a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Gemeenschappelijke Tuin Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een grondige analyse en actuele informatie verwachten over trends, patronen en aanpassingen in gemeenschappelijke tuinstatistieken, ondersteund door de nieuwste gegevens om u te helpen uw groene ruimte beter te begrijpen en te beheren.

 • 51% van de mensen in Nederland heeft toegang tot een gemeenschappelijke tuin.
 • 58% van de mensen in Nederland besteedt 1-3 uur per week aan tuinieren.
 • 55% van de mensen in Nederland heeft minimaal één keer per week contact met hun buren over tuinieren.
 • Er zijn in Nederland ongeveer 240 volkstuinverenigingen.
 • 35% van de mensen in Nederland vindt het belangrijk om hun tuin te delen met dieren zoals vogels en insecten.
 • In Nederland wonen ongeveer 3,2 miljoen huishoudens in een woning met een tuin.
 • 77% van de Nederlandse stedelijke huishoudens heeft een tuin.
 • Gemiddeld genomen, Nederlandse huishoudens besteden elk jaar ongeveer €600 aan hun tuin.
 • Ongeveer 2% van de volkstuinen in Nederland worden geleid door jongeren onder de 35 jaar.
 • 64% van de Nederlanders deelt hun tuin met buren.
 • Ongeveer 70% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat hun tuin milieuvriendelijk is.
 • 40% van het stedelijk gebied in Nederland bestaat uit openbaar groen.
 • Meer dan 85% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een eigen tuin.
 • 5% van het land in de steden van Nederland is gereserveerd voor het publiek om te tuinieren.
 • Het aantal volkstuincomplexen in Nederland is de laatste jaren constant gebleven met ongeveer 240 complexen.

Actuele Gemeenschappelijke Tuin Statistieken

51% van de mensen in Nederland heeft toegang tot een gemeenschappelijke tuin.

Deze statistiek betekent dat iets meer dan de helft van de Nederlandse bevolking, precies 51%, toegang heeft tot een gemeenschappelijke tuin. Dit houdt in dat ze gebruik kunnen maken van een tuin die wordt gedeeld met andere mensen, zoals buren in een appartementencomplex of medebewoners van een flat. Deze tuin kan verschillende vormen aannemen, van een grootschalige gemeenschappelijke ruimte in een woonwijk tot een kleine binnenplaats in een appartementencomplex. Onthoud dat dit betekent dat nog steeds een aanzienlijke minderheid, 49% van de Nederlandse bevolking, geen toegang tot een dergelijke tuin heeft.

58% van de mensen in Nederland besteedt 1-3 uur per week aan tuinieren.

De statistiek stelt dat 58% van de mensen in Nederland 1 tot 3 uur per week aan tuinieren besteden. Dit betekent dat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking tijd vrijmaakt voor tuinwerkzaamheden. Hetzij voor het bijwerken, onderhouden of zelfs opnieuw ontwerpen van hun tuinen. Als u in Nederland woont, is het dus zeer mogelijk dat u bij deze groep hoort. Misschien gebruikt u deze tijd om uw tuin er aantrekkelijk uit te laten zien, voedsel te verbouwen of gewoon te ontspannen en te genieten van de natuur. Veel Nederlanders vinden dit een waardevolle en zinvolle manier om hun vrije tijd te besteden.

55% van de mensen in Nederland heeft minimaal één keer per week contact met hun buren over tuinieren.

Deze statistiek houdt in dat meer dan de helft van de mensen in Nederland (55%) minimaal eenmaal per week contact hebben met hun buren om over tuinieren te praten. Dit kan inhouden dat ze advies vragen, planten of gereedschap uitwisselen, of gewoon een praatje maken over hun gedeelde interesse in tuinieren. De communicatie kan persoonlijk zijn, bijvoorbeeld bij het trefpunt, via de telefoon of via sociale netwerken. In feite betekent dit dat tuinieren een algemeen gespreksonderwerp is dat mensen in Nederland helpt om verbinding te maken en relaties op te bouwen met hun buren. Dus, als u in Nederland woont, is de kans groot dat u eenmaal per week over tuinieren praat met uw buren.

Er zijn in Nederland ongeveer 240 volkstuinverenigingen.

In Nederland heeft tuinieren en met name het telen en verzorgen van groenten, fruit en bloemen op een volkstuin, een rijke geschiedenis en een bijzondere plek in de samenleving. Bij benadering bestaan er in Nederland ongeveer 240 volkstuinverenigingen. Deze verenigingen bestaan uit leden, vaak tuinliefhebbers, die gezamenlijk een stuk grond bezitten of huren waarop zij tuinieren. Ieder lid heeft meestal een eigen afgebakend stukje grond of ‘volkstuin’. Deze verenigingen zorgen ervoor dat het tuinieren toegankelijk blijft voor een breed publiek, door lage contributies te vragen en gezamenlijk de kosten te dragen voor de huur of het onderhoud van het terrein. Kortom, met zo’n 240 volkstuinverenigingen in Nederland, is er voor vrijwel elke tuinliefhebber een mooie plek te vinden om te tuinieren.

