a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Fietshelm Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een up-to-date inzicht verwachten in de wereld van fietshelm statistieken, met actuele gegevens over bijvoorbeeld veiligheidspercentages, gebruikersstatistieken, en recente trends in de fietshelm industrie.

 • In België dragen 42% van fietsers een helm, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit slechts 31%.
 • Het aantal sterfgevallen als gevolg van kop-staart botsingen met een auto is 3.3 keer zeer waarschijnlijk met mensen die geen helm dragen.
 • Volgens TNO-informatie dragen meer kinderen (4-11 jaar) dan volwassenen een fietshelm.
 • Fietsers dragen slechts in 0,1 % van alle fietskilometers in Nederland een helm.
 • Er is in de provincie Utrecht een sterke toename van 45% in het aantal gehospitaliseerden na een fietsongeval.
 • Geschat wordt dat het gebruik van een fietshelm het risico op letsel aan het hoofd, gezicht en nek vermindert met ongeveer 33% tot hele 88%.
 • Ongeveer 57% van de dodelijke ongevallen en 69% van de ziekenhuisopnames zijn kinderen jonger dan 16 jaar.
 • Er is een aanzienlijke afname van 70% in het risico op ernstige hoofdletsels bij het dragen van een helm.
 • In Nederland zijn ongeveer 13% van fietsslachtoffers die zich op de eerste hulp hebben gemeld, fietser van een E-bike.
 • Ruim de helft van de ziekenhuisgewonden na een fietsongeval is een oudere (60-plusser).
 • Volgens ENVE, hebben fietshelmen 65 tot 88% van de ernstige hoofd en hersenletsels voorkomen.
 • De kans op het oplopen van hersenletsel wordt 60-80% verminderd door het dragen van een helm.
 • 13% van de gebruikers van een elektrische fiets draagt een helm.

Actuele Fietshelm Statistieken

In België dragen 42% van fietsers een helm, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit slechts 31%.

Uit de statistiek blijkt dat 42% van de fietsers in België ervoor kiest om een helm te dragen tijdens het fietsen. Dit toont aan dat ongeveer twee op de vijf fietsers ervoor kiezen om extra veiligheidsmaatregelen te nemen en daarmee wellicht het risico op hoofdletsel bij een mogelijke val of botsing te verminderen. Echter, als we specifiek naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kijken, blijkt dat daar slechts 31% van de fietsers een helm draagt. Dit is aanzienlijk minder dan het landelijke gemiddelde in België. Dit suggereert dat fietsers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogelijk minder bezorgd zijn over veiligheid of dat er andere factoren spelen die deze lagere helm-draagpercentage kunnen verklaren.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van kop-staart botsingen met een auto is 3.3 keer zeer waarschijnlijk met mensen die geen helm dragen.

De statistiek die u heeft gelezen, suggereert dat er een duidelijk verband is tussen het dragen van een helm en de overlevingskansen bij kop-staart botsingen met een auto. Het cijfer 3.3 keer wordt in deze context gebruikt om het relatieve risico te geven van overlijden voor mensen die geen helm dragen ten opzichte van degenen die dat wel doen. Dit betekent dat als u geen helm draagt tijdens een kop-staart botsing met een auto, u volgens deze statistiek 3.3 keer meer kans heeft om te overlijden als gevolg van het ongeval dan wanneer u wel een helm draagt. Dit benadrukt het potentieel levensreddend belang van het dragen van een helm, ook in situaties waarin u zich misschien in een voertuig bevindt en niet op een motorfiets of fiets.

Volgens TNO-informatie dragen meer kinderen (4-11 jaar) dan volwassenen een fietshelm.

Uit de informatie van TNO blijkt dat onder kinderen van 4 tot 11 jaar, de trend om een fietshelm te dragen neemt toe vergeleken met volwassenen. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren, zoals verhoogd bewustzijn over veiligheid onder ouders en schoolinstellingen, of regels die kinderen aanmoedigen om helmen te dragen tijdens het fietsen. Het kan ook weerspiegelen dat volwassenen vaak de perceptie hebben dat helmen alleen nodig zijn voor gevaarlijke activiteiten of onder specifieke omstandigheden, in plaats van als een algemene voorzorgsmaatregel wanneer ze op de fiets zitten. Het belangrijke punt om op te merken uit deze statistiek is echter dat het dragen van een helm altijd aan te raden is, ongeacht leeftijd, om het risico op ernstig letsel te verkleinen in geval van een val of een ongeval.

