a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Gezichtsherkenning Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u up-to-date statistieken en inzichten over gezichtsherkenning verwachten, inclusief nieuwe gegevens die een heldere blik werpen op de actuele stand van deze technologie.

 • Gezichtsherkenningstechnologie zal naar verwachting in 2025 een marktwaarde van 12,92 miljard dollar bereiken.
 • In 2018 was de wereldwijde markt voor gezichtsherkenning 3,37 miljard dollar.
 • Gezichtsherkenningstechnologie heeft een verwachte jaarlijkse groeisnelheid van 22% van 2016 tot 2022.
 • Volgens een studie van het National Institute of Standards and Technology kan de beste gezichtsherkenningstechnologie een nauwkeurigheid tot 99,97% bereiken.
 • De VS zal naar verwachting de grootste markt voor gezichtsherkenningstechnologie zijn, met een waarde van 7 miljard dollar tegen 2024.
 • De grootste toepassing van gezichtsherkenningstechnologie is in de overheidssector, goed voor 27% van de markt in 2018.
 • 70% van de Amerikanen gelooft dat gezichtsherkenningstechnologie inbreuk kan maken op hun privacy-rechten.
 • 86% van de Amerikanen maakt zich zorgen over het gebruik van deze technologie in winkelcentra om diefstal te voorkomen.
 • Toch tonen studies aan dat 59% van de Britten deze technologie zouden ondersteunen als het zou helpen de samenleving te beveiligen.
 • 48% van de Amerikanen vertrouwt er echter op dat gezichtsherkenningstechnologie wordt gebruikt door wetshandhavingsinstanties.
 • 91% van de Amerikaanse luchthavens plant om tegen 2021 gezichtsherkenningstechnologie te implementeren.
 • In China is gezichtsherkenningstechnologie gebruikt om 1,3 miljard burgers te volgen in real time.
 • 75% van de Amerikanen melden dat ze geen gezichtsherkenningstechnologieën gebruiken in hun dagelijks leven.
 • Volgens voorspellingen zal de beveiligingssector tegen 2024 de hoogste inkomsten genereren uit gezichtsherkenningstechnologieën.

Actuele Gezichtsherkenning Statistieken

Gezichtsherkenningstechnologie zal naar verwachting in 2025 een marktwaarde van 12,92 miljard dollar bereiken.

U zult wellicht geïnteresseerd zijn in een zeer opwindende voorspelling rondom de evolutie van technologie. Statistieken wijzen op een sterke groei in het veld van gezichtsherkenningstechnologie. Het wordt voorspeld dat tegen 2025 deze innovatieve technologie een marktwaarde van maar liefst 12,92 miljard dollar zal bereiken. Dit betekent dat investeerders, technologiebedrijven en eindgebruikers steeds meer gebruik zullen maken van gezichtsherkenningstechnologie, waardoor zijn waarde enorm zal toenemen. Deze projectie toont de aanzienlijke impact en de veelbelovende toekomst van gezichtsherkenningstechnologie in ons dagelijks leven en de wereldwijde economie.

In 2018 was de wereldwijde markt voor gezichtsherkenning 3,37 miljard dollar.

In 2018 bedroeg de wereldwijde markt voor gezichtsherkenningstechnologie 3,37 miljard dollar. Dit cijfer vertegenwoordigt de totale waarde van alle transacties gerelateerd aan deze technologie over de hele wereld. Gezichtsherkenningstechnologie wordt gebruikt in een reeks toepassingen, van beveiliging en surveillancetoepassingen tot social media en smartphone ontgrendeling. Het geeft u een idee van hoe breed deze technologie wordt toegepast en de mate waarin bedrijven en individuen investeren in deze vorm van biometrische identificatie. Bovendien kan deze statistiek een indicatie geven van het groeipotentieel van deze industrie als we vooruitkijken naar toekomstige innovaties en ontwikkelingen op dit gebied.

Gezichtsherkenningstechnologie heeft een verwachte jaarlijkse groeisnelheid van 22% van 2016 tot 2022.

Gezichtsherkenningstechnologie is een snel groeiende industrie. U moet begrijpen dat een jaarlijkse groeisnelheid van 22% betekent dat de omvang van deze industrie elk jaar aanzienlijk toeneemt. Om dit in perspectief te plaatsen, betekent een groeisnelheid van 22% dat als de industrie in 2016 bijvoorbeeld 100 miljoen waard was, deze in 2017 is gestegen naar 122 miljoen. Deze groei zet zich voort van 2016 tot 2022, wat betekent dat de industrie bijna drie keer zo groot zal zijn in 2022 als in 2016, ervan uitgaande dat de groei consistent blijft. Deze snelle groeisnelheid geeft aan dat steeds meer bedrijven en organisaties gezichtsherkenningstechnologie integreren in hun operaties.

Volgens een studie van het National Institute of Standards and Technology kan de beste gezichtsherkenningstechnologie een nauwkeurigheid tot 99,97% bereiken.

