a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Farmaceutische Industrie Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een uitgebreide analyse en de meest recente statistieken verwachten over trends, uitdagingen en kansen in de farmaceutische industrie, waardoor u inzicht krijgt in de huidige stand van zaken en de toekomstige richting.

  • Het Amerikaanse bedrijf Pfizer was de grootste farmaceutische en biotechnologische onderneming in 2020, met een totale omzet van bijna 42 miljard U.S. dollar,
  • De farmaceutische uitgaven per hoofd van de bevolking in de Verenigde Staten bedroegen in 2019 1224,79 dollar,
  • In Nederland werd in 2015 voor 4,3 miljard euro aan geneesmiddelen voorgeschreven,
  • De wereldwijde markt voor oncologie geneesmiddelen bereikte in 2018 een waarde van 121 miljard U.S. dollar,
  • De totale inkomsten uit zelfzorggeneesmiddelen bedroegen in 2020 wereldwijd ongeveer 36 miljard dollar,
  • Uit rapporten blijkt dat de wereldwijde uitgaven aan geneesmiddelen naar verwachting in 2024 zullen toenemen tot 1,5 biljoen dollar,
  • Er zijn wereldwijd gemiddeld 4800 mogelijke geneesmiddelen in de ontwikkelingspijplijn in 2020,
  • In de VS bedroegen de uitgaven aan geneesmiddelen op recept in 2019 meer dan 360 miljard U.S. dollar,

Actuele Farmaceutische Industrie Statistieken

Het Amerikaanse bedrijf Pfizer was de grootste farmaceutische en biotechnologische onderneming in 2020, met een totale omzet van bijna 42 miljard U.S. dollar,

Deze statistiek geeft aan dat Pfizer, een farmaceutisch en biotechnologisch bedrijf gevestigd in de VS, in 2020 de hoogste omzet had in de sector. Met een totale omzet van bijna 42 miljard Amerikaanse dollar, was Pfizer dat jaar koploper in de industrie. Dit wijst op het enorme marktaandeel dat het bedrijf had ten opzichte van andere bedrijven in dezelfde sector. Wanneer we spreken over omzet, hebben we het over de totale inkomsten gegenereerd door de verkoop van goederen en diensten, voor aftrek van eventuele kosten of belastingen. Omzet is een belangrijke maatstaf om te beoordelen hoe goed een bedrijf presteert, omdat het een indicatie geeft van de effectiviteit van het bedrijfsmodel en de marketingstrategieën. Dus u kunt zien, deze statistiek onderstreept het succes en de dominantie van Pfizer in de farmaceutische en biotechnologische sector in 2020.

De farmaceutische uitgaven per hoofd van de bevolking in de Verenigde Staten bedroegen in 2019 1224,79 dollar,

De statistiek die u ziet, geeft aan hoeveel er gemiddeld per persoon in de Verenigde Staten is uitgegeven aan farmaceutische producten in het jaar 2019, dus inclusief medicijnen en andere gezondheidsartikelen. Dit bedrag, 1224,79 dollar, kan zowel directe kosten (zoals over-the-counter medicijnen) als indirecte kosten (via verzekeringen) omvatten. Dit gemiddelde wordt berekend door de totale farmaceutische uitgaven van het land te delen door het totale aantal inwoners. Het is een belangrijke indicator voor de gezondheidsuitgaven, die licht werpt op hoeveel, gemiddeld, iedere Amerikaan bijdraagt aan de farmaceutische industrie en daarmee aan de totale kosten van de gezondheidszorg. Let bij dergelijke gegevens echter op dat een gemiddelde niet altijd het volledige beeld schetst, omdat er aanzienlijke variaties kunnen zijn afhankelijk van factoren zoals leeftijd, gezondheidstoestand en sociaaleconomische status.

In Nederland werd in 2015 voor 4,3 miljard euro aan geneesmiddelen voorgeschreven,

In 2015 werd in Nederland een totale waarde van 4,3 miljard euro aan geneesmiddelen voorgeschreven. Dit betekent dat de totale kosten van alle recepten die door artsen zijn uitgeschreven in dat jaar 4,3 miljard euro bedroegen. Dit omvat de kosten van verschillende soorten geneesmiddelen, waaronder zowel merkgeneesmiddelen als generieke geneesmiddelen. Dit bedrag wordt niet noodzakelijkerwijs betaald door de patiënten zelf, aangezien een groot deel van deze kosten meestal wordt gedekt door de zorgverzekering. Dit statistiek geeft u dus een indicatie van de grootte van de farmaceutische markt in Nederland in het jaar 2015.

De wereldwijde markt voor oncologie geneesmiddelen bereikte in 2018 een waarde van 121 miljard U.S. dollar,

De statistiek die u hier ziet, slaat op de wereldwijde markt voor oncologie geneesmiddelen in 2018 – dat wil zeggen, de totale waarde van alle kankerbehandelingen die in dat jaar wereldwijd werden verkocht. Dit getal werd berekend op 121 miljard Amerikaanse dollar. Dit is een enorm hoog bedrag en toont aan hoe groot de vraag is naar kankerbehandelingen over de hele wereld. U kunt het ook zien als een indicator van hoeveel middelen er worden geïnvesteerd in de strijd tegen kanker, een van de meest verwoestende ziekten van onze tijd. Dit geeft ook een beeld van het economische belang en de dimensionale omvang van de farmaceutische en medische industrie in deze specifieke gezondheidssector.

