a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Creditcardstatistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een gedetailleerde en actuele analyse verwachten van de laatste creditcardstatistieken, inclusief nieuwe gegevens, trends en inzichten die uw begrip van het huidige creditcardlandschap zullen verdiepen.

 • U moet weten dat ongeveer 176 miljoen Amerikanen ten minste één creditcard hebben.
 • Interessant is dat gemiddeld elke Amerikaan met een creditcard ongeveer vier creditcards heeft.
 • De totale creditcardschuld in de VS bedroeg in 2019 bijna $1 biljoen.
 • Gemiddeld had elke Amerikaanse volwassene eind 2018 een creditcardschuld van $5.331.
 • U moet zich ervan bewust zijn dat 55% van de creditcardgebruikers hun saldo in volle bedragen afbetaalt elke maand.
 • Verbaasd? 6% van de creditcardgebruikers heeft in het verleden jaar meer dan één keer hun creditcard verloren of gestolen.
 • Het is niet verrassend dat 47% van de Amerikanen zegt dat hun creditcardlimiet hoger is dan hun noodfonds.
 • U moet ook weten dat 20% van de creditcardgebruikers heeft aangegeven dat ze zich schamen voor hun creditcardschuld.
 • In 2018, ongeveer 52% van alle Amerikaanse volwassenen kreeg minstens één creditcardaanbieding in de mail.
 • Zoals u kunt zien, droeg de gemiddelde Amerikaanse huishoudschuld $8,398 bij tot de totale creditcardschuld.
 • Het is goed om te weten dat bijna 50% van de college-studenten een creditcard heeft.
 • Maar denk eraan, ongeveer 34% van de mensen tussen 18 en 29 jaar heeft geen creditcards.
 • U moet weten dat mannen meer geneigd zijn creditcards te hebben en hogere creditcardschulden te hebben dan vrouwen.
 • Bovendien heeft de gemiddelde creditcard een rentepercentage van 17,6%.

Actuele Creditcardstatistieken

U moet weten dat ongeveer 176 miljoen Amerikanen ten minste één creditcard hebben.

U moet weten dat de tekst ‘Ongeveer 176 miljoen Amerikanen hebben ten minste één creditcard’ een statistiek is die inzicht geeft in het verbruik en het financiële gedrag van de bevolking in de Verenigde Staten. Dit betekent dat een aanzienlijk aantal, namelijk 176 miljoen, van de Amerikanen in het bezit is van minimaal één creditcard die ze gebruiken voor hun uitgaven of aankopen. Het gaat hierbij mogelijk niet alleen om individuen, maar kan ook huishoudens betreffen waar binnen het gezin minimaal één creditcard in gebruik is. Het laat zien dat creditcards in de VS een gangbare en populaire vorm van betalingsmiddel zijn. Het hebben van een creditcard kan wijzen op het vermogen van mensen om krediet te verkrijgen, en het kan ook het niveau van consumentenschuld of financiële gezondheid in het land aangeven. Deze cijfers kunnen ook nuttig zijn voor banken, kredietinstellingen en beleidsmakers om hun strategieën en besluiten te bepalen.

Interessant is dat gemiddeld elke Amerikaan met een creditcard ongeveer vier creditcards heeft.

Uit de statistiek blijkt dat de gemiddelde Amerikaanse creditcardhouder ongeveer vier creditcards in bezit heeft. Dit betekent dat ieder persoon in Amerika die tenminste één creditcard heeft, gemiddeld nog drie andere creditcards bezit. Als u dit omzet naar een verhouding, heeft elke creditcardgebruiker in de VS 1:4 verhouding in termen van individu tot creditcard. Dit toont aan hoe wijdverspreid het gebruik van creditcards is in Amerika, en hoe veel veelal afhankelijk Amerikanen zijn van creditcards in hun dagelijks leven. Het roept ook vragen op over de schuldenlast en het financiële beheer van individuen, gezien het bezit van meerdere creditcards kan leiden tot hogere schulden en meer complexiteit in het beheer van uitgaven.

De totale creditcardschuld in de VS bedroeg in 2019 bijna $1 biljoen.

De statistiek die u hier ziet, heeft betrekking op de totale schuld die Amerikaanse burgers hebben op creditcards. In 2019 was dit bedrag bijna $1 biljoen. Dit houdt in dat als u de schuld van elke persoon die in de Verenigde Staten woont bij elkaar optelt, het totaal bijna $1 biljoen zou bedragen. Dit is een astronomisch cijfer en geeft een indicatie van hoe wijdverbreid het gebruik van creditcards is in de VS en hoeveel mensen schulden hebben. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze schuld kan bestaan uit zowel beheersbare als onhoudbare schulden, variërend van kleine bedragen die mensen maandelijks betalen, tot de schulden van mensen die moeite hebben om hun schuld af te betalen.

Gemiddeld had elke Amerikaanse volwassene eind 2018 een creditcardschuld van $5.331.

