a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Coderen Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel, gedetailleerd en met nieuwe gegevens gebaseerd overzicht verwachten over het coderen van statistieken, inclusief de nieuwste ontwikkelingen, trends en methoden in deze complexe, maar fascinerende wereld.

 • Slechts 0,5% van de wereldbevolking weet hoe te coderen,
 • Er zijn meer dan 700 programmeringtalen in de wereld,
 • JavaScript is de meest populaire programmeertaal onder ontwikkelaars,
 • In 2020 heeft 57,9% van de programmeurs minder dan 10 jaar ervaring,
 • Ongeveer 64% van de programmeurs doet aan zelfstudie om te leren coderen,
 • 43% van de ontwikkelaars werkt gemiddeld 9 uur per dag,
 • 40,7% van de ontwikkelaars gebruikt Visual Studio Code als hun voorkeursontwikkelomgeving,
 • Het gemiddelde salaris voor een programmeur in Nederland is ongeveer €46.254 per jaar,
 • De vraag naar Python-ontwikkelaars is in de afgelopen vijf jaar met 27% gestegen,
 • 60,1% van de ontwikkelaars draagt bij aan opensourceprojecten,
 • 77,5% van de ontwikkelaars gelooft dat leeftijdsdiscriminatie een probleem is in de technische sector,
 • C# is de meest gebruikte taal voor spelontwikkeling,
 • Bijna 75% van de ontwikkelaars op Stack Overflow maakt websites,

Actuele Coderen Statistieken

Slechts 0,5% van de wereldbevolking weet hoe te coderen,

De statistiek ‘slechts 0,5% van de wereldbevolking weet hoe te coderen’ lijkt misschien verrassend laag, maar laat ons deze cijfers eens nader beschouwen. Voor u, als lezer, betekent dit dat slechts één op de tweehonderd mensen wereldwijd de kunst van het programmeren beheerst. Hoewel dit percentage klein is, is het niet verrassend gezien coderen een vrij gespecialiseerde vaardigheid is. Coderen of programmeren vereist niet alleen grondige kennis van verschillende programmeertalen, maar ook het vermogen om complexe problemen op te lossen, wat jaren van training en ervaring vereist. Dus hoewel u misschien omringd bent door technologie en apparaten die door coders zijn gecreëerd, zijn de mensen met de vaardigheid om die technologieën te bouwen en te verfijnen relatief zeldzaam.

Er zijn meer dan 700 programmeringtalen in de wereld,

U bent misschien verrast om te horen dat er wereldwijd meer dan 700 programmeertalen zijn. Programmeertalen zijn vergelijkbaar met de talen die we dagelijks spreken, maar in plaats van communiceren met mensen, stellen ze ons in staat om instructies te geven aan computers. Elk van deze 700+ talen heeft zijn eigen unieke syntax, structuur en gebruik, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende soorten taken. Van gevestigde talen zoals Java, Python en C++, tot minder bekende talen, de verscheidenheid weerspiegelt de complexiteit van programmeren als een veld en de voortdurende evolutie van technologie. Het betekent ook dat er een grote diversiteit aan vaardigheden en specialismen is onder programmeurs wereldwijd.

JavaScript is de meest populaire programmeertaal onder ontwikkelaars,

De statistiek die stelt dat ‘JavaScript de meest populaire programmeertaal onder ontwikkelaars is’, betekent dat een meerderheid van de ontwikkelaars JavaScript als hun primaire hulpmiddel voor het opbouwen en ontwikkelen van software prefereren. U zou dit kunnen opvatten als indicatie van het belang en de relevantie die JavaScript in het huidige technologische landschap heeft. Deze populariteit kan voortkomen uit verschillende factoren zoals de flexibiliteit van de taal, de brede toepasbaarheid in zowel frontend- als backend-ontwikkeling, en de actieve community die voortdurend innovatieve frameworks en bibliotheken creëert. Deze statistiek toont echter geen informatie over de kwaliteit van de taal of de geschiktheid ervan voor specifieke projecten. Het betekent eenvoudigweg dat meer ontwikkelaars ervoor kiezen om JavaScript te gebruiken in hun werk.

In 2020 heeft 57,9% van de programmeurs minder dan 10 jaar ervaring,

De statistiek houdt in dat in het jaar 2020, 57,9% van de programmeurs minder dan 10 jaar ervaring hadden in hun vakgebied. Dat betekent dat iets meer dan de helft van de programmeurs in dat jaar vrij nieuw in het veld waren, met minder dan een decennium aan ervaring. Dit kan een indicator zijn van de groeiende populariteit van de programmeerberoep, waardoor er mogelijk meer nieuwe mensen in het veld komen dan ervaren professionals. Het betekent echter niet dat ervaren programmeurs minder in aantal of belangrijkheid zijn. U moet in gedachten houden dat dit slechts een weergave is van de verdeling van ervaring onder programmeurs in 2020, en niet necessarily indicatief voor de kwaliteit van werk of ervaring in het algemeen.

