a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Dierenasiel Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een up-to-date overzicht verwachten van de meest recente statistieken en trends binnen dierenasielen, inclusief nieuwe gegevens, waarmee u inzicht krijgt in de huidige situatie van verlaten en opgevangen dieren.

  • 1. Jaarlijks worden er ongeveer 35.000 dieren binnengebracht in Nederlandse asielen,
  • 2. 54% van de dieren in asielen zijn katten en 25% zijn honden,
  • 4. Er zijn in Nederland meer dan 110 dierenasielen,
  • 6. Ongeveer 30% van de dieren in asielen zijn raskatten, de rest zijn ‘straatkatten’,
  • 7. De gemiddelde verblijfsduur van een hond in een Nederlands asiel is 67 dagen,
  • 8. De gemiddelde verblijfsduur van een kat in een Nederlands asiel is 41 dagen,
  • 10. De dierenasielen in Nederland ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage van ongeveer 13,5 miljoen euro van de Dierenbescherming,

Actuele Dierenasiel Statistieken

1. Jaarlijks worden er ongeveer 35.000 dieren binnengebracht in Nederlandse asielen,

De statistiek van 35.000 dieren die jaarlijks in Nederlandse asielen worden binnengebracht, slaat op het totaal aantal dieren dat binnen een kalenderjaar in opvangcentra belandt. Dit kunnen dieren zijn die zijn verlaten, verloren of waarvan de eigenaars niet langer in staat zijn om voor te zorgen. Dit aantal omvat zowel honden als katten, maar ook vogels, knaagdieren, en soms zelfs grotere dieren zoals paarden. U kunt zich voorstellen dat dit een enorme belasting is voor de asielcentra, zowel op het gebied van middelen als mankracht. Bovendien doet dit aantal ons stilstaan bij het dierenwelzijn in onze samenleving en de verantwoordelijkheid die we als individuen en gemeenschap hebben voor onze dierlijke metgezellen.

2. 54% van de dieren in asielen zijn katten en 25% zijn honden,

Uit de opgegeven statistiek blijkt dat meer dan de helft (54%) van de dieren in asielen uit katten bestaat. Dit betekent dat in elk asiel, van elke 100 dieren, 54 katten zijn. De tweede meest voorkomende soort in deze opvangcentra zijn honden, die 25% van de dierenpopulatie vormen. Dus, op elke 100 dieren in asielen zijn er 25 honden. Dit toont aan dat katten en honden de grootste groepen dieren vormen die in asielen wonen.

4. Er zijn in Nederland meer dan 110 dierenasielen,

Deze statistiek geeft aan dat er in Nederland meer dan 110 dierenasielen zijn. Dit betekent dat er meer dan 110 faciliteiten of organisaties zijn die zich inzetten voor de verzorging en bescherming van verwaarloosde, mishandelde of verlaten huisdieren. In deze asielen worden dieren opgevangen, verzorgd en, indien mogelijk, herplaatst. Het doel van deze asielen is om een tijdelijke, maar veilige haven te bieden aan dieren in nood. Voor u als lezer kan dit inzicht geven in de omvang van de inspanningen die in Nederland worden verricht om het welzijn van dieren te bevorderen. Het laat tevens zien dat er talrijke mogelijkheden zijn om een huisdier te adopteren, om te helpen als vrijwilliger of om dierenliefde te ondersteunen door middel van donaties.

6. Ongeveer 30% van de dieren in asielen zijn raskatten, de rest zijn ‘straatkatten’,

Uit de gegeven statistiek blijkt dat ongeveer 30% van de dieren die in asielen verblijven, raskatten zijn. Dit betekent dat ze als katten van bepaalde, erkende rassen worden beschouwd. De overige 70% wordt aangeduid als ‘straatkatten’. Deze term wordt over het algemeen gebruikt om katten te beschrijven die geen specifieke raszuiverheid hebben, vaak omdat hun afkomst onbekend is. Ze kunnen zowel voormalige huisdieren zijn die zijn verlaten of zwerfdieren die op straat het grootste deel van hun leven hebben doorgebracht. Concluderend kunnen we stellen dat het merendeel van de katten in asielen bestaat uit niet-rasspecifieke katten oftewel ‘straatkatten’.

7. De gemiddelde verblijfsduur van een hond in een Nederlands asiel is 67 dagen,

Uit de verstrekte statistiek blijkt dat de gemiddelijke periode dat een hond doorbrengt in een Nederlands asiel 67 dagen is. Dit gemiddelde is berekend door de totale verblijfsduur van alle honden in het asiel samen te nemen en vervolgens te delen door het aantal honden dat in de betreffende periode in het asiel verbleef. Het getal 67 is dus een gemiddelde en dit betekent dat sommige honden korter en andere langer in het asiel kunnen zijn. Het is belangrijk op te merken dat de verblijfsduur van een hond in een asiel kan variëren op basis van verschillende factoren, waaronder het ras van de hond, de leeftijd, de algemene gezondheid en het gedrag.

8. De gemiddelde verblijfsduur van een kat in een Nederlands asiel is 41 dagen,

De statistiek ‘8. De gemiddelde verblijfsduur van een kat in een Nederlands asiel is 41 dagen’ staat voor de gemiddelde tijd die katten in een asiel in Nederland doorbrengen voordat ze worden geadopteerd of anderszins een nieuw huis vinden. Dit betekent niet dat alle katten precies 41 dagen in het asiel doorbrengen. Sommige katten vinden misschien al na een paar dagen een nieuw huis, terwijl andere misschien langer dan 41 dagen moeten wachten op adoptie. Maar als u alle verblijfsduren van alle katten in het asiel optelt en dat aantal deelt door het totale aantal katten, komt u gemiddeld uit op 41 dagen. Het laat zien hoe lang een kat gemiddeld moet wachten in een asiel, wat nuttige informatie kan zijn voor potentiële adoptanten en het asielbeleid.

10. De dierenasielen in Nederland ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage van ongeveer 13,5 miljoen euro van de Dierenbescherming,

Uit de genoemde statistiek blijkt dat dierenasielen in Nederland jaarlijks een substantiële financiële bijdrage ontvangen van de Dierenbescherming, ongeveer 13,5 miljoen euro. De Dierenbescherming is een landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van alle dieren in Nederland, van huisdieren tot wilde dieren. De financiële bijdrage aan dierenasielen heeft als doel de werking van deze asielen te ondersteunen. De fondsen worden gebruikt voor de verzorging van de dieren, de werking van de asielen en daarnaast voor bijvoorbeeld het opvangen en herplaatsen van zwerfdieren. Het totale bedrag geeft u een idee van de omvang van de inspanningen die worden geleverd om het welzijn van dieren in Nederland te garanderen.

Referenties

0. – https://www.nrc.nl

1. – https://www.dier.nu

2. – https://www.srfa.nl

3. – https://www.dierenbescherming.nl

4. – https://www.dierenasiels.com

Originally posted 2023-11-14 12:12:31.

Inhoudsopgave