a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Genderdysforie Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u up-to-date informatie verwachten over de meest recente statistieken en trends met betrekking tot genderdysforie, waardoor u een dieper inzicht krijgt in deze belangrijke kwestie.

  • De prevalentie van mensen die een geslachtsveranderende operatie hebben ondergaan wordt geschat op 0,001% tot 0,003%.
  • Volgens het Nationaal Instituut voor Geestelijke Gezondheid in de Verenigde Staten, is de prevalentie van zelfmoordpogingen onder transgenders mensen veel hoger (40%) vergeleken met het algemene bevolking (4,6%).
  • Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 77% van de transgenders die ernstige discriminatie ervaren, zoals geweld of ontslag uit een baan, zelfmoord heeft overwogen.
  • Bijna de helft (42%) van de transgenders in Nederland heeft te maken met onbegrip vanuit de directe omgeving.
  • Bijna een op de vijf (18%) transgender personen heeft geen zorgverzekering, vergeleken met ongeveer een op de zes (17%) niet-transgender personen.
  • Rond de 80% van de Nederlandse transgender personen heeft last van suïcidale gedachten gedurende hun leven, vergeleken met 10,1% van de algemene bevolking.
  • Volgens de Transgender Equality Task Force, is ongeveer 50%-54% van de transgenders met toegang tot hormoontherapie tevreden met hun lichaam.
  • Uit onderzoek blijkt dat 39% van de transgender volwassenen psychische problemen had in het afgelopen jaar, in vergelijking met ongeveer 1 op de 5 in de algemene bevolking (18%).

Actuele Genderdysforie Statistieken

De prevalentie van mensen die een geslachtsveranderende operatie hebben ondergaan wordt geschat op 0,001% tot 0,003%.

De prevalentie van iets is een statistische term die verwijst naar het algemene voorkomen van een bepaald fenomeen in een populatie op een gegeven moment. In dit geval verwijst het naar hoe vaak mensen een geslachtsveranderende operatie hebben ondergaan. Wanneer we zeggen dat de prevalentie van mensen die een geslachtsveranderende operatie hebben ondergaan wordt geschat op 0,001% tot 0,003%, betekent dit dat van elke 100.000 mensen, er naar schatting 1 tot 3 zijn die een dergelijke operatie hebben ondergaan. Dit toont dus aan dat hoewel deze procedure steeds bekender en toegankelijker wordt, het nog steeds relatief zeldzaam is in de totale bevolking.

Volgens het Nationaal Instituut voor Geestelijke Gezondheid in de Verenigde Staten, is de prevalentie van zelfmoordpogingen onder transgenders mensen veel hoger (40%) vergeleken met het algemene bevolking (4,6%).

De statistiek die u hier ziet, wordt verstrekt door het Nationaal Instituut voor Geestelijke Gezondheid in de Verenigde Staten. De statistiek toont aan dat de prevalentie, dat wil zeggen de frequentie of hoeveelheid, van zelfmoordpogingen onder transgenders aanzienlijk hoger is dan die in de algemene bevolking. De prevalentie van zelfmoordpogingen onder transgenders is volgens het instituut 40%, een schrikbarend hoog percentage. Ter vergelijking, in de algemene bevolking is dit percentage slechts 4,6%. Dit grote verschil in percentages duidt op een ernstige geestelijke gezondheidszorgkwestie in de transgendergemeenschap, die veel meer risico loopt op zelfmoordpogingen dan de rest van de bevolking.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 77% van de transgenders die ernstige discriminatie ervaren, zoals geweld of ontslag uit een baan, zelfmoord heeft overwogen.

Uit de verstrekte statistiek leren we dat een groot percentage van transgenders die ernstige discriminatie hebben ervaren, zoals geweld of ontslag uit hun baan, overweegt om zelfmoord te plegen. Om precies te zijn, 77% van de betrokken transgenders heeft zelfmoord overwogen. Dit betekent dat bijna vier op de vijf personen die zich in deze context bevinden aan zelfmoord denken, wat een verontrustend hoog aantal is. Het onderstreept het belang van een meer inclusieve en accepterende samenleving, evenals de dringende behoefte aan adequate bescherming en ondersteuning voor transgenders om zich veilig en gerespecteerd te voelen in hun persoonlijke en professionele leven. U kunt uit deze statistiek opmaken dat discriminatie ernstige gevolgen kan hebben voor het psychologische welzijn van een individu.

Bijna de helft (42%) van de transgenders in Nederland heeft te maken met onbegrip vanuit de directe omgeving.

