a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Commercieel Vastgoed Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt in deze blogpost een uitgebreid en actueel overzicht verwachten van de nieuwste statistieken en gegevens rondom commercieel vastgoed, waarmee u grondige inzichten krijgt in de huidige trends en ontwikkelingen in de markt.

  • De globale marktwaarde voor commercieel vastgoed wordt geschat op 9800 biljoen dollar in 2021.
  • In 2019 werd er voor ongeveer 870 miljard dollar aan commerciële vastgoed deals gedaan wereldwijd.
  • Het grootste segment van commercieel vastgoed wereldwijd zijn kantoorgebouwen, goed voor bijna 36% van de totale waarde.
  • In 2019 bedroeg de totale omzet op de Nederlandse markt voor commercieel vastgoed ruim 20 miljard euro.
  • De Amsterdamse kantorenmarkt had een leegstand van 4,4% in 2019, wat lager is dan het nationale gemiddelde.
  • Logistiek vastgoedvolumes bereikten een record van meer dan 2 miljard euro in Nederland in 2018.
  • In 2018 werd bijna 30% van het wereldwijde commerciële vastgoed verkocht aan buitenlandse investeerders.
  • Ondanks de pandemie, de wereldwijde investeringen in commercieel vastgoed zijn met slechts 5% gedaald in 2020 ten opzichte van 2019.

Actuele Commercieel Vastgoed Statistieken

De globale marktwaarde voor commercieel vastgoed wordt geschat op 9800 biljoen dollar in 2021.

De statistiek die u hier ziet verwijst naar de totale waarde van alle commerciële vastgoedobjecten wereldwijd in 2021, geschat op maar liefst 9800 biljoen dollar. Dit omvat alle soorten commercieel vastgoed — kantoren, winkelruimtes, magazijnen, fabrieken, enzovoort, die worden verhuurd aan bedrijven. Het is een enorme markt, die een belangrijke rol speelt in de wereldwijde economie. De schatting van 9800 biljoen dollar geeft aan hoeveel deze eigendommen waard zouden zijn als ze allemaal op dit moment zouden worden verkocht, op basis van huidige marktprijzen. Het is een enorm bedrag, dat de expansie en het potentieel van de commerciële vastgoedmarkt op wereldschaal weerspiegelt.

In 2019 werd er voor ongeveer 870 miljard dollar aan commerciële vastgoed deals gedaan wereldwijd.

De statistiek die u noemt, dat er in 2019 wereldwijd voor ongeveer 870 miljard dollar aan commerciële vastgoeddeals werd gedaan, verwijst naar de totale waarde van alle transacties in de commerciële vastgoedsector gedurende dat jaar. Dit betekent niet alleen de verkoop van bestaande gebouwen, maar ook de aankoop van grond en de bouw van nieuwe projecten. Deze figuur geeft een indicatie van de totale omvang en dynamiek van de wereldwijde commerciële vastgoedmarkt. High-dollar vastgoed deals kunnen invloed hebben op de economische prestaties van een land en geven tevens inzicht in trends op de wereldmarkt, zoals de voorkeur voor bepaalde regio’s of soorten vastgoed. Het hoge bedrag van 870 miljard dollar in 2019 geeft voor u als lezer aan dat deze markt zeer substantieel is en een belangrijke rol speelt in de wereldwijde economie.

Het grootste segment van commercieel vastgoed wereldwijd zijn kantoorgebouwen, goed voor bijna 36% van de totale waarde.

In deze statistiek wordt gezegd dat het grootste segment van commercieel vastgoed wereldwijd kantoorgebouwen zijn. Ze beslaan bijna 36% van de totale waarde. Dit betekent dat, in termen van monetaire waardering, bijna een derde van alle commerciële eigendommen op de wereld bestaat uit kantoren. Als u bijvoorbeeld zou kijken naar de waarde van alle commerciële panden ter wereld – zoals winkels, magazijnen, fabrieken, enzovoort – dan zou ruim een derde daarvan worden ingenomen door kantoorgebouwen. Dit omvat zowel kantoorgebouwen in stadscentra als bedrijfsterreinen buiten de stad. Deze statistiek kan belangrijk zijn voor vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars en beleidsmakers om te weten waar de grootste vraag en waarde ligt in commercieel vastgoed.

In 2019 bedroeg de totale omzet op de Nederlandse markt voor commercieel vastgoed ruim 20 miljard euro.

