a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Doodstraf Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u de meest recente en veelzeggende statistieken over de doodstraf wereldwijd verwachten, met inbegrip van nieuwe gegevens die u een duidelijk inzicht geven in de huidige trends en patronen rondom deze diepgaande kwestie.

  • In de ogen van 60% van de wereldbevolking is de doodstraf nog steeds van toepassing.
  • In 2020 werden er in de wereld 483 executies uitgevoerd in 18 landen.
  • China is het land dat de meeste executies uitvoert, de exacte statistieken zijn helaas onbekend omdat deze in het geheim plaatsvinden.
  • In 2020 werden in Iran 246 mensen ter dood veroordeeld.
  • Meer dan 70% van de wereld’s landen hebben de doodstraf afgeschaft in de wet of praktijk.
  • Aan het eind van 2020 stonden in Iran 267 mensen op ‘death row’ voor misdaden die ze begaan hadden als minderjarigen.
  • 78% van de executies wereldwijd in 2020 vonden plaats in slechts vier landen: Iran, Egypte, Irak, en Saudi-Arabië.
  • In 2019 waren er 53 landen die de doodstraf handhaafden.
  • In theorie kan de doodstraf in 106 landen worden opgelegd, maar in de praktijk wordt deze in de meesten niet meer uitgevoerd.

Actuele Doodstraf Statistieken

In de ogen van 60% van de wereldbevolking is de doodstraf nog steeds van toepassing.

Deze statistiek geeft aan dat volgens 60% van de wereldbevolking de doodstraf nog steeds van toepassing is. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat 60% van de mensen de doodstraf ondersteunt, maar eerder dat zij geloven dat het nog steeds wordt toegepast in bepaalde landen of rechtsgebieden. Dit kan ook variëren afhankelijk van de perceptie en kennis van het individu over het rechtssysteem van hun eigen land of andere landen. Het is belangrijk om te begrijpen dat statistieken zoals deze niet altijd een voorkeur of goedkeuring aangeven, maar eerder een perceptie of begrip. Dus als u naar deze statistiek kijkt, begrijp dan dat het een weerspiegeling is van de meningen van mensen over de aanwezigheid van de doodstraf in de wereld, en niet noodzakelijkerwijs hun goedkeuring van de praktijk.

In 2020 werden er in de wereld 483 executies uitgevoerd in 18 landen.

In 2020 werden er volgens de statistieken wereldwijd 483 executies uitgevoerd, verspreid over 18 verschillende landen. Dit betekent dat er in dat jaar in 18 landen officiële, juridisch goedgekeurde gevallen van de doodstraf werden uitgevoerd. Het is belangrijk op te merken dat dit aantal alleen de officieel gerapporteerde gevallen vertegenwoordigt en dat het daadwerkelijke aantal executies mogelijk hoger is in landen waar informatie over de doodstraf niet openbaar wordt gemaakt of wordt onderdrukt. Het exacte aantal is dus niet met absolute zekerheid vast te stellen, maar dit cijfer geeft ons toch een indicatie van het gebruik van de doodstraf op wereldschaal. Als u deze informatie in gedachten houdt, kan deze statistiek ons helpen om bewust te zijn van mensenrechtenkwesties in verschillende delen van de wereld.

China is het land dat de meeste executies uitvoert, de exacte statistieken zijn helaas onbekend omdat deze in het geheim plaatsvinden.

U zou geïnteresseerd kunnen zijn in het volgende statistische gegeven: China is het land dat het meest aantal executies uitvoert ter wereld. Wat dit statistisch gegeven echter complex maakt, is dat het exacte aantal uitgevoerde executies in China helaas niet bekend is. De reden hiervoor is dat deze executies over het algemeen in het geheim plaatsvinden, waardoor we geen precieze gegevens hebben over het exacte aantal. Dit impliceert dat, hoewel we weten dat China de leider is in het aantal uitgevoerde executies, we niet in staat zijn om een nauwkeurig cijfer te geven dat dit aantal vertegenwoordigt. Dit is een belangrijk aspect om in gedachten te houden bij het interpreteren van deze statistiek.

In 2020 werden in Iran 246 mensen ter dood veroordeeld.

In 2020 heeft Iran een alarmerend aantal van 246 mensen ter dood veroordeeld. Deze statistiek geeft aan dat er in deze specifieke periode een aanzienlijk aantal strafzaken resulteerde in de meest extreme vorm van straf: de doodstraf. Het is van belang op te merken dat deze cijfers onderhevig zijn aan de wetgevende en juridische processen van Iran, en is ook een weerspiegeling van zijn sociaal-politieke klimaat in dat jaar. In dit geval fungeert de statistiek echter niet alleen als een getal. Het vraagt ook om uw aandacht voor de kritieke kwestie van het recht op leven en de doodstraf, vooral in de context van Iran en in het algemeen.

