a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Cyberaanval Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel overzicht verwachten van de nieuwste statistieken en gegevens betreffende cyberaanvallen, inclusief inzicht in trends, doelen en methoden van deze aanvallen wereldwijd.

 • Cybercriminaliteit zal naar schatting $6 biljoen per jaar kosten tegen 2021, een verdubbeling van de kosten in 2015.
 • Een cyberaanval vindt elke 39 seconden plaats.
 • 43% van de cyberaanvallen is gericht op kleine bedrijven.
 • Slechts 38% van de wereldwijde organisaties beweert voorbereid te zijn op een gecompliceerde cyberaanval.
 • In 2019 werden alleen al in de Verenigde Staten 1.473 gegevensinbreuken geregistreerd, met meer dan 164,68 miljoen gevoelige gegevensrecords die werden blootgesteld.
 • 95% van de cyberbeveiligingsinbreuken zijn te wijten aan menselijke fouten.
 • Het duurt een bedrijf gemiddeld 197 dagen om een data-inbreuk te detecteren.
 • 300.000 nieuwe malware wordt elke dag gecreëerd.
 • De gemiddelde kosten van een data-inbreuk voor een bedrijf bedroeg $3.86 miljoen in 2020.
 • 65% van de bedrijven heeft meer dan 500 keer te maken gehad met cyberaanvallen.
 • Tweederde van de MKB’s heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met een cyberaanval.
 • Phishing-aanvallen maken 98% uit van de social engineering-aanvallen.
 • Wereldwijd is 54% van de bedrijven niet op de hoogte van alle datalekken die hun bedrijf treffen.
 • Slechts 5% van de bedrijfsbestanden worden correct beschermd.
 • De kosten als gevolg van schade of diefstal van IT-assets en infrastructuur bedroegen gemiddeld $1,42 miljoen in 2019.

Actuele Cyberaanval Statistieken

Cybercriminaliteit zal naar schatting $6 biljoen per jaar kosten tegen 2021, een verdubbeling van de kosten in 2015.

Het bedrag dat naar verwachting in 2021 jaarlijks verloren zal gaan door cybercriminaliteit wordt geschat op $6 biljoen. Dit is een opmerkelijke stijging vergeleken met 2015, het bedrag is namelijk verdubbeld. Dit geeft aan dat de omvang en de kosten van cybercriminaliteit wereldwijd enorm zijn toegenomen. Wanneer men spreekt over cybercriminaliteit, refereert men naar illegale activiteiten die uitgevoerd worden via het internet. Dit kan variëren van hacking en virussen tot identiteitsdiefstal en fraude. De financiële consequenties zijn aanzienlijk, zoals blijkt uit de aangegeven cijfers. De verwachting dat de kosten in 2021 oplopen tot $6 biljoen onderstreept zowel de ernst als de snelgroeiende aard van dit probleem. Voor u betekent dit dat de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden om uzelf, uw online activiteiten en uw bedrijf te beschermen tegen de dreiging van cybercriminaliteit.

Een cyberaanval vindt elke 39 seconden plaats.

De statistiek die stelt dat ‘elke 39 seconden een cyberaanval plaatsvindt’ geeft een verontrustend beeld van de frequentie waarmee cybercriminaliteit plaatsvindt. Wat dit voor u betekent, is dat de digitale beveiligingssystemen wereldwijd bijna constant onder vuur liggen van kwaadwillende partijen. Deze aanvallen kunnen variëren van pogingen tot het stelen van persoonlijke informatie van individuen, tot grootschalige inbreuken op de beveiliging van bedrijven en zelfs regeringen. De constante dreiging onderstreept het belang van sterke en effectieve cybersecurity-maatregelen voor iedereen die gebruik maakt van digitale technologie. Onthoud dat in een tijdperk waarin we zwaar vertrouwen op technologie en digitale middelen, beveiliging niet langer een optionele luxe is, maar een essentiële noodzaak.

43% van de cyberaanvallen is gericht op kleine bedrijven.