Fietsers dragen slechts in 0,1 % van alle fietskilometers in Nederland een helm.

Uit de genoemde statistiek blijkt dat slechts 0,1% van alle afgelegde fietskilometers in Nederland is gerealiseerd terwijl de fietser een helm droeg. Dit betekent dat Nederlanders vrijwel nooit een helm dragen als ze fietsen. Voor elke 1.000 kilometer die op een fiets wordt afgelegd, wordt dus alleen in één kilometer een helm gedragen. Dit percentage is dan een weergave van de verhouding tussen de kilometers met helm gereden en het totale aantal gefietste kilometers in Nederland. Dit kan verschillende dingen betekenen, bijvoorbeeld dat Nederlandse fietsers zich veilig voelen zonder helm, of dat er een gebrek aan bewustzijn is over het belang van het dragen van een helm tijdens het fietsen.

Er is in de provincie Utrecht een sterke toename van 45% in het aantal gehospitaliseerden na een fietsongeval.

Uit de statistiek blijkt dat er in de provincie Utrecht een sterke toename van 45% is opgemerkt in het aantal mensen dat in het ziekenhuis belandde na een fietsongeval. Dit betekent dat, vergeleken met de vorige periode, bijna de helft meer mensen een dusdanig ernstig fietsongeval hebben gehad dat zij in het ziekenhuis opgenomen moesten worden. Deze toename kan wijzen op een aantal zaken. Het zou kunnen betekenen dat de verkeersveiligheid voor fietsers in de provincie Utrecht is verslechterd. Het zou ook een aanwijzing kunnen zijn dat meer mensen de fiets zijn gaan gebruiken en dat de infrastructuur niet is meegegroeid met deze ontwikkeling. Hoe dan ook, deze cijfers vormen een duidelijk signaal dat er extra aandacht nodig is om de veiligheid van fietsers in de provincie Utrecht te verbeteren.

Geschat wordt dat het gebruik van een fietshelm het risico op letsel aan het hoofd, gezicht en nek vermindert met ongeveer 33% tot hele 88%.

Deze statistiek betekent dat wanneer u een fietshelm draagt, u aanzienlijk minder kans loopt op letsel aan het hoofd, gezicht of nek. Meer specifiek, men schat dat het risico met ongeveer 33% tot maar liefst 88% vermindert. Dit is een breed bereik, wat suggereert dat de exacte mate van bescherming afhankelijk kan zijn van verschillende factoren zoals de ernst van het ongeval, de kwaliteit van de helm, de manier waarop de helm wordt gedragen, enz. Echter, de algemene conclusie blijft hetzelfde: het dragen van een fietshelm zal uw risico op letsel aanzienlijk verminderen. Als u fietst, kan het dragen van een helm dus een eenvoudige en effectieve manier zijn om uw veiligheid te verhogen.

Ongeveer 57% van de dodelijke ongevallen en 69% van de ziekenhuisopnames zijn kinderen jonger dan 16 jaar.

Deze statistiek toont aan dat een significant deel van de dodelijke ongevallen en ziekenhuisopnames kinderen onder de 16 jaar betreft. Wanneer u de percentages van 57% en 69% bekijkt, betekent dit dat meer dan de helft van de dodelijke ongevallen en bijna 70% van de ziekenhuisopnames kinderen onder de zestien jaar betreffen. Dit is een zorgwekkende bevinding, omdat het suggereert dat kinderen in deze leeftijdsgroep een hoger risico lopen betrokken te raken bij dit soort incidenten. Het is belangrijk om deze gegevens te gebruiken om strategieën en beleid te ontwikkelen gericht op het verminderen van dergelijke ongevallen en opnames bij kinderen.

Er is een aanzienlijke afname van 70% in het risico op ernstige hoofdletsels bij het dragen van een helm.

U zult merken dat het dragen van een helm bij activiteiten zoals fietsen, motorrijden of andere risicovolle activiteiten uw risico op ernstige hoofdletsels aanzienlijk kan verlagen. Volgens de gegeven statistiek zorgt het dragen van een helm ervoor dat de kans op ernstige hoofdletsels met maar liefst 70% afneemt. Dit betekent dat als u een helm draagt, uw kans op het oplopen van een ernstig hoofdletsel niet slechts een beetje, maar enorm afneemt. Dus, als u veilig wilt blijven tijdens risicovolle activiteiten, is een helm dragen absoluut een wijze keuze. Deze statistiek benadrukt de impact van eenvoudige preventieve maatregelen zoals het dragen van een helm op uw veiligheid.

