken van technieken om data, die opgeslagen is in de cloud, aan te vallen. Cloud-gebaseerde opslagmethoden, hoewel zeer efficiënt en wijdverbreid gebruikt, brengen ook hun eigen unieke beveiligingsuitdagingen met zich mee. En naar verwachting zullen cybercriminelen proberen deze uit te buiten. In gewoon Nederlands betekent dit dat als u gebruik maakt van cloudgebaseerde opslag, het risico dat u het doelwit wordt van een cyberaanval in 2021 met ongeveer een derde is toegenomen in vergelijking met eerdere jaren. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze trends, zodat u passende maatregelen kunt nemen om uw waardevolle gegevens te beveiligen.

8. De gemiddelde kosten van een datalek in de cloud bedroegen in 2020 $6,64 miljoen. (Bron: IBM),

In deze statistiek van IBM wordt aangetoond hoe kostbaar een datalek in de cloud kan zijn. De cijfers vermelden dat de gemiddelde kosten van zo’n lek in 2020 ongeveer $6,64 miljoen waren. Dat betekent dat wanneer er ongeautoriseerde toegang was tot beveiligde data opgeslagen in de cloud, het lek ongeveer $6,64 miljoen kostte om te herstellen. Dit bedrag omvat de financiële kosten die nodig zijn voor het identificeren van het lek, het reactiveren van de beveiligingsmaatregelen, eventuele juridische gevolgen, en het herstellen van de reputatie van het bedrijf. Het is belangrijk voor u om te beseffen dat het beveiligen van data in de cloud essentieel is om zulke potentieel hoge kosten te voorkomen.

Referenties

0. – https://www.flexera.com

1. – https://www.idg.com

2. – https://www.forrester.com

3. – https://www.oracle.com

4. – https://www.thalesesecurity.com

5. – https://www.ibm.com

6. – https://www.logicmonitor.com

Originally posted 2023-11-14 12:12:10.

Inhoudsopgave