a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Cybercriminaliteit Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u actuele en gedetailleerde statistieken verwachten over cybercriminaliteit, compleet met nieuwe gegevens, analyses en inzichten die licht werpen op de voortdurend evoluerende wereld van digitale misdaden.

 • In 2020 was er een toename van 300% in gemelde cyberaanvallen in vergelijking met 2019.
 • Volgens de FBI ontving de Internet Crime Complaint Center in 2020 meer dan 791.790 klachten over cybercriminaliteit, het hoogste aantal ooit.
 • In totaal leden de slachtoffers een verlies van ongeveer 4,2 miljard dollar in 2020 door cybercriminaliteit, een stijging van 69% ten opzichte van het voorgaande jaar.
 • Ongeveer 1 op de 3 Nederlandse ondernemingen (33%) gaf in 2019 aan dat ze te maken hebben gehad met een vorm van cybercriminaliteit.
 • Ongeveer 38% van de Nederlandse bedrijven neemt maatregelen tegen cybercriminaliteit.
 • De gemiddelde kosten van een datalek in een organisatie bedroegen in 2020 ongeveer 3,86 miljoen dollar.
 • Geschat wordt dat cybercriminaliteit tegen 2021 jaarlijks meer dan $6 biljoen zal kosten.
 • Gemiddeld duurt het 280 dagen om een ​​inbreuk op de cyberbeveiliging te identificeren en te bevatten.
 • Ongeveer 95% van de cybersecurity-incidenten worden veroorzaakt door menselijke fouten.
 • Elk uur vinden er bijna 2.244 cyberaanvallen plaats.
 • Het is voorspeld dat tegen 2025 cybercriminaliteit naar schatting $10,5 biljoen per jaar zal kosten.
 • In 2020 werd 36 miljard dollar gestolen door identiteitsdiefstal alleen al in de VS.
 • Cyberdreigingen zijn de afgelopen vijf jaar met 67% toegenomen.
 • In 2020 hadden 91% van de organisaties in Noord-Amerika een cyberaanval ondervonden.
 • Elk jaar zijn meer dan 120.000 Nederlandse bedrijven het slachtoffer van digitale spionage.

Actuele Cybercriminaliteit Statistieken

In 2020 was er een toename van 300% in gemelde cyberaanvallen in vergelijking met 2019.

Het statistiek dat zegt dat er in 2020 een toename was van 300% in gemelde cyberaanvallen ten opzichte van 2019, houdt het volgende in. Stel, er waren 100 gemelde cyberaanvallen in 2019. Een toename van 300% betekent dat het aantal aangiften in 2020 is vermenigvuldigd met 4 (omdat 100% gelijk staat aan het oorspronkelijke aantal en daarna nog eens 300% erbij komt). Dit betekent dat er in 2020 400 gemelde cyberaanvallen waren, een toename van 300 extra gevallen in vergelijking met het jaar ervoor. Deze aanzienlijke stijging kan te maken hebben met verschillende factoren, zoals verbeterde detectiemogelijkheden, een groei in het aantal internetgebruikers en een toename in cybercriminaliteit. Voor u als lezer betekent dit dat aandacht voor cyberbeveiliging belangrijker dan ooit is.

Volgens de FBI ontving de Internet Crime Complaint Center in 2020 meer dan 791.790 klachten over cybercriminaliteit, het hoogste aantal ooit.

Volgens de door u genoemde statistiek heeft het Internet Crime Complaint Center van de FBI in 2020 meer dan 791.790 klachten ontvangen over cybercriminaliteit. Dit is het hoogste aantal klachten dat ooit in een jaar is geregistreerd. Cybercriminaliteit omvat activiteiten zoals identiteitsdiefstal, fraude, hacking en andere illegale activiteiten die plaatsvinden op het internet. De gestage stijging van deze klachten kan worden toegeschreven aan het groeiende gebruik van internet en de digitalisering van veel aspecten van ons leven, van online shoppen en bankieren tot sociale media en online werken. Deze cijfers tonen aan hoe belangrijk het is om bewust te zijn van de risico’s van cybercriminaliteit en om passende voorzorgsmaatregelen te nemen om u te beschermen tegen dergelijke bedreigingen.

