a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Filantropie Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van de meest recente statistieken en trends in de filantropie, waarmee u een dieper inzicht krijgt in de wereldwijde impact en de groei van charitatief geven.

 • Volgens Giving USA gaven Amerikanen in 2020 ongeveer 471,44 miljard dollar aan filantropische oorzaken, een stijging van 5,1%.
 • Uit het Rapport Mondiaal Geven van CAF blijkt dat individuen wereldwijd ongeveer 34% van het totale filantropische geven waren.
 • Uit gegevens van de NVI blijkt dat Nederlands georganiseerde filantropie ongeveer €5,7 miljard bedraagt kent.
 • Ongeveer 14% van alle wereldwijde donaties gaat naar religieuze organisaties, volgens het Rapport Mondiaal Geven van CAF.
 • Volgens het National Center for Charitable Statistics waren er in 2019 meer dan 1,5 miljoen geregistreerde goede doelen in de Verenigde Staten.
 • In Nederland zou 37% van de bevolking vrijwilligerswerk hebben gedaan in 2020.
 • De Bill en Melinda Gates Foundation, ‘s werelds grootste particuliere stichting, heeft tot nu toe meer dan 54,8 miljard dollar uitgegeven aan goede doelen.
 • De gemiddelde jaarlijkse donatie per huishouden in de Verenigde Staten is ongeveer $2974.
 • De hoeveelheid geld die aan liefdadigheid werd gedoneerd in het Verenigd Koninkrijk in 2019 bedroeg 10,1 miljard pond.
 • De gemiddelde Nederlander geeft jaarlijks ongeveer €218 aan goede doelen.
 • Stichtingen in Duitsland hebben een totaal vermogen van ongeveer €100 miljard. Ofwel, gemiddeld heeft elke stichting ongeveer €3,3 miljoen.
 • Wereldwijd is 27% van de volwassenen betrokken bij vrijwilligerswerk, volgens het CAF World Giving Index.

Actuele Filantropie Statistieken

Volgens Giving USA gaven Amerikanen in 2020 ongeveer 471,44 miljard dollar aan filantropische oorzaken, een stijging van 5,1%.

De statistiek die u aanhaalt, afkomstig van Giving USA, suggereert dat er in 2020 aanzienlijke filantropische activiteiten hebben plaatsgevonden in de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben circa 471,44 miljard dollar gedoneerd aan verschillende liefdadigheidsoorzaken. Dit is een aanzienlijk bedrag en de specificiteit van het cijfer suggereert een grondige en uitgebreide datacollectie. Verder illustreert dit gegeven een positieve trend van groei in filantropie – een stijging van 5,1% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit impliceert dat ondanks het uitdagingen die 2020 met zich meebracht, de bereidheid van mensen om te geven niet afgenomen is, maar juist is toegenomen.

Uit het Rapport Mondiaal Geven van CAF blijkt dat individuen wereldwijd ongeveer 34% van het totale filantropische geven waren.

Uit het rapport ‘Mondiaal Geven’ van CAF (Charities Aid Foundation) blijkt dat individuele donaties wereldwijd ongeveer 34% van het totale filantropische geven uitmaken. Dit betekent dat van alle donaties die wereldwijd worden gedaan aan goede doelen, sociale en gemeenschapsprojecten, 34% afkomstig is van individuen en niet van bedrijven, stichtingen of overheidsinstanties. Met andere woorden, u als individu, samen met alle andere particuliere donateurs over de hele wereld, draagt in aanzienlijke mate bij aan de totale wereldwijde filantropische inspanningen. Uw donatie, hoe klein ook, maakt deel uit van dit aandeel van 34% en heeft dus een daadwerkelijke impact op de wereldwijde gemeenschap.

Uit gegevens van de NVI blijkt dat Nederlands georganiseerde filantropie ongeveer €5,7 miljard bedraagt kent.

Uit de gegevens van het Nederlands Instituut voor Verantwoordelijk Investeren (NVI) blijkt dat de georganiseerde filantropie in Nederland een totaalbedrag van ongeveer €5,7 miljard omvat. Dit verwijst naar het totale bedrag dat door formele organisaties, zoals stichtingen, verenigingen en andere non-profitorganisaties, is verzameld en gedistribueerd voor liefdadigheidswerk of filantropische initiatieven. Deze georganiseerde filantropie kan bestaan uit geldelijke bijdragen, maar kan ook giften in natura omvatten. Dit grote bedrag toont aan hoeveel economische waarde op maatschappelijk niveau plaatsvindt binnen de sector van georganiseerde filantropie in Nederland. Het illustreert ook de mate van vrijgevigheid en maatschappelijk engagement bij Nederlandse burgers en bedrijven.

