a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Eventmanagement Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel en gedetailleerd overzicht verwachten van de nieuwste statistieken en data met betrekking tot eventmanagement, waardoor u een beter inzicht krijgt in trends en patronen in de branche.

 • 85% van de organisatoren gebruikt een event app voor hun evenementen.
 • 42% van event organisatoren investeert meer in e-mail marketing.
 • 35% van de bedrijven geven aan dat hun event budgetten stijgen.
 • 36% van de event professionals hebben niet genoeg budget voor hun evenementen.
 • Bijna 90% van de event professionals maakt gebruik van sociale media voor event marketing.
 • Bijna 50% van de bedrijven gebruikt events om nieuwe klanten te verwerven.
 • 58% van de organisatoren meet het succes van hun evenement aan de hand van de tevredenheid van de deelnemers.
 • 40% van de marketeers geeft aan dat live events belangrijk zijn voor hun succes.
 • 48% van de bedrijven geeft meer dan 20% van hun totale marketingbudget uit aan events en beurzen.
 • Slechts 37% van de event organisatoren maakt gebruik van event software om hun evenementen te beheren.
 • 86% van de event professionals gelooft dat technologie een positieve invloed kan hebben op het succes van hun evenementen.
 • 61% van de marketeers gelooft dat evenementen een significante impact hebben op de verkoop van een bedrijf.
 • 74% van de event organisatoren gaf aan dat hun grootste uitdaging het vinden van unieke evenement ideeën was.
 • 52% van de event professionals besteedt meer tijd aan online marketing dan 2 jaar geleden.
 • 59% van de bedrijven plant om hun uitgaven voor live events te verhogen.

Actuele Eventmanagement Statistieken

85% van de organisatoren gebruikt een event app voor hun evenementen.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat een overgrote meerderheid van de organisatoren, namelijk 85%, een event app gebruikt voor hun evenementen. Dit betekent dat bijna negen op de tien organisatoren vertrouwen op een dergelijke applicatie om hun evenement te beheren. Deze trend kan wijzen op het toenemende belang van technologie in de evenementensector. Een event app kan namelijk diverse functies hebben zoals bijvoorbeeld het faciliteren van ticketsverkoop, het verstrekken van informatie over het evenement, interactie met deelnemers en het verzamelen van feedback na het evenement. Deze statische gegevens kunnen voor u als organisator van belang zijn om in overweging te nemen, als u dit nog niet gedaan heeft, gezien hun populariteit en veelzijdigheid in gebruik. Ook toont het aan dat het merendeel van uw concurrenten waarschijnlijk al gebruik maakt van een dergelijke technologie.

42% van event organisatoren investeert meer in e-mail marketing.

De statistiek die u hier ziet, geeft aan dat 42% van de evenementenorganisatoren meer investeert in e-mailmarketing. Dit betekent dat bijna de helft van de organisatoren van evenementen ervoor kiest om een groter deel van hun budget in e-mailmarketing te steken, in vergelijking met andere marketingmethodes. Mogelijk zien zij meer voordelen of succes in deze marketingvooruitzichten. Het kan ook weerspiegelen dat deze organisatoren vertrouwen hebben in e-mailmarketing als een effectieve manier om hun doelgroep te bereiken en te engageren. Dit kan leiden tot verhoogde ticketverkoop, deelnemersregistratie of algemene bekendheid van hun evenementen.

35% van de bedrijven geven aan dat hun event budgetten stijgen.

Uit de statistiek blijkt dat ‘35% van de bedrijven aangeven dat hun evenementenbudgetten stijgen’. Dit betekent dat van alle ondervraagde bedrijven, iets meer dan een derde heeft aangegeven dat ze meer geld beschikbaar stellen voor evenementen dan voorheen. Dit kan een reflectie zijn van een groei in hun business, een verschuiving in marketingstrategie waarbij meer belang wordt gehecht aan evenementen, of misschien gewoon een reactie op stijgende kosten. Deze stijging geeft aan dat deze bedrijven van mening zijn dat investeren in evenementen belangrijk is voor hun zakelijk succes. Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat, hoewel 35% een aanzienlijk percentage is, de meerderheid van de bedrijven (65%) aangeeft dat hun evenementenbudgetten niet stijgen.

36% van de event professionals hebben niet genoeg budget voor hun evenementen.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 36% van de professionals in de evenementensector aangeeft niet over voldoende budget te beschikken voor hun evenementen. Dit betekent dat meer dan een derde van de professionals in de evenementenbranche worstelt met financiële beperkingen bij het organiseren van hun evenementen. Dit kan beïnvloed worden door een verscheidenheid aan factoren, zoals de grootte van het evenement, de locatie, het doelpubliek, de marketing en vele andere variabelen. De begrotingskwesties kunnen ook wijzen op bredere economische omstandigheden of sector-specifieke uitdagingen. Als u een event professional bent, bent u zeker niet de enige die met dergelijke budgettaire beperkingen voor evenementen te maken heeft.