In totaal leden de slachtoffers een verlies van ongeveer 4,2 miljard dollar in 2020 door cybercriminaliteit, een stijging van 69% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Uit de gegevens blijkt dat de financiële impact van cybercriminaliteit in 2020 enorm toegenomen is. In totaal hebben de slachtoffers een verlies geleden van ongeveer 4,2 miljard dollar. Dit cijfer vertegenwoordigt een stijging van 69% in vergelijking met 2019. Dit betekent dat cybercriminelen niet alleen actiever waren, maar ook succesvoller in hun criminele activiteiten in 2020. Met andere woorden, ondanks alle inspanningen om de digitale ruimte veiliger te maken, heeft cybercriminaliteit in financiële termen aan terrein gewonnen. De toename van 69% betekent dat bijna zeven op tien cybercriminele activiteiten in vergelijking met het voorgaande jaar, resulteerden in financiële verliezen voor het slachtoffer. U kunt dus zien hoe belangrijk het is om waakzaam en goed beschermd te blijven tegen potentiële cyberaanvallen, gezien hun financieel verwoestende effecten.

Ongeveer 1 op de 3 Nederlandse ondernemingen (33%) gaf in 2019 aan dat ze te maken hebben gehad met een vorm van cybercriminaliteit.

Uit de verstrekte statistiek blijkt dat ongeveer een derde (33%) van de Nederlandse bedrijven in 2019 hebben aangegeven dat ze te maken hebben gehad met een vorm van cybercriminaliteit. Dit betekent dat van elke drie bedrijven er gemiddeld één is geconfronteerd met incidenten zoals hacking, phishing, virusaanvallen of andere vormen van cyberaanvallen. Het toont de noodzaak aan voor ondernemingen om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen tegen deze groeiende dreiging. Als u een eigenaar van een bedrijf bent, is het cruciaal om te investeren in robuuste cyberbeveiligingsmaatregelen om uw bedrijf te beschermen tegen deze risico’s. Mocht u nog niet tot deze 33% behoren, dan is het niet een kwestie van of maar wanneer u te maken krijgt met cybercriminaliteit, gezien de digitale aard van de huidige bedrijfsvoering. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste technologieën en praktijken op het gebied van cyberbeveiliging.

Ongeveer 38% van de Nederlandse bedrijven neemt maatregelen tegen cybercriminaliteit.

Uit de genoemde statistiek blijkt dat ongeveer 38% van de Nederlandse bedrijven proactief maatregelen neemt om zich te beschermen tegen cybercriminaliteit. Dit betekent concreet dat iets minder dan de helft van de bedrijven in Nederland investeren in systemen, procedures of protocollen die zijn ontworpen om hun digitale informatie, netwerken en systemen te beschermen tegen mogelijke cyberaanvallen. Het impliceert ook dat een aanzienlijk percentage (62%) van de bedrijven in Nederland mogelijk onbeschermd is tegen deze dreigingen, of dat zij misschien niet de noodzakelijke stappen nemen om zich voldoende te beveiligen tegen de risico’s van cybercriminaliteit.

De gemiddelde kosten van een datalek in een organisatie bedroegen in 2020 ongeveer 3,86 miljoen dollar.

In 2020 bedroegen de gemiddelde kosten van een datalek in een organisatie ongeveer 3,86 miljoen dollar. Dit statistiek geeft u een indicatie van de financiële impact die een datalek kan hebben op een organisatie. Het is een gemiddelde, dus sommige lekken zullen minder kostbaar zijn en andere potentieel veel duurder. De kosten zijn opgebouwd uit verschillende factoren, waaronder de onmiddellijke kosten om het lek te dichten, eventuele boetes of wettelijke kosten, kosten om reputatieschade te beperken en kosten om herhaling te voorkomen. Deze statistiek onderstreept het belang van effectief gegevensbeheer en cyberbeveiliging in elke organisatie.

Geschat wordt dat cybercriminaliteit tegen 2021 jaarlijks meer dan $6 biljoen zal kosten.

De statistiek die u voor u ziet, verwijst naar de verwachte financiële impact van cybercriminaliteit wereldwijd in het jaar 2021. Het geschatte bedrag van meer dan $6 biljoen (6 duizend miljard) dat jaarlijks verloren zou gaan, omvat zowel directe als indirecte kosten. Directe kosten worden meestal gedragen door het slachtoffer van de cybercrime, zoals financieel verlies door fraude of kosten voor herstel van data en systemen na een cyberaanval. Indirecte kosten kunnen betrekking hebben op de impact op de merkreputatie, verlies van klantvertrouwen of potentiële verliezen als gevolg van bedrijfsonderbreking. Dit is een significant bedrag dat de groeiende risico’s en de financiële impact van cybercriminaliteit op de wereldwijde economie weerspiegelt.

