a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Deep Learning Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een grondige analyse verwachten van de meest recente en relevante statistieken op het gebied van Deep Learning, inclusief nieuwe gegevens en trends, om u te helpen de huidige stand van deze revolutionaire technologie beter te begrijpen.

  • De wereldwijde Deep Learning-markt zal naar verwachting groeien tot $18,16 miljard in 2023, een samengestelde jaarlijkse groeisnelheid van 41,7% van 2018 tot 2023,
  • Volgens LinkedIn behoort “Deep Learning” tot de top 15 van vaardigheden waar werkgevers naar zoeken,
  • 56% van de bedrijven implementeert AI en machine learning in hun activiteiten, waarvan een groot deel wordt aangedreven door Deep Learning,
  • De hoeveelheid compute die wordt gebruikt in de grootste Deep Learning-projecten is sinds 2012 met 300.000 keer toegenomen,
  • India heeft een toename van 29% gezien in de vraag naar professionals met Deep Learning-vaardigheden in 2020,
  • Zo’n 89% van de bedrijven rapporteert dat ze AI en deep learning in verschillende mate benutten,
  • In 2020 behoorden AI, Machine Learning en Deep Learning tot de top drie opkomende banen op LinkedIn,

Actuele Deep Learning Statistieken

De wereldwijde Deep Learning-markt zal naar verwachting groeien tot $18,16 miljard in 2023, een samengestelde jaarlijkse groeisnelheid van 41,7% van 2018 tot 2023,

Deze statistiek geeft aan dat de wereldwijde markt voor Deep Learning, een vorm van kunstmatige intelligentie die zich bezighoudt met het creëren en trainen van computermodellen om patronen en representaties van gegevens te herkennen, naar verwachting aanzienlijk zal groeien in de komende jaren. Dit marktsegment was in 2018 bijvoorbeeld een bepaalde grootte en zal naar verwachting groeien tot een waarde van $18,16 miljard in 2023. Dit betekent niet dat de markt elk jaar met een vast bedrag toeneemt. Integendeel, de markt neemt elk jaar toe met een percentage dat berekend wordt over de marktgrootte van het jaar daarvoor. Deze jaarlijkse groeisnelheid wordt een ‘samengestelde’ groei genoemd omdat de groei elk jaar wordt berekend over de nieuwe, grotere marktomvang, niet over het oorspronkelijke bedrag. Het tempo van deze samengestelde groei wordt geschat op 41,7%. Dus, u kunt verwachten dat de markt voor Deep Learning snel en gestaag groeit tot 2023.

Volgens LinkedIn behoort “Deep Learning” tot de top 15 van vaardigheden waar werkgevers naar zoeken,

Uit gegevens van LinkedIn blijkt dat ‘Deep Learning’ tot de top 15 vaardigheden behoort die werkgevers op dit moment zoeken bij potentiële werknemers. Met andere woorden, werkgevers erkennen het belang en de waarde van ‘Deep Learning’ in de huidige werkwereld en zien het als een cruciale competentie die kan bijdragen aan de groei en het succes van hun organisatie. ‘Deep Learning’ is een subveld van kunstmatige intelligentie dat zich richt op het creëren en gebruiken van neurale netwerken met vele lagen (of ‘diepte’), wat de machine in staat stelt om complexe patronen te leren uit grote hoeveelheden data. Als u over deze vaardigheid beschikt, bent u dus hoogstwaarschijnlijk zeer aantrekkelijk voor veel werkgevers.

56% van de bedrijven implementeert AI en machine learning in hun activiteiten, waarvan een groot deel wordt aangedreven door Deep Learning,

Uit de aangegeven statistiek blijkt dat een significant deel van de bedrijven, namelijk 56%, tegenwoordig kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning toepast in hun bedrijfsvoering. Deze technologieën worden steeds meer geïntegreerd in bedrijfsactiviteiten omdat ze kunnen zorgen voor efficiëntere processen, betere inzichten kunnen bieden en uiteindelijk kunnen leiden tot betere bedrijfsresultaten. Machine learning is een vorm van AI die computers het vermogen geeft om te leren en te verbeteren van ervaring zonder expliciet geprogrammeerd te worden. Een groot deel van deze AI en machine learning-toepassingen is gebaseerd op diep leren of ‘Deep Learning’. Deep Learning is een onderdeel van machine learning dat geïnspireerd is door de structuur en functie van het menselijke brein en het mogelijk maakt om te leren van grote hoeveelheden ongestructureerde data. Hierdoor kunnen computers niet alleen instructies uitvoeren, maar ook intelligentie tonen en zelfstandig problemen oplossen.

