a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Digitale Transformatie Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een gedetailleerd en actueel overzicht verwachten van relevante statistieken en nieuwe gegevens over digitale transformatie, die u helpen om inzicht te krijgen in de huidige trends en ontwikkelingen op dit gebied.

 • 89% van alle bedrijven hebben een digitale eerst strategie geadopteerd of zijn van plan dit te doen.
 • 56% van de CEO’s zeiden dat digitale verbeteringen in hun bedrijf tot omzetgroei hebben geleid.
 • 70% van de bedrijven hebben een digitale transformatie strategie of werken aan een.
 • 27% van de bedrijven ziet digitale transformatie als een zaak van overleven.
 • 21% van de bedrijven denkt dat ze hun digitale transformatie voltooid hebben.
 • 49% van de bedrijven geven de voorkeur aan digitale transformatie liever dan het verbeteren van IT-voorzieningen.
 • 45% van de uitgaven voor bedrijfstechnologie gaat naar het verbeteren van digitale bedrijfsuitkomsten.
 • Meer dan 50% van de uitgaven aan software wordt besteed aan cloudgebaseerde diensten.
 • 83% van de IT-leiders zijn van mening dat de tevredenheid van werknemers wordt verhoogd door de invoering van digitale werkplektools.
 • De wereldwijde uitgaven aan digitale transformatietechnologieën en -diensten zullen in 2022 naar verwachting meer dan $2,1 biljoen bedragen.
 • 35% van de IT-budgetten wordt gebruikt voor het ondersteunen van digitale transformatie.
 • 91% van de bedrijven gelooft dat ‘data-driven’ marketing de sleutel tot succes is in het huidige hyperconcurrerende mondiale economie.
 • 46% van de productleiders gelooft dat hun bedrijf niet genoeg investeert in digitale productontwikkeling.
 • 69% van de organisaties is van mening dat ze niet in staat zullen zijn om effectief te concurreren zonder digitale transformatie.
 • Een schokkende 70% van digitale transformatie inspanningen faalt.

Actuele Digitale Transformatie Statistieken

89% van alle bedrijven hebben een digitale eerst strategie geadopteerd of zijn van plan dit te doen.

Volgens de aangegeven statistiek hebben 89% van alle bedrijven een digitale eerst strategie geadopteerd of zijn ze van plan om dit te doen. Dit betekent dat bijna negen op de tien bedrijven ervoor kiezen om hun bedrijfsmodellen en processen te digitaliseren, samen met het aanbieden van digitale producten en diensten, of plannen dit te gaan implementeren. De overschakeling op een digitale eerst strategie duidt op een proactieve aanpak van bedrijven om te innoveren en competitief te blijven in de snel veranderende digitale economie. Over het algemeen wijst deze statistiek op een sterke toewijding van bedrijven aan digitale transformatie, wat voor u als klant of stakeholder de manier kan veranderen waarop u met hen communiceert, diensten afneemt of zaken doet.

56% van de CEO’s zeiden dat digitale verbeteringen in hun bedrijf tot omzetgroei hebben geleid.

De statistiek die aangeeft dat ‘56% van de CEO’s zei dat digitale verbeteringen in hun bedrijf tot omzetgroei hebben geleid’, verwijst naar de impact van technologische vooruitgang op de bedrijfsprestaties. Dit betekent simpelweg dat iets meer dan de helft van de hoogste bedrijfsleiders, de CEO’s, aangeeft dat de implementatie van digitale technologieën heeft bijgedragen aan bedrijfsgroei in termen van omzet. Hieruit kunt u opmaken dat digitalisering, waaronder zaken als automatisering, data-analyse, en online marketing, een aanzienlijk positief effect heeft gehad op hun bedrijven. Let wel, dit is een meerderheid, maar niet een overweldigend deel, wat suggereert dat digitalisering voordelig is, maar niet bij elke onderneming dezelfde resultaten oplevert.

