a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

E-Leren Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een diepgaande analyse en actuele inzichten verwachten over de meest recente trends, patronen en statistieken in e-leren, onderbouwd met nieuwste data en onderzoek.

 • E-Learning maakt tot 60% snellere levering van content op dan traditionele onderwijsmethoden.
 • 77% van de Amerikaanse bedrijven gebruikt online leren.
 • Door e-learning neemt het leren met 25-60% toe.
 • E-Learning groeit jaarlijks met ongeveer 5.30%.
 • Op mobiele telefoons wordt 67% meer geleerd dan op traditionele computer of laptop.
 • E-learning-cursussen kunnen het CO2-uitstoot met wel 90% verlagen.
 • 81% van de Amerikaanse studenten vindt dat online leren beter is dan traditioneel leren.
 • De wereldwijde e-learning markt zal naar verwachting $325 miljard bereiken tegen 2025.
 • 42% van de bedrijven heeft dankzij e-learning verhoogde inkomsten ervaren.
 • Bijna de helft van het hoger onderwijs kent e-learning toe als een kritieke groeistrategie.
 • 40% vermindering van de opleidingskosten is waargenomen bij bedrijven die overgaan naar e-learning.
 • Het percentage mensen dat online onderwijs gebruikt in hun vrije tijd is verdubbeld in het afgelopen jaar.
 • 90% van de medewerkers gelooft dat e-learning zal helpen bij het verbeteren van hun werkprestaties.

Actuele E-Leren Statistieken

E-Learning maakt tot 60% snellere levering van content op dan traditionele onderwijsmethoden.

E-Learning, ofwel online leren, kan de levering van onderwijsmateriaal tot 60% sneller maken dan traditionele onderwijsmethoden. Dit betekent dat u als leerling of student sneller toegang krijgt tot de informatie die u nodig heeft om uw studie voort te zetten. Terwijl traditionele onderwijsmethoden vaak worden gekenmerkt door fysieke klassen, boeken en hand-outs, maakt e-learning gebruik van digitale technologieën om onderwijsmateriaal direct op uw computer, tablet of smartphone te leveren. Dit betekent dat u geen tijd hoeft te verspillen aan het wachten op materiaal, maar kunt beginnen met leren zodra u klaar bent. Hierdoor is e-learning een uiterst efficiënte methode van onderwijs.

77% van de Amerikaanse bedrijven gebruikt online leren.

Deze statistiek geeft aan dat maar liefst 77% van de Amerikaanse bedrijven gebruik maakt van online leren. Dit betekent dat meer dan drie kwart van de bedrijven in de Verenigde Staten bepaalde vormen van digitale educatie implementeert in hun organisatie. Online leren kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld workshops, cursussen, webinars of zelfstandige e-learning modules. Deze tools worden door bedrijven gebruikt om de vaardigheden van hun werknemers te bevorderen, nieuwe medewerkers te trainen of hun personeel bij te scholen in nieuwe technologieën en methoden. Als u deel uitmaakt van het resterende 23% dat nog geen gebruik maakt van deze vorm van onderwijs, kan het de moeite waard zijn om te onderzoeken of online leren voordelen kan bieden voor uw organisatie. Het is duidelijk dat het een populaire methode is onder Amerikaanse bedrijven, wat suggereert dat velen er aanzienlijke voordelen in zien.

Door e-learning neemt het leren met 25-60% toe.

Het kan enigszins verrassen, maar volgens de statistieken kan e-learning de leerprestaties met ongeveer 25 tot 60% verhogen. Wat betekent dit precies? U kunt dit als volgt interpreteren: als u bijvoorbeeld een onderwerp op de traditionele manier zou bestuderen en bepaalde resultaten zou behalen, zou het waarschijnlijk dat dezelfde inspanningen op een e-learning platform uw begrip en retentie van de inhoud aanzienlijk verbeteren. Door het gebruik van diverse multimedia, interactieve componenten en de mogelijkheid om het leren aan te passen aan uw eigen tempo en stijl, zorgt e-learning ervoor dat u de leerstof grondiger begrijpt en onthoudt. Met andere woorden, de effectiviteit van uw leren kan met 25 tot 60% worden verhoogd dankzij de voordelen van e-learning.

E-Learning groeit jaarlijks met ongeveer 5.30%.

