a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Fondsenwerving Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een uitgebreid overzicht verwachten van de laatste trends en statistieken in de wereld van fondsenwerving, compleet met de meest recente gegevens om u te helpen uw fondsenwervingsstrategieën effectiever te maken.

  • In 2019 werd er wereldwijd $511 miljard aan filantropie opgehaald (3% meer dan in 2018).
  • 69% van de donaties aan goede doelen in de VS komen van particulieren.
  • 8% van de donaties worden online gedaan.
  • In 2019 waren de top 3 goede doelen met de meeste donaties in de VS: religie (29%), onderwijs (14%) en menselijke diensten (12%).
  • Van de Amerikaanse huishoudens doneerde 53% aan een goed doel in 2017.
  • In 2018 gaven Nederlandse huishoudens gemiddeld €217 aan goede doelen.
  • Mediaan donatiebedrag in Nederland lag in 2015 bij €15-€20.
  • Van de Nederlandse donateurs is 60% vrouw en is de mediane leeftijd tussen de 41-50 jaar.
  • Het percentage huishoudens in Nederland dat geld doneert aan goede doelen is gedaald van 89% in 2015 naar 77% in 2019.

Actuele Fondsenwerving Statistieken

In 2019 werd er wereldwijd $511 miljard aan filantropie opgehaald (3% meer dan in 2018).

Deze statistiek geeft aan dat er in 2019 wereldwijd een indrukwekkende hoeveelheid van $511 miljard is verzameld via filantropische inspanningen. Dat is geld dat mensen vrijwillig hebben gedoneerd aan oorzaken die ze belangrijk vinden, zoals onderwijs, gezondheidszorg, sociale diensten en het milieu, om er maar een paar te noemen. Interessant is ook de toegevoegde context dat dit een toename van 3% vertegenwoordigt ten opzichte van het voorgaande jaar, 2018. Het suggereert dat, ondanks de verschillende uitdagingen en veranderingen in de wereld, het geven van giften een bestendige of zelfs groeiende trend is. U kunt uit deze statistiek concluderen dat filantropie een krachtige en steeds belangrijker wordende manier blijft voor mensen over de hele wereld om invloed uit te oefenen en een verschil te maken in de zaken die ze het meest aan het hart gaan.

69% van de donaties aan goede doelen in de VS komen van particulieren.

Uit de statistiek blijkt dat 69% van alle donaties aan goede doelen in de Verenigde Staten afkomstig zijn van individuele personen, die ook wel particulieren worden genoemd. Dit betekent dat bijna 7 op de 10 gedoneerde dollars rechtstreeks afkomstig zijn van privépersonen in plaats van bedrijven of organisaties. Dit is aanzienlijk omdat het suggereert dat een groot deel van het geld dat naar goede doelen gaat, afkomstig is van de alledaagse burger. Bedrijven en andere organisaties zoals stichtingen en trusts dragen uiteraard ook bij aan liefdadigheid, maar particulieren zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de donaties. Dus u, als individu, doet ertoe bij het ondersteunen van goede doelen.

8% van de donaties worden online gedaan.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 8% van de donaties online worden gedaan. Dit betekent dat van alle donaties die gemaakt worden, slechts een klein deel, namelijk 8 op de 100, via het internet wordt overgemaakt. Dit getal kan een indicatie zijn van de mate waarin mensen gebruik maken van online platforms voor het doen van donaties. Het kan tevens suggereren hoe comfortabel en vertrouwd donateurs zich voelen bij het gebruik van online betaalmethoden. Het is belangrijk voor u om te begrijpen, dat hoewel dit percentage klein lijkt, het nog steeds een significant aantal donaties vertegenwoordigt, afhankelijk van de totale hoeveelheid donaties die worden gedaan.

In 2019 waren de top 3 goede doelen met de meeste donaties in de Vreligie (29%), onderwijs (14%) en menselijke diensten (12%).

Uit de gegeven statistiek blijkt dat Amerikanen in 2019 het meeste hebben gedoneerd aan religieuze organisaties, deze categorie kreeg maar liefst 29% van alle donaties. Dit impliceert dat religie een grote rol speelt in de maatschappij en dat mensen bereid zijn om hiervoor geld te doneren. Op de tweede plaats stond het onderwijs, met 14% van de totale donaties. Dit wijst op een aanzienlijke waardering en ondersteuning voor onderwijs bij de donoren. De derde grootste categorie was menselijke diensten, die 12% van alle donaties ontving. Deze categorie omvat een brede reeks organisaties, waaronder die voor gezondheidszorg en sociale diensten. U kunt uit deze statistieken afleiden hoe donaties in de VS over de verschillende sectoren worden verdeeld. Deze informatie kan nuttig zijn voor zowel individuen als organisaties die fondsen werven of doneren.