Bijna 90% van de event professionals maakt gebruik van sociale media voor event marketing.

Dit statistiek suggereert dat een overgrote meerderheid van de event professionals, bijna 90%, sociale media gebruiken voor event marketing. Dit betekent dat ze sociale media platforms zoals Facebook, Instagram, Twitter, en LinkedIn gebruiken om hun events te promoten, nieuwe klanten te werven en een dialoog met hun publiek te creëren. Ze kunnen berichten en updates over het event plaatsen, reageren op vragen en feedbacks van klanten en informatie delen die relevant en interessant is voor hun doelgroep. Dit benadrukt hoe belangrijk sociale media in deze moderne tijd is geworden voor marketingdoeleinden, met name in de evenementenbranche. Dus als u een event professional bent, zou het een goed idee zijn om deze trend in te zetten, als u dat nog niet heeft gedaan, om uw bereik te vergroten en uw marketingstrategie te versterken.

Bijna 50% van de bedrijven gebruikt events om nieuwe klanten te verwerven.

De statistiek stelt dat bijna 50% van de bedrijven evenementen (of ‘events’) gebruikt als een strategie om nieuwe klanten te verwerven. Dit betekent dat ongeveer de helft van de bedrijven deze techniek inzet om hun klantenbestand uit te breiden. Dit kan gaan om allerlei evenementen, zoals conferenties, seminars, productlanceringen, of netwerkevenementen. Het doel van deze evenementen is om de zichtbaarheid van het bedrijf te verhogen, belangrijke relaties te ontwikkelen en uiteindelijk nieuwe klanten aan te trekken. U kan hieruit concluderen dat evenementen een belangrijke rol spelen in de marketingstrategieën van veel bedrijven.

58% van de organisatoren meet het succes van hun evenement aan de hand van de tevredenheid van de deelnemers.

Uit de statistiek blijkt dat 58% van de organisatoren het succes van hun evenementen beoordeelt aan de hand van de tevredenheid van de deelnemers. Dit betekent dat meer dan de helft van de organisatoren hun criteria voor succes niet alleen baseert op kwantitatieve metingen, zoals het aantal deelnemers of de opgehaalde financiën, maar ook op kwalitatieve factoren. De tevredenheid van de deelnemers is een subjectieve maatstaf en kan variëren van het algemene gevoel van het evenement tot specifieke aspecten zoals de inhoud van het programma, de organisatie en de locatie. Deze statistiek benadrukt het belang van het rekening houden met de ervaring en feedback van de deelnemers voor evenementorganisatoren.

40% van de marketeers geeft aan dat live events belangrijk zijn voor hun succes.

Uit de vermelde statistiek blijkt dat bijna de helft van de marketeers (40%) aangeeft dat live evenementen een significante rol spelen in hun succes. Dit betekent dat deze marketeers erkenning geven aan de waarde van directe, persoonlijke interacties op live evenementen voor het behalen van hun marketingdoelstellingen. Of het nu gaat om productlanceringen, bedrijfsbijeenkomsten, beurzen of andere vormen van live interactie, deze gelegenheden bieden hen de mogelijkheid om hun merk te promoten, relaties te bouwen en potentiële klanten te bereiken. Kortom, voor 40% van de marketeers zijn live evenementen niet zomaar een aanvullende marketingstrategie, maar een cruciaal element van hun succes.

48% van de bedrijven geeft meer dan 20% van hun totale marketingbudget uit aan events en beurzen.

Dit statistiek betekent dat bijna de helft van de bedrijven, namelijk 48%, een significant deel van hun marketingbudget besteedt aan evenementen en beurzen. Concreet betekent dit dat deze bedrijven meer dan een vijfde, of 20%, van hun totale marketingbudget inzetten om deel te nemen aan, of het organiseren van, dergelijke events. Dit kan zijn in de vorm van standhuur, reis- en verblijfkosten, marketingmaterialen en promotionele activiteiten die specifiek voor deze gelegenheden worden opgezet. U kunt hier uit opmaken dat deze bedrijven een hoge waarde hechten aan de directe interactie en relaties die worden opgebouwd op events en beurzen. Ze zien dit als een belangrijk onderdeel van hun marketingstrategie.

Slechts 37% van de event organisatoren maakt gebruik van event software om hun evenementen te beheren.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat slechts 37% van de event organisatoren gebruik maakt van event software om hun evenementen te beheren. Dit betekent dat vrijwel tweederde van de organisatoren hun evenementen mogelijk beheert zonder de hulp van gespecialiseerde software. Dit kan impliceren dat deze organisatoren misschien meer traditionele of handmatige methoden gebruiken, zoals spreadsheets of fysieke checklists. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een negatieve situatie is, kan het gebruik van event software efficiëntie bevorderen en menselijke fouten verminderen. Voor u als event organisator kan het inzicht in deze statistiek u helpen bij het afwegen van het potentieel van event software voor uw eigen bedrijfsvoering.

