a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Diversiteit En Inclusie Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel overzicht verwachten van de meest recente diversiteit en inclusie statistieken, inclusief nieuwe gegevens, om u een helder beeld te geven van de huidige stand van zaken op dit belangrijke terrein.

  • Volgens een studie van McKinsey hebben bedrijven in het hoogste kwartiel voor genderdiversiteit 21% meer kans om bovengemiddelde winstgevendheid te hebben.
  • Een onderzoek van de Harvard Business Review ontdekte dat bedrijven met meer diversiteitsbeleid gemiddeld creatiever en innovatiever waren.
  • Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft ongeveer 13% van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond.
  • Volgens Eurostat ligt het percentage vrouwen dat in leidinggevende functies werkt in de EU rond 33%.
  • Volgens Forbes Insights zijn bij het merendeel van de bedrijven (53%) het opnemen van diversiteit en inclusiviteit in bedrijfsstrategieën in opkomst.
  • Uit een rapport van BCG blijkt dat bedrijven met diversere managementteams 19% meer omzet genereren door innovatie.
  • Volgens PwC gelooft 87% van de wereldwijde bedrijven dat diversiteit en inclusiviteit belangrijk is voor hun organisaties.
  • Volgens het CBS was in 2019 37% van de werkzame beroepsbevolking vrouw en 63% man.
  • Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is het aantal buitenlandse studenten in Nederland tussen 2007 en 2017 verdubbeld tot ongeveer 122.000.

Actuele Diversiteit En Inclusie Statistieken

Volgens een studie van McKinsey hebben bedrijven in het hoogste kwartiel voor genderdiversiteit 21% meer kans om bovengemiddelde winstgevendheid te hebben.

De statistiek die u aanhaalt, gepubliceerd door de gerenommeerde managementconsulting firma, McKinsey, stelt dat bedrijven die zich in het bovenste kwartiel bevinden qua genderdiversiteit, 21% meer kans hebben op bovengemiddelde winstgevendheid. Dit betekent concreet dat bedrijven waarin een evenwichtige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers wordt nagestreefd, een aanzienlijker kans hebben om een hoger dan gemiddeld winstniveau te bereiken. De studie suggereert dus dat genderdiversiteit een positieve impact kan hebben op de winstgevendheid en financiële prestaties van een onderneming. Daarom is het belangrijk dat u als bedrijf investeert in gelijkheid en diversiteit, omdat dit niet alleen ethisch juist is, maar ook uw bottom line ten goede kan komen.

Een onderzoek van de Harvard Business Review ontdekte dat bedrijven met meer diversiteitsbeleid gemiddeld creatiever en innovatiever waren.

Het onderzoek dat u aanhaalt van de Harvard Business Review onthult een interessant aspect van bedrijfsbeleid en bedrijfsprestaties. Het geeft aan dat bedrijven met meer diversiteitsbeleid, dit wil zeggen waar er maatregelen en strategieën zijn om te zorgen voor een verscheidenheid aan medewerkers in termen van geslacht, ras, etniciteit, leeftijd, seksuele geaardheid, religie, enzovoort, gemiddeld creatiever en innovatiever bleken te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat deze bedrijven, vergeleken met bedrijven met minder diversiteitsbeleid, meer nieuwe ideeën en oplossingen genereren en uitvoeren. Dit kan het gevolg zijn van de verschillende perspectieven en ervaringen die diverse medewerkers inbrengen, wat resulteert in een breder scala aan gedachten en ideeën, wat vervolgens de creativiteit en innovatie stimuleert.

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft ongeveer 13% van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond.

Uit de statistieken van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat ongeveer 13% van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond heeft. Dit betekent dat zij zelf, of ten minste één van hun ouders, geboren is in een ander land. Het is essentieel om te begrijpen dat deze groep mensen een diverse culturele achtergrond kan hebben, aangezien migratieachtergrond refereert aan alle landen buiten Nederland. De statistieken van het SCP geven een duidelijk beeld van de diversiteit van de Nederlandse bevolking, met 13% die een andere culturele achtergrond heeft naast de Nederlandse. Dit kan belangrijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor beleidsbeslissingen, omdat deze groep wellicht verschillende behoeften of uitdagingen kan hebben vergeleken met de rest van de bevolking.

Volgens Eurostat ligt het percentage vrouwen dat in leidinggevende functies werkt in de EU rond 33%.

Uit de gegevens van Eurostat blijkt dat ongeveer 33% van de leidinggevende functies binnen de Europese Unie (EU) wordt bekleed door vrouwen. Dit betekent dat in een doorsnee selectie van drie leidinggevenden in de EU, er waarschijnlijk één vrouw is. Dit cijfer wijst op de voortdurende genderkloof in leidinggevende posities binnen organisaties, aangezien mannen nog steeds tweederde van deze rollen bekleden. Houd er echter rekening mee dat dit een gemiddeld percentage is; in sommige landen of sectoren kan het percentage vrouwen in leidinggevende posities hoger of lager zijn dan dit EU-gemiddelde. De statistiek onderstreept de noodzaak van voortdurende inspanningen om gendergelijkheid in het topmanagement te bevorderen.

