a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Fietsen Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u up-to-date en gedetailleerde fietsstatistieken verwachten, met inzichten in actuele trends, gebruikspatronen en nieuwe gegevens om u te helpen het fietslandschap beter te begrijpen.

 • Uit 2019 blijkt dat Nederland met ongeveer 23 miljoen fietsen het hoogste aantal fietsen per inwoner ter wereld heeft.
 • Ongeveer 84% van de Nederlandse bevolking heeft minimaal één fiets.
 • De gemiddelde Nederlander fietst elk jaar ongeveer 1.000 kilometer.
 • Uit gegevens van het CBS blijkt dat bijna een kwart van alle reizen in Nederland op de fiets wordt gedaan.
 • Uit een enquête uit 2020 blijkt dat data van Strava onthult dat Nederlandse fietsers gemiddeld 41.1 kilometer per rit fietsen.
 • Van de Nederlandse kinderen fietst meer dan de helft naar school.
 • Amsterdam heeft de grootste stedelijke fietsinfrastructuur met 767 kilometer aan fietspaden.
 • Uit een studie uit 2019 blijkt dat ongeveer 68% van de Nederlanders die naar hun werk fietsen dit doen op een stadsfiets.
 • De e-bike verkoop in Nederland heeft een recordhoogte bereikt in 2020, met een verkoop van ruim 547.000 exemplaren.
 • Volgens RAI Vereniging is de gemiddelde prijs van een nieuwe elektrische fiets €2,074.
 • Negen van de tien zwaargewonden in het verkeer zijn fietsers.
 • Uit een onderzoek van de ANWB fietspas blijkt dat de meest voorkomende fietspech een lekke band is.
 • Er zijn meer dan 35.000 km aan fietspaden in Nederland.

Actuele Fietsen Statistieken

Uit 2019 blijkt dat Nederland met ongeveer 23 miljoen fietsen het hoogste aantal fietsen per inwoner ter wereld heeft.

Uit de statistieken van 2019 blijkt dat Nederland, met ongeveer 23 miljoen fietsen, de hoogste dichtheid van fietsen per inwoner ter wereld heeft. Dit betekent dat er in Nederland voor elke inwoner gemiddeld meer dan één fiets beschikbaar is, wat aantoont hoe diep de fietscultuur geworteld is in de Nederlandse samenleving. Fietsen wordt in Nederland niet alleen gezien als een vorm van lichaamsbeweging, maar speelt ook een cruciale rol in het dagelijks transport van mensen. Dit verklaart waarom Nederland wereldwijd de leiding neemt in het aantal fietsen per inwoner.

Ongeveer 84% van de Nederlandse bevolking heeft minimaal één fiets.

De statistiek die u hebt gelezen, betekent dat een overweldigende meerderheid van de Nederlandse bevolking, ongeveer 84%, in het bezit is van minstens één fiets. Hieruit kan worden opgemaakt dat fietsen een significant onderdeel van de Nederlandse cultuur en levensstijl is. Het impliceert dat in Nederland fietsen niet alleen wordt gezien als een vorm van recreatie maar ook als een voornaam vervoermiddel voor dagelijkse activiteiten zoals naar het werk of school gaan, boodschappen doen of bezoekjes afleggen. Deze statistiek onderstreept dus niet alleen de hoge beschikbaarheid en gebruik van fietsen, maar ook hoe geïntegreerd fietsen is in de Nederlandse maatschappij.

De gemiddelde Nederlander fietst elk jaar ongeveer 1.000 kilometer.

Als statistiekexpert kan ik u vertellen dat de stelling “De gemiddelijke Nederlander fietst elk jaar ongeveer 1.000 kilometer” cijfers en feiten weergeeft over het fietsgedrag in Nederland. Het betekent dat wanneer alle kilometers die in een jaar door individuele Nederlanders worden gefietst, worden opgeteld en vervolgens worden gedeeld door het aantal inwoners van Nederland, het resultaat ongeveer 1.000 kilometer is. Dit is een gemiddelde, dus sommige mensen zullen veel meer fietsen, terwijl anderen minder zullen fietsen. De statistiek geeft een beeld van de prominente fietscultuur in Nederland, maar laat ook de variabiliteit tussen individuen zien.

Uit gegevens van het CBS blijkt dat bijna een kwart van alle reizen in Nederland op de fiets wordt gedaan.