Ongeveer 64% van de programmeurs doet aan zelfstudie om te leren coderen,

Uit de statistiek blijkt dat een significant deel van de programmeurs, ongeveer 64% om precies te zijn, leunt op zelfstudie om coderingsvaardigheden te leren. Dit betekent dat ze geen formele opleiding of cursus volgen, maar in plaats daarvan zelf de kennis vergaren, vaak via boeken, online cursussen of trial-and-error methoden. Dit drukt het belang uit van initiatief en zelfmotivatie in de programmeerwereld. De hoge mate van zelfstudie kan ook te maken hebben met de snel veranderende aard van technologie, waar vaak nieuwe programmeertalen en -praktijken ontstaan die nog niet worden aangeboden in traditionele onderwijsinstellingen. Dus als u een programmeur bent of overweegt om er een te worden, is het misschien interessant om te weten dat zelfstudie een gangbare route kan zijn om uw vaardigheden aan te scherpen.

43% van de ontwikkelaars werkt gemiddeld 9 uur per dag,

Uit de statistiek blijkt dat 43% van de ontwikkelaars gemiddeld 9 uur per dag werkt. Dit betekent dat bijna de helft van de ontwikkelaars hun tijd besteedt aan werken, gemiddeld negen uur per dag. Dit kan als bewijs dienen voor de werkethiek en toewijding in deze beroepsgroep. Dit kan ook een indicatie zijn van de tijdsdruk en de hoeveelheid werk die deze professionals vaak hebben. Als u in deze sector werkt of ermee te maken hebt, kunt u deze informatie gebruiken om het welzijn van de werknemers te analyseren en waar nodig aanpassingen in de werkplanning te maken.

40,7% van de ontwikkelaars gebruikt Visual Studio Code als hun voorkeursontwikkelomgeving,

Deze statistiek laat zien dat bijna de helft van de ontwikkelaars, om precies te zijn 40,7%, Visual Studio Code gebruikt als hun voorkeursontwikkelomgeving. U moet begrijpen dat Visual Studio Code een populair platform is bij ontwikkelaars, dat hen voorziet van de nodige hulpmiddelen om te programmeren. Dit omvat zaken zoals codebewerking, debugging en ingebouwde Git. Het feit dat 40,7% van de ontwikkelaars dit platform als hun favoriete ontwikkelomgeving gebruiken, zou kunnen doordat het veelzijdig is, ondersteuning biedt voor verschillende programmeertalen en bovendien gratis te gebruiken is. Deze statistiek kan inzicht geven in trends binnen de ontwikkelingsgemeenschap en kan voor u waardevol zijn als u zelf een ontwikkelaar bent of als u interesse hebt in softwareontwikkeling.

Het gemiddelde salaris voor een programmeur in Nederland is ongeveer €46.254 per jaar,

Het gemiddelde salaris voor een programmeur in Nederland is ongeveer €46.254 per jaar. Dit betekent dat wanneer u alle salarissen van programmeurs in Nederland bij elkaar optelt en deelt door het totaal aantal programmeurs, de uitkomst ongeveer €46.254 zal zijn. Dit is een gemiddelde waarde, wat betekent dat sommige programmeurs meer kunnen verdienen en sommigen minder. Daarbij wordt het salaris van een programmeur doorgaans beïnvloed door factoren zoals ervaringsniveau, specifieke technische vaardigheden, het formaat en de sector van de organisatie waarvoor ze werken. Het is belangrijk om te onthouden dat dit een indicatie is, de precieze salarissen kunnen variëren.

De vraag naar Python-ontwikkelaars is in de afgelopen vijf jaar met 27% gestegen,

U zou moeten weten dat de statistiek ‘de vraag naar Python-ontwikkelaars is in de afgelopen vijf jaar met 27% gestegen’ betekent dat er een duidelijk groeiende trend is in de vraag naar professionals die bedreven zijn in de programmeertaal Python. Deze stijging van 27% in de afgelopen vijf jaar is een maat voor de snelle groei en populariteit van deze specifieke vaardigheid in de technologische sector. Bedrijven zijn steeds meer op zoek naar deze vaardigheid, waardoor de vraag ernaar op de arbeidsmarkt significant toeneemt. Concreet gezien betekent dit dat als er vijf jaar geleden bijvoorbeeld 100 vacatures waren voor Python-ontwikkelaars, er nu ongeveer 127 vacatures zijn. Het geeft aan dat u, als u ervaring of vaardigheden in Python heeft, een sterke positie op de arbeidsmarkt heeft en de kans groter is dat u een baan vindt die bij uw vaardigheden past.