Ongeveer 14% van alle wereldwijde donaties gaat naar religieuze organisaties, volgens het Rapport Mondiaal Geven van CAF.

Volgens het Wereldwijde Donatierapport van Charities Aid Foundation (CAF), gaat ongeveer 14% van alle wereldwijde donaties naar religieuze organisaties. Wat dit betekent is dat, van elke 100 euro die wereldwijd wordt gedoneerd, er 14 euro direct naar religieuze lichamen gaat. Deze donaties kunnen bestaan uit geldelijke bijdragen gegeven aan kerken, moskeeën, tempels en andere religieuze instellingen. Het kan ook donaties omvatten die worden gedaan aan non-profitorganisaties die nauw verbonden zijn met bepaalde religieuze groeperingen. U kunt dit inzicht gebruiken om een beter beeld te krijgen over wereldwijde sympathieën en hoe mensen kiezen om hun geld te doneren.

Volgens het National Center for Charitable Statistics waren er in 2019 meer dan 1,5 miljoen geregistreerde goede doelen in de Verenigde Staten.

Het lijkt misschien verrassend, maar volgens de gegevens van het National Center for Charitable Statistics waren er in 2019 in de Verenigde Staten meer dan 1,5 miljoen geregistreerde goede doelen. Dit betekent dat u, met uw wens om een bijdrage te leveren, een enorme diversiteit aan instellingen heeft om uit te kiezen. Dit aantal omvat een breed scala aan organisaties, van lokale gemeenschapsprojecten tot grote nationale en internationale instellingen. Het is daarbij interessant om op te merken dat dit hoge aantal suggereert dat liefdadigheid en filantropie verankerd zijn in de Amerikaanse cultuur en samenleving. Dankzij deze statistiek krijgen we een beter inzicht in de omvang van de non-profitsector in de VS.

In Nederland zou 37% van de bevolking vrijwilligerswerk hebben gedaan in 2020.

In de statistiek die u opgeeft, wordt gesteld dat 37% van de Nederlandse bevolking in 2020 betrokken was bij vrijwilligerswerk. Dit betekent dat iets meer dan een derde van alle mensen in Nederland in dat bepaalde jaar hun tijd en vaardigheden kosteloos hebben ingezet om anderen te helpen of een bijdrage te leveren aan diverse organisaties en initiatieven. Dit percentage is een manier om het niveau van gemeenschapsbetrokkenheid en maatschappelijke participatie in het land te meten. Het houdt echter geen rekening met hoeveel tijd elke persoon aan vrijwilligerswerk heeft besteed, welk soort vrijwilligerswerk ze hebben gedaan, of hoe regelmatig ze zich vrijwillig inzetten. Het geeft enkel een algeheel beeld van de participatie in vrijwilligerswerk op landelijk niveau.

De Bill en Melinda Gates Foundation, ‘s werelds grootste particuliere stichting, heeft tot nu toe meer dan 54,8 miljard dollar uitgegeven aan goede doelen.

U moet weten dat de Bill en Melinda Gates Foundation, de grootste particuliere stichting ter wereld, tot op heden ruim 54,8 miljard dollar heeft uitgegeven aan goede doelen. Deze cijfers zijn enorm en illustreren de aanzienlijke bijdrage van het fonds aan allerlei soorten humanitaire en sociale initiatieven. Het is een stichting opgericht door zakenman en mede-oprichter van Microsoft, Bill Gates en zijn vrouw Melinda Gates. Deze omvangrijke donaties zijn besteed aan verschillende projecten ter verbetering van gezondheidszorg, onderwijs en armoedebestrijding wereldwijd. Ze streven ernaar om individuen en gemeenschappen de middelen en kansen te bieden om hun levensstandaard te verhogen. De statistiek van 54,8 miljard dollar geeft een indrukwekkend beeld van hun financiële inzet tot nu toe in deze missie.

De gemiddelde jaarlijkse donatie per huishouden in de Verenigde Staten is ongeveer $2974.

Deze statistiek laat zien hoeveel Amerikaanse huishoudens gemiddeld per jaar doneren aan goede doelen en andere organisaties. In dit geval is het gemiddelde donatiebedrag per huishouden per jaar in de Verenigde Staten ongeveer $2974. Dit betekent niet dat elk Amerikaans huishouden dit exacte bedrag doneert, sommige doneren meer en andere minder. Het is een gemiddelde dat wordt berekend door alle gedoneerde bedragen bij elkaar op te tellen en te delen door het totale aantal huishoudens. Het geeft u een indicatie van hoeveel Amerikaanse huishoudens over het algemeen doneren. Het toont ook aan dat doneren een significant onderdeel is van de Amerikaanse cultuur en economie.

