a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Desinformatie Statistiek: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel overzicht verwachten van desinformatie statistieken, waarbij recente data wordt gebruikt om inzichten te geven over de omvang, verspreiding en impact van valse informatie in onze huidige samenleving.

 • Uit een rapport van 2019 blijkt dat Facebook het belangrijkste platform is voor desinformatie.
 • India staat op de eerste plaats in de lijst van landen waar desinformatie zich het meest verspreidt.
 • 57% van de mensen is bezorgd over het concept van “nepnieuws” als wapen.
 • Ongeveer 59% van links naar populaire websites wordt gedeeld zonder dat de inhoud daadwerkelijk is gelezen.
 • 23% van de Amerikanen geven toe ooit een nepnieuws-bericht te hebben gedeeld.
 • Vertrouwen in nieuws dat op sociale media wordt gevonden, is het laagst – slechts 22% van de volwassenen vertrouwt het nieuws dat ze lezen op sociale media-platforms.
 • Italiaanse Facebook-gebruikers komen elke maand in aanraking met ongeveer 29 miljoen misinformatie-interacties.
 • Volgens een rapport worden er dagelijks ongeveer 3 miljoen misinformatie-artikelen gepubliceerd.
 • Uit een onderzoek in veertig landen in 2021 is gebleken dat 37% van de respondenten bezorgd is over desinformatie bij online nieuws.
 • Desinformatie over sociale media is een probleem voor 81% van de Argentijnen, 78% van de Brazilianen, 68% van Kenianen, en 64% van de Amerikanen en Britten.
 • Tijdens de Amerikaanse presidentverkiezingen van 2020 heeft Facebook meer dan 150 miljoen berichten met verkeerde informatie verwijderd.

Actuele Desinformatie Statistiek

Uit een rapport van 2019 blijkt dat Facebook het belangrijkste platform is voor desinformatie.

Uit het rapport dat in 2019 is uitgebracht, blijkt dat Facebook het voornaamste platform is waar desinformatie wordt verspreid. U moet hierbij begrijpen dat desinformatie verwijst naar de bewuste verspreiding van valse of misleidende informatie, vaak met als doel politieke doelen te beïnvloeden of chaos en verwarring te zaaien. Wat het rapport verder aantoont, is dat Facebook voorop loopt bij deze zorgwekkende trend, boven andere sociale media. Dit betekent dat als u informatie tegenkomt op Facebook, u altijd kritisch moet zijn en moet controleren of de gegeven informatie feitelijk correct, objectief en betrouwbaar is.

India staat op de eerste plaats in de lijst van landen waar desinformatie zich het meest verspreidt.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat India momenteel bovenaan de lijst staat van landen waar misinformatie het meest wijdverspreid is. Wat betekent dit precies? In de context van deze statistiek betekent desinformatie valse of misleidende informatie die bewust wordt gedeeld, vaak met het doel mensen te misleiden, meningen te beïnvloeden of zelfs onrust te zaaien. Dat India bovenaan deze lijst staat, betekent niet noodzakelijkerwijs dat er meer desinformatie in India is dan in andere landen, maar het suggereert dat desinformatie zich daar sneller en verder verspreidt. Dit kan te wijten zijn aan een aantal factoren, waaronder het ontbreken van effectieve fact-checking mechanismen, hoge penetratie van sociale media en mobiel internet, en het hoge bevolkingsaantal. Het is belangrijk te benadrukken dat hoewel deze statistiek zich specifiek op India richt, desinformatie een wereldwijd probleem is dat een ernstige bedreiging vormt voor de integriteit van nieuws en informatie.

57% van de mensen is bezorgd over het concept van “nepnieuws” als wapen.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat meer dan de helft van de mensen, om preciezer te zijn 57%, zich zorgen maakt over het concept van “nepnieuws” dat als een wapen wordt gebruikt. Dit betekent dat een meerderheid van mensen angst of ongerustheid uitdrukt over het idee dat onjuiste of misleidende informatie opzettelijk wordt verspreid, vaak door middel van social media platforms of andere nieuwsbronnen, om de publieke opinie te manipuleren, desinformatie te creëren of een bepaald narratief te bevorderen. Het is belangrijk om dit gegeven te erkennen, omdat het een belangrijk gesprekspunt is bij het bespreken van het bredere raamwerk van mediageletterdheid, betrouwbare brongebruik en de invloed van technologie op informatieverstrekking.

