a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Diversiteit Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel en grondig overzicht verwachten van diversiteit statistieken, inclusief nieuwe gegevens die licht werpen op de meest recente trends en ontwikkelingen op dit gebied.

  • Volgens de Verenigde Naties leven er momenteel ongeveer 370 miljoen inheemse mensen in meer dan 90 landen wereldwijd, wat ongeveer 5% van de wereldbevolking vertegenwoordigt.
  • Volgens de Wereldbank leven meer dan 1 miljard mensen, of ongeveer 15% van de wereldbevolking, met enige vorm van handicap.
  • Onder naar geslacht uitgesplitste economische gegevens, verdienen vrouwen wereldwijd gemiddeld slechts 77 cent voor elke dollar die mannen verdienen voor hetzelfde werk.
  • Wereldwijd zijn meisjes 1,5 keer meer kans dan jongens om gescheurd te worden van primair onderwijs, volgens UNICEF.
  • Een onderzoek door McKinsey & Company toonde aan dat bedrijven met meer genderdiversiteit op managementniveaus 21% meer kans hebben op bovengemiddelde winstgevendheid.
  • Volgens een rapport van het Pew Research Center is bijna de helft (48%) van de volwassenen in de VS van mening dat genderdiversiteit op de werkplek ten goede komt aan bedrijven.
  • De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat wereldwijd ongeveer 1 op de 3 vrouwen (30%) in hun leven fysiek en/of seksueel geweld door een partner heeft ervaren.
  • In 2021 waren in Nederland 736 duizend mensen met een migratieachtergrond werkloos, dat is 9,3% van de totale Nederlandse bevolking volgens CBS.
  • Volgens de Gegevensverstrekkingsdienst (GVD) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft ongeveer 13% van de studenten in het hoger onderwijs een niet-westerse achtergrond.

Actuele Diversiteit Statistieken

Volgens de Verenigde Naties leven er momenteel ongeveer 370 miljoen inheemse mensen in meer dan 90 landen wereldwijd, wat ongeveer 5% van de wereldbevolking vertegenwoordigt.

De verstrekte statistiek stelt u op de hoogte van het aantal inheemse mensen, zoals gedefinieerd en gemeld door de Verenigde Naties. Er leven momenteel ongeveer 370 miljoen inheemse mensen, verdeeld over meer dan 90 landen over de hele wereld. Om te visualiseren hoe groot dit aantal is, kunnen we de totale wereldbevolking als referentiepunt nemen. Deze statistiek suggereert dat ongeveer 5% van de gehele wereldbevolking bestaat uit inheemse mensen. Dit getal helpt ons niet alleen begrijpen hoeveel inheemse mensen er wereldwijd zijn, maar benadrukt ook de diversiteit en verspreiding van deze populaties over verschillende geografische locaties.

Volgens de Wereldbank leven meer dan 1 miljard mensen, of ongeveer 15% van de wereldbevolking, met enige vorm van handicap.

De statistiek van de Wereldbank toont aan dat meer dan een miljard mensen wereldwijd, wat neerkomt op ongeveer 15% van de totale wereldbevolking, leeft met een of andere vorm van handicap. Dit omvat een breed spectrum van fysieke, zintuiglijke, intellectuele en psychologische belemmeringen. Het is belangrijk te begrijpen dat ‘handicap’ een parapluterm is die veel verschillende ervaringen en situaties omvat – sommige mensen kunnen bijvoorbeeld geboren zijn met een handicap, terwijl anderen deze in de loop van hun leven kunnen hebben gekregen door een ongeval of ziekte. Deze statistiek onderstreept de relevantie en noodzaak van inclusie en toegankelijkheidsmaatregelen in alle aspecten van de samenleving, aangezien dit een aanzienlijk deel van de wereldbevolking betreft. U, als lezer, kan deze informatie gebruiken om meer bewustzijn te creëren en bij te dragen aan een meer inclusieve samenleving.

Onder naar geslacht uitgesplitste economische gegevens, verdienen vrouwen wereldwijd gemiddeld slechts 77 cent voor elke dollar die mannen verdienen voor hetzelfde werk.

Deze statistiek verwijst naar een alomtegenwoordig issue genaamd de gender loonkloof. Wat het wil zeggen is dat als u een willekeurige vrouw en een man uitkiest die precies hetzelfde werk verrichten, de vrouw gemiddeld slechts 77 cent zou verdienen voor elke dollar die de man verdient. Dit is een wereldwijd gemiddelde en de daadwerkelijke ratio kan variëren tussen verschillende landen en regio’s. De implicatie hiervan is dat vrouwen voor dezelfde hoeveelheid en kwaliteit van werk, aanzienlijk minder betaald krijgen dan mannen. Dit heeft bredere gevolgen voor de economische rechtvaardigheid en gendergelijkheid in de wereld. Deze economische gegevens roepen op tot wijzigingen in beleid en werkwijzen om de loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers te elimineren.

Wereldwijd zijn meisjes 1,5 keer meer kans dan jongens om gescheurd te worden van primair onderwijs, volgens UNICEF.

Dit betekent dat meisjes wereldwijd 1,5 keer zo vaak dan jongens geen toegang hebben tot basisonderwijs. Deze statistiek is vastgesteld door UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Onderwijskansen variëren sterk en dit wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals geslacht, sociaaleconomische status en locatie. De statistiek die UNICEF naar voren heeft gebracht, benadrukt de ongelijkheid in onderwijskansen, waarbij meisjes disproportioneel vaker getroffen worden dan jongens. U moet zich bewust zijn dat dit niet alleen een onderwijskwestie is, maar ook een mensenrechtenkwestie. Het benadrukt de noodzaak om te streven naar gendergelijkheid in onderwijs en voegt urgentie toe aan de noodzaak van inspanningen op internationaal, nationaal en lokaal niveau om ervoor te zorgen dat elk kind, ongeacht zijn of haar geslacht, toegang heeft tot kwalitatief goed onderwijs.