70% van de bedrijven hebben een digitale transformatie strategie of werken aan een.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 70% van de bedrijven een digitale transformatie strategie hebben of eraan werken. Dit betekent dat van alle bedrijven, 70 van de 100 bedrijven de kracht van technologie inzien en dit integreren in hun bedrijfsvoering. Digitale transformatie kan meerdere vormen aannemen, van het digitaliseren van papieren processen tot het implementeren van geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie. Deze bedrijven kunnen momenteel al een uitgestippelde strategie hebben die ze uitvoeren of nog in de beginfase zijn waarin ze deze plannen ontwikkelen. Dit geeft voor u als lezer een idee van hoe bedrijven zich aanpassen en evolueren in het licht van digitalisering.

27% van de bedrijven ziet digitale transformatie als een zaak van overleven.

Deze statistiek geeft aan dat 27% van de bedrijven het belang van digitale transformatie zo groot acht dat het als een kwestie van overleven wordt gezien. Dit betekent dat bijna een derde van de ondernemingen ervan overtuigd is dat ze zich actief moeten aanpassen aan nieuwe technologieën om te kunnen blijven concurreren en in sommige gevallen zelfs om hun bedrijf draaiende te houden. Ze voelen de druk om mee te gaan met de technologische vooruitgang om niet achter te blijven. Als u de leiding heeft over een bedrijf, suggesteert deze statistiek dat het van belang is om serieus na te denken over hoe uw bedrijf kan evolueren met digitale innovatie, aangezien een aanzienlijk deel van uw collega’s dit al als noodzakelijk ziet.

21% van de bedrijven denkt dat ze hun digitale transformatie voltooid hebben.

Uit de opgegeven statistiek blijkt dat slechts 21% van de bedrijven van mening is dat ze volledig gedigitaliseerd zijn. Dit betekent dat ze geloven dat ze de overgang naar digitale processen, hulpmiddelen en technologieën volledig hebben geïmplementeerd binnen hun operaties. Houd er echter rekening mee dat, hoewel deze bedrijven denken dat ze hun digitale transformatie hebben voltooid, er altijd ruimte is voor verbetering en innovatie, met name omdat technologie zich voortdurend ontwikkelt. Bovendien betekent dit dat bijna 80% van de bedrijven zich nog in verschillende stadia van digitaal transformatieproces bevinden, wat kan variëren van net beginnen met het proces tot bijna voltooid.

49% van de bedrijven geven de voorkeur aan digitale transformatie liever dan het verbeteren van IT-voorzieningen.

Uit de statistiek blijkt dat bijna de helft (49%) van de bedrijven de voorkeur geeft aan digitale transformatie boven het verbeteren van hun IT-voorzieningen. Dit betekent dat deze bedrijven liever investeren in het vernieuwen en digitaliseren van hun bedrijfsprocessen en -modellen, in plaats van enkel de verbetering van hun huidige IT-infrastructuren en -systemen. Dit kan mogelijk te maken hebben met een streven naar betere efficiëntie, concurrentievoordeel en omzetgroei, die vaak gepaard gaan met succesvolle digitale transformaties. Toch blijft een aanzienlijke 51% van de bedrijven investeren in de verbetering van hun IT-voorzieningen, wat suggereert dat veel bedrijven nog steeds de waarde inzien van een krachtige IT-infrastructuur als basis voor succesvolle bedrijfsoperaties.

45% van de uitgaven voor bedrijfstechnologie gaat naar het verbeteren van digitale bedrijfsuitkomsten.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 45% van de bedrijfsuitgaven aan technologie wordt besteed aan het verbeteren van digitale bedrijfsuitkomsten. Wat betekent dit precies? Als een bedrijf investeert in technologie, gebruikt het bijna de helft van dat geld om aspecten van de onderneming die digitaal zijn, zoals online diensten of digitale processen, te verbeteren. Dit kan diverse vormen aannemen, zoals het investeren in nieuwe software om de efficiëntie van werknemers te verhogen, het uitgeven aan digitale marketing om meer klanten aan te trekken, of misschien het verbeteren van de website of app van het bedrijf voor een betere gebruikerservaring. U kunt uit deze statistiek opmaken dat de digitale strategie een belangrijk onderdeel is voor de meeste bedrijven heden ten dagen.

