a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Dementie Statistiek: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van de nieuwste statistieken en gegevens over dementie, die u een diepgaand inzicht geven in de prevalentie, oorzaken, risicofactoren en trends van deze aandoening.

  • Wereldwijd lijden bijna 50 miljoen mensen aan dementie en elk jaar komen er bijna 10 miljoen nieuwe gevallen bij,
  • Ongeveer 60-70% van de gevallen van dementie wordt veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer,
  • Dementie is de 7e belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd,
  • In Nederland hebben meer dan 280.000 mensen een vorm van dementie,
  • De meest gebruikelijke leeftijd voor het ontstaan van dementie ligt tussen de 80 en 84 jaar,
  • Het aantal Nederlanders met dementie zal naar verwachting stijgen naar 500.000 in 2040,
  • Hugo Borst en Adelheid Roosen schatten dat 1 op de 5 mannen en 1 op de 3 vrouwen in Nederland te maken krijgt met dementie,
  • In 2016 was de totale jaarlijkse wereldwijde kosten van dementie ongeveer 818 miljard Amerikaanse dollar, dit is 1,1% van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp),

Actuele Dementie Statistiek

Wereldwijd lijden bijna 50 miljoen mensen aan dementie en elk jaar komen er bijna 10 miljoen nieuwe gevallen bij,

De statistiek die u net las, geeft een zorgwekkend beeld van de prevalentie van dementie over de hele wereld. Om precies te zijn, lijden er wereldwijd bijna 50 miljoen mensen aan deze ziekte. Dementie is een overkoepelende term die betrekking heeft op verschillende neurologische aandoeningen die geheugenverlies en cognitieve achteruitgang veroorzaken. En dit aantal wordt niet kleiner. Elk jaar komen er bijna 10 miljoen nieuwe gevallen van dementie bij. Dit betekent dat elk jaar bijna 10 miljoen mensen voor het eerst met deze diagnose worden geconfronteerd. Het toont aan hoe wijdverspreid en veelvoorkomend deze ziekte is en benadrukt de noodzaak voor voortdurend onderzoek en verbeterde interventies om het tij te keren.

Ongeveer 60-70% van de gevallen van dementie wordt veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer,

De statistiek die u hier leest, suggereert dat 60-70% van alle dementiegevallen als gevolg zijn van de ziekte van Alzheimer. Dit betekent dat, van alle mensen die momenteel aan dementie lijden, bijna twee derde tot drie vierde hun aandoening dankt aan Alzheimer. Dit betekent niet dat de overige 30-40% van de dementiegevallen het gevolg is van een enkele andere aandoening, maar dat zij worden veroorzaakt door een reeks van andere ziektes en omstandigheden. Dit toont duidelijk aan hoe dominant de rol van Alzheimer is in de prevalentie van dementie wereldwijd. Het is echter belangrijk op te merken dat deze statistiek een algemene schatting is en dat het percentage kan variëren afhankelijk van de specifieke populatie die wordt onderzocht.

Dementie is de 7e belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd,

U moet weten dat dementie, een verzamelterm voor aandoeningen die de cognitieve vaardigheden van een persoon beïnvloeden, op wereldschaal, de zevende belangrijkste doodsoorzaak is. Dit betekent dat het aantal persoonlijke sterfgevallen als gevolg van dementie, relatief tot andere oorzaken van sterfte zoals hart- en vaatziekten, kanker, ademhalingsaandoeningen, en andere, de zevende plaats inneemt. Gezien de groeiende wereldbevolking en de toename van de gemiddelde levensverwachting, worden we geconfronteerd met een toenemend aantal gevallen van dementie. Dit onderstreept het belang van voortdurend onderzoek naar preventieve maatregelen, interventies en behandelingsmogelijkheden voor dementie, om het aantal sterfgevallen als gevolg van deze ziekte te beperken.

In Nederland hebben meer dan 280.000 mensen een vorm van dementie,

U zou geïnteresseerd kunnen zijn om te weten dat in Nederland meer dan 280.000 mensen een vorm van dementie hebben. Dit betekent concreet dat ongeveer 1,6% van de totale bevolking van Nederland lijdt aan deze verwoestende groep van symptomen die geheugenverlies, taalproblemen, verlies van denkvermogen en andere cognitieve vaardigheden beïnvloeden. Het is een groeiend probleem en gezien de verouderende bevolking van Nederland wordt verwacht dat dit aantal in de toekomst zal blijven toenemen. Hieruit blijkt hoe impactvol het probleem van dementie is en onderstreept de noodzaak voor effectieve gezondheidszorgstrategieën en ondersteunende diensten voor mensen met deze diagnose.