Gemiddeld duurt het 280 dagen om een ​​inbreuk op de cyberbeveiliging te identificeren en te bevatten.

Uit de statistiek blijkt dat het in gemiddelde 280 dagen kost om een cyberbeveiligingsinbreuk te identificeren en te bevatten. Dit betekent dat vanaf het moment dat een cyberaanval plaatsvindt, er doorgaans ongeveer 280 dagen verstrijken voordat het probleem volledig wordt geïdentificeerd en beperkt. Zoiets kan zijn oorzaak vinden in de complexiteit van de indringing, het ontdekken dat de aanval plaatsvond, het verzamelen van de nodige informatie om de inbreuk te begrijpen, het ontwikkelen van een passende responsactie, en vervolgens het implementeren van die actie om de schade te beperken en preventieve maatregelen te nemen. Deze lange periode onderstreept het belang van proactieve cybersecurity-maatregelen: wanneer u zich pas na een inbreuk gaat bezighouden met cybersecurity, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn en langdurig nadelige effecten hebben.

Ongeveer 95% van de cybersecurity-incidenten worden veroorzaakt door menselijke fouten.

De vermelde statistiek ‘Ongeveer 95% van de cybersecurity-incidenten worden veroorzaakt door menselijke fouten’ geeft duidelijk aan hoe ernstig het probleem van menselijk falen in de context van cybersecurity is. Dit betekent dat in bijna 95 van de 100 gevallen waarin er een beveiligingsincident plaatsvindt, zoals een datadiefstal of een hack, dit het gevolg is van een fout die een mens heeft gemaakt. Dit kan variëren van eenvoudige fouten, zoals het klikken op een link in een spam-e-mail of het gebruik van zwakke wachtwoorden, tot ernstigere overtredingen zoals het nalaten van belangrijke software-updates of het onbevoegd delen van gevoelige informatie. Het accentueert de noodzaak voor u, zowel als individu als binnen uw organisatie, om aandacht te besteden aan hoe u uw digitale activiteiten beheert en om goede cybersecurity gewoontes te cultiveren. Uw gedrag kan een significante impact hebben op de algehele veiligheid en bescherming van uw persoonlijke en/of bedrijfsgegevens.

Elk uur vinden er bijna 2.244 cyberaanvallen plaats.

U mag zich voorstellen hoe druk de digitale wereld is met de constante stroom van informatie die elke seconde uitgewisseld wordt. In deze immense hoeveelheid data vinden er helaas ook ongewenste acties plaats, zoals cyberaanvallen. Volgens de statistieken vinden er elke uur bijna 2.244 cyberaanvallen plaats. Dit betekent dat elk uur ongeveer 2.244 computersystemen aangevallen worden door kwaadwillende partijen om bijvoorbeeld data te ontfutselen of systemen plat te leggen. Dit aantal toont de ernst van de situatie en het belang van goede cyberbeveiligingsmaatregelen. Als we dit verder uitbreiden naar een hele dag, betekent dit dat er ongeveer 53.856 cyberaanvallen zijn. Dat is een indrukwekkend en zorgwekkend aantal dat duidelijk maakt hoe vitaal cybersecurity is in onze moderne, digitale wereld.

Het is voorspeld dat tegen 2025 cybercriminaliteit naar schatting $10,5 biljoen per jaar zal kosten.

Het kan schokkend zijn om te horen dat tegen 2025 cybercriminaliteit naar verwachting jaarlijks $10,5 biljoen zal kosten, maar wat betekent dit precies? Cybercriminaliteit bezit een breed scala aan illegale activiteiten die gedaan worden via het internet, zoals identiteitsdiefstal, datadiefstal en cyberaanvallen op bedrijven en overheden. De geschatte kosten zinnig inclusief directe schade, zoals het geld dat verloren gaat als hackers bedrijfsgegevens stelen, plus de indirecte kosten, zoals de investering in verbeterde beveiliging om toekomstige aanvallen te voorkomen. In feite wordt cybercriminaliteit snel een van de meest winstgevende vormen van misdaad, vanwege het moeilijke proces om de daders op te sporen en te berechten. Daarom is het voor u van cruciaal belang om uw digitale beveiliging serieus te nemen.

