a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Elektrisch Voertuig Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel en gedetailleerd overzicht verwachten van de nieuwste statistieken aangaande elektrische voertuigen, waarmee u volledig bijgepraat bent over de recente ontwikkelingen en trends in de branche.

  • Naar schatting waren er aan het einde van 2020 wereldwijd ongeveer 10,9 miljoen elektrische voertuigen op de weg.
  • In 2019 was Nederland met bijna 45.000 nieuwe registraties na Noorwegen het tweede land in Europa wat betreft de verkoop van elektrische voertuigen.
  • In 2020 was 20% van alle nieuwe auto’s in Nederland een elektrische auto.
  • Volgens ramingen zal de jaarlijkse verkoop van elektrische voertuigen in 2030 wereldwijd 26 miljoen bereiken.
  • Het aantal publieke laadpunten voor elektrische voertuigen in Nederland is tussen 2014 en 2020 meer dan verviervoudigd tot 64.000.
  • Elektrische voertuigen stoten over hun gehele levensduur gezien gemiddeld minder CO2 uit dan conventionele benzine-auto’s, zelfs in landen waar elektriciteit voornamelijk wordt opgewekt door steenkool.
  • Tegen 2030 zullen elektrische voertuigen naar schatting 40% van de totale voertuigverkoop uitmaken, en ongeveer een derde van de voertuigen op de weg zal elektrisch zijn.

Actuele Elektrisch Voertuig Statistieken

Naar schatting waren er aan het einde van 2020 wereldwijd ongeveer 10,9 miljoen elektrische voertuigen op de weg.

Zoals u kunt zien, geeft de statistiek aan dat er aan het einde van 2020 wereldwijd naar schatting ongeveer 10,9 miljoen elektrische voertuigen op de weg waren. Dit betekent dat het aantal elektrische auto’s, bussen, vrachtwagens en andere voertuigen die volledig of deels door een elektrische motor worden aangedreven, samen ongeveer 10,9 miljoen bedroeg. Dit is een aanzienlijk aantal en toont aan dat de transitie van traditionele, fossiele brandstof aangedreven voertuigen naar elektrische voertuigen al in volle gang is. Deze trend wordt aangedreven door factoren zoals technologische vooruitgang, overheidsbeleid dat groener transport stimuleert, en een groeiend publiek bewustzijn van milieukwesties.

In 2019 was Nederland met bijna 45.000 nieuwe registraties na Noorwegen het tweede land in Europa wat betreft de verkoop van elektrische voertuigen.

De statistiek die u ziet, geeft aan dat Nederland in 2019 het op één na grootste land in Europa was qua verkoop van elektrische voertuigen, met bijna 45.000 nieuwe registraties. Dit betekent dat, afgezien van Noorwegen, geen enkel ander Europees land meer nieuwe elektrische voertuigen heeft verkocht of geregistreerd dan Nederland in dat specifieke jaar. Het hoge aantal nieuwe registraties in Nederland weerspiegelt de groeiende acceptatie en adoptie van elektrische voertuigen door de Nederlandse consumenten in het kader van duurzaamheidsinspanningen en de verschuiving naar groenere vervoersopties. Het laat ook zien hoe goed Nederland presteert in vergelijking met andere Europese landen in deze specifieke sector.

In 2020 was 20% van alle nieuwe auto’s in Nederland een elektrische auto.

Uit de statistiek blijkt dat in het jaar 2020, 20% van alle nieuw gekochte of geleasete auto’s in Nederland elektrische auto’s waren. Dit betekent dat een vijfde van alle voertuigen die dat jaar nieuw op de weg zijn verschenen, werd aangedreven door elektriciteit in plaats van conventionele brandstoffen zoals benzine of diesel. Dit benadrukt een toenemende verschuiving naar meer duurzame vormen van vervoer, aangezien elektrische auto’s de potentie hebben om de CO2-uitstoot te verminderen in vergelijking met traditionele automodellen. Deze trend kan worden beschouwd als een positieve ontwikkeling in de richting van het bereiken van milieudoelstellingen, zolang de elektriciteit die wordt gebruikt voor deze auto’s natuurlijk op een duurzame manier wordt opgewekt. U, als lezer, kunt dit zien als een teken dat Nederland progressie maakt in zijn duurzaamheidsinspanningen.