Ongeveer 59% van links naar populaire websites wordt gedeeld zonder dat de inhoud daadwerkelijk is gelezen.

Deze statistiek betekent dat als u naar de manier kijkt waarop informatie op het internet wordt verspreid, ongeveer 59% van de links naar populaire websites wordt gedeeld door mensen die de inhoud van de desbetreffende pagina niet daadwerkelijk hebben gelezen. Dit suggereert dat veel mensen aannemen dat de informatie in de link betrouwbaar en relevant is, alleen op basis van de kop, meta-omschrijving of de bron van de informatie, zonder de volledige inhoud of context van de informatie te controleren. Dit kan bijdragen aan de verspreiding van misleidende informatie, aangezien mensen mogelijk onvolledige of inaccurate informatie delen. Het is daarom altijd verstandig om de inhoud te lezen voordat u deze deelt, om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de informatie te bevestigen.

23% van de Amerikanen geven toe ooit een nepnieuws-bericht te hebben gedeeld.

Uit de genoemde statistiek blijkt dat 23% van de Amerikanen toegeeft ooit een nepnieuws-bericht te hebben gedeeld. Dit wil zeggen dat bijna een kwart van de Amerikaanse bevolking op een bepaald moment nepinformatie heeft verspreid via sociale media of andere communicatiekanalen. Het is belangrijk te begrijpen dat dit een probleem van aanzienlijke omvang vertegenwoordigt. Elk nepnieuwsbericht dat wordt gedeeld, kan immers het publieke debat vervormen en het vertrouwen van mensen in media en instellingen ondermijnen. U, als lezer, zou kunnen interpreteren dat bewustzijn en kritisch denken cruciaal zijn in het tijdperk van digitale informatie om bij te dragen aan de verspreiding van correcte en gecontroleerde informatie.

Vertrouwen in nieuws dat op sociale media wordt gevonden, is het laagst – slechts 22% van de volwassenen vertrouwt het nieuws dat ze lezen op sociale media-platforms.

Dit statistische gegeven geeft aan dat er een gebrek aan vertrouwen bestaat bij volwassenen wat betreft het nieuws dat ze op sociale media tegenkomen. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 22% van de volwassenen het nieuws dat ze lezen op sociale media platformen, als betrouwbaar beschouwt. Dit is zeer laag. Hieruit kunt u opmaken dat sociale media doorgaans niet worden beschouwd als een betrouwbare nieuwsbron door het overgrote deel van de volwassen populatie. Dit kan diverse redenen hebben, zoals de prevalentie van nepnieuws, het gebrek aan controle op de informatie die wordt verspreid en de neiging van mensen om content te delen zonder de nauwkeurigheid ervan te verifiëren. Dit creëert een sfeer van wantrouwen rond het consumeren van nieuws op sociale media platformen.

Italiaanse Facebook-gebruikers komen elke maand in aanraking met ongeveer 29 miljoen misinformatie-interacties.

De statistiek vermeldt dat Italiaanse Facebook-gebruikers maandelijks te maken krijgen met ongeveer 29 miljoen interacties met misinformatie. Dit betekent dat binnen de Italiaanse Facebook-gemeenschap er elke maand ongeveer 29 miljoen interacties plaatsvinden, zoals likes, reacties, deeltjes, waarbij de inhoud ervan als misinformatie kan worden geclassificeerd. Dit duidt op een hoog volume van potentieel verkeerde informatie dat rond circuleert, wat kan leiden tot het vormen van valse overtuigingen of misleidingen. Het is cruciaal voor u als gebruiker om kritisch te zijn op de informatie die u op dergelijke sociale platforms tegenkomt, aangezien dit cijfer suggereert dat niet alle inhoud nauwkeurig of betrouwbaar kan zijn.