Dit statistiek van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) vertelt ons dat een significant deel, bijna een kwart, van alle reizen in Nederland met de fiets wordt gedaan. Dit betekent dat wanneer u de verschillende vervoerswijzen zoals auto’s, openbaar vervoer, lopen, en fietsen samenvoegt en kijkt naar hoeveel van alle reizen worden voltooid met elk van deze, de fiets komt uit op bijna 25%. Het is een indicatie van hoe populair fietsen is als vervoermiddel in Nederland, misschien vanwege de efficiëntie, milieuvriendelijkheid of de aanwezigheid van goed ontwikkelde fietsinfrastructuur in het land. Het laat ook zien dat een groot deel van het Nederlandse publiek de fiets als een betrouwbare vorm van transport beschouwt.

Uit een enquête uit 2020 blijkt dat data van Strava onthult dat Nederlandse fietsers gemiddeld 41.1 kilometer per rit fietsen.

De statistiek afkomstig uit een enquête uit 2020, waarbij gebruik is gemaakt van data van Strava, een populaire app onder fietsers, onthult interessante informatie over Nederlandse fietsers. Uit deze gegevens analyse is gebleken dat Nederlandse fietsers per afzonderlijke fietstocht gemiddeld 41,1 kilometer afleggen. Dit betekent dat als een Nederlander op zijn of haar fiets stapt voor een rit, de afgelegde afstand bij deze rit gemiddeld 41,1 kilometer zal zijn. Het is belangrijk om te onthouden dat dit een gemiddelde is, dus sommige ritten kunnen aanzienlijk langer of korter zijn. Dit gemiddelde weerspiegelt de algehele fietscultuur en het fietsgedrag in Nederland.

Van de Nederlandse kinderen fietst meer dan de helft naar school.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse kinderen met de fiets naar school gaat. Dit betekent dat als je een willekeurige groep Nederlandse scholieren zou nemen, meer dan 50% van deze groep aangeeft dat zij voornamelijk de fiets gebruiken om naar school te gaan. Het weerspiegelt een gangbare gewoonte onder de Nederlandse kinderen om actief aan lichamelijke beweging te doen en ook de culturele traditie van het fietsen in Nederland. Dit kan echter ook een reflectie zijn van de geïnvesteerde infrastructuur voor fietsers in het land, wat voor een veilige en efficiënte manier van reizen zorgt, vooral voor de kinderen op weg naar school.

Amsterdam heeft de grootste stedelijke fietsinfrastructuur met 767 kilometer aan fietspaden.

Als u een fervent fietser bent of gewoon geïnteresseerd bent in stadsplanning, dan zal deze statistiek u zeker interesseren. Amsterdam staat bekend om zijn uitgebreide fietsinfrastructuur, waarmee het de koploper is in stedelijk fietsgebruik en -faciliteiten. De gemeente heeft in totaal 767 kilometer aan fietspaden. Dat is meer dan de lengte van veel snelwegen en betekent dat u praktisch overal in de stad comfortabel en veilig kunt fietsen. Deze netwerken van paden verbinden diverse stedelijke en voorstedelijke gebieden, waardoor fietsers de mogelijkheid hebben om door de hele stad te reizen zonder ooit een auto te hoeven ontmoeten. Het is een bewijs van de toewijding van Amsterdam aan duurzame en actieve vervoersmodi, en een model dat andere steden wereldwijd proberen te volgen.

Uit een studie uit 2019 blijkt dat ongeveer 68% van de Nederlanders die naar hun werk fietsen dit doen op een stadsfiets.

Uit de studie uit 2019 wordt duidelijk dat de meerderheid van de Nederlanders, ongeveer 68%, die naar hun werk fietsen, dit doen op een stadsfiets. Dit feit toont aan dat de stadsfiets erg populair is onder de werkzame bevolking in Nederland voor woon-werkverkeer. De stadsfiets is waarschijnlijk de favoriete keuze vanwege zijn betrouwbaarheid, duurzaamheid en geschiktheid voor het straatbeeld van de Nederlandse steden. Het is dus duidelijk, u maakt net als veel andere Nederlanders waarschijnlijk gebruik van een stadsfiets als uw voornaamste vervoersmiddel om naar werk te fietsen.

De e-bike verkoop in Nederland heeft een recordhoogte bereikt in 2020, met een verkoop van ruim 547.000 exemplaren.