Dit statistiek geeft aan dat 43% van alle cyberaanvallen specifiek zijn gericht op kleine bedrijven. Het toont aan dat zelfs als uw bedrijf klein is, het nog steeds een potentieel doelwit is voor cybercriminelen. Dit kan zijn omdat kleine bedrijven vaak minder geavanceerde beveiligingssystemen hebben dan grotere bedrijven, wat hen tot een gemakkelijker doelwit maakt. Het benadrukt ook dat, ongeacht de grootte van uw bedrijf, het belangrijk is om passende cybersecurity maatregelen te implementeren om uw bedrijfsgegevens en -systemen te beschermen. Het onderschatte risico voor kleine bedrijven benadrukt het belang van het investeren in sterke cybersecurity en continue monitoring van bedreigingen.

Slechts 38% van de wereldwijde organisaties beweert voorbereid te zijn op een gecompliceerde cyberaanval.

Uit de statistiek blijkt dat slechts 38% van de organisaties wereldwijd beweert klaar te zijn voor een gecompliceerde cyberaanval. Dit betekent dat de meerderheid van de bedrijven zich mogelijk kwetsbaar voelt voor complexe cyberinbreuken die de integriteit van hun informatiesystemen kunnen bedreigen. Deze bedrijven zijn mogelijk niet uitgerust met de juiste systemen, technologieën of protocollen om een agressieve en geraffineerde cyberaanval effectief af te weren. Dit kan u als consument zorgen baren, omdat het suggereert dat uw persoonlijke gegevens die worden bewaard of verwerkt door deze bedrijven, mogelijk niet volledig veilig zijn.

In 2019 werden alleen al in de Verenigde Staten 1.473 gegevensinbreuken geregistreerd, met meer dan 164,68 miljoen gevoelige gegevensrecords die werden blootgesteld.

In 2019 heeft de Verenigde Staten een aanzienlijk aantal inbraken op gegevens geregistreerd – maar liefst 1.473 incidenten. Wat dit cijfer betekent, is dat er 1.473 gevallen waren waarin ongeautoriseerde personen toegang hebben gekregen tot gegevens die privé en vertrouwelijk hadden moeten zijn. Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg. In deze inbraken werden meer dan 164,68 miljoen gevoelige datagegevens blootgesteld. Dit betekent dat in deze gevallen de adresgegevens, bankgegevens, persoonlijke informatie en andere privé-informatie van Amerikaanse burgers zijn blootgesteld aan personen die daar geen recht toe hadden. Als u deze statistieken bekijkt, begrijpt u de ernst en het potentieel risico van datalekken en de broodnodige aandacht voor cyberbeveiliging.

95% van de cyberbeveiligingsinbreuken zijn te wijten aan menselijke fouten.

De statistiek dat “95% van de cyberbeveiligingsinbreuken te wijten zijn aan menselijke fouten” betekent dat bijna alle problemen op het gebied van cybersecurity ontstaan door handelingen van mensen, in plaats van falende technieken of methoden van cyberaanvallen. U kunt hieruit begrijpen dat het menselijke aspect buitengewoon belangrijk is in cybersecurity. Dit kan variëren van iemand die per ongeluk op een schadelijke link klikt, tot een medewerker die wachtwoorden aan een kapitein vrijgeeft, tot nalatigheid bij het bijwerken van de beveiligingssystemen. Dit benadrukt het belang van degelijke training en bewustmaking bij medewerkers om de menselijke fouten die tot beveiligingsinbreuken leiden, te verminderen.

Het duurt een bedrijf gemiddeld 197 dagen om een data-inbreuk te detecteren.

Uit de statistiek blijkt dat het een bedrijf gemiddeld 197 dagen kost om een data-inbreuk te detecteren. Dit betekent dat wanneer ongeautoriseerde gebruikers toegang krijgen tot bedrijfsgegevens, het bedrijf gemiddeld ongeveer 6,5 maand nodig heeft om dit te ontdekken. Het getal kan als zorgwekkend worden beschouwd, omdat het laat zien dat er een aanzienlijke periode is waarin cybercriminelen potentiële schade kunnen aanrichten voordat hun activiteiten worden opgemerkt. Vertraging bij de detectie van data-inbreuken kan ook leiden tot grotere financiële verliezen en reputatieschade voor het bedrijf. Als gevolg hiervan benadrukt deze statistiek het belang voor bedrijven om te investeren in effectieve cyberbeveiligingsmaatregelen en systemen voor vroege detectie van inbreuken.

