a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Eerste Hulp Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In een blogpost over Eerste Hulp Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens], kunt u de meest recente en relevante statistieken verwachten, helder uitgelegd met praktische voorbeelden en inzichten om u te helpen deze complexe gegevens gemakkelijker te begrijpen en toe te passen.

  • Volgens het Red Cross zegt slechts 12% van de mensen zich volledig voorbereid te voelen in het geval van een medisch noodgeval,
  • Uit een onderzoek van het NIVEL blijkt dat 92% van de mensen die Eerste Hulp ontvangen, binnen de eerste 24 uur hulp krijgen,
  • Volgens de World Health Organization overleden wereldwijd 5.8 miljoen mensen in 2017 als gevolg van letsels. Dat betekent dat 16% van alle sterfgevallen wereldwijd te wijten was aan letsels,
  • Volgens de Hartstichting in Nederland overleven jaarlijks ongeveer 2.500 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand, mede dankzij snel handelen van omstanders en EHBO,
  • Volgens het CBS zijn er in 2019 ruim 715.000 mensen in het bezit van een geldig EHBO-diploma,
  • Volgens het Rode Kruis kan snel handelen met eerste hulp het aantal sterfgevallen door ongevallen met 20% tot 30% verminderen,
  • Volgens ARBO leert 88% van de mensen die een EHBO-cursus volgen als eerste hoe ze moeten reanimeren,
  • Volgens de Nederlandse Brandwonden Stichting loopt gemiddeld 1 op 25 mensen jaarlijks een brandwond op waarvoor medische hulp vereist is,

Actuele Eerste Hulp Statistieken

Volgens het Red Cross zegt slechts 12% van de mensen zich volledig voorbereid te voelen in het geval van een medisch noodgeval,

Uit de statistieken van het Rode Kruis blijkt dat slechts 12% van de mensen zich volledig voorbereid voelt in het geval van een medisch noodgeval. Dit betekent dat een overweldigende meerderheid van 88% van de mensen mogelijk niet weet hoe te reageren wanneer ze geconfronteerd worden met een medische crisis. Dit kan komen door een gebrek aan eerstehulpkennis, vaardigheden of training. Het betekent niet per se dat deze mensen niet in staat zullen zijn om adequaat te reageren in een noodsituatie, maar het suggereert wel dat het vertrouwen in hun vermogen om dit te doen laag is. Deze statistiek benadrukt het belang van het verbeteren van de publieke gezondheidseducatie en het verstrekken van eerstehulp training aan zoveel mogelijk mensen.

Uit een onderzoek van het NIVEL blijkt dat 92% van de mensen die Eerste Hulp ontvangen, binnen de eerste 24 uur hulp krijgen,

Uit recent onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) blijkt dat een indrukwekkend percentage van de mensen die Eerste Hulp (EHBO) ontvangen, snel wordt verzorgd. De studie toonde aan dat 92% van deze patiënten binnen de eerste 24 uur na hun incident hulp ontvangen. Dit betekent dat vrijwel alle mensen die noodzakelijke EHBO-behandelingen nodig hebben, binnen een dag na hun ongeval of gezondheidsprobleem medische aandacht krijgen, een statistiek die de efficiëntie en reactiesnelheid van ons zorgstelsel aantoont. Het is echter wel belangrijk om op te merken dat de overige 8% mogelijk niet binnen deze tijdsvenster geholpen worden, wat aangeeft dat er nog steeds ruimte voor verbetering is in onze gezondheidszorg.

Volgens de World Health Organization overleden wereldwijd 5.8 miljoen mensen in 2017 als gevolg van letsels. Dat betekent dat 16% van alle sterfgevallen wereldwijd te wijten was aan letsels,

De statistiek die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gepresenteerd, wijst erop dat in 2017 wereldwijd ongeveer 5,8 miljoen mensen zijn overleden als gevolg van verschillende soorten letsels. U moet begrijpen dat letsels een brede categorie omvatten die zowel ongevallen als opzettelijke schade, zoals geweld en zelfbeschadiging, kan omvatten. Interessant is dat dit aantal gelijk is aan 16% van alle sterfgevallen in de wereld dat jaar. Dit betekent dat ongeveer een op de zes mensen in 2017 stierf door een vorm van letsel. Het onderstreept de aanzienlijke impact die letsels hebben binnen de wereldwijde volksgezondheid.