35% van de mensen in Nederland vindt het belangrijk om hun tuin te delen met dieren zoals vogels en insecten.

Uit de aangehaalde statistiek blijkt dat 35% van de mensen in Nederland waarde hecht aan het delen van hun tuin met dieren zoals vogels en insecten. Wat deze informatie ons eigenlijk vertelt, is dat meer dan een derde van de Nederlandse bevolking het belangrijk vinden om hun leefomgeving niet alleen voor zichzelf te houden, maar ook open te stellen voor de natuur en wilde dieren. Dit kan worden geïnterpreteerd als een waardering voor biodiversiteit en de natuurlijke omgeving, of misschien als een wens om actief bij te dragen aan de bescherming van bedreigde soorten. Dus, als u ook onderdeel bent van deze 35%, dan draagt u actief bij aan het bevorderen van een gezond en divers ecosysteem in uw eigen achtertuin.

In Nederland wonen ongeveer 3,2 miljoen huishoudens in een woning met een tuin.

Uit de statistiek blijkt dat in Nederland ongeveer 3,2 miljoen huishoudens in een woning met een tuin wonen. Dit betekent dat aanzienlijk aantal Nederlandse huishoudens toegang heeft tot een privétuin die bij hun woning hoort. Zo’n tuin kan verschillende vormen aannemen, zoals een voor- of achtertuin, of misschien zelfs beide. Het geeft bewoners de mogelijkheid om buitenruimte te hebben zonder hun eigendom te verlaten. Deze cijfers geven een indicatie over de woonomstandigheden in het land en de voorkeur van mensen voor woningen met een bepaald soort buitenruimte, in dit geval tuinen. U, als lezer, kunt zich door deze statistiek bewust worden van de woonvoorkeuren in Nederland.

77% van de Nederlandse stedelijke huishoudens heeft een tuin.

Uit recent onderzoek blijkt dat 77% van de Nederlandse huishoudens in stedelijke gebieden beschikt over een tuin. Dit betekent dat meer dan drie op de vier huishoudens in steden een eigen buitenruimte heeft, variërend van een kleine patio of balkontuin tot grotere tuinen. Dus als u in een Nederlandse stad woont, is er een grote kans dat u, net als de meeste andere stedelijke bewoners in Nederland, ook van een eigen tuin kunt genieten.

Gemiddeld genomen, Nederlandse huishoudens besteden elk jaar ongeveer €600 aan hun tuin.

Deze statistiek geeft aan hoeveel geld Nederlandse huishoudens gemiddeld per jaar aan hun tuin uitgeven. Als u in Nederland woont en een tuin heeft, kunt u verwachten dat u per jaar ongeveer €600 aan onderhoud en verbetering van uw tuin kunt besteden. Dit bedrag is een gemiddelde, wat betekent dat sommige huishoudens meer uitgeven en sommige minder. De uitgaven kunnen alles omvatten, van bloemen en planten tot tuinmeubilair en gereedschappen. Het geeft u een idee van hoeveel mensen in Nederland waarderen en investeren in hun buitenruimtes.

Ongeveer 2% van de volkstuinen in Nederland worden geleid door jongeren onder de 35 jaar.

Deze statistiek betekent dat slechts een klein deel, namelijk 2%, van alle volkstuinen in Nederland beheerd wordt door jongeren onder de 35 jaar. Wat we hieruit kunnen opmaken is dat het beheren van een volkstuin voornamelijk populair is bij mensen boven de 35 jaar, en minder bij de jongere generatie. Merk op dat dit geenszins impliceert dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in tuinieren of natuurbewaking. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jongeren minder toegang hebben tot grond voor volkstuinen of dat zij andere manieren van tuinieren verkiezen. Het interpretatie van deze statistiek hangt dus af van aanvullende informatie en context. U mag dus niet zomaar aannemen dat de betrokkenheid van jongeren bij volkstuinen minimaal is, enkel gebaseerd op dit percentage.

64% van de Nederlanders deelt hun tuin met buren.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 64% van de Nederlanders hun tuin deelt met buren. Dit betekent dat bijna twee derde van de mensen in Nederland een tuin heeft die grenst aan of toegankelijk is voor hun buren. Dit kan het gevolg zijn van huizen of appartementen die dicht bij elkaar staan, of van gemeenschappelijke tuinen in wooncomplexen. Het komt ook voor in situaties waarin wegen of paden de woningen scheiden en er geen duidelijke fysieke barrière is, zoals een hek of heg, tussen de tuinen. Deze hoge mate van gedeelde tuinen is een indicatie van de mate van sociale interactie tussen buren in Nederland, of in ieder geval van de fysieke nabijheid van hun woonruimtes.