De statistiek geeft aan dat het gebruik van elektronisch leren ofwel ‘E-Learning’ elk jaar toeneemt met ongeveer 5.30%. Dat betekent dat steeds meer mensen gebruik maken van online onderwijstoepassingen en -hulpmiddelen voor hun leerproces. De groei kan te wijten zijn aan de verbeterde toegang tot technologie of de behoefte aan flexibele leeropties. Deze toename kan worden weergegeven als een jaarlijkse stijging van het algemene gebruik of acceptatie van E-Learning. Als u betrokken bent bij onderwijs of opleiding, dan is dit een belangrijke trend om rekening mee te houden; het gebruik van E-Learning groeit niet alleen, maar deze groei versnelt ook.

Op mobiele telefoons wordt 67% meer geleerd dan op traditionele computer of laptop.

Deze statistiek geeft aan dat leren op mobiele telefoons met maar liefst 67% wordt verhoogd vergeleken met leren op traditionele computers of laptops. Dit houdt in dat u bijna tweederde meer kennis kunt opdoen of vaardigheden kunt leren wanneer u hiervoor een mobiele telefoon gebruikt in plaats van een meer traditioneel computersysteem. Dit kan te maken hebben met de hogere mate van gemak en flexibiliteit die mobiele telefoons bieden. U kunt uw mobiele telefoon immers overal mee naartoe nemen en leren in uw eigen tempo op een tijdstip dat voor u het beste uitkomt. Traditionele computers en laptops zijn daarentegen vaak stationair en vereisen dat u zich op een specifieke plek bevindt om te leren.

E-learning-cursussen kunnen het CO2-uitstoot met wel 90% verlagen.

U kunt zich misschien afvragen hoe e-learning cursussen kunnen bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot. Hier is de uitleg: traditioneel leren, waarbij studenten naar een fysieke locatie zoals een school of universiteit moeten reizen, genereert CO2-uitstoot. Dit komt door het transport dat nodig is om naar de locatie te komen, evenals het energiegebruik op de locatie zelf. E-learning cursussen daarentegen kunnen thuis worden gedaan of op elke locatie waar al stroom en een internetverbinding zijn. Hierdoor is de CO2-voetafdruk van e-learning veel kleiner. Het is zelfs geschat dat e-learning kan leiden tot een vermindering van CO2-uitstoot met wel 90%. Dit betekent dat, door te kiezen voor digitale leerplatformen, u niet alleen de flexibiliteit en gemak van leren waar en wanneer het u uitkomt heeft, maar u ook een actieve rol speelt in de vermindering van onze algemene CO2- uitstoot. Dit toont aan dat e-learning niet alleen goed is voor ons onderwijs, maar ook voor onze planeet.

81% van de Amerikaanse studenten vindt dat online leren beter is dan traditioneel leren.

Uit de statistiek blijkt dat een overgrote meerderheid, namelijk 81% van de Amerikaanse studenten, de voordelen erkent van online leren ten opzichte van traditioneel leren. Dit kan betekenen dat zij het prettiger vinden om in hun eigen tempo en omgeving te leren, of dat ze de interactieve componenten van online cursussen waarderen. Het kan ook aantonen dat de hedendaagse studenten technologie omarmen als een bruikbaar en effectief hulpmiddel in hun educatieve proces. Daarnaast kan dit cijfer inzicht geven in onderwijsvoorkeuren bij de huidige studentengeneratie, wat waardevolle informatie is voor onderwijsinstellingen en beleidsmakers. Zo kunnen zij beter inspelen op de behoeften en voorkeuren van studenten, om zo het onderwijs effectiever en aantrekkelijker te maken.

De wereldwijde e-learning markt zal naar verwachting $325 miljard bereiken tegen 2025.

De statistiek die u hier ziet, voorspelt de snelle groei en expansie van de e-learning markt over de hele wereld. Met een voorspelde waarde van $325 miljard tegen 2025, illustreert dit cijfer de toenemende acceptatie en implementatie van digitale leerplatforms in zowel onderwijsinstellingen als in de bedrijfswereld. Technologische innovaties en de voortdurende behoefte aan flexibele leeroplossingen dragen bij aan deze trend. Dit tokomt ondermeer door het feit dat e-learning het potentieel heeft om leren meer toegankelijk, handig en gepersonaliseerd te maken dan traditionele leermethoden. Samengevat, wijst deze voorspelling op een significante verschuiving in de manier waarop we leren en kennis overdragen. De groei naar $325 miljard tegen 2025 toont de aanzienlijke economische impact van deze verandering.

42% van de bedrijven heeft dankzij e-learning verhoogde inkomsten ervaren.