300.000 nieuwe malware wordt elke dag gecreëerd.

U zult verrast zijn te horen dat er dagelijks 300.000 nieuwe soorten malware worden gecreëerd. Dit is een duidelijk signaal van het explosieve tempo waarmee cybercriminaliteit zich ontwikkelt. Malware, het acroniem voor ‘kwaadwillende software’, omvat virussen, wormen, Trojaanse paarden en ransomware die ontworpen zijn om schade toe te brengen aan uw computer, netwerk of persoonlijke gegevens. Een dagelijkse aanwas van 300.000 nieuwe malware geeft aan hoe intensief de hackers en cybercriminelen werken aan het continu creëren van nieuwe manieren om inbreuk te maken op uw digitale veiligheid. Deze statistiek benadrukt het belang van het hebben van up-to-date antivirus en anti-malware software om uzelf te beschermen tegen de dreiging van online aanvallen.

De gemiddelde kosten van een data-inbreuk voor een bedrijf bedroeg $3.86 miljoen in 2020.

Het gemiddelde kostenplaatje van een data-inbreuk voor een bedrijf bedroeg $3.86 miljoen in 2020. Dat betekent dat wanneer een bedrijf te maken kreeg met een ongeautoriseerde toegang tot, of een schending van de beveiligde gegevens, het gemiddeld een aanzienlijk bedrag van $3.86 miljoen moest uitgeven om de schade te beperken en te herstellen. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van de omvang en soort van de inbreuk en kunnen bestaan uit verschillende onderdelen, zoals directe kosten om het beveiligingslek te dichten, indirecte kosten zoals het verlies van klantvertrouwen en bedrijfsonderbreking, regelgevingsboetes en juridische kosten. Het is dan ook uiterst belangrijk dat u als bedrijfsleider bewust bent van het potentiële financiële risico dat een data-inbreuk met zich mee kan brengen.

65% van de bedrijven heeft meer dan 500 keer te maken gehad met cyberaanvallen.

De statistiek die u heeft voorgelegd suggereert een prominent probleem met cyberbeveiliging in de hedendaagse bedrijfswereld. Specifiek stelt de statistiek dat maar liefst 65% van de bedrijven meer dan 500 keer te maken heeft gehad met cyberaanvallen. Dit impliceert dat bijna tweederde van de bedrijven aanzienlijke inspanningen heeft moeten leveren om weerstand te bieden aan dreigingen voor hun digitale infrastructuur, data en online diensten. In andere termen, als u tien bedrijven willekeurig zou selecteren, dan kunt u niet verbaasd zijn dat minstens zes van deze bedrijven een aanzienlijke mate van blootstelling aan cyberaanvallen zouden hebben ervaren. Dit is een krachtig teken dat het verbeteren van de cyberbeveiligingsmaatregelen tegenwoordig geen luxe is, maar een noodzaak voor het merendeel van de bedrijven.

Tweederde van de MKB’s heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met een cyberaanval.

De statistiek die u ziet, ‘Tweederde van de MKB’s heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met een cyberaanval’, geeft inzicht in de frequentie waarmee MKB’s – oftewel Midden- en Kleinbedrijven – te maken krijgen met cyberaanvallen. Wat dit betekent is dat, van alle MKB’s, twee op de drie in het voorgaande jaar het doelwit waren van een of andere vorm van cyberaanval. Dit kunnen verschillende soorten aanvallen zijn, zoals phishing, malware, ransomware, data breaches en meer. Dit illustreert het hoge risico dat MKB’s lopen in het digitale landschap en benadrukt de noodzaak voor deze bedrijven om adequate cyberbeveiligingsmaatregelen te implementeren.

Phishing-aanvallen maken 98% uit van de social engineering-aanvallen.

