a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Fraude Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actuele uiteenzetting verwachten over fraude statistieken, onderbouwd met de allerlaatste gegevens, om u inzicht te geven in het huidige landschap van fraude en de trends hierin.

  • Volgens het CBS waren er in 2018 iets meer dan 9.000 gevallen van fraude met pinpassen in Nederland,
  • De overgrote meerderheid van slachtoffers van creditcardfraude (82%) in Nederland was 45 jaar of ouder volgens een 2019 CBS-studie,
  • Fraude met online winkelen is de meest voorkomende vorm van cybercrime in Nederland, waarbij 3,5% van de bevolking aangeeft hier in 2019 mee te maken te hebben gehad,
  • Europese bedrijven verliezen gemiddeld 5% van hun jaarlijkse uitgaven door fraude, volgens de Association of Certified Fraud Examiners,
  • Volgens PwC’s Global Economic Crime Survey 2020 werd 47% van alle organisaties wereldwijd in de afgelopen 24 maanden getroffen door fraude,
  • Volgens een 2020 rapport van McKinsey bedraagt de jaarlijkse kosten van cyberaanvallen, inclusief fraude, naar schatting $600 miljard wereldwijd,
  • Uit een onderzoek van Kaspersky in 2019 bleek dat 38% van de financiële instellingen wereldwijd een toename van fraudegevallen meldt,
  • Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens waren er in 2019 in totaal 27.000 meldingen van datalekken in Nederland, een stijging van 29% ten opzichte van 2018. Veel van deze datalekken kunnen leiden tot identiteitsfraude,

Actuele Fraude Statistieken

Volgens het CBS waren er in 2018 iets meer dan 9.000 gevallen van fraude met pinpassen in Nederland,

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft cijfers beschikbaar gesteld die aantonen dat in 2018 in Nederland iets meer dan 9.000 gevallen van pinpasfraude zijn gemeld. Pinpasfraude betreft elke vorm van oplichting waarbij een pinpas betrokken is. Dit kan betekenen dat iemand onrechtmatig geld van uw rekening heeft gehaald door gebruik te maken van uw pinpas of pincode, of dat er transacties zijn uitgevoerd onder uw naam zonder uw toestemming. Houd in gedachten dat dit statistiek alleen de gerapporteerde gevallen betreft. Er kunnen nog veel meer incidenten zijn die niet gemeld worden. Daarom is het belangrijk om altijd waakzaam te zijn en passende veiligheidsmaatregelen te nemen bij het gebruik van uw pinpas.

De overgrote meerderheid van slachtoffers van creditcardfraude (82%) in Nederland was 45 jaar of ouder volgens een 2019 CBS-studie,

Dit statistiek geeft aan dat de leeftijdsgroep die het meest getroffen wordt door creditcardfraude 45 jaar of ouder is in Nederland. Uit de studie van het CBS uit 2019 blijkt dat maar liefst 82% van de slachtoffers van creditcardfraude uit deze leeftijdscategorie komt. Dit kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat deze groep minder technisch onderlegd is en daardoor een gemakkelijker doelwit is voor fraudeurs. Het kan ook zijn dat mensen in deze leeftijdsgroep meer geld hebben en daardoor aantrekkelijker zijn voor fraudeurs. De implicatie van deze statistiek is dat er meer voorlichting en bescherming nodig kan zijn voor deze specifieke leeftijdsgroep om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van creditcardfraude.

Fraude met online winkelen is de meest voorkomende vorm van cybercrime in Nederland, waarbij 3,5% van de bevolking aangeeft hier in 2019 mee te maken te hebben gehad,

U moet deze statistiek als volgt begrijpen: fraude met online winkelen wordt aangemerkt als de meest voorkomende vorm van cybercriminaliteit in Nederland. Dit betekent dat het ten opzichte van andere soorten cybercrime, zoals bijvoorbeeld identiteitsdiefstal of hacking, het vaakst voorkomt. Het percentage van 3,5% verwijst naar het deel van de Nederlandse bevolking dat aangeeft in 2019 slachtoffer te zijn geweest van deze vorm van fraude. Dit percentage maakt het ook mogelijk om deze vorm van criminaliteit te vergelijken met andere jaren of andere landen. Concreet betekent dit dat, in een hypothetisch voorbeeld, van elke 100 mensen in Nederland, 3,5 mensen aangeven dat zij in 2019 te maken hebben gehad met online winkelfraude.