Volgens een studie van het National Institute of Standards and Technology (NIST), is gebleken dat de meest geavanceerde gezichtsherkenningstechnologie een indrukwekkende nauwkeurigheid van maar liefst 99,97% kan bereiken. Dit houdt in dat deze technologie in staat is om met bijna perfecte precisie gezichten te herkennen en te onderscheiden. Concreet betekent dit dat als de technologie 10.000 gezichten zou scannen, het slechts ongeveer 3 fouten zou maken. Dit is een ongelooflijk hoog prestatieniveau, waardoor u kunt begrijpen hoe geavanceerd en betrouwbaar deze technologie kan zijn in verschillende toepassingen, zoals beveiliging, identiteitsverificatie, en nog veel meer.

De VS zal naar verwachting de grootste markt voor gezichtsherkenningstechnologie zijn, met een waarde van 7 miljard dollar tegen 2024.

Dit statistiek geeft weer dat de Verenigde Staten zich naar verwachting zullen ontwikkelen tot de grootste markt voor gezichtsherkenningstechnologie, met een geschatte waarde van 7 miljard dollar tegen het jaar 2024. In feite voorspelt deze statistiek een toenemende vraag en adoptie van gezichtsherkenningstechnologie in de VS. Van beveiligingsdiensten tot smartphones, deze technologie wordt steeds meer geïntegreerd in ons dagelijks leven. Dus, als deze trend zich voortzet, kan de totale waarde of omvang van de Amerikaanse markt voor gezichtsherkenningstechnologie tegen 2024 oplopen tot een indrukwekkende 7 miljard dollar. U, als geïnteresseerde in technologie of investeerder, kan deze informatie gebruiken om inzicht te krijgen in mogelijke toekomstige investeringsmogelijkheden.

De grootste toepassing van gezichtsherkenningstechnologie is in de overheidssector, goed voor 27% van de markt in 2018.

De statistiek toont aan dat de overheidssector in 2018 de grootste consument was van gezichtsherkenningstechnologie, met een marktaandeel van 27%. Dit betekent dat van alle sectoren die gebruikmaken van gezichtsherkenningstechnologie, de overheidssector het grootste deel voor zijn rekening neemt. Dit kan variëren van beveiligings- en defensieorganisaties tot diensten voor sociale zekerheid en gezondheidszorg. Het grote gebruik in deze sector toont aan hoe belangrijk en veelzijdig deze technologie is geworden. Het gebruik varieert van het verbeteren van veiligheid en beveiliging tot het vergemakkelijken van het leveren van openbare diensten. U, als lezer, moet zich bewust zijn van zowel de prevalentie van deze technologie als de mogelijke implicaties van het gebruik ervan.

70% van de Amerikanen gelooft dat gezichtsherkenningstechnologie inbreuk kan maken op hun privacy-rechten.

Uit de statistiek blijkt dat 70% van de Amerikanen van mening is dat gezichtsherkenningstechnologie hun privacyrechten kan schenden. Dit betekent simpelweg dat van elke 100 Amerikanen, 70 personen geloven dat het gebruik van technologieën om personen te identificeren door hun gezichten, potentieel kan leiden tot een inbreuk op hun persoonlijke privacy. Dit kan zijn omdat ze geloven dat het hen kwetsbaar maakt voor overmatige surveillance, identiteitsdiefstal of andere vormen van misbruik. U moet er dus rekening mee houden dat er een algemene zorg bestaat over de impact van gezichtsherkenningstechnologie op individuele privacy.

86% van de Amerikanen maakt zich zorgen over het gebruik van deze technologie in winkelcentra om diefstal te voorkomen.

De statistiek waar u naar kijkt, geeft aan dat 86% van de Amerikanen zich zorgen maakt over het gebruik van bepaalde technologieën in winkelcentra om diefstal tegen te gaan. Dit houdt in dat bijna negen op de tien mensen in de Verenigde Staten bezorgd zijn over hoe deze technologie wordt gebruikt voor beveiligingsdoeleinden. Hun zorgen kunnen variëren van privacykwesties tot mogelijke misstanden en fouten. Meer specifiek kan dit percentage suggereren dat ondanks het nut van technologie voor diefstalpreventie, er een duidelijk publiek ongemak bestaat over hoe deze technologieën mogelijk inbreuk kunnen maken op persoonlijke vrijheden of privacy. U, als lezer, moet deze zorgen erkennen en hiermee rekening houden in discussies of beslissingen met betrekking tot het gebruik van dergelijke technologieën.

Toch tonen studies aan dat 59% van de Britten deze technologie zouden ondersteunen als het zou helpen de samenleving te beveiligen.

Deze statistiek onthult dat iets meer dan de helft van de Britse bevolking, namelijk 59%, achter het gebruik van bepaalde technologieën zou staan als deze kan bijdragen aan de veiligheid van de samenleving. Dit betekent dat als u de mening van alle Britten zou vragen, in bijna 6 op de 10 gevallen de respondenten positief zouden zijn over het inzetten van deze technologie voor de bewaking en bescherming van de samenleving. Het toont een algemene tendens aan ten gunste van technologische innovaties voor de verhoging van veiligheid, ondanks dat er mogelijk ook bezwaren of bedenkingen kunnen zijn.