De meest gebruikelijke leeftijd voor het ontstaan van dementie ligt tussen de 80 en 84 jaar,

U zou moeten weten dat dementie een gezondheidskwestie is die vooral oudere mensen treft. De statistiek die u aanhaalt, stelt dat de meest voorkomende leeftijdsgroep voor het ontstaan van dementie tussen de 80 en 84 jaar ligt. Dit betekent dat de meeste nieuwe gevallen van dementie worden vastgesteld bij mensen in deze leeftijdscategorie. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat dit slechts een statistische generalisatie is. Hoewel de kans op het ontwikkelen van dementie toeneemt met de leeftijd, betekent dit niet dat iedereen in deze leeftijdsgroep dementie zal krijgen of dat mensen buiten deze leeftijdscategorie niet aan dementie kunnen lijden. Het is daarom essentieel om te blijven focussen op gezonde leefgewoonten en regelmatige medische controles voor vroege detectie, ongeacht de leeftijd.

Het aantal Nederlanders met dementie zal naar verwachting stijgen naar 500.000 in 2040,

Deze statistiek geeft een voorspelling weer over de toekomstige prevalentie van dementie in Nederland. Volgens de gegeven data verwachten experts dat het aantal Nederlanders dat aan dementie lijdt zal oplopen tot een half miljoen in het jaar 2040. Dit betekent dat, naar verwachting, het aantal mensen in Nederland dat door deze aandoening getroffen wordt aanzienlijk zal groeien over de komende twee decennia. Dit kan worden gezien als een indicatie van de toenemende druk op de gezondheidszorg in de komende jaren. Het toont ook de urgentie aan van het vinden van effectieve behandelmethoden en preventiestrategieën voor dementie. U, als lezer, moet zich bewust zijn van deze potentieel stijgende trend en wellicht ook van de toenemende behoefte aan ondersteuning voor dementiezorg in onze samenleving.

Hugo Borst en Adelheid Roosen schatten dat 1 op de 5 mannen en 1 op de 3 vrouwen in Nederland te maken krijgt met dementie,

De statistiek die Hugo Borst en Adelheid Roosen presenteren geeft een schatting van het aantal mensen in Nederland dat te maken krijgt met dementie. Ze geven aan dat 1 op de 5 mannen en 1 op de 3 vrouwen hiermee te maken krijgt. Dit betekent dat van elke vijf mannen, er waarschijnlijk één zal zijn die in zijn leven dementie ontwikkelt, terwijl bij de vrouwen dit waarschijnlijk gebeurt bij één op de drie. Dit brengt onder de aandacht dat dementie een veelvoorkomend probleem is, en met name voor vrouwen is de kans om het te ontwikkelen aanzienlijk hoger dan voor mannen. Het is een belangrijke statistiek om te overwegen in de gezondheidszorgplanning en om bewustzijn te creëren over deze ziekte.

In 2016 was de totale jaarlijkse wereldwijde kosten van dementie ongeveer 818 miljard Amerikaanse dollar, dit is 1,1% van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp),

U moet begrijpen dat de gegeven statistiek aangeeft dat de totale jaarlijkse kosten van dementie over de hele wereld in het jaar 2016 ongeveer 818 miljard Amerikaanse dollar bedroegen. Maar wat betekent dit precies? Laten we het in context plaatsen. Dit gigantische bedrag is 1,1% van het totale wereldwijde bruto binnenlands product (bbp in het kort) in dat jaar. Om het simpel te stellen, het bruto binnenlands product is een maat voor de totale economische productie van de hele wereld. Het houdt rekening met de waarde van alle goederen en diensten die in dat jaar zijn geproduceerd. Dus, 1,1% daarvan werd besteed aan het omgaan met dementie, inclusief kosten voor medische zorg, verzorging, verlies van productiviteit en andere gerelateerde uitgaven. Deze statistiek illustreert de enorme economische last die dementie wereldwijd oplegt.

Referenties

0. – https://www.who.int

1. – https://www.alzheimer-nederland.nl

2. – https://wijzijnmind.nl

Inhoudsopgave