Volgens de Hartstichting in Nederland overleven jaarlijks ongeveer 2.500 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand, mede dankzij snel handelen van omstanders en EHBO,

Uit de aangehaalde statistiek van de Hartstichting in Nederland blijkt dat jaarlijks ongeveer 2.500 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis overleven. Dit betekent dat deze mensen een ernstige hartconditie ervaren op een locatie die niet een medische faciliteit is, maar toch erin slagen om de episode te overleven. Een belangrijke factor in deze overlevingskans is de tijdige interventie en hulp van omstanders en EHBO-training. EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongevallen en kan als vaardigheid een groot verschil maken in uitkomsten van noodsituaties zoals hartstilstanden. Dankzij deze snelle hulp overleven deze mensen een levensbedreigende situatie, wat de waarde onderstreept van dit soort training en het belang van de alertheid van de mensen rondom ons. Uit deze statistiek blijkt duidelijk het belang en de impact van snelle hulp en interventie bij hartcondities.

Volgens het CBS zijn er in 2019 ruim 715.000 mensen in het bezit van een geldig EHBO-diploma,

Het CBS, de afkorting van het Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft data verzameld die aantoont dat er in 2019 ongeveer 715.000 mensen in Nederland waren die in het bezit waren van een geldig EHBO-diploma. EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongelukken. Dit betekent dat deze groep mensen getraind is in het geven van de eerste noodzakelijke medische behandeling aan personen die een ongeluk hebben gehad, in afwachting van professionele medische hulp. Dit aantal omvat dus een aanzienlijk deel van de bevolking, en biedt een mate van geruststelling dat bij een ongeval, er mogelijk iemand in de buurt is die in staat is om eerste hulp te verlenen. Het is belangrijk dat u dit vanuit statistisch oogpunt begrijpt, omdat het u een idee geeft van de bereidheid en het vermogen van de bevolking om te reageren op noodsituaties.

Volgens het Rode Kruis kan snel handelen met eerste hulp het aantal sterfgevallen door ongevallen met 20% tot 30% verminderen,

Het Rode Kruis heeft informatie verschaft die u als individu in staat stelt om het leven van anderen te veranderen. Volgens hun statistieken kan het snel toepassen van eerste hulp na een ongeluk de sterfgevallen met zo’n 20% tot 30% verminderen. Dit betekent dat als alle mensen zijn getraind en uitgerust om onmiddellijk eerste hulp toe te dienen tijdens ongevallen, het mogelijk zou zijn om het sterftecijfer dat wordt veroorzaakt door deze incidenten aanzienlijk te verlagen. Wanneer u in een noodsituatie onmiddellijk ingrijpt, kan dat het verschil zijn tussen leven en dood. Daarom besteedt u met de vaardigheden van eerste hulp niet alleen aan uw eigen veiligheid, maar ook aan de veiligheid van anderen.

Volgens ARBO leert 88% van de mensen die een EHBO-cursus volgen als eerste hoe ze moeten reanimeren,

Deze statistiek van ARBO betekent dat het overgrote deel van de mensen die een EHBO-cursus volgen, eerst leren reanimeren. Dit betekent dat van alle mensen die zo’n cursus volgen, 88% als eerste taak leert hoe een leven te redden door middel van reanimatie. Dus als u besluit een EHBO-cursus te volgen, is de kans zeer groot dat u begint met het leren van de reanimatietechnieken. Dit is essentiële kennis, aangezien reanimatie vaak in noodsituaties vereist is om levens te redden tot professionele medische hulp arriveert.

Volgens de Nederlandse Brandwonden Stichting loopt gemiddeld 1 op 25 mensen jaarlijks een brandwond op waarvoor medische hulp vereist is,

Dit statistiek beweert dat in Nederland jaarlijks gemiddeld 1 op de 25 mensen een brandwond oploopt die zo ernstig is dat medische hulp vereist is. Wat betekent dit voor u? Dit betekent dat als u een willekeurige groep van 25 mensen zou nemen, er statistisch gezien één persoon in die groep zou zijn die dat jaar een brandwond oploopt die serieus genoeg is om medische behandeling nodig te hebben. Belangrijk is om te onthouden dat dit een gemiddelde is, wat betekent dat het werkelijke aantal van jaar tot jaar kan variëren. Ondanks dit, onderstreept deze statistiek het belang van brandveiligheidsbewustzijn en preventie in ons dagelijks leven.

Referenties

0. – https://www.who.int

1. – https://www.arboportaal.nl

2. – https://www.hartstichting.nl

3. – https://www.cbs.nl

4. – https://nivel.nl

5. – https://www.rodekruis.nl

6. – https://brandwonden.nl

Originally posted 2023-11-14 12:12:42.

Inhoudsopgave