Europese bedrijven verliezen gemiddeld 5% van hun jaarlijkse uitgaven door fraude, volgens de Association of Certified Fraud Examiners,

Volgens de Association of Certified Fraud Examiners – een internationale en hoog aangeschreven organisatie voor fraudebestrijding – verliezen Europese bedrijven gemiddeld 5% van hun jaarlijkse uitgaven aan frauduleuze activiteiten. Dit betekent dat als een bedrijf bijvoorbeeld één miljoen euro op jaarbasis uitgeeft, zij statistisch gezien €50.000 hiervan zullen verliezen door fraude. Fraude kan allerlei vormen hebben, zoals valsheid in geschrifte, vervalsing van producten, valse facturen of onzorgvuldig financieel beheer. Als resultaat hiervan kunnen bedrijven verlies lijden, niet alleen in termen van geld, maar ook reputatieschade. Om deze potentieel aanzienlijke kosten te voorkomen of te verminderen, is het van belang voor bedrijven om passende maatregelen voor fraudepreventie en -detectie te implementeren.

Volgens PwC’s Global Economic Crime Survey 2020 werd 47% van alle organisaties wereldwijd in de afgelopen 24 maanden getroffen door fraude,

U moet de volgende statistiek als volgt begrijpen: Volgens de Global Economic Crime Survey 2020 uitgevoerd door PwC, een gerenommeerd internationaal advies- en accountantsbureau, werd bijna de helft (47%) van alle organisaties over de hele wereld in de afgelopen twee jaar getroffen door fraude. Dit betekent dat bijna één op de twee organisaties een of andere vorm van oneerlijk of onwettig gedrag heeft ervaren dat bedoeld was om hen te benadelen, wat vaak gepaard gaat met financieel verlies. Dit benadrukt het toenemende risico en de prevalentie van fraude in de moderne bedrijfswereld.

Volgens een 2020 rapport van McKinsey bedraagt de jaarlijkse kosten van cyberaanvallen, inclusief fraude, naar schatting $600 miljard wereldwijd,

Uit het 2020 rapport van McKinsey blijkt dat de jaarlijkse kosten van cyberaanvallen, waaronder fraude, wereldwijd naar schatting $600 miljard bedragen. U kunt dit cijfer zien als de som van alle financiële verliezen die individuen, bedrijven en regeringen elk jaar lijden als gevolg van cybercriminaliteit. Deze kosten omvatten uitgaven voor preventie, detectie, verlies door diefstal en zelfs kosten gerelateerd aan reputatieschade na een cyberaanval. Belangrijk om te weten is dat dit een geschat bedrag is, aangezien veel gevallen van cybercriminaliteit onontdekt of niet gerapporteerd worden. Desalniettemin onderstreept dit cijfer de enorme economische impact van cyberaanvallen op wereldschaal.

Uit een onderzoek van Kaspersky in 2019 bleek dat 38% van de financiële instellingen wereldwijd een toename van fraudegevallen meldt,

In het jaar 2019 voerde Kaspersky, een internationaal cybersecurity en antivirus bedrijf, een wereldwijd onderzoek uit waarin uitgelicht werd dat 38% van de financiële instellingen een stijging meldden in fraudegevallen. Wat dit betekent voor u is dat bijna vier op de tien financiële instellingen over de hele wereld een toename in illegale activiteiten hebben gesignaleerd waarbij bedrieglijke praktijken worden gebruikt om financieel gewin te bereiken. Dit kan variëren van kredietfraude en verzekeringfraude tot bankfraude en beleggingsfraude. Het cijfer van 38% is belangrijk omdat het aantoont dat fraude nog steeds een aanzienlijke zorg is in de financiële sector.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens waren er in 2019 in totaal 27.000 meldingen van datalekken in Nederland, een stijging van 29% ten opzichte van 2018. Veel van deze datalekken kunnen leiden tot identiteitsfraude,

In 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland een totaal van 27.000 meldingen van datalekken geregistreerd. Dit aantal laat een stijging van 29% zien vergeleken met het voorgaande jaar, 2018. Dit betekent dat er bijna een derde meer meldingen waren van incidenten waarbij persoonlijke informatie, die bedoeld is om privé te blijven, is blootgesteld, verloren gegaan of onrechtmatig is gebruikt. Het is belangrijk te benadrukken dat veel van deze datalekken het risico inhouden voor zoiets ernstigs als identiteitsfraude. Identiteitsfraude is wanneer iemand persoonlijke details van iemand anders bemachtigt en deze gebruikt voor illegale doeleinden, doorgaans om financieel voordeel te behalen. Voor u betekent dit dat uw persoonlijke informatie mogelijk meer risico loopt dan u zich realiseert, wat onderstreept hoe essentieel het is om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Referenties

0. – https://www.mckinsey.com

1. – https://www.pwc.com

2. – https://www.kaspersky.nl

3. – https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

4. – https://www.acfe.com

5. – https://www.cbs.nl

Originally posted 2023-11-14 12:13:03.

Inhoudsopgave