Uit de statistiek blijkt dat bijna de helft (42%) van de transgenders in Nederland te maken heeft met onbegrip vanuit de directe omgeving. Dit percentage geeft aan dat een groot deel van de transgendergemeenschap in Nederland hinder ondervindt in hun dagelijks leven, vooral vanuit hun directe sociale omgeving. Dit onbegrip kan zich uiten in de vorm van vooroordelen, discriminatie, pesten of het ontbreken van de nodige steun en acceptatie. Dit percentage belicht het belang en de urgentie van bewustwording, educatie en begrip ten opzichte van genderdiversiteit in onze samenleving. Als u zich realiseert dat dit het ervaren constante onbehagen is voor bijna de helft van deze gemeenschap in Nederland, dan wordt duidelijk waarom meer bewustwording en begrip noodzakelijk is.

Bijna een op de vijf (18%) transgender personen heeft geen zorgverzekering, vergeleken met ongeveer een op de zes (17%) niet-transgender personen.

In deze statistiek gaat het over de zorgverzekeringsstatus van transgender personen versus niet-transgender personen. Bijna een op de vijf, of 18%, van de transgender personen heeft geen zorgverzekering. Dit houdt in dat uit elke vijf transgender personen, er bijna één is die niet verzekerd is voor ziektekosten. Ter vergelijking, ongeveer een op de zes, of 17%, van de niet-transgender personen heeft geen zorgverzekering. Het toont aan dat er een klein verschil is in zorgverzekeringsdekking tussen de twee groepen, met een iets hoger percentage onverzekerden onder transgender personen in vergelijking met niet-transgender personen. Als u naar het percentage kijkt, zou u kunnen concluderen dat transgender personen mogelijk meer barrières tegenkomen bij het verkrijgen van een zorgverzekering.

Rond de 80% van de Nederlandse transgender personen heeft last van suïcidale gedachten gedurende hun leven, vergeleken met 10,1% van de algemene bevolking.

Deze statistiek belicht het grote verschil in de mentale gezondheid tussen transgender personen en de algemene bevolking in Nederland. U moet begrijpen dat rond de 80% van de transgender personen aangeeft in hun leven suïcidale gedachten te hebben gehad. Dit betekent dat 8 op de 10 mensen die zich als transgender identificeren op een bepaald moment in hun leven over zelfmoord hebben nagedacht. Ter vergelijking, bij de algemene Nederlandse bevolking is dat percentage veel lager, namelijk 10,1%. Dus slechts iets meer dan 1 op de 10 mensen uit de algemene bevolking heeft ooit suïcidale gedachten gehad. Dit illustreert de ernstige mentale belasting en de uitdagingen waarmee transgender personen geconfronteerd worden in vergelijking met de rest van de bevolking.

Volgens de Transgender Equality Task Force, is ongeveer 50%-54% van de transgenders met toegang tot hormoontherapie tevreden met hun lichaam.

De statistiek van de Transgender Equality Task Force duidt op een belangrijk aspect van de transgender ervaring. Uit hun onderzoek blijkt dat 50% tot 54% van de transgenders die toegang hebben gekregen tot hormoontherapie rapporteert tevreden te zijn met hun lichaam. Hormoontherapie is een medische behandeling waarbij bepaalde hormonen worden toegediend om beoogde fysieke veranderingen te bewerkstelligen die meer overeenkomen met de genderidentiteit van de patiënt. Het is echter belangrijk om op te merken dat ondanks de toegang tot dergelijke behandelingen, niet iedereen volledige tevredenheid ervaart. Dit kan te maken hebben met een verscheidenheid aan factoren, waaronder individuele lichaamsbeleving, bijwerkingen van de behandeling, of het effect van sociale en culturele druk rond genderidentiteit en lichaamsbeeld. Daarom is het cruciaal om te begrijpen dat hoewel hormoontherapie een nuttig hulpmiddel kan zijn voor sommige transgenders, het niet noodzakelijkerwijs de oplossing is voor iedereen.

Uit onderzoek blijkt dat 39% van de transgender volwassenen psychische problemen had in het afgelopen jaar, in vergelijking met ongeveer 1 op de 5 in de algemene bevolking (18%).

Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat er een significant verschil bestaat tussen de transgender populatie en de algemene bevolking, wat betreft het ervaren van psychische problemen. Het blijkt namelijk dat 39% van de volwassenen die zich identificeren als transgender in het afgelopen jaar psychische problemen heeft ondervonden. Ter vergelijking: in de algemene bevolking ligt dit percentage op 18%, oftewel ongeveer 1 op de 5 volwassenen. Dit betekent dat de prevalentie van psychische problemen onder transgenders meer dan dubbel zo hoog is dan in de algemene bevolking. Het verschil onderstreept het belang van aangepaste zorg en ondersteuning voor mensen binnen de transgender gemeenschap.

Referenties

0. – https://www.transvisie.nl

1. – https://www.samhsa.gov

2. – https://transequality.org

3. – https://www.ncbi.nlm.nih.gov

4. – https://www.transequality.org

5. – https://www.nimh.nih.gov

Originally posted 2023-11-14 12:13:14.

Inhoudsopgave