In eenvoudige bewoordingen betekent de vermelde statistiek dat de verkoop van elektrische fietsen, ook wel e-bikes genoemd, een ongeëvenaard hoogtepunt heeft bereikt in Nederland in 2020. Gedurende dat jaar werden er meer dan 547.000 van dergelijke fietsen verkocht. Deze cijfers geven aan dat er een groeiende interesse en vraag is naar e-bikes in Nederland, wat wijst op veranderingen in het vervoersgedrag van de Nederlandse bevolking. Dit kan mogelijk worden toegeschreven aan diverse factoren zoals stijgende milieubewustzijn, verbeteringen in de technologie van e-bikes en overheidsinitiatieven die het gebruik van duurzamere vervoersmiddelen bevorderen. U kunt de populariteit van e-bikes in uw streek zien als een teken van deze grotere trend.

Volgens RAI Vereniging is de gemiddelde prijs van een nieuwe elektrische fiets €2,074.

De statistiek die u ziet, verstrekt door de RAI Vereniging, geeft aan dat de gemiddelde prijs van een nieuwe elektrische fiets €2,074 is. Dit houdt in dat wanneer u alle prijzen van nieuwe elektrische fietsen neemt die momenteel op de markt zijn en u deze bij elkaar optelt, en vervolgens deelt door het totaal aantal van deze fietsen, u op dit gemiddelde aantal uitkomt. Het is belangrijk om te begrijpen dat dit een gemiddelde is, en dat er dus fietsen verkrijgbaar zijn die zowel goedkoper als duurder zijn dan dit bedrag. Het is een indicatie om u een algemeen idee te geven van wat u kunt verwachten te besteden aan een nieuwe elektrische fiets.

Negen van de tien zwaargewonden in het verkeer zijn fietsers.

Deze statistiek geeft inzicht in de risico’s op de weg, specifiek voor fietsers. Het toont aan dat negen van de tien ernstige verkeersgewonden fietsers zijn. Dit betekent dat als er tien mensen ernstig gewond raken bij verkeersongevallen, negen daarvan fietsers zijn. De risicofactor voor fietsers is dus zeer hoog. Dit zou kunnen komen door factoren zoals onveilige fietspaden, het gebrek aan beschermingsuitrusting zoals helmen en kniebeschermers, onvoorzichtigheid van de fietser zelf of van andere weggebruikers, enzovoorts. Daarom, als u op de fiets stapt, is het van het grootste belang om alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, omdat u volgens deze statistiek een hoger risico loopt op ernstig letsel dan anderen in het verkeer. Het is ook belangrijk dat verkeersbeleidsmakers en stadsplanners deze cijfers in ogenschouw nemen bij het ontwerpen van straten en fietspaden, om zo de veiligheid van fietsers te verbeteren.

Uit een onderzoek van de ANWB fietspas blijkt dat de meest voorkomende fietspech een lekke band is.

Uit de gegevens van de ANWB fietspas blijkt dat de meest voorkomende vorm van fietspech het hebben van een lekke band is. Dit betekent dat de hoogste frequentie van gemelde fietsproblemen gerelateerd is aan kapotte banden. Dit kan voor u als fietser handig zijn om te weten, zodat u eventueel preventieve maatregelen kunt nemen of ervoor kunt zorgen dat u voorbereid bent op het repareren van een lekke band. Deze statistiek toont het belang van regelmatig bandenonderhoud en de waarde van het hebben van een reparatieset bij de hand.

Er zijn meer dan 35.000 km aan fietspaden in Nederland.

De statistiek merkt op dat er meer dan 35.000 kilometer aan fietspaden in Nederland is. Dat betekent dat als u besluit om te fietsen, u meer dan 35.000 kilometer weg zou kunnen afleggen zonder ooit dezelfde route tweemaal te hoeven fietsen. Dit is een indrukwekkend cijfer dat de buitengewone aandacht voor fietsinfrastructuur en -cultuur in Nederland onderstreept. Het laat zien dat Nederland een van de meest fietsvriendelijke landen ter wereld is en een grote inzet heeft voor duurzaamheid en actieve levensstijlen onder de bevolking. Zulke uitgebreide fietsnetwerken bieden de Nederlanders talloze mogelijkheden om dagelijks te fietsen voor woon-werkverkeer, vrijetijdsbesteding of sportactiviteiten.

Referenties

0. – https://bicycledutch.wordpress.com

1. – https://www.iamsterdam.com

2. – https://www.holland.com

3. – https://www.strava.com

4. – https://www.cbs.nl

5. – https://www.fietsennaarschool.nl

6. – https://www.fietsberaad.nl

7. – https://www.raivereniging.nl

8. – https://www.anwb.nl

9. – https://www.swov.nl

Originally posted 2023-11-14 12:12:52.

Inhoudsopgave