a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Cyberverzekering Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van de meest recente statistieken en informatie over cyberverzekering, waarmee u een grondiger inzicht kunt krijgen in trends, risico’s en de groeiende noodzaak van deze soort verzekering in onze hedendaagse digitaal gedomineerde wereld.

  • In 2019 had slechts 31% van de kleine bedrijven in de VS een cyberverzekering.
  • Naar schatting varieert de gemiddelde kostprijs van een cyberverzekering voor kleine bedrijven tussen de $1.000 en $7.500 per jaar.
  • Volgens onderzoek van Cybersecurity Ventures wordt wereldwijd elke 11 seconden een bedrijf slachtoffer van een cyberaanval.
  • In 2020 was ransomware verantwoordelijk voor 41% van de totale claims van cyberverzekeringen.
  • In 2020 was het gemiddelde losgeld dat in ransomware-aanvallen werd betaald $233.817.
  • In 2021 zal de wereldwijde cyberverzekeringsmarkt naar verwachting de $20 miljard overtreffen.
  • Meer dan de helft van de midden-en kleinbedrijven die een cyberaanval ervaren, gaan binnen 6 maanden na de aanval failliet.
  • Volgens een rapport van Cybersecurity Ventures zal cybercriminaliteit tegen 2025 naar schatting $10,5 biljoen kosten per jaar.

Actuele Cyberverzekering Statistieken

In 2019 had slechts 31% van de kleine bedrijven in de VS een cyberverzekering.

In 2019 had slechts 31% van de kleine bedrijven in de Verenigde Staten een cyberverzekering. Dit betekent dat ongeveer één op drie kleine bedrijven een verzekeringspolis had die hen dekking geeft tegen mogelijke schade veroorzaakt door cyberincidenten, zoals datalekken of netwerkaanvallen. Dit suggereert dat de meerderheid, bijna 70% van deze bedrijven, onverzekerd was tegen deze gevaren. Voor u, als eigenaar of belanghebbende in een klein bedrijf, kan dit een waarschuwing zijn om het risico in te schatten waaraan uw bedrijf kan worden blootgesteld zonder adequate cyberveiligheidsmaatregelen, zoals een cyberverzekering.

Naar schatting varieert de gemiddelde kostprijs van een cyberverzekering voor kleine bedrijven tussen de $1.000 en $7.500 per jaar.

Als u een klein bedrijf bezit, moet u rekening houden met de kosten van een cyberverzekering. Volgens de vermelde statistiek varieert de gemiddelde kostprijs van een cyberverzekering voor kleine bedrijven tussen de $1.000 en $7.500 per jaar. Dit betekent dat als u uw bedrijf wilt beschermen tegen cybercriminaliteit, u gemiddeld een bedrag tussen $1.000 en $7.500 per jaar moet uitgeven. Deze prijs kan variëren afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het niveau van dekking dat u nodig heeft, de aard van uw bedrijf en het risiconiveau van uw bedrijf voor een potentieel cyberincident. Het is belangrijk om uw unieke situatie en bedrijfsrisico’s in overweging te nemen bij het aanschaffen van een passende cyberverzekering.

Volgens onderzoek van Cybersecurity Ventures wordt wereldwijd elke 11 seconden een bedrijf slachtoffer van een cyberaanval.

Volgens recent onderzoek van Cybersecurity Ventures wordt er elke 11 seconden ergens ter wereld een bedrijf getroffen door een cyberaanval. Dit betekent dat hackers, via verschillende technieken, erin slagen om in te breken in de systemen en netwerken van bedrijven. Het gevolg hiervan kan variëren van verlies van belangrijke en gevoelige informatie tot aanzienlijke financiële schade. Het kan ook de reputatie van een bedrijf schaden, wat op zijn beurt weer klantenverlies kan veroorzaken. U, als bedrijfseigenaar of belanghebbende, moet zich bewust zijn van dit groeiende risico. Het benadrukt hoe cruciaal het is om solide cybersecurity maatregelen op zijn plaats te hebben om uw bedrijf te beschermen.

In 2020 was ransomware verantwoordelijk voor 41% van de totale claims van cyberverzekeringen.

In 2020 was ransomware, een type kwaadaardige software die gegevens op een computersysteem versleutelt en vervolgens losgeld eist om deze te ontgrendelen, verantwoordelijk voor 41% van de totale claims van cyberverzekeringen. Dit betekent dat bijna de helft van alle verzekeringsclaims die werden ingediend wegens cybergerelateerde incidenten, te maken hadden met ransomware-gerelateerde aanvallen. Als u een ondernemer of individu bent, wijst deze statistiek op het cruciale belang van het nemen van passende maatregelen om uzelf en uw systemen te beschermen tegen dergelijke cyberdreigingen. Daarnaast benadrukt het ook het belang van het hebben van een betrouwbare cyberverzekering, gezien de financiële gevolgen die dergelijke aanvallen kunnen hebben.