Volgens een rapport worden er dagelijks ongeveer 3 miljoen misinformatie-artikelen gepubliceerd.

Het statistieke gegeven dat u hebtgezien, houdt in dat er dagelijks zo’n 3 miljoen artikelen vol met onjuiste informatie worden gepubliceerd volgens een bepaald rapport. Dit betekent dat er, elke dag, miljoenen stukjes informatie de wereld in worden gestuurd, die misleidend of volledig onwaar zijn. Dit omvat allerlei soorten inhoud, van nieuwsartikelen tot blogposts en sociale media berichten. Het is een alarmerende statistiek, die verduidelijkt hoe wijdverbreid het probleem van misinformatie is in het hedendaagse informatietijdperk. Het benadrukt net zo goed hoe belangrijk het is, voor u als lezer, om kritisch te zijn over de bronnen die u raadpleegt en de informatie die u ontvangt.

Uit een onderzoek in veertig landen in 2021 is gebleken dat 37% van de respondenten bezorgd is over desinformatie bij online nieuws.

Uit het cijfer dat u ziet, blijkt dat in 2021 uit een wereldwijd onderzoek onder veertig landen, 37% van de mensen die reageerden aangaven zich zorgen te maken over desinformatie in online nieuws. Wat dit betekent, is dat ongeveer iets meer dan een derde van de respondenten een zekere bezorgdheid uitte over de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het nieuws dat ze op het internet lezen. In andere woorden, deze mensen zijn onzeker over of wat ze lezen werkelijke feiten zijn of verdraaide waarheden, die vaak ontworpen zijn om bepaalde agenda’s te bevorderen of bepaalde beelden te scheppen. Dit is een significant percentage dat de noodzaak onderstreept van de constante evaluatie van de bronnen van ons nieuws en de noodzaak om kritisch te zijn over wat we online lezen.

Desinformatie over sociale media is een probleem voor 81% van de Argentijnen, 78% van de Brazilianen, 68% van Kenianen, en 64% van de Amerikanen en Britten.

De statistiek geeft aan dat misinformatie op sociale media voor veel mensen wereldwijd een probleem vormt. U zult merken dat dit probleem vooral wordt ervaren in Argentinië, waar 81% van de burgers van mening is dat desinformatie op sociale media zorgwekkend is. Daar vlak achter ligt Brazilië, waar 78% van de mensen dezelfde zorgen heeft. Als we naar Afrika kijken, geeft 68% van de Kenianen aan dat dit een issue is. Daarnaast laat het percentage van 64% voor zowel Amerikanen als Britten zien dat ook in Westerse landen een aanzienlijk deel van de bevolking de impact van onjuiste informatie op sociale media erkent. Dit onderschrijft dus dat desinformatie op sociale mediaplatforms een wereldwijde zorg is.

Tijdens de Amerikaanse presidentverkiezingen van 2020 heeft Facebook meer dan 150 miljoen berichten met verkeerde informatie verwijderd.

Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 nam Facebook, één van de grootste sociale media platforms ter wereld, strikte maatregelen om de verspreiding van verkeerde of misleidende informatie te beperken. Uit de statistieken blijkt dat Facebook in deze periode meer dan 150 miljoen berichten heeft verwijderd die valse informatie bevatten. Met dit aantal geeft de statistiek aan dat er een enorme hoeveelheid valse informatie circuleert via sociale media tijdens politiek beladen periodes. Het illustreert ook dat sociale media platforms een actieve rol spelen in het modereren van de content die wordt geplaatst en gedeeld. Het door u geobserveerde aantal van 150 miljoen verwijderde berichten laat niet alleen de omvang zien van deze voortdurende strijd tegen desinformatie, maar benadrukt ook de verantwoordelijkheid van dergelijke platformen om te zorgen voor betrouwbare, accurate informatie.

Referenties

0. – https://www.knightfoundation.org

1. – https://www.cnbc.com

2. – https://www.journalism.org

3. – https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk

4. – https://www.pewresearch.org

5. – https://www.technologynetworks.com

6. – https://www.cjr.org

7. – https://www.newsguardtech.com

8. – https://www.bbc.com

Inhoudsopgave