De statistiek die u hier ziet, geeft aan dat tegen het einde van het jaar 2018 elke volwassen Amerikaan gemiddeld een creditcardschuld had van $5.331. Met andere woorden, als u alle schulden van creditcards van alle volwassenen in Amerika bij elkaar op zou tellen en dan zou verdelen over het totale aantal volwassenen, dan zou uit die berekening een gemiddelde schuld van $5.331 per persoon naar voren komen. Het is belangrijk op te merken dat het een gemiddelde is, wat betekent dat sommige mensen meer schulden hadden dan deze waarde en sommigen minder. Het is een nuttig cijfer om te begrijpen hoeveel mensen in het algemeen in die tijd aan creditcardschuld hadden.

U moet zich ervan bewust zijn dat 55% van de creditcardgebruikers hun saldo in volle bedragen afbetaalt elke maand.

De statistiek die u leest houdt in dat meer dan de helft, namelijk 55% van de mensen die een creditcard gebruiken, hun volledige uitstaande saldo elke maand afbetalen. Dit betekent dat zij hun creditcard gebruiken voor transacties, maar ervoor zorgen dat zij geen schulden opbouwen door het totale bedrag van hun uitgaven aan het einde van de maand volledig terug te betalen. Het is belangrijk voor u om dit te weten, want het geeft u een inzicht in hoe de meeste creditcardgebruikers met hun financiële verplichtingen omgaan. Het bewijst ook dat het voor vele mensen mogelijk is om verantwoord om te gaan met een creditcard door het saldo op tijd af te betalen en zo schulden en extra kosten te vermijden.

Verbaasd? 6% van de creditcardgebruikers heeft in het verleden jaar meer dan één keer hun creditcard verloren of gestolen.

U zult misschien verrast zijn door de volgende statistiek: 6% van de creditcardgebruikers heeft in het afgelopen jaar meer dan één keer hun creditcard verloren of gestolen. Dit betekent dat van elke 100 creditcardgebruikers, 6 personen dit ongelukkige incident meer dan één keer hebben meegemaakt. Het is een significant aantal aangezien het de financiële veiligheid en het vertrouwen in het gebruik van creditcards kan beïnvloeden. Deze statistiek benadrukt het belang van alert blijven op de veiligheid van uw persoonlijke bezittingen, in het bijzonder uw creditcards, om fraude en onnodig gedoe te voorkomen.

Het is niet verrassend dat 47% van de Amerikanen zegt dat hun creditcardlimiet hoger is dan hun noodfonds.

Deze statistiek geeft aan dat bijna de helft van de Amerikanen meldt dat hun creditcardlimiet hoger is dan hun noodfonds. Wat betekent dat? U moet dit zien in de context van persoonlijk financieel beheer. Een noodfonds is geld dat iemand opzij heeft gezet voor onverwachte uitgaven of financiële noodsituaties, zoals verlies van inkomen of onvoorziene reparaties. Aan de andere kant is de creditcardlimiet het maximale bedrag dat iemand kan lenen van een creditcardbedrijf. Dus, als 47% van de Amerikanen zegt dat hun creditcardlimiet hoger is dan wat ze in hun noodfonds hebben, dan betekent dit dat ze mogelijk meer schulden kunnen maken dan dat ze aan geld beschikbaar hebben om onvoorziene kosten te dekken. Dit kan aangeven dat ze niet voldoende financiële reserves hebben opgebouwd en bij eventuele financiële tegenslagen te maken kunnen krijgen met financiële problemen of schulden.

U moet ook weten dat 20% van de creditcardgebruikers heeft aangegeven dat ze zich schamen voor hun creditcardschuld.

U moet begrijpen dat deze statistiek suggereert dat een aanzienlijk deel van de creditcardgebruikers, namelijk 20%, heeft aangegeven zich te schamen voor hun creditcardschuld. Dit geeft niet alleen aan dat deze mensen zich bewust zijn van het feit dat ze schulden hebben die ze moeten afbetalen, maar dat ze ook emotioneel belast zijn door deze financiële verplichting. Bovendien stelt de schaamte die aan deze schuld is verbonden, dat ze de situatie als persoonlijk falen zien of dat ze vrezen voor het oordeel van anderen. Het is belangrijk om te onthouden dat dit gevoel van schaamte het vermogen van iemand om hulp te zoeken en de schuld effectief af te betalen, kan belemmeren.

In 2018, ongeveer 52% van alle Amerikaanse volwassenen kreeg minstens één creditcardaanbieding in de mail.

Uit de statistiek blijkt dat in het jaar 2018, ongeveer 52% van alle Amerikaanse volwassenen minstens één aanbieding voor een creditcard via de post heeft ontvangen. Dit betekent dat meer dan de helft van alle volwassenen in de Verenigde Staten in dat jaar ten minste één keer zijn benaderd met een voorstel om een creditcard te nemen. Dit kan veel zeggen over het marketingbeleid van creditcardmaatschappijen en hun leveringsmethoden, en over het consumentengedrag. U kunt zich ook voorstellen dat deze statistiek mogelijk iets zegt over de kredietwaardigheid van volwassenen in de VS, aangezien deze aanbiedingen meestal worden gedaan aan personen die waarschijnlijk worden goedgekeurd voor de creditcard.