In 2020 was het gemiddelde losgeld dat in ransomware-aanvallen werd betaald $233.817.

In de statistiek die u hebt aangehaald, wordt een inzicht gegeven in de wereld van cybercriminaliteit, met name ransomware-aanvallen. Ransomware is een soort kwaadaardige software die ontworpen is om toegang tot een computersysteem te blokkeren totdat een som geld wordt betaald. Het gemiddelde losgeld dat in 2020 werd betaald in dergelijke aanvallen was $233.817. Dit betekent dat, over alle gedocumenteerde gevallen van ransomware-aanvallen in 2020, de gemiddelde hoeveelheid geld die door slachtoffers werd betaald aan de aanvallers om hun toegang tot hun computersystemen te herstellen, rond de $233.817 lag. Dit is een gemiddelde, wat inhoudt dat in sommige gevallen het losgeld hoger zou zijn geweest en in andere gevallen lager. Het onderstreept de ernstige financiële gevolgen van dergelijke cyberaanvallen.

In 2021 zal de wereldwijde cyberverzekeringsmarkt naar verwachting de $20 miljard overtreffen.

In de aangehaalde statistiek wordt voorspeld dat in 2021 de wereldwijde cyberverzekeringsmarkt de mijlpaal van $20 miljard zal overstijgen. Maar wat betekent dit precies? Cyberverzekering is een soort verzekering die bedrijven helpt de kosten te dekken die verband houden met mogelijke cyberdreigingen, zoals gegevensinbreuken of netwerkbeschadiging. De stijgende trend van deze marktwaarde kan worden toegeschreven aan de groeiende digitale transformatie over de hele wereld en een toenemend bewustzijn van de risico’s van cybercriminaliteit. Dit betekent dat bedrijven steeds meer geneigd zijn zich te verzekeren tegen deze risico’s en bereid zijn daarvoor te betalen. Kortom, u zou deze statistiek kunnen interpreteren als een indicator voor de toenemende waarde die bedrijven over de hele wereld hechten aan de beveiliging van hun digitale middelen.

Meer dan de helft van de midden-en kleinbedrijven die een cyberaanval ervaren, gaan binnen 6 maanden na de aanval failliet.

Deze statistiek geeft een inzichtelijke en ernstige waarschuwing naar midden- en kleinbedrijven. Wat het aangeeft is dat meer dan de helft van dergelijke bedrijven, die een cyberaanval hebben meegemaakt, binnen zes maanden na de aanval de deuren sluiten. Dat betekent dat de gevolgen van een dergelijke aanval zo verwoestend kunnen zijn dat bedrijven het niet overleven. U, als ondernemer, moet begrijpen dat de digitale veiligheid van uw bedrijf net zo cruciaal is als elke andere operatie binnen uw bedrijf. De financiële en operationele schade veroorzaakt door een cyberaanval kunnen zo extreem zijn dat herstel simpelweg niet haalbaar is, wat uiteindelijk leidt tot het faillissement van meer dan 50% van getroffen bedrijven binnen zes maanden.

Volgens een rapport van Cybersecurity Ventures zal cybercriminaliteit tegen 2025 naar schatting $10,5 biljoen kosten per jaar.

Uit een recent rapport van Cybersecurity Ventures blijkt dat de kosten van cybercriminaliteit in 2025 naar verwachting maar liefst $10,5 biljoen per jaar zullen bedragen. Dit geeft aan hoe ernstig en wijdverspreid cybercriminaliteit is en nog verder zou kunnen groeien. Het bedrag omvat diverse elementen zoals beschadigde data, gestolen geld, verloren productiviteit, diefstal van intellectueel eigendom, persoonsgegevensdiefstal, fraude, verstoring van de normale bedrijfsvoering, onderzoeken, herstel en reputatieschade van gehackte bedrijven en organisaties. Wat dit voor u betekent is dat het van essentieel belang is om bewust te zijn van deze bedreigingen en passende maatregelen te nemen om uw digitale gegevens te beveiligen.

Referenties

0. – https://www.coveware.com

1. – https://www.advisenltd.com

2. – https://www.finaria.it

3. – https://www.businessnewsdaily.com

4. – https://cybersecurityventures.com

5. – https://www.coalitioninc.com

Originally posted 2023-11-14 12:12:21.

Inhoudsopgave