De hoeveelheid compute die wordt gebruikt in de grootste Deep Learning-projecten is sinds 2012 met 300.000 keer toegenomen,

De statistiek die u hier ziet, geeft aan dat de hoeveelheid computerkracht (ook bekend als “compute”) die wordt gebruikt in de grootste Deep Learning-projecten sinds 2012 maar liefst 300.000 keer is toegenomen. Dit illustreert dat de complexiteit en omvang van deze projecten dramatisch zijn toegenomen. Deep Learning is een subveld van kunstmatige intelligentie dat geavanceerde computationele technieken gebruikt om patronen in data te identificeren en te leren. Deze technieken kunnen complex zijn en vereisen vaak krachtige computers om ze effectief uit te voeren. De enorme toename van het compute-gebruik reflecteert de snelle vooruitgang in dit veld en de groeiende behoefte aan geavanceerdere technologie en krachtige hardware om deze projecten te ondersteunen. In een notendop, betekent deze statistiek dat we in de afgelopen jaren aanzienlijk meer computerkracht zijn gaan gebruiken om de geavanceerde analyses die Deep Learning mogelijk maakt, uit te voeren.

India heeft een toename van 29% gezien in de vraag naar professionals met Deep Learning-vaardigheden in 2020,

Dit statistiek geeft aan dat India in 2020 een stijging van 29% heeft waargenomen in de vraag naar professionals met vaardigheden in Diep Leren (Deep Learning). Diep Leren is een subveld van machine learning, een soort kunstmatige intelligentie, dat netwerken gebruikt die in staat zijn om onbewerkte gegevens te leren uit niet-gestructureerde of ongelabelde gegevens. In eenvoudige termen, er is een toenemende behoefte in India aan mensen die machines kunnen programmeren om te ‘leren’ en zich aan te passen in plaats van alleen geprogrammeerde taken uit te voeren. Met een groei van bijna een derde in slechts één jaar, toont deze statistiek hoe snel de technische en AI-industrie zich ontwikkelt in India. Als u over deze vaardigheden beschikt, zou u dus een stijgende vraag naar uw expertise op de Indiase markt kunnen verwachten.

Zo’n 89% van de bedrijven rapporteert dat ze AI en deep learning in verschillende mate benutten,

Uit de genoemde statistiek blijkt dat een overweldigend meerderheid van de bedrijven, namelijk 89%, aangeeft op enigerlei wijze gebruik te maken van Kunstmatige Intelligentie (AI) en Deep Learning. Dit wil zeggen dat ze deze technologieën integreren in hun bedrijfsprocessen of strategieën. De mate waarin zij dit doen kan echter variëren. Sommige bedrijven kunnen bijvoorbeeld op kleine schaal AI gebruiken voor specifieke taken, terwijl andere mogelijk een diepgaand gebruik van deze technologieën implementeren. Het is belangrijk dat u deze context begrijpt wanneer u deze statistiek overweegt. De inzet van AI en Deep Learning is tegenwoordig vrij gebruikelijk, maar de specifieke inzet en het gebruik verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf.

In 2020 behoorden AI, Machine Learning en Deep Learning tot de top drie opkomende banen op LinkedIn,

Uit de statistieken van 2020 blijkt dat kunstmatige intelligentie (AI), Machine Learning (ML) en Deep Learning (DL) tot de top drie opkomende banen op LinkedIn behoorden. Dit betekent dat er een aanzienlijke stijging was in het aantal vacatures en posities voor professionals op deze gebieden. Dit weerspiegelt de toenemende vraag naar kennis en vaardigheden op het gebied van AI, ML en DL op de arbeidsmarkt. De groei op dit gebied wordt aangedreven door de snel ontwikkelende technologiecontext waarin we ons bevinden. Ondernemingen zijn voortdurend op zoek naar manieren om technologie te benutten om hun processen te optimaliseren en hun concurrentiepositie te verbeteren. Het is dan ook geen verrassing dat deze technologiegebieden tot de top opkomende banen behoren. Voor u betekent dit dat er aanzienlijke carrièremogelijkheden kunnen liggen in het begrijpen en toepassen van AI, ML en DL, aangezien deze vaardigheden steeds meer op de voorgrond treden.

Referenties

0. – https://analyticsindiamag.com

1. – https://www.zendesk.com

2. – https://business.linkedin.com

3. – https://www.marketsandmarkets.com

4. – https://openai.com

5. – https://www.zdnet.com

Originally posted 2023-11-14 12:12:21.

Inhoudsopgave