a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Clubhuis Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een uitgebreid en actueel overzicht verwachten van Clubhuis statistieken, met inbegrip van de nieuwste gegevens om u te helpen het gebruik, de groei en de trends van dit populaire social media platform te begrijpen.

 • Clubhouse heeft sinds mei 2020 wereldwijd meer dan 10 miljoen wekelijkse actieve gebruikers.
 • In januari 2021 kende Clubhouse een piek met 2,3 miljoen downloads wereldwijd.
 • Gebruikers besteden gemiddeld 1,5 uur per dag op Clubhouse.
 • Clubhouse’s maandelijkse actieve gebruikers zijn met 30% gegroeid in de eerste helft van 2021.
 • Clubhouse had in maart 2021 31.991 dagelijkse downloads.
 • Het merendeel van de Clubhouse-gebruikers is tussen de 25 en 34 jaar oud.
 • Professionele en business-gerelateerde kamers vormen 17,98% van alle Clubhouse kamers.
 • 55.78% van de Clubhouse-gebruikers zijn mannen.
 • 59% van de Clubhouse-gebruikers zijn gevestigd in de Verenigde Staten.
 • Clubhouse heeft tot nu toe 328 miljoen dollar opgehaald.
 • 44% van de Clubhouse leden zijn van Afro-Amerikaanse afkomst.
 • In mei 2020 had Clubhouse slechts 1.500 gebruikers.
 • De meerderheid van de Clubhouse-kamers (gemiddeld 61,5%) bevatten slechts 2-5 personen.

Actuele Clubhuis Statistieken

Clubhouse heeft sinds mei 2020 wereldwijd meer dan 10 miljoen wekelijkse actieve gebruikers.

Deze statistiek wijst naar het aantal mensen die actief gebruikmaken van de app Clubhouse in een specifieke week. Als we zeggen dat Clubhouse sinds mei 2020 wereldwijd meer dan 10 miljoen wekelijkse actieve gebruikers heeft, dan betekent dit dat er sinds die tijd minstens 10 miljoen mensen elke week de app gebruiken. Het is belangrijk om op te merken dat ‘actieve gebruikers’ kunnen variëren in hun betrokkenheid bij de app. Sommigen kunnen enkele uren per dag doorbrengen op de app, terwijl anderen misschien maar een paar minuten inloggen. Deze statistiek helpt ons een beeld te vormen van het bereik en de impact van Clubhouse, en geeft ons inzicht in de populariteit van de app op wereldwijde schaal. Als u bijvoorbeeld een bedrijf of een adverteerder bent, kan deze informatie waardevol zijn om te weten hoeveel mensen u potentieel kunt bereiken via deze app.

In januari 2021 kende Clubhouse een piek met 2,3 miljoen downloads wereldwijd.

In de statistiek die u hebt aangehaald, wordt aangegeven dat er in januari 2021 een aanzienlijke toename in het aantal downloads van de Clubhouse-applicatie over de hele wereld was. Specifiek werd genoemd dat er in die maand 2,3 miljoen downloads waren. Dit betekent dat in die periode van 31 dagen, deze applicatie op 2,3 miljoen afzonderlijke apparaten is geïnstalleerd. Dit kan erg nuttig zijn om de populariteit en acceptatie van deze app in die specifieke maand te meten. Het illustreert ook de snelheid van spreiding en gebruik van de app, omdat een piek in downloads meestal wijst op een toenemende trend in gebruik en populariteit.

Gebruikers besteden gemiddeld 1,5 uur per dag op Clubhouse.

Deze statistiek geeft aan hoeveel tijd gebruikers gemiddelijk besteden aan het platform Clubhouse op dagelijkse basis. Het stelt dat gebruikers gemiddeld 1,5 uur per dag op Clubhouse doorbrengen. Dit betekent dat als je alle tijd optelt die gebruikers in een enkele dag op het platform doorbrengen en dit totaal vervolgens deelt door het totaal aantal gebruikers, het resultaat ongeveer 1,5 uur zal zijn. Dit gemiddelde kan over een breed scala aan gebruikspatronen vallen. Sommige gebruikers kunnen bijvoorbeeld slechts enkele minuten doorbrengen, terwijl anderen meerdere uren kunnen besteden. Dit gemiddelde biedt een algemeen idee van hoe betrokken gebruikers zijn bij het platform.