In 2020 werd 36 miljard dollar gestolen door identiteitsdiefstal alleen al in de VS.

In 2020 werd er een schrikbarende hoeveelheid van 36 miljard dollar gestolen via identiteitsdiefstal, en dat alleen al in de Verenigde Staten. Wat houdt dit in? Identiteitsdiefstal is een misdrijf waarbij criminelen persoonlijke informatie stelen om te gebruiken voor frauduleuze doeleinden, zoals het openen van nieuwe bankrekeningen, het aanvragen van leningen of creditcards, of het doen van aankopen op naam van de nietsvermoedende slachtoffers. Deze statistiek vestigt de aandacht op het verontrustende feit dat identiteitsdiefstal niet alleen een zeer reëel probleem is, maar ook een groeiend probleem, met enorme financiële gevolgen. Dus u ziet, dit soort criminaliteit is niet alleen een verstoring van de persoonlijke veiligheid en privacy, maar kan ook leiden tot significante economische schade.

Cyberdreigingen zijn de afgelopen vijf jaar met 67% toegenomen.

Uit de opgegeven statistiek blijkt dat de cyberdreigingen in de afgelopen vijf jaar met maar liefst 67% zijn toegenomen. Dit houdt in dat er een significante stijging is geweest van incidenten zoals data inbreuken, phishing pogingen, ransomware aanvallen en andere vormen van cybercriminaliteit. Dit benadrukt het groeiende belang van cyberveiligheid in onze digitale samenleving. Voor u, als lezer, betekent dit dat het steeds belangrijker wordt om bewust te zijn van de risico’s van cyberdreigingen en om passende preventieve maatregelen te nemen, zoals het regelmatig wijzigen van uw wachtwoorden, het niet openen van verdachte e-mails en links, en het gebruik van beveiligingssoftware om uw apparaten te beschermen.

In 2020 hadden 91% van de organisaties in Noord-Amerika een cyberaanval ondervonden.

Deze statistiek betekent dat bijna alle organisaties in Noord-Amerika te maken hebben gehad met cybercriminaliteit. In 2020 had maar liefst 91% van de organisaties aldaar minstens één cyberaanval ervaren. Een cyberaanval is een daad van opzettelijke verstoring van informatiesystemen, doorgaans uitgevoerd via het internet. Dit kan onder meer leiden tot diefstal of beschadiging van data. Dat zo’n groot percentage van de firma’s het doelwit is geweest, onderstreept de urgentie van solide cyberbeveiliging. Of u nu een groot of klein bedrijf leidt, dit cijfer laat zien hoe essentieel het is om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om uw organisatie te beschermen tegen cyberaanvallen.

Elk jaar zijn meer dan 120.000 Nederlandse bedrijven het slachtoffer van digitale spionage.

Deze statistiek betekent dat elk jaar meer dan 120.000 bedrijven in Nederland te maken krijgen met digitale spionage. Dit houdt in dat ongeoorloofde partijen op enige wijze toegang proberen te krijgen tot, of succesvol toegang krijgen tot, de digitale en/of informatiesystemen van deze bedrijven. Het doel hiervan is vaak het illegaal verkrijgen van vertrouwelijke, geheime of gevoelige informatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om pogingen tot diefstal van klantgegevens, intellectuele eigendommen, strategieën of andere interne informatie van het bedrijf. U moet zich voorstellen dat de gevolgen hiervan enorm kunnen zijn. Denk aan financiële schade, reputatieschade, verstoring van de bedrijfsvoering en een verlies aan concurrentiepositie. Het is cruciaal voor bedrijven om hun digitale veiligheid op orde te hebben om dergelijke cyberaanvallen te weren.

Referenties

0. – https://www.accenture.com

1. – https://www.nrc.nl

2. – https://www.isc2.org

3. – https://www.securitymagazine.com

4. – https://www.ic3.gov

5. – https://www.ibm.com

6. – https://www.cybersecurityventures.com

7. – https://www.cbs.nl

8. – https://www.javelinstrategy.com

9. – https://cybersecurityventures.com

10. – https://www.cybintsolutions.com

Originally posted 2023-11-14 12:12:10.

Inhoudsopgave