Ongeveer 70% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat hun tuin milieuvriendelijk is.

Uit de statistiek blijkt dat een aanzienlijk deel, namelijk 70%, van de Nederlandse bevolking belang hecht aan een milieuvriendelijke tuin. Dit geeft aan dat duurzaamheid en milieubewustzijn belangrijke waarden zijn voor een grote meerderheid van de Nederlanders als het gaat om hun tuin. Ze vinden het belangrijk dat hun tuin wordt onderhouden en ontworpen op een manier die minimale schade aan het milieu veroorzaakt. Dit kan variëren van het gebruik van duurzame materialen en pesticiden- en chemicaliënvrij tuinieren, tot het planten van inheemse soorten en het bieden van habitats voor lokale fauna. Als u ook tot deze 70% behoort, beschouwt u waarschijnlijk ecosystemen en duurzaamheid als belangrijke factoren in uw tuinonderhoud.

40% van het stedelijk gebied in Nederland bestaat uit openbaar groen.

De statistiek die u ziet, ‘40% van het stedelijk gebied in Nederland bestaat uit openbaar groen’, houdt in dat bijna de helft van alle stedelijke ruimte in Nederland wordt ingenomen door groenvoorzieningen, zoals parken, velden, tuinen, etc. Dit betekent dat in het verstedelijkt landschap van ons land, een aanzienlijk deel is gewijd aan groene ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn. Met andere woorden, hoewel we in een stedelijke omgeving leven, is er een behoorlijke hoeveelheid ruimte die actief wordt gehouden en onderhouden voor natuur en recreatie. Dit onderstreept de toewijding van Nederland aan het behouden van een evenwicht tussen verstedelijking en het behoud van groene, milieuvriendelijke ruimtes.

Meer dan 85% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een eigen tuin.

Deze statistiek betekent dat een groot deel van de Nederlandse bevolking, precies meer dan 85%, in huizen woont die uitgerust zijn met een eigen tuin. Dit kan een kleine stadstuin zijn, een groot landgoed, of alles daar tussenin. Het betekent dat als u een willekeurige Nederlander bent, de kans meer dan 85% is dat u toegang heeft tot uw eigen persoonlijke buitenruimte. Deze buitenruimte kan gebruikt worden voor recreatie, persoonlijke tuinbouw, of gewoon om te genieten van het buitenleven. Deze statistiek geeft dus inzicht in de woongewoontes en levensstijl van de meerderheid van de Nederlandse huishoudens.

5% van het land in de steden van Nederland is gereserveerd voor het publiek om te tuinieren.

De statistiek van 5% van het land in Nederlandse steden dat gereserveerd is voor openbaar tuinieren, is best interessant. Dit betekent letterlijk dat van elke 100 vierkante meter land in de steden van Nederland, 5 vierkante meter specifiek is toegewezen voor tuinieren door burgers. Deze gebieden kunnen bestaan uit openbare tuinen, gemeenschapstuinen of toegewezen privépercelen binnen de stedelijke omgeving. Dit weerspiegelt de inspanningen van de Nederlandse overheid om groene ruimtes te bevorderen en milieuvriendelijke activiteiten, zoals tuinieren, onder haar burgers aan te moedigen. Als u in een stedelijk gebied in Nederland woont, heeft dit betrekking op u, omdat er hoogstwaarschijnlijk een tuinruimte beschikbaar is voor u om te gebruiken.

Het aantal volkstuincomplexen in Nederland is de laatste jaren constant gebleven met ongeveer 240 complexen.

De statistiek die u noemt, geeft aan dat het aantal volkstuincomplexen in Nederland de afgelopen jaren gelijk is gebleven met rond de 240 complexen. Dit betekent dat er geen significante toename of afname is geweest in het aantal beschikbare volkstuincomplexen, een plek waar mensen een eigen stukje grond kunnen huren om groenten, fruit of bloemen te telen. Het feit dat dit aantal stabiel blijft, kan wijzen op een evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van deze tuinen. Ondanks de verstedelijking en de druk op de ruimte, blijft het aantal volkstuincomplexen consistent, wat bijdraagt aan de groene ruimte en de recreatiemogelijkheden voor de Nederlandse bevolking. Het kan ook interessant zijn om te onderzoeken waarom dit aantal niet toeneemt of afneemt om meer inzicht te krijgen in de trends en voorkeuren van de bevolking wat betreft het gebruik van volkstuincomplexen.

Referenties

0. – https://www.cbs.nl

1. – https://www.abwonen.nl

2. – https://www.tuinen.nl

3. – https://www.multiscope.nl

4. – https://www.volkskrant.nl

Originally posted 2023-11-14 12:13:14.

Inhoudsopgave