a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Datalek Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost, vindt u een actueel overzicht van datalek statistieken, inclusief de nieuwste gegevens, die u zullen helpen om het huidige landschap van data-inbreuken beter te begrijpen en hoe u zich ertegen kunt beschermen.

  • Er is een stijging van 273% in grote datalekken wereldwijd sinds 2020.
  • Meer dan 4.000 datalekken zijn in het eerste kwartaal van 2020 geregistreerd.
  • In het eerste kwartaal van 2020 waren meer dan 8 miljard mensen getroffen door datalekken.
  • Uit een rapport van de Risk Based Security blijkt dat 36 miljard records zijn blootgesteld door datalekken in de eerste helft van het jaar 2020.
  • 30% van de datalekken zijn te wijten aan onbeveiligde databases en kwetsbaarheden in de infrastructuur van de onderneming.
  • In 2019 was de gemiddelde kost van een datalek 3.92 miljoen dollar.
  • 53% van de datalekken wordt veroorzaakt door malafide aanvallers, volgens een rapport van 2019.
  • In 58% van de gevallen, zijn de kleinzakelijke ondernemingen het doelwit van cyberaanvallen.

Actuele Datalek Statistieken

Er is een stijging van 273% in grote datalekken wereldwijd sinds 2020.

De statistiek geeft aan dat er sinds 2020 een sterke stijging heeft plaatsgevonden in het aantal grote datalekken wereldwijd. Met een groei van 273% is het aantal meldingen van datalekken significant toegenomen. Dit betekent dat er bijna drie keer zo veel grote datalekken hebben plaatsgevonden in vergelijking met het jaar ervoor. Een datalek houdt in dat gevoelige, beschermde of vertrouwelijke informatie verloren gaat, gestolen wordt of op oneigenlijke wijze wordt gebruikt. De toename kan vele oorzaken hebben, zoals toenemende cybercriminaliteit, het digitaliseren van meer en meer informatie, of de verschuiving naar thuiswerken vanwege COVID-19. Houd er rekening mee dat dit geen kleine probleemstelling is. Deze stijgende trend heeft potentieel ernstige implicaties voor zowel individuen als organisaties, zoals financiële schade, verlies van privacy en reputatieschade.

Meer dan 4.000 datalekken zijn in het eerste kwartaal van 2020 geregistreerd.

U zult misschien schrikken van het volgende feit: in het eerste kwartaal van 2020, waren er meer dan 4.000 datalekken geregistreerd. Wat betekent dit? Een datalek is een veiligheidsincident waarbij onbevoegden toegang krijgen tot beschermde gegevens, oftewel gegevens die normaal gesproken niet voor het publiek toegankelijk zouden zijn. Deze gegevens kunnen persoonlijke informatie bevatten zoals uw naam, adres of creditcardgegevens. De situatie is zorgwekkend omdat een groot aantal van deze incidenten, namelijk meer dan 4.000, in slechts drie maanden plaatsvond. Dit geeft aan dat het risico op privacy-inbreuken en diefstal van gevoelige informatie aanzienlijk hoog is. Daarom wordt het belang van een goede cyberbeveiliging benadrukt om zulke datalekken te voorkomen.

In het eerste kwartaal van 2020 waren meer dan 8 miljard mensen getroffen door datalekken.

U zou zich kunnen afvragen wat de statistiek ‘In het eerste kwartaal van 2020 waren meer dan 8 miljard mensen getroffen door datalekken.’ eigenlijk betekent. Deze statistiek geeft aan dat er in de eerste drie maanden van het jaar 2020 een buitengewoon hoog aantal datalekken-plaatsvond, die een enorme groep mensen wereldwijd raakte. Datalekken zijn incidenten waarbij onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke en gevoelige data. Wanneer we het hebben over ‘8 miljard mensen getroffen’, betekent dit niet noodzakelijk dat deze mensen schade hebben ondervonden, maar dat hun data mogelijk gecompromitteerd is. Dit kan zowel directe als indirecte gevolgen hebben, zoals identiteitsdiefstal of spam. Het laat zien hoe wijdverspreid en ernstig datalekken in onze steeds meer gedigitaliseerde wereld kunnen zijn.

Uit een rapport van de Risk Based Security blijkt dat 36 miljard records zijn blootgesteld door datalekken in de eerste helft van het jaar 2020.