Zoals u kunt zien, droeg de gemiddelde Amerikaanse huishoudschuld $8,398 bij tot de totale creditcardschuld.

Zoals u kunt zien in de statistiek, is de gemiddelde schuld van een Amerikaans gezin aan creditcards ongeveer $8,398. Dit betekent dat wanneer alle creditcardschulden van alle Amerikaanse huishoudens bij elkaar worden opgeteld en vervolgens worden gedeeld door het aantal huishoudens, het resultaat ongeveer $8,398 is. Het is belangrijk op te merken dat dit slechts een gemiddelde is en het werkelijke bedrag dat elk huishouden aan creditcardschuld heeft, sterk kan variëren. Sommige huishoudens kunnen een aanzienlijk hogere schuld hebben, terwijl andere mogelijk helemaal geen creditcardschuld hebben. Verder draagt het bij aan een algemeen beeld van de financiële gezondheid van de Amerikaanse huishoudens.

Het is goed om te weten dat bijna 50% van de college-studenten een creditcard heeft.

U moet zich bewust zijn van de statistiek die aangeeft dat bijna 50% van de universiteitsstudenten een creditcard heeft. Dit impliceert dat de helft van de studentenpopulatie op hogescholen en universiteiten financiële middelen heeft die verder gaan dan contant geld of een gewone bankrekening. Deze studenten kunnen mogelijk meer vrijheid hebben in hun uitgaven, mogelijke schulden opbouwen of leren hoe ze hun financiën effectief kunnen beheren. Het onthult ook een trend van financiële participatie en bewustzijn onder jongvolwassenen in onze huidige samenleving. Deze statistiek is een nuttige indicator voor financiële instellingen, onderwijsaanbieders, en zelfs detailhandelaren en adverteerders omdat het weerspiegelt het consumptiegedrag en de behoeften van jonge consumenten.

Maar denk eraan, ongeveer 34% van de mensen tussen 18 en 29 jaar heeft geen creditcards.

Deze statistiek impliceert dat 34 procent van de personen die zich in de leeftijdsgroep van 18 tot 29 jaar bevinden, geen creditcards bezitten. Dit kan verschillende implicaties hebben, afhankelijk van de context. Het kan aangeven dat deze groep mensen wellicht minder geneigd is tot het aangaan van schulden, of het kan een gebrek aan toegang tot credit betekenen. Het kan ook gewoon een reflectie zijn van hun financiële gewoontes of voorkeuren. Het belangrijkste om te onthouden, beste lezer, is dat statistieken zoals deze een algemeen overzicht bieden, maar het volledige verhaal niet altijd volledig vertellen. Elk percentage vertegenwoordigt een groep mensen met hun eigen unieke situaties en ervaringen.

U moet weten dat mannen meer geneigd zijn creditcards te hebben en hogere creditcardschulden te hebben dan vrouwen.

De statistiek die u ziet, geeft aan dat mannen gemiddeld vaker een creditcard bezitten en hogere schulden op deze creditcards hebben dan vrouwen. Dit betekent dat onder de populatie mensen met creditcards, mannen de meerderheid vormen en ook hogere openstaande saldi op hun rekeningen hebben. Het zou kunnen dat mannen vaker dan vrouwen bereid zijn om aankopen te doen op krediet, of misschien dat zij grotere uitgaven doen die ze dan over een langere periode afbetalen. Dit is een gemiddelde en dus is deze statistiek niet van toepassing op iedere individuele man of vrouw. Er zijn uiteraard veel mannen met weinig of geen creditcardschuld en vrouwen met hoge creditcardschulden. Het is een bredere trend of patroon dat naar voren komt bij het analyseren van grote hoeveelheden gegevens over het bezit en gebruik van creditcards.

Bovendien heeft de gemiddelde creditcard een rentepercentage van 17,6%.

Deze statistiek suggereert dat als u een creditcard heeft, u gemiddeld een rentepercentage van 17,6% betaalt voor het geld dat u leent. Dit betekent dat voor elke 100 euro die u leent op uw creditcard, u 17,6 euro aan rente moet betalen, bovenop het oorspronkelijke leenbedrag. Er moet echter worden opgemerkt dat dit een gemiddelde is, wat betekent dat sommige creditcards een hoger rentepercentage kunnen hebben, terwijl anderen mogelijk lager zijn. Het is belangrijk om op dit rentepercentage te letten wanneer u besluit om aankopen te doen met uw creditcard, omdat het aanzienlijk kan bijdragen aan uw totale schuld.

Referenties

0. – https://www.nerdwallet.com

1. – https://www.creditcardinsider.com

2. – https://www.bankrate.com

3. – https://www.salliemae.com

4. – https://www.creditcards.com

5. – https://www.federalreserve.gov

6. – https://www.experian.com

7. – https://money.com

Originally posted 2023-11-14 12:12:10.

Inhoudsopgave