Volgens Forbes Insights zijn bij het merendeel van de bedrijven (53%) het opnemen van diversiteit en inclusiviteit in bedrijfsstrategieën in opkomst.

Uit de gegevens van Forbes Insights blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven (53%) steeds meer belang hecht aan diversiteit en inclusiviteit in hun bedrijfsstrategieën. Dit betekent dat deze bedrijven actief stappen ondernemen om een gevarieerde en inclusieve werkomgeving te creëren. Of anders gezegd, het houdt in dat ze rekening houden met unieke ervaringen, achtergronden en perspectieven van hun werknemers en proberen om ervoor te zorgen dat iedereen zich op zijn gemak en gewaardeerd voelt. Het feit dat meer dan de helft van de bedrijven in het onderzoek deze trend volgt, kan aangeven dat de bedrijfswereld zich bewust wordt van het belang van diversiteit en inclusiviteit voor zakelijk succes. U kunt dit zien als een positieve ontwikkeling op weg naar een meer evenwichtige en rechtvaardige bedrijfswereld.

Uit een rapport van BCG blijkt dat bedrijven met diversere managementteams 19% meer omzet genereren door innovatie.

Uit het rapport dat is gepubliceerd door de Boston Consulting Group (BCG) blijkt dat bedrijven met algemeen diversere managementteams succesvoller zijn in termen van financiële opbrengsten. Specifiek genereert deze groep bedrijven 19% meer omzet door innovatie. Dit wijst erop dat diversiteit binnen managementteams een positieve invloed heeft op de mogelijkheid om vernieuwingen door te voeren. De verscheidenheid aan perspectieven, ervaringen en ideeën die voortvloeien uit een divers team kan helpen om meer innovatieve oplossingen en strategieën te creëren. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere omzet voor het bedrijf. Het is dus niet enkel een kwestie van sociale rechtvaardigheid of gelijkheid, maar diversiteit in leidinggevende posities kan ook bijdragen aan de economische groei en prestaties van uw bedrijf.

Volgens PwC gelooft 87% van de wereldwijde bedrijven dat diversiteit en inclusiviteit belangrijk is voor hun organisaties.

Volgens een onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC), geeft een overweldigende meerderheid van bedrijven wereldwijd – 87% om precies te zijn – aan dat zij geloven dat diversiteit en inclusiviteit belangrijk zijn voor hun organisatie. Dit betekent dat zij herkennen dat een mix van verschillende achtergronden, etniciteiten, genders, leeftijden, oriëntaties, ervaringen en vaardigheden in hun personeelsbestand bijdraagt aan de creativiteit, innovatie en probleemoplossing binnen hun bedrijf. Inclusiviteit verwijst naar een cultuur waarin deze diverse groep mensen zich gewaardeerd, gerespecteerd en ondersteund voelt. U kunt hieruit opmaken dat de overgrote meerderheid van de bedrijven de waarde ziet van een divers en inclusief werkklimaat en ernaar streeft dit in hun eigen organisatie te implementeren.

Volgens het CBS was in 2019 37% van de werkzame beroepsbevolking vrouw en 63% man.

Het CBS, ofwel het Centraal Bureau voor de Statistiek, verzamelt en analyseert gegevens over de Nederlandse samenleving. Uit hun onderzoek is gebleken dat in 2019, 37% van de werkende beroepsbevolking in Nederland vrouw was. Dit betekent dat over bijna vier op de tien werkende individuen vrouw waren. De resterende 63% van de werkzame beroepsbevolking bestond uit mannen. Dit komt neer op een meerderheid: van elke tien personen op de arbeidsmarkt waren er omtrent zes man. Uit deze cijfers kunt u dus zien dat er een aanzienlijke ongelijkheid was in de verdeling van werkende mannen en vrouwen in Nederland in het genoemde jaar.

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is het aantal buitenlandse studenten in Nederland tussen 2007 en 2017 verdubbeld tot ongeveer 122.000.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft aangegeven dat het aantal buitenlandse studenten in Nederland sterk is toegenomen in de afgelopen jaren. Specifieker, tussen 2007 en 2017, is het aantal verdubbeld tot ongeveer 122.000. Dit betekent dat er in 2007 ongeveer 61.000 buitenlandse studenten in Nederland waren. Deze stijging geeft aan dat Nederland meer wordt gezien als een aantrekkelijke studiebestemming door internationale studenten. Met het stijgende aantal buitenlandse studenten kan ook de culturele diversiteit op universiteiten en hogescholen groeien, wat kan bijdragen aan een meer internationaal perspectief en begrip bij Nederlandse studenten. U kunt daarom concluderen dat Nederland in deze tien jaar aanzienlijk populairder is geworden als studiebestemming.

Referenties

0. – https://www.mckinsey.com

1. – https://www.pwc.com

2. – https://ec.europa.eu

3. – https://www.bcg.com

4. – https://www.cbs.nl

5. – https://www.scp.nl

6. – https://hbr.org

7. – https://www.forbes.com

Originally posted 2023-11-14 12:12:31.

Inhoudsopgave