Meer dan 70% van de wereld’s landen hebben de doodstraf afgeschaft in de wet of praktijk.

Deze statistiek geeft aan dat meer dan 70% van alle landen wereldwijd de doodstraf officieel hebben afgeschaft, of er in de praktijk al niet meer gebruik van maken. Dit houdt in dat de meerderheid van deze landen ervoor heeft gekozen om deze straf, die vroeger veelvuldig werd toegepast, niet langer als een juridische mogelijkheid te beschouwen. Het kan ook zijn dat deze landen de doodstraf nog steeds in hun strafwet hebben staan, maar deze niet meer actief uitvoeren. U als lezer kunt concluderen dat er wereldwijd een trend gaande is richting het stopzetten van de doodstraf, zowel in de wetgeving als in de uitvoering daarvan.

Aan het eind van 2020 stonden in Iran 267 mensen op ‘death row’ voor misdaden die ze begaan hadden als minderjarigen.

De genoemde statistiek verwijst naar de ernstige situatie van jeugdrecht in Iran. Aan het einde van 2020 zaten er in Iran 267 mensen in de dodencel – oftewel ‘death row’ – voor misdaden die ze als minderjarigen hebben gepleegd. Dit betekent dat deze personen, ten tijde van hun vermeende misdrijven, nog geen 18 jaar oud waren. Het feit dat zij op de dodenlijst staan, roept ernstige vragen op over de naleving van internationaal recht door Iran, aangezien het executeren van individuen voor misdaden begaan als minderjarigen wordt beschouwd als een schending van de rechten van het kind. Voor u als lezer, benadrukt deze situatie de noodzaak van voortdurend aandacht voor mensenrechten en jeugdrecht wereldwijd.

78% van de executies wereldwijd in 2020 vonden plaats in slechts vier landen: Iran, Egypte, Irak, en Saudi-Arabië.

De genoemde statistiek doet een opmerkelijke onthulling. Het geeft aan dat in het jaar 2020, 78% van de wereldwijde executies geconcentreerd waren in slechts vier landen: Iran, Egypte, Irak, en Saudi-Arabië. Dit betekent dat deze vier landen samen bijna vier vijfde van alle executies ter wereld voor hun rekening namen. De implicatie hiervan kan uiterst ingrijpend zijn, aangezien het een indicatie kan geven van de prevalentie van de doodstraf en mogelijk zwaardere strafrechtelijke praktijken in deze regio’s. Voor u, als lezer, benadrukt deze statistiek de ongelijke verdeling van terechtstellingen wereldwijd en het potentieel ernstige mensenrechtensituaties in genoemde landen. Om een vollediger beeld te krijgen, kan verder onderzoek naar de misdaadcijfers, rechtssystemen en mensenrechtensituaties in deze landen nuttig zijn.

In 2019 waren er 53 landen die de doodstraf handhaafden.

In 2019 waren er wereldwijd 53 landen die de doodstraf nog steeds handhaafden. Dit betekent dat deze landen de zwaarste vorm van straf echter nog steeds in gebruik hebben: de doodstraf. Dit strafrechtelijk mechanisme houdt in dat een persoon, na een legaal proces en veroordeling voor bepaalde delicten, de straf van de dood krijgt opgelegd door de staat. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit cijfer alleen verwijst naar landen waar de doodstraf officieel in de wet staat en wordt uitgevoerd. Er zijn ook landen die de doodstraf weliswaar in wetboeken hebben staan, maar deze in de praktijk niet uitvoeren. U zult begrijpen dat het handhaven van de doodstraf een omstreden onderwerp is en een reflectie vormt op de mensenrechten van een land.

In theorie kan de doodstraf in 106 landen worden opgelegd, maar in de praktijk wordt deze in de meesten niet meer uitgevoerd.

Uit de statistiek blijkt dat de doodstraf formeel nog steeds een strafmaat is in 106 landen wereldwijd. Dat betekent dat in deze landen juridisch gezien de mogelijkheid bestaat om mensen ter dood te veroordelen voor bepaalde misdaden. Echter, in de praktijk wordt de doodstraf in de meeste van deze landen niet langer toegepast. Dit kan zijn omdat ze een formeel moratorium hebben op doodstraffen, omdat ze publiekelijk hebben verklaard dat ze de doodstraf niet zullen toepassen, of omdat ze in de praktijk al vele jaren geen doodstraffen meer hebben uitgevoerd, ook al is het formeel nog steeds een wettelijke optie. Dus, ondanks dat de wet het toelaat, wordt het niet uitgevoerd om verschillende redenen.

Referenties

0. – https://deathpenalty.procon.org

1. – https://www.amnestyusa.org

2. – https://www.amnesty.org

Originally posted 2023-11-14 12:12:31.

Inhoudsopgave