Van de Amerikaanse huishoudens doneerde 53% aan een goed doel in 2017.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat iets meer dan de helft van de Amerikaanse huishoudens, namelijk 53%, in 2017 een donatie deed aan een goed doel. Dat wil zeggen dat, van alle huishoudens in de Verenigde Staten, 53 op de 100 besloten om een bepaald bedrag van hun inkomen weg te geven om not-for-profit organisaties of goede doelen te ondersteunen. Deze donaties kunnen bestaan uit financiële bijdragen, maar ook uit goederen of diensten. Het geeft u een indicatie van de factor altruïsme en maatschappelijke betrokkenheid binnen huishoudens in de Verenigde Staten gedurende dat jaar.

In 2018 gaven Nederlandse huishoudens gemiddeld €217 aan goede doelen.

In de statistiek die u hier ziet, wordt aangegeven dat in het jaar 2018 Nederlandse huishoudens gemiddeld €217 aan goede doelen schonken. Dit betekent dat wanneer alle donaties van de Nederlandse huishoudens in dat jaar bij elkaar worden opgeteld en vervolgens worden gedeeld door het totaal aantal huishoudens, de uitkomst €217 is. Het is belangrijk om op te merken dat dit een gemiddelde is, wat betekent dat sommige huishoudens mogelijk veel meer of minder hebben gegeven. Het gemiddelde is alleen een schatting van het centrale punt van een set gegevens en geeft niet de spreiding binnen die gegevens weer.

Mediaan donatiebedrag in Nederland lag in 2015 bij €15-€20.

De statistiek die u hier ziet, geeft aan dat het mediane donatiebedrag in Nederland in 2015 tussen €15 en €20 lag. Dit betekent dat wanneer u alle donaties op een rijtje zou zetten, van laag naar hoog, het middelste bedrag ergens tussen de €15 en €20 zou liggen. Het is belangrijk om op te merken dat dit niet het gemiddelde is. Bij een gemiddelde telt u alle donaties samen en deelt u dat door het totaal aantal donaties. De mediaan daarentegen, toont het midden van de reeks donaties, wat in dit geval aangeeft dat de helft van de donaties in Nederland in 2015 minder dan €15-€20 bedroeg en de andere helft meer. Het biedt een handige maatstaf om te begrijpen hoeveel mensen doorgaans aan donaties geven, zonder dat het beeld wordt vervormd door extreme waarden aan beide einden van het spectrum.

Van de Nederlandse donateurs is 60% vrouw en is de mediane leeftijd tussen de 41-50 jaar.

Deze statistiek laat zien hoe de groep van Nederlandse donateurs qua geslacht en leeftijd is opgebouwd. Als we naar het geslacht kijken, zien we dat 60% van de Nederlandse donateurs vrouw is. Met andere woorden, voor elke 10 donateurs, zijn er 6 vrouwen. Daarnaast geeft de mediane leeftijd de middelste waarde aan in de leeftijdsspreiding van de donateurs. Dit betekent niet dat de gemiddelde leeftijd tussen de 41-50 jaar is, maar dat 50% van de donateurs jonger is en 50% ouder is dan deze leeftijdscategorie. Dus, als u deel uitmaakt van de groep mensen die doneert, is de kans groot dat u binnen deze leeftijdscategorie en van het vrouwelijke geslacht bent.

Het percentage huishoudens in Nederland dat geld doneert aan goede doelen is gedaald van 89% in 2015 naar 77% in 2019.

Dit statistiek geeft aan dat er in Nederland een daling is in het percentage huishoudens dat geld doneert aan goede doelen tussen 2015 en 2019. In 2015 droeg 89% van de huishoudens bij aan een of meerdere goede doelen. Echter, in 2019 bleek het percentage te zijn gedaald naar 77%. Met andere woorden, als U in een groep van 100 willekeurige Nederlandse huishoudens zou kijken, zou U in 2015 89 huishoudens vinden die aan goede doelen hadden gedoneerd. Dezelfde exercitie enkele jaren later in 2019 zou slechts 77 donerende huishoudens onthullen. Deze trend suggereert een afname in de bereidheid of het vermogen van Nederlandse huishoudens om bijdragen te leveren aan goede doelen gedurende deze periode.

Referenties

0. – https://www.cbf.nl

1. – https://www.philanthropyroundtable.org

2. – https://nonprofitssource.com

3. – https://www.cafonline.org

4. – https://www.nptrust.org

Originally posted 2023-11-14 12:13:03.

Inhoudsopgave