a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Duurzame Mode Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een uitgebreid en actueel overzicht verwachten van de meest recente statistieken en trends omtrent duurzame mode, welke nieuwe inzichten bieden in de groeiende rol van duurzaamheid in de mode-industrie.

  • Het textielproductieproces is verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot.
  • De mode-industrie is de op één na grootste vervuiler van water wereldwijd.
  • Gemiddeld koopt een consument 60% meer kleding in vergelijking met 15 jaar geleden, maar houdt deze slechts half zo lang.
  • Zo’n 95% van de kleding die als afval wordt weggegooid, zou kunnen worden gerecycled of hergebruikt.
  • Circa 20 tot 25% van de wereldwijde chemicaliën worden gebruikt in de textielindustrie.
  • Ongeveer 20% van het wereldwijde afvalwater is afkomstig van de verwerking en verven van textiel.
  • Volgens een onderzoek zou 76% van de consumenten waarschijnlijk overstappen op een merk dat duurzamer is.
  • In 2030 zal de vraag naar kleding vermoedelijk met 63% toenemen, wat evenveel is als 500 miljard extra t-shirts.

Actuele Duurzame Mode Statistieken

Het textielproductieproces is verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot.

U moet weten dat textielproductie een aanzienlijke impact heeft op het milieu. Volgens de gegevens is het textielproductieproces verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. CO2, oftewel koolstofdioxide, is een van de voornaamste broeikasgassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Dit percentage impliceert dat van elke 10 delen CO2 die wereldwijd worden uitgestoten, 1 deel afkomstig is uit de textielindustrie. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren zoals energie-intensieve productieprocessen, het gebruik van fossiele brandstoffen, en lange transportroutes. Elk van deze activiteiten produceert CO2. Deze statistiek benadrukt het belang van duurzamere praktijken in de textielsector om de mondiale CO2-uitstoot te verminderen.

De mode-industrie is de op één na grootste vervuiler van water wereldwijd.

De statistiek die u hier ziet, geeft aan dat de mode-industrie de op één na grootste vervuiler van water ter wereld is. Dit betekent dat, blijkens alle industrieën en sectoren wereldwijd, de mode-industrie de tweede grootste bron van waterverontreiniging is. Dit is te wijten aan verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan het wassen, verven en behandelen van textiel, waarbij grote hoeveelheden water worden gebruikt en vervuild – vaak met schadelijke chemicaliën. Bovendien worden veel kledingstukken na een kort gebruik weggegooid, waardoor ze op stortplaatsen terechtkomen en schadelijke stoffen in het grondwater kunnen lekken. Dit is een ernstig probleem dat de aandacht en actie van ons allemaal vereist.

Gemiddeld koopt een consument 60% meer kleding in vergelijking met 15 jaar geleden, maar houdt deze slechts half zo lang.

Deze statistiek geeft aan dat onze koopgewoonten en de waarde die we aan kleding hechten, sterk zijn veranderd in de afgelopen 15 jaar. U, als moderne consument, koopt gemiddeld 60% meer kleding dan u 15 jaar geleden deed. Dit kan mogelijk zijn vanwege een aantal factoren, waaronder toenemende beschikbaarheid, veranderende modetrends of verhoogde koopkracht. Echter, ondanks dat we meer kleding kopen, houden we elk stuk slechts half zo lang als vroeger. Dit kan betekenen dat we kledingstukken sneller verslijten, of het kan een weerspiegeling zijn van een ‘afvalcultuur’ waarin items sneller worden vervangen door nieuwere, trendier versies. Dit gedrag heeft mogelijk ook implicaties voor duurzaamheid en milieu-impact.

Zo’n 95% van de kleding die als afval wordt weggegooid, zou kunnen worden gerecycled of hergebruikt.

U moet weten dat het merendeel van de kleding die we weggooien veel potentieel heeft. Volgens de statistieken kan maar liefst 95% van de kleding die als afval wordt beschouwd, worden gerecycled of hergebruikt. Dit betekent dat er een enorm potentieel is om middelen efficiënt te gebruiken en de belasting van de afvalverwerking te verminderen. Elk stuk kleding dat kan worden gerecycled of hergebruikt, betekent minder nieuwe grondstoffen die worden gebruikt en minder afval dat op onze stortplaatsen terechtkomt. Daarom kan het recycleren en hergebruiken van onze kleding een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van onze planeet.