Uit een recent rapport van de Risk Based Security is naar voren gekomen dat er in de eerste helft van 2020 maar liefst 36 miljard records zijn blootgesteld door datalekken. Simpel gezegd, houdt dit in dat er informatieve gegevens van 36 miljard afzonderlijke records, zoals persoonlijke en financiële gegevens, onvrijwillig openbaar zijn gemaakt of onbevoegd zijn geraadpleegd. Dit kan een breed scala aan informatie omvatten, van identificatie-informatie zoals namen en social security-nummers tot financiële informatie zoals creditcardgegevens of bankrekeningnummers. Het feit dat deze gegevens zijn blootgesteld, betekent dat de personen of entiteiten aan wie deze gegevens toebehoren, het risico lopen dat hun informatie wordt misbruikt of verkocht aan de hoogste bieder op het dark web. Het aantal van 36 miljard is bijzonder verontrustend, omdat dit aangeeft dat er een aanzienlijke hoeveelheid gevoelige informatie onbeschermd is gelaten.

30% van de datalekken zijn te wijten aan onbeveiligde databases en kwetsbaarheden in de infrastructuur van de onderneming.

De statistiek toont aan dat 30% van de datalekken in bedrijven ontstaan door twee hoofdoorzaken: onbeveiligde databases en kwetsbaarheden in de infrastructuur van de onderneming. Dit betekent dat bijna een derde van alle datalekken kunnen worden voorkomen door zorgvuldige aandacht te besteden aan het beveiligen van databases en het versterken van de infrastructuur waarop uw bedrijfsgegevens zijn opgeslagen en getransporteerd. Dus, als ondernemer of als degene die verantwoordelijk is voor de IT beveiliging in uw bedrijf, is het belangrijk om te investeren in geschikte beveiligingsmaatregelen en systemen die deze kwetsbaarheden kunnen aanpakken. Dit zal niet alleen de veiligheid en integriteit van uw bedrijfsgegevens versterken, maar ook bijdragen aan het minimaliseren van de risico’s op datalekken.

In 2019 was de gemiddelde kost van een datalek 3.92 miljoen dollar.

In 2019 heeft onderzoek aangetoond dat de gemiddelde kosten van een datalek inderdaad 3,92 miljoen dollar bedroegen. Wat betekent dit eigenlijk voor u? Een datalek is een incident waarbij onbevoegde personen toegang krijgen tot veilige informatie, vaak als gevolg van een beveiligingsfout of inbreuk. Dit kan ernstige consequenties hebben, waaronder financiële verliezen, reputatieschade, en mogelijke regelgevingsstraffen. Het genoemde bedrag, 3.92 miljoen dollar, vertegenwoordigt het gemiddelde financiële verlies dat een bedrijf kan verwachten te lijden als er zich een datalek voordoet. Dit bedrag omvat onder andere de kosten voor het identificeren en remediëren van het lek, evenals alle juridische kosten en boetes. Daarom, terwijl u misschien niet direct getroffen wordt door een datalek, kan het toch directe en indirecte gevolgen voor u hebben, met name als u aandeelhouder bent van het getroffen bedrijf.

53% van de datalekken wordt veroorzaakt door malafide aanvallers, volgens een rapport van 2019.

Uit een rapport uit 2019 blijkt dat meer dan de helft van alle datalekken wordt veroorzaakt door malafide aanvallers, namelijk 53%. Dit geeft aan dat het grootste deel van de tijd, wanneer er gegevens ongeoorloofd worden blootgesteld, dit het gevolg is van doelbewuste acties van kwaadwillende individuen of groepen. Deze individuen of groepen proberen vaak toegang te krijgen tot gevoelige informatie, zoals persoonlijke gegevens of bedrijfsgeheimen, zonder toestemming van de data-eigenaren. Met andere woorden, u als mogelijke data-eigenaar loopt een groter risico dat uw data wordt onderschept en misbruikt door deze aanvallers dan door andere oorzaken van datalekken.

In 58% van de gevallen, zijn de kleinzakelijke ondernemingen het doelwit van cyberaanvallen.

Deze statistiek laat zien dat in 58% van de gevallen, cyberaanvallen gericht zijn op kleine bedrijven. Met andere woorden, iets meer dan de helft van alle cyberaanvallen treft deze sector. Dit betekent dat als u een kleine onderneming heeft, de kans groter dan gemiddeld is dat u een doelwit bent van zo’n aanval. Overwegende factoren hierin kunnen zijn dat kleinere bedrijven vaak minder beveiligingsmiddelen hebben dan grotere bedrijven. Bovendien zijn ze ook vaak minder op de hoogte van de nieuwste beveiligingstechnieken en -strategieën om cyberaanvallen te voorkomen of te minimaliseren. Hierdoor worden ze een makkelijk doelwit voor cybercriminelen.

Referenties

0. – https://www.statista.com

1. – https://www.infosecurity-magazine.com

2. – https://www.verizon.com

3. – https://securityintelligence.com

4. – https://www.businesswire.com

5. – https://www.riskbasedsecurity.com

6. – https://www.insightsfromanalytics.com

Originally posted 2023-11-14 12:12:21.

Inhoudsopgave