Uit de statistiek blijkt dat 42% van de bedrijven een toename in inkomsten heeft ervaren als gevolg van het gebruik van e-learning. Met andere woorden, bijna de helft van de bedrijven die e-learning-technologieën hebben geïmplementeerd, heeft aangegeven dat hierdoor hun inkomsten zijn gestegen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat hun werknemers dankzij e-learning efficiënter of expertise gerichter kunnen werken, waardoor de bedrijfsprestaties verbeteren. Bovendien kunnen e-learning tools ook leiden tot kostenbesparingen, zoals minder reistijd of fysieke trainingsmaterialen, wat op zijn beurt de winstgevendheid kan verbeteren. U kunt dit belangrijke statistische gegeven gebruiken als u overweegt of e-learning een waardevolle investering is voor uw bedrijf.

Bijna de helft van het hoger onderwijs kent e-learning toe als een kritieke groeistrategie.

Deze statistiek houdt in dat bijna de helft van de instellingen in het hoger onderwijs e-learning beschouwt als een essentiële strategie voor hun groei. Dit betekent dat zij van mening zijn dat de integratie en implementatie van e-learning – het online verzorgen van onderwijs – een cruciale rol speelt in hun toekomstige ontwikkeling en uitbreiding. Met andere woorden, als u zich in de sector van het hoger onderwijs bevindt, dan is er een grote kans dat de competitieve druk in de richting wijst van een grotere acceptatie en implementatie van e-leren als een manier om competitief voordeel en groei op langere termijn te bereiken.

40% vermindering van de opleidingskosten is waargenomen bij bedrijven die overgaan naar e-learning.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat bedrijven die overstappen naar e-learning aanzienlijk op hun opleidingskosten besparen. Specifiek wordt er een reductie van 40% waargenomen in vergelijking met traditionele opleidingsmethoden. E-learning, of digitaal leren, kan deze kostenvermindering waarschijnlijk realiseren door onder andere minder fysieke middelen nodig te hebben, denk aan ruimtes, leerboeken en reiskosten voor docenten of trainers. Bovendien maken technologische vooruitgang en snellere internetverbindingen het meer haalbaar voor bedrijven om te investeren in digitale leerplatformen. Voor u als lezer betekent dit dat de overstap naar e-learning wellicht een strategische zet kan zijn om de opleidingskosten binnen uw eigen bedrijf te verminderen.

Het percentage mensen dat online onderwijs gebruikt in hun vrije tijd is verdubbeld in het afgelopen jaar.

U hebt wellicht gehoord dat het percentage mensen dat online onderwijs gebruikt in hun vrije tijd in het afgelopen jaar verdubbeld is. Dit betekent dat het aantal mensen dat hun vrije tijd besteedt aan het volgen van online cursussen of andere vormen van online leren, in de loop van een jaar twee keer zo groot is geworden. Dit kan zijn als gevolg van de toenemende beschikbaarheid van online onderwijsbronnen, veranderingen in vrijetijdsgedrag, of een groter belang van zelfstudie en permanente educatie onder de bevolking. Dit statistiek geeft duidelijk de groei en populariteit van online onderwijs in onze samenleving.

90% van de medewerkers gelooft dat e-learning zal helpen bij het verbeteren van hun werkprestaties.

Uit de aangegeven statistiek kan worden afgeleid dat het overgrote deel van de medewerkers, namelijk 90%, ervan overtuigd is dat e-learning een positieve bijdrage zal leveren aan hun werkprestaties. Dit betekent dus dat zij geloven dat digitale of online leerplatforms hen kunnen helpen om hun vaardigheden en kennis te verbeteren met betrekking tot hun huidige werk. Dit kan worden gezien als een sterke indicator dat een investering in e-learning systemen door werkgevers potentieel goed ontvangen zou worden door het personeel en mogelijk zou kunnen leiden tot een verhoging van de algemene productiviteit en prestatie. U, als lezer, begrijpt nu dus dat het merendeel van de werknemers de waarde en het belang van e-learning inziet en denkt dat het hen kan helpen in hun professionele ontwikkeling.

Referenties

0. – https://www.smallbizgenius.net

1. – https://elearningindustry.com

2. – https://www.financesonline.com

3. – https://www.pwc.com

4. – https://www.reuters.com

5. – https://www.european-agency.org

6. – https://www.pearson.com

7. – https://www.insidehighered.com

8. – https://www.shiftelearning.com

9. – https://www.elearningindustry.com

10. – https://www.mindflash.com

Originally posted 2023-11-14 12:12:42.

Inhoudsopgave