48% van de Amerikanen vertrouwt er echter op dat gezichtsherkenningstechnologie wordt gebruikt door wetshandhavingsinstanties.

Uit de statistiek blijkt dat ongeveer de helft van de Amerikaanse bevolking, om precies te zijn 48%, vertrouwen heeft in het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie door wetshandhavingsinstanties. Dit zou kunnen betekenen dat ze geloven dat deze technologie op een verantwoorde en efficiënte manier wordt ingezet om de veiligheid te handhaven en misdaden op te lossen. Maar het betekent ook dat er een aanzienlijk percentage van Amerikanen is, namelijk 52%, die dit vertrouwen niet deelt of onzeker is over het gebruik van deze technologie. Deze statistiek stelt ons in staat om de publieke opinie en het vertrouwen in technologische vooruitgang binnen de wetshandhavingssector te peilen. Voor u, als lezer, kan deze informatie nuttig zijn om te begrijpen hoe technologie en vertrouwen in wetshandhaving zich tot elkaar verhouden in de maatschappelijke perceptie.

91% van de Amerikaanse luchthavens plant om tegen 2021 gezichtsherkenningstechnologie te implementeren.

Volgens de statistiek is er een sterke trend bij Amerikaanse vliegvelden om gezichtsherkenningstechnologieëen te ontwikkelen en te implementeren. Maar liefst 91% van deze vliegvelden plant om dergelijke systemen te installeren tegen het jaar 2021. Wat dit betekent, is dat bijna alle Amerikaanse luchthavens gezichtsherkenning zullen gebruiken als een vorm van identificatie- en beveiligingsprotocol. Uitvoerig gesproken, dit betekent dat wanneer u als passagier in de nabije toekomst door deze luchthavens reist, u waarschijnlijk zal geconfronteerd worden met deze technologie die dient voor uw identificatie en beveiligingscontrole. Dit toont aan hoe technologische innovaties zoals gezichtsherkenning steeds meer worden geïntegreerd in ons dagelijks leven, waaronder reizen.

In China is gezichtsherkenningstechnologie gebruikt om 1,3 miljard burgers te volgen in real time.

De statistiek die u heeft gelezen, geeft aan dat in China gezichtsherkenningstechnologie wordt ingezet om 1,3 miljard burgers te volgen. Dit betekent dat de overheid en andere organisaties in staat zijn om de bewegingen en activiteiten van de burgers bijna in real time te volgen door middel van camera’s en andere technologieën die in staat zijn om gezichten te herkennen. Dit is een grootschalige vorm van surveillance en heeft zowel voordelen als nadelen in termen van veiligheid en privacy. Het kan bijdragen aan veiligheid en ordehandhaving, maar het kan ook vragen oproepen over de privacyrechten van de individuele burgers. Deze technologie maakt deel uit van een bredere trend van toenemend gebruik van kunstmatige intelligentie en gegevensanalyse in de openbare veiligheid en governance.

75% van de Amerikanen melden dat ze geen gezichtsherkenningstechnologieën gebruiken in hun dagelijks leven.

Uit de statistiek blijkt dat een aanzienlijk percentage, namelijk 75% van de Amerikanen, aangeeft geen gebruik te maken van gezichtsherkenningstechnologieën in hun dagelijks leven. Dit zou kunnen betekenen dat dergelijke technologieën, ondanks hun toenemende beschikbaarheid en integratie in moderne apparaten, nog niet algemeen worden geadopteerd of geaccepteerd door de meerderheid van de Amerikaanse burgers. Het kan ook een indicatie zijn van privacyzorgen of een algemeen gebrek aan vertrouwen in de technologie. Uit deze cijfers kan men dus een beeld schetsen van huidige gebruikerspatronen, publieke perceptie en mogelijke barrières voor verdere verspreiding van gezichtsherkenningstechnologieën in de Verenigde Staten.

Volgens voorspellingen zal de beveiligingssector tegen 2024 de hoogste inkomsten genereren uit gezichtsherkenningstechnologieën.

De statistiek die u hier leest geeft een voorspelling weer over de toekomstige trend in de technologische sector. Het verwacht dat tegen het jaar 2024 de beveiligingssector het meest zal profiteren van de inkomsten gegenereerd door gezichtsherkenningstechnologieën. Deze voorspelling is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder de groeiende noodzaak voor geavanceerde beveiligingssystemen om fraude en misdrijven te voorkomen. De voortdurende ontwikkeling en verfijning van deze technologieën dragen ook bij tot deze verwachte groei. Het betekent dus dat bedrijven in de beveiligingsbranche mogelijk voorop lopen in de adoptie en het gebruik van gezichtsherkenningstechnologieën, om zo meer inkomsten te genereren.

Referenties

0. – https://www.globenewswire.com

1. – https://www.pewresearch.org

2. – https://www.ft.com

3. – https://www.strategyr.com

4. – https://www.bbc.com

5. – https://www.cbp.gov

6. – https://www.marketsandmarkets.com

7. – https://www.alliedmarketresearch.com

8. – https://www.nist.gov

Originally posted 2023-11-14 12:13:14.

Inhoudsopgave