Circa 20 tot 25% van de wereldwijde chemicaliën worden gebruikt in de textielindustrie.

Het is misschien verrassend om te horen, maar volgens bepaalde statistieken wordt ongeveer 20 tot 25 procent van de wereldwijde chemische producten gebruikt in de textielindustrie. Wat betekent dit precies voor u? Simpel gezegd, van elk kwart van de chemische stoffen die op onze planeet worden geproduceerd, gaat er één direct naar de productie en verwerking van textiel. Dit kan variëren van het verven van kleding tot het behandelen van stoffen voor specifieke toepassingen. Overigens, dit percentage toont ook aan dat het belangrijkste aandeel van de wereldwijde chemische productie naar andere industrieën gaat. Concluderend, de textielindustrie maakt aanzienlijk gebruik van chemische producten, maar ze zijn zeker niet de enige consument.

Ongeveer 20% van het wereldwijde afvalwater is afkomstig van de verwerking en verven van textiel.

Vanuit mijn rol als statistiekexpert wil ik deze belangrijke informatie over het wereldwijde afvalwatergebruik met u delen. Uit de gegevens blijkt dat ongeveer 20% van al het wereldwijde afvalwater afkomstig is van de textielindustrie, specifiek de processen van verwerking en verven van textiel. Dit betekent dat één vijfde van het totale afvalwater op aarde geproduceerd wordt door deze sector. De significant hoge bijdrage van de textielindustrie tot afvalwater benadrukt de noodzaak voor duurzame praktijken en technologieën om het waterverbruik en de watervervuiling te verminderen. Het is van groot belang dat we deze informatie in acht nemen bij het maken van keuzes over productie en consumptie om te streven naar een meer duurzame toekomst.

Volgens een onderzoek zou 76% van de consumenten waarschijnlijk overstappen op een merk dat duurzamer is.

Volgens dit onderzoek zou maar liefst 76% van de consumenten overwegen om te switchen naar een merk dat meer duurzaam is. Oftewel, bijna driekwart van de mensen die in dit onderzoek ondervraagd zijn, geven aan dat de duurzaamheid van een merk invloed heeft op hun koopbeslissingen. Ze zijn bereid hun koopgedrag te veranderen als ze daarmee een positieve bijdrage kunnen leveren aan het milieu. Dit betekent voor u dat wanneer uw merk zich inzet voor het milieu en duurzaamheid benadrukt, er een grote kans is dat consumenten eerder voor uw product kiezen, doordat zij zich steeds meer bewust worden van de impact van hun koopgedrag op het milieu. U kunt dus meer klanten aantrekken door duurzaamheid als kernwaarde van uw merk te bevorderen.

In 2030 zal de vraag naar kleding vermoedelijk met 63% toenemen, wat evenveel is als 500 miljard extra t-shirts.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat de vraag naar kleding in 2030 aanzienlijk zal stijgen, namelijk met 63%. Dit betekent dat mensen wereldwijd naar verwachting veel meer kleding zullen kopen dan ze momenteel doen. Deze toenemende vraag is vergelijkbaar met een extra hoeveelheid van 500 miljard t-shirts. Dat is een enorm aantal t-shirts en helpt ons om de verwachte groei in de kledingmarkt te visualiseren. Voor u als consument, leverancier of beleidsmaker is het daarom belangrijk om deze toekomstige trend in gedachten te houden. Het kan grote gevolgen hebben voor zaken als productie, prijsstelling, duurzaamheid en kledingafval. Het benadrukt ook het belang van het overwegen van duurzamere praktijken in de kledingindustrie om de impact op onze planeet te minimaliseren.

Referenties

0. – https://www.epa.gov

1. – https://www.worldbank.org

2. – https://www.un.org

3. – https://www.nielsen.com

4. – https://germanyinafrica.diplo.de

5. – https://www.ellenmacarthurfoundation.org

6. – https://www.mckinsey.com

Originally posted 2023-11-14 12:12:31.

Inhoudsopgave