Meer dan 50% van de uitgaven aan software wordt besteed aan cloudgebaseerde diensten.

Uit de statistiek blijkt dat meer dan de helft van het geld dat aan software wordt uitgegeven, gaat naar cloudgebaseerde diensten. Dit betekent dat bedrijven en particulieren tegenwoordig meer neigen naar cloudgebaseerde softwareoplossingen dan traditionele op-locatie software. Dit kan variëren van software voor gegevensopslag en -beheer tot applicaties voor projectbeheer en klantrelatiebeheer. Redenen voor deze verschuiving kunnen de grotere flexibiliteit en schaalbaarheid zijn die cloudgebaseerde diensten bieden ten opzichte van traditionele software. Bovendien is het met cloudgebaseerde software mogelijk om op afstand te werken, wat vooral in het huidige digitale tijdperk steeds belangrijker wordt. Als u deel uitmaakt van een organisatie die software aanschaft, dan maakt u zeer waarschijnlijk deel uit van deze meerderheid die ervoor kiest om te investeren in cloudgebaseerde oplossingen.

83% van de IT-leiders zijn van mening dat de tevredenheid van werknemers wordt verhoogd door de invoering van digitale werkplektools.

Uit recent onderzoek blijkt dat 83% van de IT-leiders gelooft dat de implementatie van digitale werkplektools de tevredenheid van werknemers verhoogt. In eenvoudige bewoordingen betekent dit dat de overgrote meerderheid van de IT-managers ervan overtuigd is dat het gebruik van digitale tools op de werkplek een positief effect heeft op hoe tevreden werknemers zijn. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren, zoals de verbetering van de efficiëntie, de mogelijkheid om op afstand te werken of zelfs de verbetering van de samenwerking tussen teams. Als u een IT-leider bent, kan dit ook voor u een belangrijke overweging zijn bij het nemen van beslissingen over technologische investeringen in uw organisatie.

De wereldwijde uitgaven aan digitale transformatietechnologieën en -diensten zullen in 2022 naar verwachting meer dan $2,1 biljoen bedragen.

De statistiek geeft aan dat de verwachte wereldwijde uitgaven aan digitale transformatietechnologieën en -diensten in 2022 meer dan $2,1 biljoen zullen bedragen. Wat betekent dit voor u? Simpel gezegd, het betekent dat bedrijven over de hele wereld gestaag hun investeringen in digitale technologieën en diensten blijven verhogen. Deze stijgende trend is een indicatie van hoe belangrijk en noodzakelijk digitale transformatie is geworden in de moderne zakenwereld. Bedrijven zetten digitale technologieën in om hun bedrijfsprocessen te verbeteren, de klantenservice te verbeteren, innovatie te stimuleren en hun concurrentiepositie te versterken. Het hoge verwachte uitgavenbedrag onderstreept hoe essentieel deze digitale transformatie-initiatieven zijn geworden voor bedrijven in alle sectoren. Met andere woorden, digitale transformatie is geen luxe meer, maar een noodzaak om te overleven en te gedijen in het huidige zakelijke landschap.

35% van de IT-budgetten wordt gebruikt voor het ondersteunen van digitale transformatie.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 35% van de IT-budgetten wordt besteed aan het ondersteunen van digitale transformatie. Dat betekent dat als u kijkt naar het totale bedrag dat binnen een organisatie wordt uitgegeven aan IT, een beetje meer dan een derde specifiek wordt gebruikt voor het bevorderen van de overgang naar meer digitale processen en systemen. Dit kan onder meer de investeringen omvatten in nieuwe technologieën, de bijscholing van medewerkers, en de implementatie van digitale strategiëen. Het is een aanzienlijk aandeel en onderstreept het belang dat organisaties hechten aan digitalisering in de hedendaagse bedrijfswereld.

91% van de bedrijven gelooft dat ‘data-driven’ marketing de sleutel tot succes is in het huidige hyperconcurrerende mondiale economie.