De statistiek die u bekijkt geeft informatie over de prestaties van de commerciële vastgoedmarkt in Nederland in het jaar 2019. In dat specifieke jaar genereerde deze sector een totale omzet van ruim 20 miljard euro. Dit bedrag is een combinatie van de inkomsten gegenereerd uit de verkoop, verhuur en exploitatie van alle vormen van handelsvastgoed zoals winkels, kantoren, magazijnen, enz. Dit geeft aan hoe omvangrijk en substantieel de Nederlandse commerciële vastgoedmarkt is, en hoeveel geld er binnen deze sector omgaat. Het is vooral nuttig voor investeerders en analisten om de gezondheid en de schaal van deze markt te beoordelen.

De Amsterdamse kantorenmarkt had een leegstand van 4,4% in 2019, wat lager is dan het nationale gemiddelde.

Deze statistiek geeft aan dat in 2019 slechts 4,4% van de kantoorruimtes in Amsterdam onbezet waren, wat minder is dan het nationale gemiddelde. Dit betekent dat van alle beschikbare kantoorruimtes in Amsterdam, bijna 96% in gebruik was door bedrijven of organisaties. Het is belangrijk om te weten dat het percentage lager is dan het nationale gemiddelde, wat impliceert dat de vraag naar kantoorruimte in Amsterdam hoger is dan in de rest van het land. Dit zou kunnen wijzen op een sterke economische activiteit in de stad. Echter, u moet ook rekening houden met de mogelijkheid dat de totale hoeveelheid beschikbare kantoorruimte in Amsterdam minder is dan in andere steden of regio’s.

Logistiek vastgoedvolumes bereikten een record van meer dan 2 miljard euro in Nederland in 2018.

De statistiek die aangeeft dat de logistieke vastgoedvolumes een record van meer dan 2 miljard euro bereikten in Nederland in 2018, toont aan dat de markt voor logistiek vastgoed een aanzienlijke groei heeft doorgemaakt. Logistiek vastgoed is het type onroerend goed dat wordt gebruikt voor logistieke doeleinden, zoals magazijnen, distributiecentra en opslagruimtes. Wanneer we zeggen dat het volume van dit soort vastgoed meer dan 2 miljard euro heeft bereikt, betekent dit dat de totale waarde van alle transacties in logistiek vastgoed in Nederland in dat jaar dit imposante cijfer heeft overstegen. Dit kan indicatief zijn voor verschillende economische factoren. Het kan wijzen op een toename van handel en goederenstromen, of mogelijk een groeiende vraag naar opslag en distributiecapaciteiten. U, als lezer, kunt uit deze statistiek opmaken dat de logistieke vastgoedmarkt in Nederland in dat jaar bijzonder sterk was.

In 2018 werd bijna 30% van het wereldwijde commerciële vastgoed verkocht aan buitenlandse investeerders.

In 2018 werd bijna 30% van het wereldwijde commerciële vastgoed verkocht aan buitenlandse investeerders. Dit betekent dat bijna een derde van alle transacties in commercieel vastgoed – denk aan bedrijfspanden, winkelcentra, hotels, etc. – werd gekocht door investeerders die niet gevestigd zijn in het land waar het onroerend goed zich bevindt. Dit duidt op een sterke interesse en vertrouwen in de mondiale vastgoedmarkt en is daarnaast een indicator van globalisatie. U kunt deze statistiek zien als een bewijs van het toenemende belang van internationale betrekkingen en financiële integratie in de hedendaagse wereldwijde economie.

Ondanks de pandemie, de wereldwijde investeringen in commercieel vastgoed zijn met slechts 5% gedaald in 2020 ten opzichte van 2019.

Uit de statistiek blijkt dat de wereldwijde investeringen in commercieel vastgoed in 2020 slechts met 5% zijn gedaald ten opzichte van 2019, ondanks de pandemie. Wat betekent dit voor u? Het suggereert dat zelfs te midden van de aanzienlijke economische onzekerheid die de pandemie heeft veroorzaakt, veel investeerders nog steeds vertrouwen hebben getoond in het commercieel vastgoed. Hoewel er een kleine daling was, was het niet zo aanzienlijk als men zou kunnen verwachten. Dus, zelfs te midden van een wereldwijde crisis, bleven de investeringen in commercieel vastgoed vrij stabiel, wat de duurzaamheid en veerkracht van deze sector onderstreept.

Referenties

0. – https://www.statista.com

1. – https://www.irem.org

2. – https://www.vastgoedactueel.nl

3. – https://propertyeu.info

4. – https://www.dutchnews.nl

Originally posted 2023-11-14 12:12:10.

Inhoudsopgave