Een onderzoek door McKinsey & Company toonde aan dat bedrijven met meer genderdiversiteit op managementniveaus 21% meer kans hebben op bovengemiddelde winstgevendheid.

Uit een onderzoek uitgevoerd door McKinsey & Company blijkt dat bedrijven met een grotere genderdiversiteit op managementniveaus 21% meer kans hebben om een bovengemiddelde winstgevendheid te realiseren. Dit betekent dat bedrijven die zowel mannen als vrouwen op leidinggevende posities in hun organisatie hebben, een grotere kans hebben om succesvol te zijn in economisch opzicht. De genderdiversiteit kan een bron van verschillende perspectieven, ervaringen en vaardigheden zijn, wat kan bijdragen aan meer innovatie en betere besluitvorming binnen het bedrijf. Hierdoor kunnen deze bedrijven een concurrentievoordeel behalen, wat tot uiting komt in de bovengemiddelde winstgevendheid.

Volgens een rapport van het Pew Research Center is bijna de helft (48%) van de volwassenen in de VS van mening dat genderdiversiteit op de werkplek ten goede komt aan bedrijven.

Uit recent onderzoek van het Pew Research Center blijkt dat bijna de helft (48%) van de volwassenen in de Verenigde Staten van mening is dat genderdiversiteit op de werkplek een positieve invloed heeft op bedrijven. Dit betekent dat zij geloven dat het hebben van verschillende genders binnen een bedrijf ten goede komt aan bijvoorbeeld het innovatievermogen, de bedrijfscultuur en het imago van het bedrijf. Hieruit kunt u afleiden dat genderdiversiteit in de ogen van een substantieel deel van de volwassen bevolking in de VS een belangrijke factor is voor het succes en welbevinden van een bedrijf.

De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat wereldwijd ongeveer 1 op de 3 vrouwen (30%) in hun leven fysiek en/of seksueel geweld door een partner heeft ervaren.

De statistiek die u hier leest is afkomstig van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze organisatie heeft gegevens verzameld om te concluderen dat ongeveer 1 op de 3 vrouwen, ofwel 30%, wereldwijd in hun leven te maken heeft gehad met fysiek en/of seksueel geweld van een partner. Dit is een wereldwijd gemiddelde, wat betekent dat het variëren kan van land tot land, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder cultuur en wetgeving. Deze statistiek is belangrijk omdat het een ​​wereldwijd probleem benadrukt dat aandacht en actie vereist. Het is geen eenvoudige maatstaf, maar eerder een indicatie van de prevalentie van geweld tegen vrouwen op globaal niveau. Deze gegevens benadrukken de omvang van het probleem en vormen de basis voor het vinden van oplossingen om dit wereldwijde probleem te bestrijden.

In 2021 waren in Nederland 736 duizend mensen met een migratieachtergrond werkloos, dat is 9,3% van de totale Nederlandse bevolking volgens CBS.

U moet weten dat dit statistiek een reflectie is van de werkloze bevolking van Nederland in het jaar 2021. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berichtte dat er 736 duizend mensen met een migratieachtergrond werkloos waren. Dit getal omvat niet alleen de mensen die actief op zoek zijn naar werk, maar ook diegenen die tijdelijk geen werk hebben. Dit cijfer vertegenwoordigt 9,3% van de totale Nederlandse bevolking. Dit betekent dus dat bijna een tiende van de bevolking in Nederland in 2021 bestond uit werklozen met een migratieachtergrond. Het is belangrijk om na te denken over deze statistiek, omdat het bepaalde sociale, economische en politieke trends en uitdagingen kan aangeven waarmee Nederland te maken heeft.

Volgens de Gegevensverstrekkingsdienst (GVD) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft ongeveer 13% van de studenten in het hoger onderwijs een niet-westerse achtergrond.

De statistiek die door de Gegevensverstrekkingsdienst (GVD) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt gegeven, geeft aan dat ongeveer 13% van de studenten in het hoger onderwijs een niet-westerse achtergrond heeft. Dit betekent dat van elke 100 studenten in het hoger onderwijs, er 13 zijn die hun wortels in niet-westerse landen hebben. De term ‘niet-westers’ verwijst hier naar landen buiten Europa, Noord-Amerika, Oceanië en Japan, oftewel, landen die traditioneel als westers worden beschouwd. Dit kan studenten omvatten afkomstig uit Afrika, Azië (m.u.v. Japan), Latijns-Amerika en andere regio’s. Deze statistiek helpt ons om de diversiteit en vertegenwoordiging van verschillende culturele achtergronden in het hoger onderwijs te begrijpen. Dus u als lezer, kunt hieruit opmaken dat in het hoger onderwijs in Nederland een aanzienlijk percentage studenten studeert met een niet westerse achtergrond.

Referenties

0. – https://www.ilo.org

1. – https://www.mckinsey.com

2. – https://www.unicef.org

3. – https://www.worldbank.org

4. – https://duo.nl

5. – https://www.who.int

6. – https://www.pewresearch.org

7. – https://www.un.org

8. – https://www.cbs.nl

Originally posted 2023-11-14 12:12:31.

Inhoudsopgave