a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Communicatie Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u de meest actuele, met nieuwe gegevens onderbouwde overzicht van communicatiestatistieken verwachten om u te helpen beter inzicht te krijgen in de huidige trends en patronen binnen communicatievelden.

  • Het menselijk brein kan slechts 7±2 stukken informatie behouden in het kortetermijngeheugen.
  • Werknemers brengen gemiddeld 2,8 uur per dag door met het versturen en beantwoorden van e-mails.
  • Het wereldwijde aantal actieve e-mailgebruikers wordt geschat op 3,9 miljard.
  • 73% van de klanten geven de voorkeur aan live chat voor communicatie.
  • Er zijn ongeveer 2.77 miljard mensen wereldwijd op sociale media.
  • 55% van de Face-to-Face communicatie komt van lichaamstaal.
  • Interne communicatie kan de productiviteit van werknemers met maar liefst 20-25% verhogen.
  • Ongeveer 65% van de werknemers geven de voorkeur aan e-mail als communicatiemiddel op het werk.
  • 86% van de werknemers en leidinggevenden geven miscommunicatie aan als een reden voor mislukkingen op de werkvloer.
  • 75% van de bedrijven gebruikt collaboration tools voor werknemerscommunicatie.

Actuele Communicatie Statistieken

Het menselijk brein kan slechts 7±2 stukken informatie behouden in het kortetermijngeheugen.

De statistiek dat het menselijk brein slechts 7±2 stukken informatie kan behouden in het kortetermijngeheugen, houdt in dat uw brein de capaciteit heeft om ongeveer vijf tot negen stukken informatie te herinneren en te verwerken op korte termijn. Dit betekent niet dat u slechts vijf tot negen dingen tegelijk kunt onthouden, maar dat u vijf tot negen afzonderlijke ideeën of concepten kunt verwerken voordat deze informatie naar het langetermijngeheugen moet worden overgebracht. Dit komt doordat het kortetermijngeheugen beperkte opslagcapaciteit heeft. Het is een beetje als een notitieblok in uw hoofd, waarop u snel aantekeningen maakt en vervolgens wegwist om plaats te maken voor nieuwe informatie. Het is belangrijk om te onthouden dat individuele verschillen zoals leeftijd, gezondheid en cognitieve vaardigheden dit aantal kunnen beïnvloeden.

Werknemers brengen gemiddeld 2,8 uur per dag door met het versturen en beantwoorden van e-mails.

De gegeven statistiek geeft aan dat werknemers gemiddeld 2,8 uur per dag besteden aan het versturen en beantwoorden van e-mails. Dit betekent dat op een typische achturige werkdag, meer dan een derde van de tijd van een werknemer wordt besteed aan e-mailcommunicatie. Het geeft de belangrijkheid van digitale communicatie in de moderne werkplek weer. Echter, het toont ook aan dat e-mails een aanzienlijk deel van de werkdag kunnen opslokken, wat mogelijk effectief tijdbeheer en productiviteit kan beïnvloeden. Voor u als lezer, kan deze statistiek duiden op de noodzaak om uw e-mailgewoonten te evalueren en indien nodig, efficiëntie strategieën toe te passen.

Het wereldwijde aantal actieve e-mailgebruikers wordt geschat op 3,9 miljard.

U moet begrijpen dat de genoemde statistiek, ‘Het wereldwijde aantal actieve e-mailgebruikers wordt geschat op 3,9 miljard’, verwijst naar het geschatte totaal aantal mensen over de hele wereld die e-mail gebruiken. Dit aantal impliceert dat bijna de helft van de wereldbevolking actief e-mail gebruikt. Dit kan verwijzen naar mensen die e-mail gebruiken voor diverse doeleinden, zoals persoonlijke communicatie, zakelijke correspondentie, marketing, nieuwsbrieven en vele andere doeleinden. Echter, deze waarde is een schatting – aangezien het niet mogelijk is om het exacte aantal actieve e-mailgebruikers te kennen. Deze informatie geeft een idee van de enorme schaal en het belang van e-mail in de moderne, digitale wereld.

73% van de klanten geven de voorkeur aan live chat voor communicatie.

Deze statistiek geeft aan dat maar liefst 73% van de klanten liever communiceren via live chat. Dit impliceert dat het merendeel van de klanten de directheid en het gemak van deze methode van communicatie waarderen. Live chat stelt klanten in staat om onmiddellijk en in real-time vragen te stellen en antwoorden te krijgen, vaak zonder de beperkende kantooruren. Voor u als bedrijf, betekent dit dat het bieden van een efficiënte en responsieve live chat functie wellicht een cruciale factor kan zijn in het vergroten van klanttevredenheid.

Er zijn ongeveer 2.77 miljard mensen wereldwijd op sociale media.

De statistiek die aangeeft dat er wereldwijd ongeveer 2,77 miljard mensen op sociale media zijn, zegt op het meest basale niveau dat een enorm aantal individuen gebruik maakt van platforms zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn en anderen. Om dit in perspectief te plaatsen, de bevolking van de aarde is ongeveer 7,7 miljard. Dat betekent dat meer dan een derde van de gehele wereldbevolking actief is op sociale media. Bent u zich bewust van de enorme reikwijdte hiervan? Dit betekent dat informatie en boodschappen, zowel positief als negatief, in een oogwenk bij miljarden mensen kunnen worden verspreid. De impact en invloed van sociale media op onze wereld vandaag de dag is ongekend.