86% van de event professionals gelooft dat technologie een positieve invloed kan hebben op het succes van hun evenementen.

Uit recent onderzoek blijkt dat een overgrote meerderheid, namelijk 86%, van de professionals in de evenementenbranche ervan overtuigd is dat technologie een positieve rol kan spelen in het succes van hun evenementen. Dit suggereert dat zij geloven in het potentieel van technologie om de efficiëntie te verhogen, de betrokkenheid van het publiek te verbeteren en mogelijk een verbeterde algehele ervaring voor de deelnemers te bieden. Als u een professional in de evenementenbranche bent, dan maakt u wellicht deel uit van dit percentage en ziet u de voordelen in van het integreren van technologie in uw evenementplanning en -uitvoering.

61% van de marketeers gelooft dat evenementen een significante impact hebben op de verkoop van een bedrijf.

Deze statistiek betekent dat een ruime meerderheid van de marketeers, namelijk 61%, overtuigd is van de kracht van evenementen voor een bedrijf. Dit kunnen bijvoorbeeld beurzen, conferenties, seminars of productlanceringen zijn. Ze zien dit dus niet als een bijzaak, maar als een integraal onderdeel van een effectieve marketingstrategie. Deze marketeers geloven dat door het organiseren of deelnemen aan dergelijke evenementen de verkoop van het bedrijf significant kan stijgen. Met andere woorden, als u een marketeer bent, is de kans groot dat u ook de waarde erkent van evenementen voor de verkoopprestaties van uw bedrijf.

74% van de event organisatoren gaf aan dat hun grootste uitdaging het vinden van unieke evenement ideeën was.

Uit de statistiek blijkt dat 74% van de event organisatoren aangeeft dat hun grootste uitdaging het vinden van unieke evenementideeën is. Dit betekent dat bijna driekwart van de organisatoren in de evenementenbranche worstelt met het bedenken van originele en onderscheidende concepten voor hun evenementen. Dit kan mogelijk het gevolg zijn van de hoge concurrentie in deze sector, de druk om steeds innovatiever en creatiever te zijn, of het kan simpelweg te wijten zijn aan een gebrek aan inspiratie. Het is dus duidelijk dat innovatie en creativiteit hoog in het vaandel staan voor deze professionals, aangezien dit wordt genoemd als hun grootste uitdaging. Het betekent ook dat als u in deze sector werkt, u waarschijnlijk niet de enige bent die hiermee worstelt, gezien het hoge percentage dat dit als hun grootste uitdaging noemt.

52% van de event professionals besteedt meer tijd aan online marketing dan 2 jaar geleden.

Dit statistiek geeft aan dat sinds de laatste twee jaar, 52% van de professionals in de evenementenindustrie meer tijd besteden aan online marketing. In andere woorden, meer dan de helft van deze professionals hebben hun inspanningen in digitale marketing verhoogd. De redenen achter deze verandering kunnen variëren. Het kan te maken hebben met veranderingen in de markt, technologische vooruitgang, een toenemende behoefte aan digitale aanwezigheid, of zelfs veranderingen in consumentengedrag. Sinds de opkomst van het internet en social media kanalen hebben veel bedrijven hun marketingstrategieën aangepast om meer online aanwezig te zijn. Als u een professional in de evenementenindustrie bent, is dit een belangrijke trend waar u rekening mee moet houden bij het plannen van uw marketingstrategie.

59% van de bedrijven plant om hun uitgaven voor live events te verhogen.

Deze statistiek stelt dat 59% van de bedrijven van plan is om meer geld uit te geven aan live evenementen. Dit betekent dat meer dan de helft van alle ondervraagde bedrijven hun budgetten willen verhogen om bijvoorbeeld grotere conferenties, beurzen of andere soorten bijeenkomsten te hosten of bij te wonen. De verhoging van de uitgaven kan tevens gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van hun evenementen, bijvoorbeeld door betere locaties te huren, gerenommeerde sprekers te boeken of geavanceerdere technologie te gebruiken. Dit zou kunnen wijzen op het feit dat deze bedrijven het belang van live evenementen voor hun bedrijfsvoering en marketingstrategieën inzien. Het zou u als ondernemer of manager kunnen aansporen om ook na te denken over uw uitgaven aan live evenementen, afhankelijk van uw bedrijfssituatie en -doelen.

Referenties

0. – https://www.b2bmarketing.net

1. – https://www.eventplanner.nl

2. – https://www.eventmanagerblog.com

3. – https://www.eventbrite.nl

Originally posted 2023-11-14 12:12:52.

Inhoudsopgave