Dit statistiek stelt dat negen op de tien bedrijven (of preciezer, 91%) ervan overtuigd zijn dat marketingstrategieën die sterk leunen op data-analyse de weg naar succes vormen in de huidige uiterst competitieve wereldwijde economie. Deze bedrijven erkennen dat het verzamelen, analyseren en toepassen van gegevens hen in staat stelt om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en zo hun marktpositie te versterken. U, als beslissingsmaker in een bedrijf, zou dus kunnen overwegen om een meer datagedreven aanpak in uw marketingstrategie te integreren. Door de inzichten die u uit de data haalt, kunt u uw bedrijfsstrategieën aanpassen en verbeteren, om zo een concurrentievoordeel te behalen in deze hyperconcurrerende economie.

46% van de productleiders gelooft dat hun bedrijf niet genoeg investeert in digitale productontwikkeling.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat bijna de helft (46%) van de productleiders van mening is dat hun bedrijf onvoldoende investeert in digitale productontwikkeling. Dit suggereert dat zij geloven dat er meer middelen en aandacht besteed zouden moeten worden aan de ontwikkeling van digitale producten binnen hun bedrijven. Ze geloven mogelijk dat dit investeringsdeficit de concurrentiepositie, innovatie, of efficiëntie van het bedrijf kan beïnvloeden. Als u bij dit aantal hoort, is het dus duidelijk dat u niet alleen staat in uw zorgen. Deze statistiek duidt op een algemeen gevoelde nood binnen de industrie om de digitaliseringsinspanningen te verbeteren en te intensiveren.

69% van de organisaties is van mening dat ze niet in staat zullen zijn om effectief te concurreren zonder digitale transformatie.

Deze statistiek duidt op het toenemende belang van digitale transformatie in de huidige bedrijfswereld. Het suggereert dat 69% van de organisaties denkt dat ze niet effectief kunnen concurreren zonder digitaal te transformeren. Dit kan bestaan uit het implementeren van nieuwe technologieën, het updaten van bestaande systemen en processen, of het aanpassen aan nieuwe digitale trends. Dit toont aan dat bedrijven het cruciaal vinden om actueel en relevant te blijven in het snel evoluerende digitale landschap. In de praktijk betekent dit dat ze geloven dat zonder deze transformaties, ze mogelijk niet kunnen bijblijven met de concurrentie, wat hun bedrijfssucces zou kunnen ondermijnen. U, als lezer, kunt dit inzicht gebruiken om het belang van digitale transformatie voor uw eigen organisatie of branche te evalueren.

Een schokkende 70% van digitale transformatie inspanningen faalt.

De statistiek ‘Een schokkende 70% van digitale transformatie inspanningen faalt’ laat duidelijk zien hoe complex en uitdagend digitale transformatie kan zijn. Wanneer we praten over digitale transformatie, hebben we het over het integreren van digitale technologie in alle aspecten van een bedrijf. Dit betekent veel veranderingen, niet alleen in technologie, maar ook in hoe het bedrijf werkt en levert aan klanten. Hierbij komt een veelvoud aan uitdagingen en risico’s kijken. Uit het gegeven cijfer blijkt dat maar liefst 70% van deze inspanningen mislukt. Dit kan komen door een reeks aan factoren, variërend van gebrek aan duidelijk leiderschap, weerstand tegen verandering, ontoereikende capaciteiten of zelfs verkeerd begrip van klantbehoeften en markttrends. Het illustreert voor u hoe essentieel het is om een goed doordachte strategie te hebben voor het doorvoeren van zulke ingrijpende veranderingen.

Referenties

0. – https://www.delltechnologies.com

1. – https://www.forbes.com

2. – https://www.idc.com

3. – https://hbr.org

4. – https://www.webfx.com

5. – https://www.gemini.com

6. – https://www.gartner.com

7. – https://www.smartinsights.com

8. – https://www.zdnet.com

9. – https://www.flexera.com

10. – https://amplitude.com

11. – https://www.idg.com

Originally posted 2023-11-14 12:12:31.

Inhoudsopgave