55% van de Face-to-Face communicatie komt van lichaamstaal.

Uit gegevens blijkt dat 55% van de face-to-face communicatie voortkomt uit lichaamstaal. Dit betekent in de praktijk dat de boodschap die we communiceren voor meer dan de helft wordt bepaald door fysieke signalen in plaats van enkel woorden. Lichaamstaal omvat een scala aan non-verbale gedragingen: gezichtsuitdrukkingen, gebaren, lichaamshouding, oogcontact, aanraken en zelfs fysieke afstand. Wanneer u dus met iemand persoonlijk praat, is het belangrijk om zich bewust te zijn van uw eigen lichaamstaal en ook die van de ander te interpreteren. Dit helpt om volledige betekenissen van berichten te vangen en om zorgvuldige en effectieve interpersoonlijke communicatie te bereiken.

Interne communicatie kan de productiviteit van werknemers met maar liefst 20-25% verhogen.

De statistiek suggereert dat een effectieve interne communicatie kan leiden tot een aanzienlijke stijging van de productiviteit van werknemers, met een gemiddelde van 20 tot 25%. Als u in een omgeving werkt, betekent dit dat betere communicatiekanalen en strategieën de motivatie en efficiëntie van uw team kunnen verbeteren. Open, transparante en tijdige communicatie kan onzekerheden en misverstanden wegnemen, die vaak tot vertragingen en fouten in het werk leiden. Bovendien kunnen werknemers die zich gehoord en begrepen voelen, een hogere betrokkenheid en tevredenheid op de werkplek ervaren, wat op zijn beurt kan leiden tot een hogere productiviteit. Kortom, investeren in en prioriteren van effectieve interne communicatie kan een slimme strategie zijn voor het verbeteren van de algemene prestaties van u en uw team.

Ongeveer 65% van de werknemers geven de voorkeur aan e-mail als communicatiemiddel op het werk.

Uit de statistiek blijkt dat een aanzienlijk deel van de werknemers, namelijk zo’n 65%, e-mail verkiest als hun primaire communicatiemiddel op het werk. Dit betekent dat meer dan de helft van alle werknemers zich comfortabeler voelt of efficiënter werkt wanneer ze e-mail gebruiken om hun taken te coördineren, met collega’s te overleggen of feedback te ontvangen. Het kan ook aantonen dat e-mail als meer formeel, traceerbaar en betrouwbaar wordt beschouwd in vergelijking met andere communicatiemethoden. Maar u moet er rekening mee houden dat dit niet betekent dat iedereen zich prettig voelt bij deze werkwijze. Er blijft nog een aanzienlijk percentage van 35% die andere methoden kan prefereren, zoals directe gesprekken, telefoongesprekken of wellicht instant messaging-diensten.

86% van de werknemers en leidinggevenden geven miscommunicatie aan als een reden voor mislukkingen op de werkvloer.

Uit de aangehaalde statistiek blijkt dat een overweldigende meerderheid van 86% van de werknemers en leidinggevenden miscommunicatie aanwijzen als een hoofdoorzaak van falen op de werkvloer. Wat dit betekent, is dat bijna negen op de tien mensen in deze groepen geloven dat gebrekkige communicatie direct bijdraagt aan productiviteitsverlies, fouten en misverstanden op de werkplek. Dit suggereert sterk dat effectieve communicatie essentieel is voor het succes van een organisatie en dat verbeteringen op dit gebied mogelijk aanzienlijke voordelen kunnen opleveren. Het is ook een teken dat bedrijven aandacht moeten besteden aan communicatie- trainingen en -strategieën om deze kwestie aan te pakken. U kunt dit zien als een sterke aanwijzing dat communicatie op de werkvloer een prioriteit moet zijn om de algehele prestaties te verbeteren.

75% van de bedrijven gebruikt collaboration tools voor werknemerscommunicatie.

Uit de geciteerde statistiek, ‘75% van de bedrijven gebruikt collaboration tools voor werknemerscommunicatie’, kunnen we opmaken dat een groot deel van de bedrijven daadwerkelijk technologische hulpmiddelen inzet om de communicatie binnen hun organisatie te bevorderen. Deze collaboration tools kunnen variëren van gedeelde documenten en spreadsheets tot geavanceerde software voor projectmanagement. Het betekent dat drie op de vier bedrijven investeren in dergelijke tools of platformen om ervoor te zorgen dat hun medewerkers effectief kunnen samenwerken, ongeacht of ze zich op dezelfde fysieke locatie bevinden of niet. Als u in een organisatie werkt die nog geen gebruik maakt van dergelijke tools, bevindt u zich in de minderheid van de 25%. Deze statistiek onderstreept het groeiend besef van het belang van effectieve, efficiënte en real-time communicatie in het hedendaagse bedrijfsleven.

Referenties

0. – https://www.financesonline.com

1. – https://www.entrepreneur.com

2. – https://www.insightsforprofessionals.com

3. – https://www.statista.com

4. – https://www.ncbi.nlm.nih.gov

5. – https://www.icmi.com

6. – https://www.mckinsey.com

7. – https://psychologia.co

Originally posted 2023-11-14 12:12:10.

Inhoudsopgave