a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Gevangenis Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt in deze blogpost een gedetailleerde en recente analyse verwachten van gevangenisstatistieken, waarbij nieuwe gegevens worden gepresenteerd om inzicht te geven in het hedendaagse gevangenissysteem.

  • In 2020 waren er circa 38.179 gevangenen in Nederland.
  • In 2015 was 11% van de gevangenispopulatie vrouw.
  • Meer dan 50% van de gevangenen in Nederland komt binnen vijf jaar na vrijlating terug.
  • In 2019 was meer dan de helft van de gevangenen in Nederland veroordeeld voor gewelds- of vermogensmisdrijven (57%).
  • Eind 2018 waren er in Nederland 33 gevangenislocaties.
  • In 2017 werden ongeveer 35.000 volwassenen opgesloten in een Nederlandse gevangenis.
  • Van de gevangenispopulatie in Nederland heeft 47% een migratieachtergrond.
  • Een gevangene kost in Nederland gemiddeld zo’n €73.000 per jaar.

Actuele Gevangenis Statistieken

In 2020 waren er circa 38.179 gevangenen in Nederland.

Uit de statistieken blijkt dat er in het jaar 2020 in Nederland rond de 38.179 mensen in detentie zaten. Detentie, beter bekend als gevangenschap, is de periode waarin iemand van zijn of haar vrijheid is beroofd door de staatsautoriteiten. Dit cijfer omvat niet alleen degenen die zijn veroordeeld voor hun daden, maar ook degenen die in voorlopige hechtenis zitten – dat wil zeggen, degenen die nog in afwachting zijn van hun proces. Deze statistiek geeft ons inzicht in de omvang van ons gevangenissysteem en de hoeveelheid mensen die op een bepaald moment in 2020 gevangen zaten. Het is een belangrijk cijfer om in de gaten te houden, omdat het kan worden gebruikt om trends te bepalen, beleidsbeslissingen te nemen en middelen op de juiste manier te verdelen. U, als geïnformeerde burger, bent nu in staat om deze getallen te interpreteren en zelf te beoordelen hoe onze samenleving omgaat met misdaad en straf.

In 2015 was 11% van de gevangenispopulatie vrouw.

De statistiek die u heeft aangegeven, “In 2015 was 11% van de gevangenispopulatie vrouw”, geeft ons belangrijke informatie over de verdeling van geslachten binnen de gevangenissen gedurende dat jaar. Wanneer we zeggen dat 11% van de gevangenispopulatie vrouw was, betekent dit dat van het totale aantal personen dat in de gevangenis zat in 2015, slechts 11 op de 100 vrouwen waren. Het impliceert ook dat het overgrote deel, namelijk 89%, van de gevangenispopulatie in dat jaar man was. Deze cijfers geven ons inzicht in de genderdynamiek binnen het gevangenisstelsel, en kunnen helpen om beleidsbeslissingen te sturen of om gerichtere programma’s voor de reintegratie van gevangenen te ontwikkelen.

Meer dan 50% van de gevangenen in Nederland komt binnen vijf jaar na vrijlating terug.

De statistiek die u hier ziet, geeft aan dat meer dan 50% van de gedetineerden in Nederland binnen vijf jaar na hun vrijlating weer in de gevangenis belandt. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een gebrek aan ondersteuning bij re-integratie in de samenleving, persoonlijke problemen, of een hervalling in crimineel gedrag. Dit percentage is belangrijk omdat het iets zegt over het succes van ons strafsysteem en de rehabilitatieprogramma’s. Het toont aan dat er mogelijk verbetering nodig is in hoe we voormalige gevangenen helpen hun leven na vrijlating op nieuwe leest te schoeien. Het doel is om het percentage van degenen die terugkeren te verminderen, wat op zijn beurt zou kunnen bijdragen aan een veiliger samenleving.

In 2019 was meer dan de helft van de gevangenen in Nederland veroordeeld voor gewelds- of vermogensmisdrijven (57%).

Uit de statistiek van 2019 blijkt dat meer dan de helft, ofwel 57%, van de gevangenen in Nederland veroordeeld is voor gewelds- of vermogensmisdrijven. Dit betekent dat deze personen werden berecht voor delicten die betrekking hebben op geweld, zoals mishandeling of moord, of op vermogenscriminaliteit, zoals diefstal, inbraak, oplichting of fraude. Het relatief hoge percentage geeft een indicatie van de soorten misdaden die in Nederland het meest voorkomen en hoe de Nederlandse justitiële systemen hierop reageren. Deze cijfers geven u inzicht in de soorten misdaden die als ernstig genoeg worden beschouwd om te resulteren in gevangenisstraf.