De hoeveelheid geld die aan liefdadigheid werd gedoneerd in het Verenigd Koninkrijk in 2019 bedroeg 10,1 miljard pond.

Dit statistiek geeft aan hoeveel mensen in het Verenigd Koninkrijk gedoneerd hebben aan liefdadigheid in het jaar 2019. Het totale bedrag komt uit op 10,1 miljard pond. Wanneer we het hebben over liefdadigheidsbijdragen, gaat het om donaties aan non-profit organisaties die werken voor een breed scala aan doelen, zoals welzijn van mensen, het milieu, dieren, onderzoek, onderwijs en nog veel meer. Dit cijfer is een indicatie van de vrijgevigheid van de burgers in het Verenigd Koninkrijk. Dus, als u deze statistiek ziet, toont het aan dat er aanzienlijke bedragen worden bijgedragen aan het goede doel in het Verenigd Koninkrijk. Het is een meting van de sociale betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van burgers in die regio.

De gemiddelde Nederlander geeft jaarlijks ongeveer €218 aan goede doelen.

Wanneer u hoort dat ‘de gemiddelijke Nederlander jaarlijks ongeveer €218 aan goede doelen geeft’, betekent dit dat als u alle donaties aan goede doelen die in een jaar in Nederland zijn gedaan bij elkaar optelt en dat bedrag vervolgens deelt door het totaal aantal inwoners van Nederland, het gemiddelde uitkomt op €218 per persoon. Dit betekent niet noodzakelijk dat elke Nederlander daadwerkelijk dit bedrag doneert – sommigen zullen meer geven, terwijl anderen misschien minder of niets geven. Het is een gemiddelde, wat betekent dat het alle donaties vertegenwoordigt, groot of klein, verdeeld over de gehele bevolking. Denk eraan dat dit cijfer per jaar kan variëren, afhankelijk van economische omstandigheden en andere factoren.

Stichtingen in Duitsland hebben een totaal vermogen van ongeveer €100 miljard. Ofwel, gemiddeld heeft elke stichting ongeveer €3,3 miljoen.

Deze statistiek geeft inzicht in de financiële positie van stichtingen in Duitsland. Het totale vermogen van alle stichtingen wordt geschat op ongeveer €100 miljard. Dit betekent dat wanneer we alle beschikbare vermogens van deze stichtingen optellen, we op een bedrag van ongeveer €100 miljard uitkomen. Maar dit bedrag is niet gelijkmatig verdeeld over de stichtingen. Er zijn veel stichtingen die meer of minder hebben dan anderen. Om toch een algemene indicatie te geven van het ‘typische’ vermogen van een stichting, berekenen we het gemiddelde. Dit doen we door het totale vermogen te delen door het aantal stichtingen. Hieruit komt een bedrag van ongeveer €3,3 miljoen. U kunt dus zeggen dat een ‘gemiddelde’ stichting in Duitsland, op basis van deze gegevens, een vermogen heeft van ongeveer €3,3 miljoen.

Wereldwijd is 27% van de volwassenen betrokken bij vrijwilligerswerk, volgens het CAF World Giving Index.

Deze statistiek van de CAF World Giving Index laat zien dat ruim een kwart van de volwassenen op wereldschaal betrokken is bij vrijwilligerswerk. Dit houdt in dat ongeveer 27% van de volwassenen wereldwijd zich actief inzetten voor verschillende vrijwillige taken, projecten en organisaties, wat kan variëren van een paar uur per week tot mogelijk zelfs een fulltime inzet. Het zou dus kunnen dat als u in een kamer bent met vier andere volwassenen, ten minste één van u waarschijnlijk betrokken is bij vrijwilligerswerk. Het is een krachtige statistiek die aantoont dat een significant percentage van de bevolking kiest voor het geven van hun tijd en energie zonder de verwachting van financiële beloning, wat een sterke indicatie kan zijn van gemeenschapsgeest en altruïsme.

Referenties

0. – https://www.cbs.nl

1. – https://www.cafonline.org

2. – https://www.gatesfoundation.org

3. – https://www.geveninnederland.nl

4. – https://www.stiftungen.org

5. – https://givingusa.org

6. – https://nccs.urban.org

7. – https://www.philanthropyroundtable.org

Originally posted 2023-11-14 12:12:52.

Inhoudsopgave