Natuurlijk, ik zal dat met plezier doen. Wanneer we het hebben over ‘Phishing-aanvallen maken 98% uit van de social engineering-aanvallen’, betekent dit dat bijna alle social engineering-aanvallen – gerichte acties om mensen te manipuleren om vertrouwelijke informatie of andere essentiële gegevens prijs te geven – phishing-aanvallen zijn. Met andere woorden, van alle manipulatieve trucs die cybercriminelen kunnen gebruiken om in te breken in uw systemen of om waardevolle informatie van u te stelen, is 98% phishing. Phishing is een type aanval waarbij oplichters vaak gebruik maken van vervalste e-mails, berichten of websites om u te misleiden en persoonlijke informatie, wachtwoorden of creditcardgegevens te ontfutselen. Dit hoge percentage benadrukt het belang van bewustzijn en preventie rondom phishing-aanvallen.

Wereldwijd is 54% van de bedrijven niet op de hoogte van alle datalekken die hun bedrijf treffen.

De statistiek betekent dat meer dan de helft (54%) van de bedrijven wereldwijd zich niet volledig bewust is van alle datalekken die zij ervaren. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij ongeautoriseerde toegang wordt verkregen tot bedrijfsgegevens. Dit kan variëren van gevoelige bedrijfsinformatie tot klantgegevens. Deze statistiek benadrukt het belang van effectief datamanagement en beveiliging. Het toont de noodzaak aan voor bedrijven over de hele wereld, wellicht ook uw bedrijf, om hun cybersecuritymaatregelen te verbeteren en te waarborgen dat ze volledig op de hoogte zijn van eventuele datalekken. Wanneer bedrijven onvoldoende bewustzijn of controle hebben over hun digitale beveiliging, kunnen ze vatbaarder zijn voor verlies of diefstal van waardevolle informatie.

Slechts 5% van de bedrijfsbestanden worden correct beschermd.

Uit het gegeven statistiek blijkt dat slechts 5% van de bedrijfsbestanden adequaat beschermd zijn. In essentie betekent dit dat slechts een klein deel van de cruciale data en informatie die door bedrijven worden verzameld en beheerd, naar behoren is beveiligd tegen mogelijke bedreigingen zoals datalekken, cyberaanvallen, of ander potentieel verlies van informatie. Dit houdt ook in dat een overweldigende meerderheid van 95% van deze bedrijfsbestanden kwetsbaar is en het risico loopt om in verkeerde handen te vallen of verloren te gaan, wat grote schadelijke gevolgen kan hebben voor de bedrijven. Als u een bedrijfseigenaar of manager bent, zou dit u ertoe moeten aanzetten om uw dataveiligheidsmaatregelen te herzien en te versterken.

De kosten als gevolg van schade of diefstal van IT-assets en infrastructuur bedroegen gemiddeld $1,42 miljoen in 2019.

De statistiek die u aangeeft, refereert naar de gemiddelde financiële impact die bedrijven in 2019 ondervonden als gevolg van schade of diefstal van IT-middelen en infrastructuur. Met andere woorden, voor ieder bedrijf dat in 2019 te maken heeft gehad met zulke incidenten, was de gemiddelde uitgave om de schade te herstellen of vermiste elementen te vervangen maar liefst $1,42 miljoen. Dit omvat de kosten van het repareren of vervangen van de fysieke IT-middelen en infrastructuur, evenals de kosten van verloren gegevens en eventuele bijbehorende inkomstenderving. Het geeft ook de ernst aan van zulke incidenten en de waarde van preventieve maatregelen tegen schade of diefstal van IT-assets.

Referenties

0. – https://www.statista.com

1. – https://www.pandasecurity.com

2. – https://www.symantec.com

3. – https://www.keepersecurity.com

4. – https://www.varonis.com

5. – https://www.ponemon.org

6. – https://www.securitymagazine.com

7. – https://www.ibm.com

8. – https://www.cybersecurityventures.com

9. – https://www.kaspersky.com

10. – https://cybersecurityventures.com

11. – https://www.cybintsolutions.com

Originally posted 2023-11-14 12:12:10.

Inhoudsopgave