Clubhouse’s maandelijkse actieve gebruikers zijn met 30% gegroeid in de eerste helft van 2021.

Als u naar de gegeven statistiek kijkt, wijst deze erop dat het aantal maandelijkse actieve gebruikers van de Clubhouse in de eerste helft van het jaar 2021 met 30% is gestegen. Dit betekent dat Clubhouse een aanzienlijke groei in gebruikersaantallen heeft doorgemaakt in deze periode. Als een gebruiker als ‘actief’ wordt beschouwd, betekent dit dat ze de app minstens eenmaal per maand openen en gebruiken. Een groei van 30% is aanzienlijk, en het toont aan dat er een verhoogd gebruik en engagement op het platform van Clubhouse is. Dit kan zijn vanwege verschillende redenen, zoals nieuwe functies, groeiende populariteit of misschien succesvolle marketinginspanningen. Wat ook de reden is, het merk geniet duidelijk van een grotere marktbetrokkenheid.

Clubhouse had in maart 2021 31.991 dagelijkse downloads.

De statistiek laat zien dat de social media app Clubhouse in maart 2021 dagelijks bijna 32.000 keer werd gedownload. Dit betreft het dagelijkse gemiddelde over deze maand. Het toont aan dat Clubhouse tijdens deze specifieke periode populair was onder smartphonegebruikers. Dit hoge aantal downloads betekent dat veel mensen de app elke dag installeerden op hun apparaten, wat kan duiden op groei en bekendheid van de app. Het is echter belangrijk te realiseren dat downloadaantallen niet per se rechtstreeks correleren met de gebruikersactiviteit of de blijvende populariteit van de app. Het kan zijn dat veel mensen de app hebben gedownload, maar er maar weinig actief gebruik van maken. Om die reden wordt bij het meten van succes van een app ook vaak gekeken naar andere factoren, zoals het aantal actieve gebruikers of de gemiddelde tijd die mensen in de app doorbrengen.

Het merendeel van de Clubhouse-gebruikers is tussen de 25 en 34 jaar oud.

De bovengenoemde statistiek geeft aan dat de meerderheid van de Clubhouse-gebruikers tussen de 25 en 34 jaar oud is. Dit betekent dat de grootste groep mensen die deze sociale media-applicatie gebruiken, zich in deze leeftijdscategorie bevindt. Dit kan inzicht bieden in de dominantie van bepaalde leeftijdsgroepen op het platform, evenals begrip voor welk publiek het meest waarschijnlijk op Clubhouse zal zijn. Dus, als u tot deze leeftijdsgroep behoort of als u zich op deze leeftijdsgroep richt, heeft het zin dat u een actieve aanwezigheid op Clubhouse heeft of onderzoekt.

Professionele en business-gerelateerde kamers vormen 17,98% van alle Clubhouse kamers.

Dit statistiek geeft aan dat ongeveer 17,98% van alle kamers op Clubhouse gericht zijn op professionele en business-gerelateerde onderwerpen. Clubhouse is een sociale media app waarbij mensen deelnemen aan verschillende virtuele “kamers” om over diverse onderwerpen te discussiëren. Uit de aangehaalde statistiek kunt u opmaken dat bijna een vijfde van deze kamers zich richten op professionele of zakelijke onderwerpen. Dit kan variëren van kamerdiscussies over algemene zakelijke strategieën tot specifieke professionele velden zoals recht, financiën of marketing. Dit toont aan dat Clubhouse niet alleen voor vrijetijdsgebruik is, maar ook als een waardevol platform wordt gebruikt voor professionele ontwikkeling en zakelijke discussies.

55.78% van de Clubhouse-gebruikers zijn mannen.

Deze statistiek geeft aan dat van alle Clubhouse gebruikers, 55.78% mannen zijn. Dit betekent dat als u een willekeurige Clubhouse gebruiker zou selecteren, er een iets meer dan 50% kans is dat deze gebruiker een man is. In eenvoudige termen, geeft het percentage aan dat van elke 100 Clubhouse gebruikers, ongeveer 56 mannen zullen zijn. Deze gegevens kunnen nuttig zijn voor zowel marketeers die zich richten op een specifiek geslacht als onderzoekers die demografische trends analyseren op sociale media platforms zoals Clubhouse.