Volgens ramingen zal de jaarlijkse verkoop van elektrische voertuigen in 2030 wereldwijd 26 miljoen bereiken.

Deze statistiek is een voorspelling van hoe de wereld van elektrische auto’s zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Het geeft aan dat de verkoop van elektrische voertuigen naar verwachting zal toenemen tot een indrukwekkend niveau van 26 miljoen verkochte eenheden per jaar in 2030 over de hele wereld. Dat betekent dat we kunnen verwachten dat het aantal elektrische auto’s op de weg drastisch zal toenemen. Dit kan het gevolg zijn van verschillende factoren, waaronder de toenemende bezorgdheid over klimaatverandering, verbeteringen in technologie en infrastructuur, en veranderingen in overheidsbeleid die het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren. U kunt dit zien als een teken dat we snel naar een tijdperk van elektrische mobiliteit toe bewegen.

Het aantal publieke laadpunten voor elektrische voertuigen in Nederland is tussen 2014 en 2020 meer dan verviervoudigd tot 64.000.

Deze statistiek geeft aan dat het aantal openbare laadpunten voor elektrische voertuigen in Nederland aanzienlijk is toegenomen in de periode van 2014 tot 2020. In feite is het meer dan verviervoudigd tot 64.000. Dit betekent dat het aantal laadstations in het land aanzienlijk is gestegen om aan de behoeften van een groeiend aantal elektrische voertuigen te voldoen, wat weer wijst op een snelle acceptatie en groei van elektrische mobiliteit in Nederland. Deze trend toont ook het engagement van Nederland aan de inspanningen voor duurzaamheid en het milieu. Voor u als gebruiker betekent dit meer gemak en toegankelijkheid bij het gebruik van elektrische voertuigen, aangezien er nu meer mogelijkheden zijn om uw voertuig op te laden.

Elektrische voertuigen stoten over hun gehele levensduur gezien gemiddeld minder CO2 uit dan conventionele benzine-auto’s, zelfs in landen waar elektriciteit voornamelijk wordt opgewekt door steenkool.

Het statistiek stelt dat elektrische voertuigen over het algemeen minder CO2 uitstoten gedurende hun totale levensduur dan conventionele benzine-auto’s, zelfs in landen waar voornamelijk steenkool wordt gebruikt voor elektriciteitsopwekking. Hier is wat dit betekent. U moet begrijpen dat de CO2-uitstoot van een voertuig niet alleen afkomstig is van de uitlaatpijp tijdens het rijden, maar ook van de totale hoeveelheid energie die wordt verbruikt en uitgestoten tijdens de productie, het gebruik en de uiteindelijke verwijdering ervan. In het geval van een elektrische auto, zelfs als de elektriciteit die hij gebruikt wordt opgewekt door steenkool, is de totale CO2-uitstoot nog steeds minder dan die van een benzine-auto. Dat komt omdat elektrische auto’s energiezuiniger zijn en dus minder energie verbruiken, en omdat steenkoolcentrales efficiënter zijn in het omzetten van brandstof in energie dan een benzine-auto. Daarom resulteert de totale levenscyclus van een elektrische auto in minder CO2-uitstoot, wat beter is voor onze planeet.

Tegen 2030 zullen elektrische voertuigen naar schatting 40% van de totale voertuigverkoop uitmaken, en ongeveer een derde van de voertuigen op de weg zal elektrisch zijn.

U zult misschien verrast zijn te horen dat tegen 2030 het geschatte aandeel van elektrische voertuigen in de totale autoverkoop maar liefst 40% zal zijn. Dit betekent dat bijna de helft van alle nieuw verkochte auto’s een elektrisch voertuig zal zijn. Daarnaast zal ongeveer een derde van alle auto’s die in die tijd op de weg rondrijden elektrisch zijn. Dit is een aanzienlijke stijging in vergelijking met de huidige aandelen en geeft aan hoe snel de technologie achter elektrische voertuigen en onze bereidheid om deze te adopteren, zich blijft ontwikkelen. Het duidt ook op een belangrijke verschuiving in de richting van meer duurzaamheid op onze wegen.

Referenties

0. – https://www.transportenvironment.org

1. – https://www.iea.org

2. – https://www.bloomberg.com

3. – https://www.rvo.nl

4. – https://www.cbs.nl

Originally posted 2023-11-14 12:12:42.

Inhoudsopgave