In Nederland zijn ongeveer 13% van fietsslachtoffers die zich op de eerste hulp hebben gemeld, fietser van een E-bike.

Uit deze statistiek kunnen we opmaken dat van alle fietsslachtoffers die zich hebben gemeld bij de eerste hulp in Nederland, ongeveer 13% slachtoffer was vanwege een incident met een E-bike. Een E-bike is een fiets met een ingebouwde motor ter ondersteuning van het fietsen. Dit betekent dus dat één op de acht personen die zich bij de eerste hulp melden na een fietsongeval, betrokken was bij een ongeluk met een E-bike. Het is belangrijk aan te tekenen dat deze statistiek geen onderscheid maakt tussen ongevallen die daadwerkelijk zijn veroorzaakt door het gebruik van de elektrische functionaliteit van de E-bike, versus ongevallen die gewoonweg hebben plaatsgevonden terwijl de betrokkene toevallig op een E-bike reed.

Ruim de helft van de ziekenhuisgewonden na een fietsongeval is een oudere (60-plusser).

Deze statistiek geeft aan dat meer dan 50% van de personen die in het ziekenhuis terecht komen vanwege een fietsongeval, een leeftijd van 60 jaar of ouder hebben. Dat betekent dat u, als u tot deze leeftijdsgroep behoort, een grotere kans heeft om na een fietsongeval in het ziekenhuis te belanden in vergelijking met jongere mensen. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren, zoals een verminderde balans of zicht, of het feit dat ouderen wellicht kwetsbaarder zijn en daardoor eerder letsel oplopen bij een ongeval. Het benadrukt het belang van veiligheidsmaatregelen voor deze groep, zoals het dragen van een helm en het kiezen voor veilige fietsroutes.

Volgens ENVE, hebben fietshelmen 65 tot 88% van de ernstige hoofd en hersenletsels voorkomen.

Uit de gegevens van ENVE blijkt dat het dragen van een fietshelm aanzienlijk kan bijdragen aan uw veiligheid tijdens het fietsen. Dit wordt ondersteund door het feit dat fietshelmen naar schatting 65 tot 88% van de ernstige hoofd- en hersenletselgevallen hebben voorkomen. Dit betekent dat, van een willekeurige groep mensen die bij een fietsongeval betrokken zijn, degenen die een helm droegen 65 tot 88% minder kans hadden om ernstig hoofd- of hersenletsel op te lopen. Dit illustreert de sterke beschermende werking van de helm. Het is daarom uitermate belangrijk dat u voor uw eigen veiligheid een helm draagt als u gaat fietsen.

De kans op het oplopen van hersenletsel wordt 60-80% verminderd door het dragen van een helm.

Deze statistiek geeft aan dat een eenvoudige voorzorgsmaatregel zoals het dragen van een helm aanzienlijk kan bijdragen aan de veiligheid, met name in activiteiten zoals fietsen of motorrijden. Wanneer u een helm draagt, betekent deze statistiek dat u uw kans om hersenletsel op te lopen vermindert met 60 tot 80%. Simpel gezegd, als u een groep mensen zou nemen die zonder helm een bepaalde activiteit uitvoert en dezelfde activiteit uitvoert met een helm, dan is de groep met helmen aanzienlijk veiliger. In cijfers uitgedrukt, stelt dit voor dat van elke 100 mensen zonder helm die hersenletsel zouden krijgen, tussen de 60 en 80 van hen dat letsel hadden kunnen vermijden door het eenvoudige feit dat ze een helm droegen.

13% van de gebruikers van een elektrische fiets draagt een helm.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 13% van de mensen die een elektrische fiets gebruiken, ook daadwerkelijk een helm dragen. Dit wil zeggen, wanneer u een groep van 100 elektrische fietsgebruikers neemt, draagt ongeveer 13 van deze mensen een helm voor hun eigen veiligheid tijdens het fietsen. Het is belangrijk om op te merken dat dit percentage relatief laag is, wat kan wijzen op de noodzaak om het bewustzijn te vergroten over het belang van het dragen van een helm voor de veiligheid van fietsers.

Referenties

0. – https://ecf.com

1. – https://www.rivm.nl

2. – https://www.volksgezondheidenzorg.info

3. – https://commons.wikimedia.org

4. – https://www.vias.be

5. – https://www.veiligheid.nl

6. – https://www.fietsberaad.nl

7. – https://www.tno.nl

8. – https://www.swov.nl

Originally posted 2023-11-14 12:12:52.

Inhoudsopgave