De totale inkomsten uit zelfzorggeneesmiddelen bedroegen in 2020 wereldwijd ongeveer 36 miljard dollar,

De statistiek die u hier ziet, heeft betrekking op het wereldwijde bedrag aan inkomsten gegenereerd uit de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen in het jaar 2020, dat ongeveer 36 miljard dollar bedraagt. Zelfzorggeneesmiddelen zijn producten die zonder recept verkrijgbaar zijn en die mensen kunnen gebruiken om hun eigen algemene gezondheidsklachten te behandelen. Deze categorie omvat verschillende soorten producten, zoals pijnstillers, hoest- en verkoudheidsmiddelen, allergiemedicijnen, huidverzorgingsproducten en voedingssupplementen. De inkomsten uit deze producten worden gegenereerd door diverse retailkanalen, zoals apotheken, supermarkten en online verkooppunten. Dat het totaalbedrag aan inkomsten wereldwijd zo hoog is, wijst op een sterke markt voor deze producten, mede gedreven door het groeiende bewustzijn en de nadruk op zelfzorg en preventieve gezondheidszorg.

Uit rapporten blijkt dat de wereldwijde uitgaven aan geneesmiddelen naar verwachting in 2024 zullen toenemen tot 1,5 biljoen dollar,

Uit de recente rapporten blijkt dat de wereldwijde uitgaven aan geneesmiddelen in een sterk stijgende lijn zitten. Zo is er een verwachting uitgesproken dat deze uitgaven in het jaar 2024 zelfs zullen stijgen tot een verbijsterende 1,5 biljoen dollar. Dit houdt in dat er wereldwijd, door overheden, zorginstellingen en individuen, in dat jaar naar verwachting 1,5 biljoen dollar uitgegeven zal worden aan medicijnen. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren, zoals de toenemende vraag naar medicijnen door een groeiende en verouderende wereldbevolking, de ontwikkeling van nieuwe, mogelijk duurdere, medicijnen en veranderende zorgnormen en -beleid die leiden tot hogere zorgkosten. Deze voorspelling markeert een belangrijke trend in de wereldgezondheidszorg. Als u zich in de gezondheidssector bevindt of daarin geïnteresseerd bent, is het essentieel om rekening te houden met deze stijgende uitgaven.

Er zijn wereldwijd gemiddeld 4800 mogelijke geneesmiddelen in de ontwikkelingspijplijn in 2020,

Deze statistiek houdt in dat er in 2020 wereldwijd gemiddeld 4800 potentiële geneesmiddelen in de ‘ontwikkelingspijplijn’ zaten. De term ‘ontwikkelingspijplijn’ verwijst naar alle fases van ontwikkeling die een medicijn ondergaat, van het allereerste concept tot het uiteindelijk beschikbaar worden voor het publiek na goedkeuring van regelgevende instanties. Dus, wanneer wij zeggen dat er 4800 geneesmiddelen in de pijplijn zitten, betekent dit dat er over de hele wereld 4800 verschillende medicijnen zijn die ergens in dit ontwikkelingsproces zitten. Dit kan variëren van vroege onderzoeksfases, klinische proeven tot het wachten op goedkeuring voor algemeen gebruik. U als lezer moet begrijpen dat dit een constant veranderend aantal is, beïnvloed door vele factoren zoals succesvolle of mislukte proeven, financiering en regelgevende beslissingen.

In de VS bedroegen de uitgaven aan geneesmiddelen op recept in 2019 meer dan 360 miljard U.S. dollar,

De statistiek die u hebt genoemd, geeft aan dat in de Verenigde Staten in 2019 meer dan 360 miljard Amerikaanse dollars zijn uitgegeven aan receptgeneesmiddelen. Dit betekent dat er een enorm bedrag is besteed aan medicijnen die door een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener zijn voorgeschreven. Het vertegenwoordigt het totale bedrag dat wordt betaald door individuen, verzekeringen, overheden en andere entiteiten om de kosten van deze medicijnen te dekken. Het is een indicatie van de grote omvang van de farmaceutische sector in de VS, alsook de hoge kosten die gepaard gaan met gezondheidszorg in dit land. De grote uitgaven kunnen onder andere worden veroorzaakt door de hoge prijs van bepaalde medicijnen, de vergrijzende bevolking die mogelijk meer medicijnen nodig heeft, of het uitgebreide gebruik van receptgeneesmiddelen voor een verscheidenheid aan gezondheidsproblemen.

Referenties

0. – https://www.city-data.com

1. – https://www.statista.com

Originally posted 2023-11-14 12:12:52.

Inhoudsopgave