60,1% van de ontwikkelaars draagt bij aan opensourceprojecten,

De statistiek ‘60,1% van de ontwikkelaars draagt bij aan opensourceprojecten’ is zeer informatief en kan rijker worden begrepen door deze te ontrafelen. U kan het interpreteren als meer dan de helft van alle softwareontwikkelaars actief betrokken is bij opensourceprojecten. Opensourceprojecten zijn projecten waarbij de broncode vrij beschikbaar is voor het publiek. Dit betekent dat deze ontwikkelaars niet alleen aan hun eigen projecten werken, maar ook tijd investeren in het bijdragen aan gemeenschappelijke bronnen, het delen van kennis en het verbeteren van software die voor iedereen toegankelijk is. Ze kunnen dit doen door nieuwe code te schrijven, bestaande code aan te passen, bugs op te lossen of zelfs nieuwe functies te ontwerpen en te implementeren. Het percentage van 60,1% geeft aan dat een aanzienlijk aantal ontwikkelaars waarde ziet in de samenwerking en gemeenschapsvorming die opensourceprojecten bieden.

77,5% van de ontwikkelaars gelooft dat leeftijdsdiscriminatie een probleem is in de technische sector,

Uit de verstrekte statistiek blijkt dat 77,5% van de ontwikkelaars gelooft dat er een probleem is met leeftijdsdiscriminatie in de technische sector. Dit betekent dat bijna 4 op de 5 ontwikkelaars van mening zijn dat het technische veld niet eerlijk is ten aanzien van verschillende leeftijdsgroepen. Zij kunnen voelen dat er een vooroordeel bestaat tegen oudere of juist jongere ontwikkelaars. Deze statische maakt ons duidelijk dat er binnen deze branche mogelijk sprake is van oneerlijke behandeling of perceptie op basis van leeftijd. Als u een deel van die sector bent, zou dit een zorgwekkende cijfer voor u kunnen zijn. Uw mening kan deels beïnvloed zijn door uw leeftijd en ervaring in de sector. Deze statistiek is een oproep tot verdere analyse en mogelijk actie naar een meer inclusieve en eerlijke technische sector voor alle leeftijden.

C# is de meest gebruikte taal voor spelontwikkeling,

De statistiek ‘C# is de meest gebruikte taal voor spelontwikkeling’ betekent dat, onder programmeertalen die worden gebruikt voor het maken van videogames, C# de populairste is. Als u bijvoorbeeld 100 spelontwikkelaars zou vragen naar de taal die ze het meest gebruiken, zou de meerderheid zeggen dat ze C# gebruiken. De reden dat C# zo populair is binnen de game-ontwikkeling, is de integratie met Unity, een enorm populaire game engine. Deze statistiek verrast wellicht niet, gelet op de gebruiksvriendelijkheid en de uitgebreide ondersteuning van C#. Het betekent echter niet dat andere talen geen waarde hebben in de game-industrie. Verschillende soorten games en platforms kunnen het gebruik van andere programmeertalen vereisen. Maar globaal gezien, onder spelontwikkelaars prevaleert de voorkeur voor C#.

Bijna 75% van de ontwikkelaars op Stack Overflow maakt websites,

Volgens de gepresenteerde statistiek, maakt bijna 75% van de ontwikkelaars op Stack Overflow websites. Dit betekent dat van alle professionals die actief zijn op dit populaire online platform, waar programmeurs elkaar helpen met problemen en hun kennis delen, driekwart zich bezighoudt met de ontwikkeling van websites. Deze websites kunnen variëren van eenvoudige persoonlijke blogs tot complexe webtoepassingen die worden gebruikt door bedrijven. Deze statistiek geeft aan dat webontwikkeling een belangrijk en veel voorkomend vakgebied is onder de gebruikers van Stack Overflow. Toch moet u zich ervan bewust zijn dat de overige 25% zich bezig kan houden met andere vormen van programmeren en softwareontwikkeling, wat de reikwijdte en verscheidenheid van dit platform laat zien.

Referenties

0. – https://www.101computing.net

1. – https://www.techjury.net

2. – https://www.daxx.com

3. – https://www.payscale.com

4. – https://www.gamasutra.com

5. – https://insights.stackoverflow.com

Originally posted 2023-11-14 12:12:10.

Inhoudsopgave