59% van de Clubhouse-gebruikers zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 59% van de Clubhouse-gebruikers gevestigd zijn in de Verenigde Staten. Dit betekent dat meer dan de helft van de mensen die deze social media app gebruiken, zich in de VS bevinden. Wanneer u dit in perspectief plaatst, onderstreept het de significantie van de VS-markt voor Clubhouse en mogelijk de overweging van dit platform om daar hun marketing en productontwikkeling in te zetten. Deze statistiek kan ook een indicatie zijn van de verspreiding en aanvaarding van deze nieuwe vorm van social media op verschillende geografische locaties.

Clubhouse heeft tot nu toe 328 miljoen dollar opgehaald.

De statistiek die aangeeft dat Clubhouse tot nu toe 328 miljoen dollar heeft opgehaald, geeft informatie over de financiële middelen die deze organisatie heeft weten te verzamelen door middel van investeerders of crowdfunding. Dit toont de financiële steun en het investeringsvertrouwen dat stakeholders in Clubhouse hebben. Met andere woorden, door het werven van 328 miljoen dollar heeft Clubhouse aanzienlijke middelen tot haar beschikking om te investeren in groei, ontwikkeling, en het verbeteren van haar diensten. Voor u als lezer betekent dit dat Clubhouse een sterke financiële positie heeft en het potentieel heeft om te groeien en te innoveren.

44% van de Clubhouse leden zijn van Afro-Amerikaanse afkomst.

Uit de gegevens blijkt dat 44% van de leden van Clubhouse van Afro-Amerikaanse afkomst zijn. Dit betekent dat bijna de helft van de mensen die gebruik maken van dit social media platform zich identificeren als Afro-Amerikaan. Het is een significant percentage en weerspiegelt de etnische diversiteit binnen de community van Clubhouse. Het impliceert ook dat Clubhouse een platform kan zijn waar culturele en raciale verschillen worden gevierd en waar leden van de Afro-Amerikaanse gemeenschap een prominente rol spelen. U, als gebruiker, observer of beleidsmaker, kunt deze informatie gebruiken om een beter begrip te krijgen van de demografie van Clubhouse-gebruikers.

In mei 2020 had Clubhouse slechts 1.500 gebruikers.

Om de gegeven statistiek te begrijpen, moet u eerst weten wat Clubhouse is. Clubhouse is een exclusieve audio-chat app, die in maart 2020 is gelanceerd. De app is snel in populariteit gegroeid door beroemdheden, ondernemers en professionals die uitnodigingen om deel te nemen hebben verspreid. De statistiek ‘In mei 2020 had Clubhouse slechts 1.500 gebruikers’ geeft u de omvang van Clubhouse-auditorium twee maanden na de lancering weer. De minderheid van de smartphone-gebruikers had toegang tot de app daar deze in het begin alleen beschikbaar was voor iOS-gebruikers en enkel via uitnodiging te verkrijgen was. Dit verklaart het relatief geringe aantal gebruikers in mei 2020.

De meerderheid van de Clubhouse-kamers (gemiddeld 61,5%) bevatten slechts 2-5 personen.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat de meeste Clubhouse-kamers – gemiddeld 61,5% – slechts 2 tot 5 personen bevatten. Dit betekent dat wanneer u een Clubhouse-kamer betreedt, het waarschijnlijk is dat er slechts 2 tot 5 andere mensen in de kamer aanwezig zijn. Dit geeft ons inzicht in gebruikersgedrag binnen de app. Men geeft wellicht de voorkeur aan kleinere, intiemere groepen boven het deelnemen aan grotere, publieke conferenties. Dit kan u ook helpen bij het inrichten van uw communicatie- of marketingstrategieën als u van plan bent de Clubhouse-app te gebruiken, omdat u kunt verwachten de meeste impact te hebben in kamers van vergelijkbare grootte.

Referenties

0. – https://www.justjared.com

1. – https://hypeauditor.com

2. – https://www.linkedin.com

3. – https://www.axello.net

4. – https://www.businessofapps.com

5. – https://www.bloomberg.com

6. – https://www.crunchbase.com

7. – https://sensortower.com

Originally posted 2023-11-14 12:12:10.

Inhoudsopgave