Eind 2018 waren er in Nederland 33 gevangenislocaties.

U zal het interessant vinden om te weten dat, volgens statistieken, er aan het einde van 2018 in Nederland 33 gevangenislocaties waren. Dit betekent dat er 33 verschillende locaties waren waar veroordeelde criminelen hun straf uitzaten. Deze locaties kunnen variëren in grootte en capaciteit – sommige zijn mogelijk grote instellingen ontworpen voor honderden gevangenen, terwijl andere kleiner kunnen zijn. Dergelijke gegevens kunnen belangrijk zijn voor beleidsmakers en sociale wetenschappers om het strafrechtelijk systeem beter te begrijpen, trends te volgen en te analyseren, en om eventuele beleidsveranderingen of hervormingen door te voeren.

In 2017 werden ongeveer 35.000 volwassenen opgesloten in een Nederlandse gevangenis.

In 2017 werden ongeveer 35.000 volwassenen opgesloten in een Nederlandse gevangenis. Deze statistiek betekent dat er in het jaar 2017 ongeveer 35.000 volwassen personen, met andere woorden mensen boven de leeftijd van 18 jaar, in een van de gevangenissen in Nederland werden geplaatst. Deze cijfers geven een indicatie van de prevalentie van criminaliteit onder volwassenen en het gebruik van opsluiting als straf in Nederland in dat jaar. U moet er echter rekening mee houden dat ‘opgesloten’ niet noodzakelijkerwijs betekent dat alle individuen zijn veroordeeld voor een misdaad. Ze kunnen onder voorlopige hechtenis zijn, in afwachting van een proces of veroordeling. Het is ook belangrijk op te merken dat dit aantal voor heel Nederland geldt en zal fluctueren afhankelijk van een reeks factoren, waaronder veranderingen in de wetgeving, de handhaving van de wet en sociaal-economische factoren.

Van de gevangenispopulatie in Nederland heeft 47% een migratieachtergrond.

De statistiek die u bekijkt, geeft aan dat 47% van de gevangenispopulatie in Nederland een migratieachtergrond heeft. Wat dit betekent is dat bijna de helft van de mensen die momenteel in de gevangenis zitten, oorspronkelijk uit een ander land afkomstig zijn, of dat hun ouders/voorouders daar vandaan komen. Dit is geen indicatie van criminaliteit bij bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond, maar laat zien dat er een onevenredig groot percentage van deze bevolkingsgroep in de gevangenis zit in vergelijking met hun percentage in de algemene bevolking. Het kan ook wijzen op een aantal complexe factoren, zoals sociaaleconomische omstandigheden, discriminatie, en moeilijkheden bij integratie in de Nederlandse maatschappij. Het interpreteren van dergelijke statistieken vereist zorgvuldigheid, aangezien ze een breed scala aan achterliggende kwesties kunnen maskeren.

Een gevangene kost in Nederland gemiddeld zo’n €73.000 per jaar.

De statistiek die aangeeft dat een gevangene in Nederland gemiddelijk zo’n €73.000 per jaar kost, is gebaseerd op de totale kosten die gemaakt worden voor het onderhouden van ons gevangenisstelsel. Deze kosten omvatten zaken als huisvesting in de gevangenis, voedsel, gezondheidszorg, bewaking, onderwijs- en revalidatieprogramma’s. Ze omvatten ook de administratieve kosten van het justitiële systeem. Dit gemiddelde bedrag kan variëren afhankelijk van de beveiligingsniveaus die voor elke gevangene nodig zijn, en de specifieke programma’s waarin zij betrokken zijn. Het is belangrijk dat u begrijpt dat dit bedrag niet alleen de ‘kosten’ aangeeft om iemand gevangen te houden, maar het is ook een investering in de veiligheid van de samenleving en eventuele rehabilitatie van de gevangene.

Referenties

0. – https://www.dji.nl

1. – https://www.cbs.nl

2. – https://www.wodc.nl

3. – https://www.gevangenenzorg.nl

Originally posted 2023-11-14 12:13:14.

Inhoudsopgave